Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (červenec-srpen) - H. Výchova, vzdělávání, metrologie, národopis

za červenec-srpen 1997

"Třetí mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělávání" : podmínky a průběh výuky v 8. ročníku / J. Straková, V. Tomášek, J. Palečková. - Praha : Ústav pro informace vevzdělávání, 1997. - 80 s. - (brož.) II 832.694

Abeceda / M. Holas, A. Dudek. - 2. vyd. - Ostrava : Librex, 1996. - Nestr. - (váz.) 784.157

Abeceda divadla / [Libor Vodička] - Brno : CERM, 1996. - 20 s. - (brož.) II 860.945

Abeceda videa / [Zdeněk Smejkal] - Brno : CERM, 1996. - 12 s. - (brož.) II 860.950

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas paedagogica. Philologica. 17. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 92 s. - (brož.) 468.456/ 17

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas rerum naturalium. [128], Biologica 34. - 1st Ed. - Olomouc : The Palacký University, 1996. - 55 s. - (brož.) 350.398/ 128

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas rerum naturalium. [129], Mathematica 35. - 1st Ed. - Olomouc : The Palacký University, 1997. - 214 s. - (brož.) 350.398/ 129

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas rerum naturalium. [130], Physica 35. - 1st Ed. - Olomouc : The Palacký University, 1996. - 294 s. - (brož.) 350.398/ 130

Aktuální otázky didaktiky chemie : sborník přednášek 6. Mezinárodní seminář o vyučování chemie : [6. Mezinárodní seminář o vyučování chemie]. Hradec Králové 24.04.1996-26.04.1996. 17.09.1996-19.09.1996 / [editor Martin Bílek] - Vyd. 1. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1997. - 126 s. - Vysoká škola pedagogická, Hradec Králové. - (brož.) 599.651

Autem po Evropě. 1997-1998 / P. Kratochvíl. - Vyd. 1. - Ostrava : Středoevropské nakladatelství, 1997. - 314 s. - (brož.) 595.949/ 1997-98

Autistické chování / E. Schopler, G. Mesibov. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 303 s. - (brož.) 599.743

Benelux / [Radek Pavlů] - Brno : CERM, 1996. - 16 s. - (brož.) II 860.952

Buddha a jeho učení / [Luboš Bělka] - Brno : CERM, 1997. - 14 s. - (brož.) II 832.832

Buddhismus, jeho historie a šíření / [Luboš Bělka] - Brno : CERM, 1997. - 14 s. - (brož.) II 832.833

Case-Based Learning: Beyond Classification of Feature Vectors : Workshop Notes : ECML-97: 9th European Conference on Machine Learning : Prague 23.04.1997-25.04.1997 / edited D. Aha, D. Wettschereck. - Prague : University of Economics, [1997]. - 84 s. - Laboratory of Intelligent Systems Faculty of Informatics and Statistics, Prague. - (brož.) II 832.512

Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství : sborník referátů z 2. mezinárodní konference : Tábor 03.04.1997-04.04.1997. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1997. - 161 s. - Zemědělská fakulta. - Katedra ekonomiky a techniky cestovného ruchu v Táboře, České Budějovice. - (brož.) 599.645

České divadlo 20. století / [Libor Vodička] - Brno : CERM, 1996. - 20 s. - (brož.) II 832.834

Český literární humanismus / [Milan Kopecký] - Brno : CERM, 1996. - 14 s. - (brož.) II 860.946

Čítanka : pro 1. třídu základní školy / J. Potůčková. - Vyd. 1. - Brno : "Studio 1+1", 1997. - 30 s. - (brož.) II 860.859

Čítanka pro 4. ročník základní školy / A. Měchurová, J. Žáček, K. Horáčková. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 176 s. - (brož.) 783.717

Dějiny Univerzity Karlovy. 3, 1802-1918 / redaktor svazku J. Havránek. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1997. - 390 s. - (váz.) II 830.323/ 3

Didaktické testy / [Rudolf Kohoutek] - Brno : CERM, 1996. - 26 s. - (brož.) II 860.955

Diplomové práce z geografie / V. Voženílek. - 2. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. - 33 s. - (brož.) 599.626

Dramaturgia poradnictwa : materialy 7. Ogólnopolskiego seminarium naukowego : [7. Ogólnopolski Seminarium Naukowy]. Wroclaw 12.06.1995-13.06.1995 / redaktor A. Kargulowa. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 259 s. - (brož.) 599.507

II. interní klinika hematoonkologická Lékařské fakulty Masarykovy univerzity FNsP Brno-Bohunice : ročenka. 1996. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 30 s. - (brož.) 779.253/1996

Dynamically Changing Domains: Theory Revision and Context Dependence Issues : Workshop Notes : ECML-97: 9th European Conference on Machine Learning : Prague 23.04.1997-25.04.1997 / edited by G. Nakhaeizadeh... [et al.]. - Prague : University of Economics, [1997]. - 86 s. - Laboratory of Intelligent Systems Faculty of Informatics and Statistics, Prague. - (brož.) II 832.511

Empirical Learning of Natural Language Processing Tasks : Workshop Notes : ECML/MLnet Familiarization Workshop : ECML-97: 9th European Conference on Machine Learning : Prague 26.04.1997 / edited by W. Daelemans... [et al.]. - Prague : University of Economics, [1997]. - 4, 146 s. - Laboratory of Intelligent Systems Faculty of Informatics and Statistics, Prague. - (brož.) II 832.513

Encyklopedie moderních rodičů : praktický rádce v těhotenství, při narození a pro první dva roky života / C. Schuster-Brink. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 317 s. - (váz.) 1-100.082

The Environment in North Bohemia : the Knowledge and Education / [Václav Poštolka] ... [et al.]- Vyd. 1. - Ústí nad Labem : [Univerzita Jana Evangelisty Purkyně], 1996. - 91 s. - (brož.) 599.437

Filosofie výchovy / J. Patočka. - Praha : Univerzita Karlova, 1997. - 65 s. - Pedagogická fakulta, Praha. - (brož.) 599.471

Folia ethnographica. 30. 1996. - Brno : Moravské zemské muzeum, 1996. - 108 s. - (Brož.) 547.766/ 30(1996)

Hornohanácké pohádky a pověsti / M. Kubíček. - Zábřeh : LUNA, 1997. - 117 s. - (váz.) 784.144

Hry pro tvořivé vyučování : zásobník 146 her a cvičení pro rozvoj osobnosti / K. Bláhová. - Vyd. 1. - Praha : Strom, 1997. - 47 s. - (brož.) 599.549

Jak dosáhnout úspěchu v profesním i soukromém životě / E. Rheinwaldová. - Praha : Ikar, 1997. - 201 s. - (váz.) 599.580

Jak předcházet problémům s návykovými látkami na základních a na středních školách : příručka pro pedagogy / K. Nešpor, L. Csémy, H. Pernicová. - Praha : Sportpropag, 1996. - 156 s. - (Brož.) 599.541

Jak si udělat školu na míru / V. Beran. - Vyd. 1. - Praha : Strom, 1996. - 47 s. - (brož.) 599.550

Jakou školu potřebujeme? / V. Spilková. - Vyd. 1. - Praha : Strom, 1997. - 31 s. - (brož.) 599.551

Je nás pět a třistapět zároveň : příběhy skautů z válečných let 1940-1945 / K. Skála. - Praha : t. Tiskárna PeMa, 1996. - 208 s. - (Brož.) 783.539

K čertu se superženou / M. Shaevitz. - 1. vyd. - Praha : Motto, 1997. - 183 s. - (brož.) 599.586

Kantorské překlepy aneb mudrosloví lidu učitelského / V. Richter. - 1. vyd. - Beroun : BENA, 1997. - 126 s. - (brož.) 783.760

Klasifikace a slovní hodnocení : zkušenosti z praxe na ZŠ / E. Číhalová, I. Mayer. - 1. vyd. - Praha : Agentura Strom, 1997. - 63 s. - (brož.) 599.546

Korálky II : metodika přírodovědných programů středisek ekologické výchovy Alcedo Vsetín, Dřípatka Prachatice, Chaloupky Kněžice, Lipka Brno a Vita Ostrava / [sestavila Alena Uhříčková] - 1.vyd. - Brno : EkoCentrum, 1996. - 58 s. - (brož.) 783.872

Lemon : učební texty pro sestry a porodní asistentky. 5, Jak pracovat s učebními texty : Metodická příručka / sestavila S. Gooding. - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. - 48 s. - Světová zdravotnická organizace. - Regionální úřadovna pro Evropu, Copenhagen. - (brož.) II 831.504/ 5

Literární kritika 20. století I : (1900-1945) / [Jiří Poláček] - Brno : CERM, 1996. - 14 s. - (brož.) II 832.837

Literární kritika 20. století II : (1945-1997) / [Jiří Poláček] - Brno : CERM, 1997. - 18 s. - (brož.) II 832.836

Literární výchova pro 6. - 9. ročník základní školy a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií : úvod do teorie literatury / J. Adlt. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 151 s. - (brož.) 783.713

Mediální kultura / [Peter Stoličný] - Brno : CERM, 1997. - 20 s. - (brož.) II 860.949

Metoda pozorování a hodnocení žáka / [Rudolf Kohoutek] - Brno : CERM, 1997. - 22 s. - (brož.) II 860.953

Metoda rozhovoru pro pedagogy / [Rudolf Kohoutek] - Brno : CERM, 1996. - 28 s. - (brož.) II 832.841

Metodická příručka k pracovním učebnicím matematiky v prvním ročníku základní školy / J. Coufalová... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 103 s. - (brož.) 784.050

Metodická příručka poradce pro volbu povolání. Dodatek / editor V. Hořánková. - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1997. - 66 s. + 5 příl. - (brož.) II 829.491/ Dod.

Metody a techniky dramatické výchovy / J. Valenta. - 1. vyd. - Praha : Agentura Strom, 1997. - 269 s. - (brož.) 599.614

Města na Moravě v předbělohorském období / [Hana Jordánková] - Brno : CERM, 1997. - 32 s. - (brož.) II 860.956

Moravský venkov 16. a poč. 17. století / [Bronislav Chocholáč] - Brno : CERM, 1997. - 14 s. - (brož.) II 860.957

Muzea a návštěvníci aneb Je výstava zábava či otrava? : sborník příspěvků muzeologického semináře : Hodonín 16.05.1996-17.05.1996. - Hodonín : Masarykovo muzeum, 1997. - 50 s. - (Brož.) 599.877

Naukovi zapysky kafedry ukrajinoznavstva Charkivs'koho universytetu. Vyp. 1 / [redaktor Vladimir Vasil'jevič Kravčenko] ... [et al.]- Charkiv : Osnova, 1994. - 87 s. - (brož.) 783.930/ 1

Náboženství Mayů, Aztéků a Inků / [Dalibor Papoušek] - Brno : CERM, 1996. - 18 s. - (brož.) II 832.839

Náboženství Slovanů / [Iva Doležalová] - Brno : CERM, 1996. - 16 s. - (brož.) II 860.958

Nejznámější kroniky / [Tomáš Dacík] - Brno : CERM, 1997. - 16 s. - (brož.) II 860.947

Občanská výchova pro 7. ročník / M. Valenta. - 2. vyd. - Praha : Práce, 1997. - 119 s. - (brož.) II 860.836

Obecný obsah výuky o technických materiálech / J. Kropáč. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 100 s. - (brož.) S II 832.662

Obrazárna v hlavě : výtvarná čítanka pro 6. ročník základní školy. 3 / P. Šamšula. - 1. vyd. - Praha : Práce, 1997. - 63 s. - (brož.) II 859.979/ 3

Otevřené vyučování na příkladu vzdělávacího programu pro 3. ročník ZŠ / V. Václavík ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Strom, 1997. - 63 s. - (brož.) 599.553

P. T. de Chardin / [Tomáš Dacík] - Brno : CERM, 1997. - 16 s. - (brož.) II 832.828

Pedagogická praxe - praxeologie : sborník příspěvků z konference o praxi na PedF UK : Praha 04.11.1996-05.11.1996. - Praha : Univerzita Karlova, 1997. - 100 s. - Pedagogická fakulta, Praha. -(brož.) 599.469

Pedagogika. 5, Řízení výchovy a vzdělávání / J. Mrhač ... [et al.]. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1997. - 334 s. - Pedagogická fakulta, Ostrava. - (brož.) S II 830.755/ 5

Pětkrát hurá demokracii : o demokracii v každodenní praxi školy / E. Kjaergaard, R. Martineniene. - 1. vyd. - Praha : Agentura Strom, 1997. - 103 s. - (brož.) 599.615

Pomocné vědy historické. 3, Heraldika / [Tomáš Dacík] - Brno : CERM, 1996. - 20 s. - (brož.) II 832.840/ 3

Pomocné vědy historické. 2, Paleografie / [Tomáš Dacík] - Brno : CERM, 1996. - 18 s. - (brož.) II 832.840/ 2

Pomocné vědy historické. 1 / [Tomáš Dacík] - Brno : CERM, 1996. - 16 s. - (brož.) II 832.840/ 1

Postavení osobnosti v dějinách / [Tomáš Dacík] - Brno : CERM, 1997. - 16 s. - (brož.) II 832.830

Poster Papers : ECML-97: 9th European Conference on Machine Learning : Prague 23.04.1997-25.04.1997 / [edited by Maarten van Someren, Gerhard Widmer] - Prague : University of Economics, [1997]. - 137 s. - Laboratory of Intelligent Systems Faculty of Informatics and Statistics, Prague. - (brož.) II 832.510

Praktická metodika hry na klarinet. Díl 2, Střední a vyšší stupeň / J. Kratochvíl. - 1. vyd. - Praha : Akademie múzických umění, 1996. - 88 s. - Hudební fakulta. - Katedra dechových nástrojů,Praha. - (brož.) 597.542/ 2

Proč jsou šťastné děti šťastné / S. Biddulph. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 139 s. - (brož.) 599.758

Prvouka a přírodověda s didaktikou III : (nauka o člověku) / L. Podroužek. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 75 s., 10 příl. - Fakulta pedagogická, Plzeň. - (brož.) 599.638

Rady do kapsy pro cesty do zahraničí. - [Praha] : [Sondy], 1996. - 4 s. - (Brož.) II 860.881

Region Věrovany. 37, Xavera / [Gustav Vožda] - Věrovany : Obecní zastupitelstvo, [1997]. - 4 s. + 1 příl. - (Brož.) 577.046/ 37

Rozvoj profesního poradenství na českých univerzitách : sborník z mezinárodního workshopu projektu Tempus-Phare No: CME 02121-96 : [TEMPUS-PHARE No: CME-0221-96]. Olomouc 27.05.1997-29.05.1997 / [Marie Pourová] ... [et al.]- Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1997. - 186 s. - (brož.) 599.624

Říkadla / J. Lada. - 1. vyd. v Dialogu. - Liberec : Dialog, 1997. - Nestr. - (Váz.) 783.797

Satanismus / [Tomáš Dacík] - Brno : CERM, 1997. - 18 s. - (brož.) II 832.831

Sborník '97. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 139 s. - Fakulta pedagogická. - Katedra českého jazyka a literatury, Liberec. - (brož.) 599.846

Sborník studentských prací. 2 / redakce J. Sixta. - 1. vyd. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 72 s. - Hospodářská fakulta, Liberec. - (brož.) 599.847/ 2

Sborník z 6. konference o současných celosvětových otázkách alternativního školství : [6. konference o současných celosvětových otázkách alternativního školství]. Olomouc 17.10.1996-19.10.1996 / [editor Zdeněk Kalhous] - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 287 s. - (brož.) 599.629

Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis : Chemistry. Vol. 26. 1996. - 1st Ed. - Brno : Masaryk University, 1997. - 110 s. - (brož.) 465.628/ 26(1996)

Sebepoznání, sebehodnocení a sebevýchova / [Rudolf Kohoutek] - Brno : CERM, 1997. - 32 s. - (brož.) II 860.954

17. listopad 1939 a Univerzita Karlova / T. Pasák. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 207 s. - (brož.) 599.725

Seznam přednášek Fakulty informatiky ve školním roce. 1997-1998. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 219 s. - (brož.) 590.163/ 1997-98

Slabikář : pro 1. třídu základní školy / J. Potůčková. - Vyd. 1. - Brno : "Studio 1+1", 1997. - 95 s. - (brož.) II 860.857

SSSR (Sov. Rusko) mezi světovými válkami / [Jaroslav Vaculík] - Brno : CERM, 1996. - 14 s. - (brož.) II 860.948

Statistická ročenka školství. 1996-1997. [1], Výkonové ukazatele. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. - Přeruš. str. - (brož.) II 831.747/ 1996-97(1)

Stručná pedagogika sportu / B. Svoboda. - Dotisk. - Praha : Karolinum, 1997. - 113 s. - (brož.) 599.714

Školy a školská zařízení v ČR ve školním roce. 1996-1997. Díl 1 / vypracovala E. Píchová. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 47 s. - (Brož.) II 832.683/ 1996-97(1)

Tatínkovy pohádky / L. Středa. - 1. vyd. - Praha : Albatros, 1997. - 82 s. - (váz.) 783.799

Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení / V. Pokorná. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 310 s. - (váz.) 599.612

Trnová dívka : příběhy severoamerických Indiánů / vybral a přeložil J. Topol. - Vyd. 1. - Praha : Hynek, 1997. - 178 s. - (brož.) 784.287

Tvořivé myšlení / [Jiří Pokorný] - Brno : CERM, 1996. - 18 s. - (brož.) II 832.838

Vademecum II : výtvarnou kulturou českých zemí od baroka do poloviny 20. století / J. Maliva. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 113 s. - (brož.) S II 831.873

Velká kniha pokusů. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1997. - 96 s. - (váz.) II 832.773

Veřejné finance : (metodická příručka, vzorové otázky a příklady) / B. Hamerníková ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 155 s. - Fakulta financí a účetnictví,Praha. - (brož.) S II 832.786

Všeobecné informace o přijímacím řízení na právnických fakultách / J. Galner. - Horšovský Týn : Jiří Kriška, 1997. - 8 s. - (Brož.) 599.876

Výroční zpráva Gymnázia Dr. Karla Polesného ve Znojmě za školní rok. 2. (22). 1995-1996. - Znojmo : Gymnázium Dr. Karla Polesného, [1996]. - 91 s. - (Brož.) P 68.999/ 2(22)1995-96

Výroční zpráva Masarykovy univerzity v Brně. 1996. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 127 s., 11 s. obr. příl. - (brož.) II 858.955/ 1996

Z dějin inkvizice / [Tomáš Dacík] - Brno : CERM, 1997. - 16 s. - (brož.) II 832.829

Zábavná cvičení s mentálně postiženými / V. Karásková. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. - 43 s. - (brož.) S II 832.664

Základy rodinného života : pro 8.-9. ročník základní školy. 2 / J. Marhounová. - 2. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 71 s. - (brož.) 769.740/ 2

Žena - jazyk - literatura : sborník z mezinárodní konference : Ústí nad Labem 03.09.1996-05.09.1996 / [redakce Dobrava Moldanová] ... [et al.]- Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita JanaEvangelisty Purkyně, 1996. - 398 s. - Pedagogická fakulta. - Katedra bohemistiky, Ústí nad Labem. - (brož.) 599.434

Živá abeceda tetky Abecedky : pro 1. třídu základní školy / J. Potůčková. - Vyd. 1. - Brno : "Studio 1+1", 1997. - 31 s. - (brož.) II 860.858

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist