Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (červenec-srpen) - C. Náboženství, teologie, církve

za červenec-srpen 1997

Anglicko-český teologický slovník / T. Strettiová. - Dotisk. - Praha : Karolinum, 1997. - 66 s. - Katedra praktických oborů Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, Praha. - (brož.) 599.752

Der Apostel Zwittaus : Leben und Werk von Pater Karl Fritscher / [Stefan Kruschina] - Königstein im Taunus : Sudetendeutschen Priesterwerk, [1986]. - 166 s. - (Brož.) 783.697

Až se stanou umění & život duchovními : (teologie umění) / M. Rupnik. - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 1997. - 65 s. - (brož.) 783.894

Blahoslavenství Ježíšova / M. Marsch. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1996. - 47 s. - (brož.) 783.892

Boží pomsta : křesťané, židé a muslimové znovu dobývají svět / G. Kepel. - 1. vyd. - Brno : Atlantis, 1996. - 182 s. - (váz.) 599.772

Brilantní důkaz / M. Abu'l-Fadl. - 1. vyd. - Mladá Boleslav : Bahá'í, 1997. - 63 s. - (brož.) 783.789

Buddha a jeho učení / [Luboš Bělka] - Brno : CERM, 1997. - 14 s. - (brož.) II 832.832

Buddhismus, jeho historie a šíření / [Luboš Bělka] - Brno : CERM, 1997. - 14 s. - (brož.) II 832.833

Channeling : duchovní výchova Inteligencemi / R. Palka. - 2., dopl. vyd. - Praha : Onyx, 1996. - 47 s. - (brož.) 783.715

Cyrilometodějská mise / R. Dlouhý. - Ostrava : Atelier Milata, 1996. - 20 s. - (Brož.) 784.163

Činnost řeholních řádů a kongregací v Čechách : (1848-1918) / E. Čáňová. - 1. vyd. - Praha : Státní ústřední archiv, 1997. - 79 s. - (brož.) 599.719

Dar přátelství. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.) 784.056

Ekumenické sněmy prvního tisíciletí v životě Církve československé husitské : (církevní sněmy a vyznání na cestě víry) / M. Matyáš. - 1. vyd. - Praha : Blahoslav, 1997. - 59 s. - (brož.) 599.407

Encyklopedie českých klášterů / P. Vlček, P. Sommer, D. Foltýn ... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Libri, 1997. - 782 s. - (váz.) 599.882

Evangelický kořen aneb kterými dobrotami tradice otců lačnostem věku přítomného posloužiti může, se zvláštním zřetelem ku prospívání ratolestí v epoše postmoderny dospívajících : text přednášky : Brno 23.09.1995 / M. Rejchrt. - 1. vyd. - Středokluky : Zdeněk Susa, 1997. - 21 s. - (brož.) 783.816

Gratulace k uzdravení. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.) 784.060

Hledání srdce moudrosti : učebnice buddhistické meditace / J. Goldstein, J. Kornfield. - Praha : Alternativa, 1997. - 275 s. - (brož.) 784.111

Die Inschriften auf den Textilien des Augustiner-Chorfrauenstifts Heiningen / F. Eisermann. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1996. - 59 s. - (Brož.) 599.487

Já tomu říkám Zen, jak tomu říkáš ty? : (k typologii koanů) / J. Jeřábek. - 1. vyd. - Praha : Česká grafologická komora, 1995. - 58 s. - (brož.) 783.896

K čemu je církvi papež? / S. Horn ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997. - 65 s. - (brož.) 599.409

Katichumenat v kirillo-mefodijevskoj cerkvi Velikoj Moravii / P. Aleš. - Thessaloniki : Hellenic Association for Slavic Studies, 1992. - S. 64-69. - (Brož.) 783.705

Kámen vyvolený a vzácný : výklad 1. listu Petrova / J. Mánek. - 1. vyd. - Praha : Blahoslav, 1997. - 159 s. - (brož.) 783.563

Kázání na hoře : výňatky z díla "To je mé slovo ALFA a OMEGA, Evangelium Ježíše, Kristem projevené Slovo, které svět nezná". - 2. vyd. - Praha : Univerzální život, 1997. - 115 s. - (brož.) 783.925

Kéčara : autobiografie mystika / K. Minařík. - 1. vyd. - Praha : Canopus, 1997. - 343 s., obr. příl. - (váz.) 784.019

Křesťanské alternativy v politice / editor P. Fiala. - 1. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997. - 155 s. - (brož.) 599.572

María Sabina : její život a zpěvy : léčebné rituály houbičkových šamanů v Mexiku / Á. Estrada. - Olomouc : Votobia, 1997. - 335 s. - (brož.) 783.939

Na začátku : 10 zastavení nad prvními stránkami Bible : (Geneze, 1-11) / J. Nohavica. - Olomouc : Sbor Českobratrské církve evangelické, 1996. - 93 s. - (Brož.) 783.895

Náboženství Mayů, Aztéků a Inků / [Dalibor Papoušek] - Brno : CERM, 1996. - 18 s. - (brož.) II 832.839

Náboženství Slovanů / [Iva Doležalová] - Brno : CERM, 1996. - 16 s. - (brož.) II 860.958

O Bibli a jejím učení. Díl 3, Stezka k Bohu pravou láskou / J. Vacek. - 1. vyd. - Praha : vl. nákl., 1997. - 162 s. - (Brož.) 779.557/ 3

P. T. de Chardin / [Tomáš Dacík] - Brno : CERM, 1997. - 16 s. - (brož.) II 832.828

Po stopách sv. Vojtěcha na jižním Plzeňsku : 997-1997 / [text V. Kokošková] - Přeštice : KZ Přeštice, 1997. - 24 s. - (Brož.) 783.994

Podstata křesťanské víry / G. Ebeling. - 1. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1996. - 159 s. - (brož.) 599.573

Požehnanie modlitby / S. Tippit. - Ostrava : A-Alef, 1997. - 112 s. - (brož.) 783.997

Prožívání ničeho / N. Maharadž. - 1. vyd. - Praha : ADA, 1997. - 113 s. - (brož.) 784.109

Příběhy lásky a milosti : Ježíšova podobenství. - Praha : Advent-Orion, 1997. - 94 s. - (Brož.) 784.288

Der Ritt des Dichters auf dem Pegasus und der Kuss der Muse - Zwei neuzeitliche Mythologeme / W. Ludwig. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1996. - 57 s. - (Brož.) 599.490

Rukověť křesťanské chronologie / G. Friedrich. - Vyd. 2. - Praha : Paseka, 1997. - 8, 338 s. - (váz.) 599.606

Satanismus / [Tomáš Dacík] - Brno : CERM, 1997. - 18 s. - (brož.) II 832.831

Sborník Muzea Dr. Bohuslava Horáka Rokycany : vědecká konference o životě, díle a historickém významu Mistra Jana z Rokycan : Rokycany, Muzeum Dr. Bohuslava Horáka 27.02.1997-28.02.1997. - 1.vyd. - Rokycany : Muzeum dr. Bohuslava Horáka, 1997. - 76 s. - (brož.) 599.617

The Slavonic Translation of the Apocryphal Infancy Gospel of Thomas / T. Rosén. - Uppsala : Uppsala University, 1997. - 173 s. - (brož.) 599.684

Srdečné blahopřání k narozeninám. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.) 784.059

Srdečné blahopřání k radostné události. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.) 784.058

Srdečné blahopřání k sňatku. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.) 784.057

Studie a texty k počátkům kalicha v Čechách / H. Krmíčková. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 25, 214 s. - (brož.) 599.836

Útěcha v bolesti. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - Nestr. - (brož.) 784.055

V nebi jako na zemi / M. Peck. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1997. - 160 s. - (váz.) 784.173

Ve znamení naděje : proměny teologie a církve po 2. vatikánském koncilu / J. Hanuš ...[et al.]. - 2. vyd. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997. - 107 s. - (brož.) 599.408

Velké evangelium Janovo. Díl 5 / J. Lorber. - 1. vyd. - Praha : Trigon, 1997. - 401 s. - (váz.) 779.027/ 5

Velký třesk a Bible : autorizovaný záznam přednášky : Ostrava, Modlitebna církve bratrské 11.03.1990 / J. Grygar. - 2. vyd. - Valašské Meziříčí : Hvězdárna, 1997. - 36 s. - (Brož.) 784.030

Věda, víra, vesmír / J. Grygar. - 1. vyd. - Valašské Meziříčí : Hvězdárna, 1996. - 23 s. - (Brož.) 784.031

Vím, komu jsem uvěřil / [sestavil Josef Hrdlička] - V MCM s.r.o. vyd. 2. - Olomouc : Matice cyrilometodějská, 1997. - 66 s. - (Brož.) 783.899

Vnitřní člověk a hadí síla / K. Weinfurter. - 3. vyd. - Jablonec nad Nisou : Psyché, 1996. - 96 s. - (brož.) 783.714

Z dějin inkvizice / [Tomáš Dacík] - Brno : CERM, 1997. - 16 s. - (brož.) II 832.829

Za jitřní hvězdou / V. Zítek. - Vyd. 1. - Praha : Blahoslav, 1997. - 48 s. - (brož.) 783.897

Zavinilo ekologickou krizi křesťanství? / V. Šiler. - Ostrava : Scholaforum, 1997. - 25 s. - (brož.) 784.164

Základní otázky katolické víry / O. Pesch. - 1. vyd. - Praha : Vyšehrad, 1997. - 174 s. - (brož.) 599.591

Zásady Církve bratrské. - 2. vyd. - Praha : Oliva, 1997. - 60 s. - (brož.) 783.815

Zdraví v našich prstech : mudry - komunikace s naší životní silou pomocí povzbuzení rexlexních zón / K. Silva. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 206 s. - (brož.) 599.621

Zkouřená země / J. Doležal. - Olomouc : Votobia, 1997. - 111 s. - (brož.) 783.927

Zpívej své duši na cestě domů : šamanismus pro současného člověka / C. Matthews. - [Praha] : Alternativa, 1997. - 292 s. - (brož.) 784.112

Životopis Terezie z Lisieux : (1873-1897) / G. Gaucher. - Vyd. v KN 1. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. - 221 s., obr. příl. - (brož.) 783.191

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno 28.10. 2019 zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.10.2019 14:55
TOPlist