Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (červenec-srpen) - D. Společenské vědy (obecně), sociografie

za červenec-srpen 1997

Česká inteligence a polistopadová moc / L. Tošenovský. - [Brno] : [Městský výbor KSČM], 1995. - 15 s. - (Brož.) 784.122

Familiäre Sozialisationsbedingungen der Jugenddelinquenz im Jemen / M. Ali Ba-Obeid. - Erlangen : [vl. nákl.], 1997. - 141 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 784.071

Homelessness - Extreme Exclusion : (resumé) / V. Hradecká, I. Hradecký. - Praha : Naděje, [1997]. - 17 s. - (brož.) 783.937

Hrubá zemědělská produkce v České republice za rok. 1996 / vypracovala H. Nováková. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 8 s. - (Brož.) II 830.737/ 1996

Incidence zhoubných novotvarů u obyvatel jižní Moravy v roce 1994 : předběžné údaje / E. Geryk ...[et al.]. - Brno : Masarykův onkologický ústav, 1996. - 32 s. - Regionální centrum národního onkologického registru, Brno. - (brož.) 599.702

Jak se žilo za časů Františka Josefa I / P. Vošahlíková. - Vyd. 1. - Praha : Svoboda, 1996. - 284 s., obr. příl. - (váz.) II 832.760

Já se z těch rodičů zblázním : jak zlepšit vztahy s rodiči / J. Vedral. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 167 s. - (brož.) 599.590

Lesnictví a myslivost v roce. 1996 / vypracovala Z. Hořelicová, V. Kykalová. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 40 s. - (Brož.) II 830.621/ 1996

Metoda X11ARIMA / J. Arlt. - Praha : [Český statistický úřad], 1996. - 52 s. - (Brož.) 784.196

Mezi světy & mezisvěty : filosofické dialogy / V. Bělohradský. - 1. knižní vyd. - Olomouc : Votobia, 1997. - 194 s. - (brož.) 784.024

Muzea a návštěvníci aneb Je výstava zábava či otrava? : sborník příspěvků muzeologického semináře : Hodonín 16.05.1996-17.05.1996. - Hodonín : Masarykovo muzeum, 1997. - 50 s. - (Brož.) 599.877

Neúplné rodiny v současných společenských podmínkách : výzkumná zpráva / I. Petrová. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1997. - 44, 3 s. - (Brož.) II 832.690

Paul Lazarsfeld a počátky komunikačního výzkumu / H. Jeřábek. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 183 s., obr. příl., příl. - (brož.) 599.717

Postavení osobnosti v dějinách / [Tomáš Dacík] - Brno : CERM, 1997. - 16 s. - (brož.) II 832.830

Produkce, využití a zneškodnění zvláštních a nebezpečných odpadů v roce. 1996. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 60 s. - (Brož.) II 830.769/ 1996

Psychologie morálního vývoje / H. Heidbrink. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 175 s. - (brož.) 599.547

Revidované ekonomické výsledky nefinančních podniků a korporací za rok 1996 a jednotlivá čtvrtletí 1996. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 166 s. - (Brož.) II 830.736/ 1996

Sociální psychologie / J. Výrost, I. Slaměník ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : ISV, 1997. - 453 s. - (brož.) 599.788

Sociální vazby literatury v minulosti a dnes / H. Hrzalová. - [Brno] : [Městský výbor KSČM], 1995. - 15 s. - (Brož.) 784.124

Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě / K. Schmeidler, R. Kohoutek. - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR, 1997. - 292 s. - (brož.) 599.611

Sourozenecké konstelace / K. Leman. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 223 s. - (brož.) 599.703

Die spiritualistische Grundlegung der "verstehenden Soziologie" Max Webers : Ernst Troeltsch, Max Weber und William James' "Varieties of Religious Experience" / W. Hennis. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1996. - 25 s. - (Brož.) 599.492

Společenské a hospodářské složky krajiny : zeměpis pro 8. a 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií / S. Mirvald, M. Štulc. - 1. rev. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 151s., obr. příl. - (brož.) 783.716

Statistická ročenka školství. 1996-1997. [1], Výkonové ukazatele. - Praha : Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. - Přeruš. str. - (brož.) II 831.747/ 1996-97(1)

Statistický bulletin : Severomoravský kraj. 1997. 1. čtvrtletí. - Ostrava : Český statistický úřad, 1997. - 56 s. - (Brož.) 588.555/ 1997(1)

Stavby pro bydlení dokončené v České republice v roce. 1996 / vypracoval V. Jehlička. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 222 s. - (brož.) II 831.276/ 1996

Úvod do psychologie komunikace : přehled základních přístupů k interpersonální komunikaci / Z. Vybíral. - 1. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1997. - 118 s. - Fakulta řízení a informační technologie Vysoké školy pedagogické, Hradec Králové. - (brož.) 599.642

Úvod do sociálněhospodářské statistiky / [Stanislava Hronová] ... [et al.]- Vyd. přeprac. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 205 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. -(brož.) S II 832.785

Úvod do sociální politiky / J. Kotous, G. Munková, P. Peřina. - 1. vyd. - Praha : Vodnář, 1997. - 94 s. - Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha. - (brož.) 599.555

Zaměstnanost v národním hospodářství ČR za rok 1996 : předběžné výsledky. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 12 s. - (brož.) II 832.720

Základy statistiky a počtu pravděpodobnosti. Díl 1, Popis jednorozměrných statistických souborů / J. Kaňoková. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1996. - 98 s. - Fakulta sociálně ekonomická, Ústí nad Labem. - (brož.) 599.436/ 1

Zdravotní stav populace ČR a jeho prognóza jako dominantní determinanta požadavků na systém péče o zdraví / C. Drbal. - Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1997. - 92 s. - (Brož.) 599.786

Známost & namlouvání : knížka pro dva zamilované / N. Van Pelt. - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 1997. - 188 s. - (brož.) 784.283

Že bychom si nerozuměli? : o slovech, gestech, činech a komunikaci vůbec / L. Hlaváček. - 1. vyd. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 1997. - 94 s. - (brož.) 599.620

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist