Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (březen-duben) - N. Jazykověda

za březen-duben 1997

Aeroplány nad Brescií / P. Koudelka. - Vyd. 1. - Praha : HANAH, 1996. - 37 s. - (Brož.) B II 860.625

Alegoria miedzy pochwala a nagana : twórczosc Jana Jurkowskiego (1580-1635) / B. Pfeiffer. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1995. - 325 s. - (brož.) 598.292

L'Alighieri : rassegna bibliografica dantesca. An. 36. 1995. 5. N. S. - Ravenna : Angelo Longo, 1995. - 138 s. - (brož.) 778.000/ 36(1995)5

L'Alighieri : rassegna bibliografica dantesca. An. 37. 1996. 7. N. S. - Ravenna : Angelo Longo, 1996. - 150 s. - (brož.) 778.000/ 37(1996)7

Anglicko-český a česko-anglický slovníček k učebnici Project English. 3 / E. Vacková, S. Nacherová, E. Bauerová. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 46 s. - (brož.) II 858.218/ 3

Anglicko-český právnický slovník / M. Chromá. - 2. upr. vyd. - Voznice : Leda, 1997. - 341 s. - (váz.) 598.842

Angličtina : pro 4. ročník základní školy : metodická příručka / E. Lacinová ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1997. - 80 s. - (brož.) 782.692

Angličtina pro 4. ročník základní školy : pracovní sešit. 1 / E. Lacinová, Š. Kadlecová. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1996. - 64 s. - (brož.) II 860.507/ 1

Angličtina pro 4. ročník základní školy : pracovní sešit. 2 / E. Lacinová, Š. Kadlecová. - Vyd. 1. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1997. - 78 s. - (brož.) II 860.507/ 2

Angličtina pro ekonomy / A. Bendová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 107 s. - Ekonomicko - správní fakulta, Brno. - (brož.) S II 832.186

Annäherungsversuche : germanistische Beiträge / herausgegeben von N. Honsza. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 178 s. - (brož.) 598.559

Arka przymierza / B. Zakrzewski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1995. - 274 s., 31 obr. na příl. - (brož.) 598.287

Arnošt Lustig : 21.12.1926. - Znojmo : Okresní knihovna, 1996. - Nestr. - (Brož.) II 860.615

Bhagavad Gíta : učební text ke Kursu srovnávací filosofie Východu a Západu. - [Praha] : Nová Akropolis, 1996. - 23 s. - (brož.) 782.590

Biografický slovník Slezska a severní Moravy. Seš. 7 / redakce L. Dokoupil. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1996. - 157 s. - (brož.) 586.622/ 7

Bloudění časem a prostorem - Jaroslav Durych známý i neznámý : (sborník příspěvků z 2. literární laboratoře) : Hradec Králové 25.01.1996-26.01.1996 / [odpovědný redaktor Jan Dvořák] - HradecKrálové : Gaudeamus, 1997. - 403 s. - Obec spisovatelů, Praha. - (brož.) 598.706

Byl jeden domeček : obrázková kniha pro malé děti / kreslil V. Preissig. - Vyd. 2. - Praha : Paseka, 1996. - Nestr. - (váz.) E II 991.059

Cinderella. - Plzeň : MAT, [1996]. - Nestr. - (Brož.) 782.467

Contemporary Literary Criticism : Excerpts from Criticism of the Works of Today's Novelists, Poets, Playwrights, Short Story Writers, Scriptwriters, and Other Creative Writers. Vol. 95 / editor B. Narins... [et al.]. - Detroit : Gale Research, 1997. - 14, 505 s. - (váz.) II 344.548/ 95

Contemporary Literary Criticism : Excerpts from Criticism of the Works of Today's Novelists, Poets, Playwrights, Short Story Writers, Scriptwriters, and Other Creative Writers. Vol. 96 / editor D. Stanley... [et al.]. - Detroit : Gale Research, 1997. - 13, 509 s. - (váz.) II 344.548/ 96

Cvičení z českého tvarosloví / M. Krobotová. - 3. vyd. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. - 106 s. - (brož.) S II 832.108

Český jazyk pro žáky 5. ročníku / O. Houžvička, L. Houžvičková. - 1. vyd. - Úvaly : Jinan, 1996. - 85 s. - (Brož.) 782.083

Čeština pro cizince : nástavbový kurz pro humanitní obory / M. Čadská, M. Turzíková. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 99 s. - (brož.) S II 831.986

Čítanka 2 : pro základní školy pro sluchově postižené / M. Běhůnková. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1996. - 165 s. - (váz.) 782.262

Čítanka pro 3. ročník základní školy : knížka ke čtení, zpívání, hraní a malování / J. Brukner, M. Čížková. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1997. - 183 s. - (brož.) 782.182

Čítanka světové literatury : pro studenty středních a vysokých škol. Díl 1, Středověk / O. Mališ. - 1. vyd. - Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1997. - 261 s. - (brož.) 598.702/ 1

Čtvrtý rozměr závislosti / J. Minarčík. - Praha : Maťa, 1997. - 145 s. - (brož.) 782.927

La Decifrazione del Cario : atti del 1. simposio internazionale : Roma 03.05.1993-04.05.1993 / a cura di M. Giannotta... [et al.]. - Roma : Consiglio Nazionale delle Ricerche, 1994. - 253 s. - (váz.) II 831.968

Deníky 1909-1912 / F. Kafka. - 1. vyd. - Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 1997. - 345 s. - (váz.) 782.272

Deutsche Grammatik : ein Handbuch für den Ausländerunterricht / G. Helbig, J. Buscha. - 17. Aufl. - Leipzig : Langenscheidt, 1996. - 736 s. - (váz.) 1-003.086

Deutsche Wirtschaftssprache für Ausländer / F. Bäumchen. - Ismaning : Max Hueber, 1996. - 260 s. - (brož.) 1-003.123

Die deutschen Handschriften der Studienbibliothek in Olmütz / Ein Verzeichnis von M. Grolig. - Brünn : Deutschen Verein für die Geschichte Mährens und Schlesiens, 1929. - S. 86-113. - (Váz.) 765.339

Deutschvergnügen : Deutsch lernen mit Rap und Liedern / U. Kind, E. Broschek. - Berlin : Langenscheidt, 1996. - 95 s. - (váz.) II 2-300.373

Dichter-Häuser in Thüringen / Herausgeber D. Ignasiak. - 1. Aufl. - Jena : quartus-Verlag, 1996. - 448 s. - (váz.) 598.551

Didaktika ruského jazyka : vybrané kapitoly / R. Purm, S. Jelínek, J. Veselý. - 2., rozš. a přeprac. vyd. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1997. - 264 s. - Vysoká škola pedagogická. - Katedra ruského jazyka a literatury, Hradec Králové. - (brož.) S II 832.115

Die Fackel im Ohr : Lebensgeschichte 1921-1931 / E. Canetti. - München : Carl Hanser, 1993. - 347 s. - (váz.) 1-003.127

Dieter Wellershoff : Begleitheft zur Ausstellung : Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main 17.01.1996-27.02.1996. Hist. Archiv der Stadt Köln 08.03.1996-03.04.1996 / [BegleitheftCarl Paschek] - Frankfurt am Main : Stadt- und Universitätsbibliothek, 1996. - 87 s. - (brož.) 598.733

Druidova píseň / O. Melling. - Vyd. 1. - Praha : Synergie, 1997. - 176 s. - (brož.) 782.206

Duden "Das große Wörterbuch der deutschen Sprache" : in 8 Bänden. Bd. 1, A-Bim / [Bearbeitung Günther Drosdowski] - 2., völlig neu bearb. und stark erw. Aufl. - Mannheim : Dudenverlag, 1993. - 536 s. - (váz.) 1-003.110/ 1

Duden "Das große Wörterbuch der deutschen Sprache" : in 8 Bänden. Bd. 2, Bin-Far / [Bearbeitung Günther Drosdowski] - 2., völlig neu bearb. und stark erw. Aufl. - Mannheim : Dudenverlag, 1993. - S. 537-1040. - (váz.) 1-003.110/ 2

Duden "Das große Wörterbuch der deutschen Sprache" : in 8 Bänden. Bd. 3, Fas-Hev / [Bearbeitung Günther Drosdowski] - 2., völlig neu bearb. und stark erw. Aufl. - Mannheim : Dudenverlag, 1993. - S. 1041-1568. - (váz.) 1-003.110/ 3

Duden "Das große Wörterbuch der deutschen Sprache" : in 8 Bänden. Bd. 4, Hex-Lef / [Bearbeitung Günther Drosdowski] - 2., völlig neu bearb. und stark erw. Aufl. - Mannheim : Dudenverlag, 1994. - S. 1569-2088. - (váz.) 1-003.110/ 4

Duden "Das große Wörterbuch der deutschen Sprache" : in 8 Bänden. Bd. 5, Leg-Pow / [Bearbeitung Günther Drosdowski] - 2., völlig neu bearb. und stark erw. Aufl. - Mannheim : Dudenverlag, 1994. - S. 2089-2600. - (váz.) 1-003.110/ 5

Duden "Das große Wörterbuch der deutschen Sprache" : in 8 Bänden. Bd. 6, Poz-Sik / [Bearbeitung Günther Drosdowski] - 2., völlig neu bearb. und stark erw. Aufl. - Mannheim : Dudenverlag, 1994. - S. 2601-3104. - (váz.) 1-003.110/ 6

Duden "Das große Wörterbuch der deutschen Sprache" : in 8 Bänden. Bd. 7, Sil-Urh / [Bearbeitung Günther Drosdowski] - 2., völlig neu bearb. und stark erw. Aufl. - Mannheim : Dudenverlag, 1995. - S. 3105-3608. - (váz.) 1-003.110/ 7

Duden "Das große Wörterbuch der deutschen Sprache" : in 8 Bänden. Bd. 8, Uri-Zz / [Bearbeitung Günther Drosdowski] - 2., völlig neu bearb. und stark erw. Aufl. - Mannheim : Dudenverlag, 1995. - S. 3609-4096, 24 s. - (váz.) 1-003.110/ 8

Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache / herausgegeben von G. Drosdowski... [et al.]. - 21., völlig neu bearb. und erw. Aufl. - Mannheim : Dudenverlag, 1996. - 910 s. - (váz.) 1-003.112

English-Czech and Czech-English Watermanagement Dictionary / J. Plecháčová. - 1. vyd. - Praha : Evan, 1997. - 84, 75 s. - (váz.) 598.470

Epos o Gilgamešovi / [z asyrsko-babylonských tabulek a ze sumerských epických básní přeložil Lubor Matouš] - Vyd. 4., v Mladé frontě 2. - Praha : Mladá fronta, 1997. - 148 s. - (brož.) 782.574

L' étude sur l'ordre des mots dans les langues romanes : (augmentée de parallélismes avec l'anglais et le polonais). 1, La position du sujet / M. Gawelko. - Wyd. 1. - Lublin : TowarzystwoNaukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996. - 22, 295 s. - (brož.) 782.435/ 1

Études romanes de Brno. Vol. 26. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 81 s. - (brož.) 408.485/ 26

Familienbindung als Schicksal : Wandlungen eines Motivbereichs in der neueren Literatur : Bericht über Kolloquien der Kommission für literaturwissenschaftliche Motiv- und Themenforschung1991-1994 / herausgegeben von T. Wolpers. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1996. - 376 s. - (brož.) 782.438

Feťácká láska / P. Shöenfelt. - 1. vyd. - Praha : Maťa, 1997. - 154 s. - (brož.) 782.931

Firma : němčina pro podnikový management 1 : metodická příručka / M. Grabmüller, J. Březina, J. Vápeník. - 1. vyd. - Praha : Informatorium, 1997. - 31 s. - (brož.) II 832.002

Firma : Němčina pro podnikový management 1 : (založení společnosti) / M. Grabmüller, J. Březina, J. Vápeník. - 1. vyd. - Praha : Informatorium, 1997. - 159 s. - (brož.) II 832.022

Fizičeskij enciklopedičeskij slovar' / glavnyj redaktor A. Prochorov. - Moskva : Bol'šaja rossijskaja enciklopedija, 1995. - 927 s., obr. příl. - (Váz.) II 831.954

Francouzské texty a slovní zásoba k tématům: politika, služby. volný čas, sport, zločinnost / H. Maurová. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 79 s. - Fakulta pedagogická. -Katedra ruského a francouzského jazyka, Plzeň. - (brož.) S II 832.119

Francouzské texty a slovní zásoba k tématům: hospodářství, čas, doprava, výchova, tělo / H. Maurová. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 105 s. - Fakulta pedagogická. -Katedra ruského a francouzského jazyka, Plzeň. - (brož.) S II 832.120

Francouzské texty a slovní zásoba k tématům: povaha, zdraví, bydlení, práce, rodina / H. Maurová. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 90 s. - Fakulta pedagogická. - Katedra ruského a francouzského jazyka, Plzeň. - (brož.) S II 832.117

Francouzské texty a slovní zásoba k tématům: jídlo, příroda, oblečení, město, kultura / H. Maurová. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 86 s. - Fakulta pedagogická. - Katedra ruského a francouzského jazyka, Plzeň. - (brož.) S II 832.118

Franz Schulz : ein Autor zwischen Prag und Hollywood : Biographie / G. Bülow. - 1. Ausg., 1.-2. Tausend. - Prag : Vitalis, 1997. - 304 s., 16 s. obr. příl. - (váz.) 782.832

Fremde Sprache Deutsch : Grundkurs Deutsch als Fremdsprache. Tl. 2, Kursbuch / herausgegeben von U. Nebe-Rikabi. - 2., überarb. Aufl. - Leipzig : Harald Schubert, 1996. - 228 s. - (brož.) 1-003.089/ 2

Fremde Sprache Deutsch : Grundkurs Deutsch als Fremdsprache. Tl. 2, Arbeitsbuch / herausgegeben von U. Nebe-Rikabi. - 2., überarb. Aufl. - Leipzig : Harald Schubert, 1996. - 71 s. - (brož.) 1-003.090/ 2

Germanistik in Jena : Reden aus Anlass des 70. Geburtstags von Heinz Mettke : Friedrich-Schiller-Universität Jena 10.01.1995 / G. Machnik...[et al.]. - Jena : Institut für Germanistische Literaturwissenschaft, 1996. - 50 s. - (brož.) 598.552

Handschriften und alte Drucke : Texte antiker Schulautoren : Kostbarkeiten des 12.-18. Jahrhunderts aus den Beständen der Thüringen Universitäts- und Landesbibliothek Jena : Ausstellung : Stadtmuseum Jena 11.04.1996-26.05.1996 / ausgewählt und erläutert von G. Huber-Rebenich, I. Kratzsch. - Jena : Friedrich-Schiller-Universität, 1996. - 64 s. - (brož.) 598.553

Historické aspekty při studiu současného ruského jazyka. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 71 s. - Fakulta filozofická, Brno. - (brož.) S II 832.209

Holota, masa, tlum : bohater zbiorowy w prozie polskiej : 1890-1918 / L. Pulka. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 251 s. - (brož.) 598.291

HTML a Java : uživatelská praxe s CD-ROM / [Heiko Knappe, Till S. Schwalm] - 1. vyd. - Praha : Vogel, 1996. - 130 s. + 1 CD-ROM. - (Brož.) II 832.134

Idea nauk formalnych we wczesnej filozofii Ludwiga Wittgensteina : 1913-1922 / K. Rotter. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 132 s. - (brož.) 598.281

Improvizace s příběhem v angloamerickém dramatu / E. Machková. - 1. vyd. - Praha : Divadelní fakulta Akademie múzických umění, 1996. - 95 s. - (brož.) 598.432

In and Out of Enchantment: Blood Symbolism and Gender in Portuguese Fairytales / I. Cardigos. - Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia, 1996. - 273 s. - (brož.) 598.307

Intertextovost a utváření smyslu v textu / J. Homoláč. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1996. - 114 s. - (brož.) 598.407

Istoriko-etimologičeskij slovar' sovremennogo russkogo jazyka : 13 560 slov. T. 1, A-Pantomima / P. Černych. - Moskva : Russkij jazyk, 1993. - 621 s. - (váz.) II 832.081/ 1

Istoriko-etimologičeskij slovar' sovremennogo russkogo jazyka : 13 560 slov. T. 2, Pancir' - Jaščur / P. Černych. - Moskva : Russkij jazyk, 1993. - 559 s. - (váz.) II 832.081/ 2

Die Iterativstämme beim akkadischen Verbum : die Frage ihrer Entstehung; ihre Funktion; ihre Verbreitung / D. Edzard. - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1996. - 79 s. -(brož.) 782.447

JavaScript : profesionální řešení / M. Reynolds ...[et. al.]. - 1. vyd. - Brno : Unis, 1997. - 779 s. + 1 CD-ROM. - (váz.) 598.538

Jazyk C++ : popis jazyka s příklady / A. Večerka. - 1. vyd. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. - 255 s. - (brož.) S II 832.114

Jazyková interpretace textů : (soubor úkolů) / J. Vaňková, J. Vejvodová. - Vyd. 2. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 61 s. - Fakulta pedagogická, Plzeň. - (brož.) 598.707

Jeremiášův pláč / J. Orten. - Praha : Nadace Lyry Pragensis, 1996. - 28 s. - (brož.) B 782.553

Kam se poděla původní česká literatura? : sborník názorů a návrhů spisovatelů na řešení stávající situace ve vydávání původní české literatury. - Praha : Literární klub K 89, 1997. - 44 s. -(Brož.) 782.689

Kleopatra / G. Ebers. - Český Těšín : Gabi, 1997. - 527 s. - (váz.) 782.762

Klíč k Souboru cvičení k české gramatice / A. Antošová, V. Pačesová, P. Panev. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 35 s. - Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, Praha. - (brož.) S II 832.094

Klíč ke skriptu Angličtina pro ekonomy / A. Bendová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 24 s. - Ekonomicko - správní fakulta, Brno. - (brož.) S II 832.187

Kniha princezen : příběhy z filmů / A. Braybrooks. - 2. vyd. - Praha : Egmont ČR, 1996. - 78 s. - (váz.) II 860.664

Kupec a papoušek : využití orientálních příběhů v psychoterapii, názorné příklady pro výchovu a sebeovlivňování / N. Peseschkian. - Brno : Cesta, 1996. - 126 s. - (brož.) 782.204

Lady a Tramp / W. Disney. - 1. vyd. - Praha : Egmont ČR, 1997. - 92 s. - (váz.) II 860.663

Langenscheidts Taschenwörterbuch der tschechischen und deutschen Sprache : Erster Teil: Tschechisch-Deutsch; Zweiter Teil: Deutsch-Tschechisch / R. Ulbrich, F. Kabesch. - Aufl. 9.-10. -Berlin : Langenscheidt, 1993. - 1055 s. - (váz.) 1-003.109

Latinsko-český slovník pro genealogy / J. Mareš. - 1. vyd. - Praha : Česká genealogická a heraldická společnost, 1996. - 149 s. + 3 příl. - (Brož.) 598.435

Lechtivé vtipy. 2 / vybral M. Salava. - 1. vyd. - Havířov : Taxus, [1996]. - 96 s. - (Brož.) 778.383/ 2

Lechtivé vtipy. 3 / vybral M. Salava. - 1. vyd. - Havířov : Taxus, [1996]. - 88 s. - (Brož.) 778.383/ 3

Lechtivé vtipy. 4 / vybral M. Salava. - 1. vyd. - Havířov : Taxus, [1996]. - 84 s. - (Brož.) 778.383/ 4

Lexikon Deutschland nach 1945 / F. Bedürftig. - 1. Aufl. - Hamburg : Carlsen, 1996. - 459 s. - (brož.) 1-003.125

Literaturwissenschaft - Linguistik - Didaktik : Jahrbuch Ostrava - Erfurt. Č. 2. - Vyd. 1. - Ostrava : Moravskoslezské nakladatelství, 1996. - 226 s. - (brož.) 593.743/ 2

Literární památky epochy velkomoravské : 863-885 / J. Vašica. - 2. vyd. - Praha : Vyšehrad, 1996. - 340 s., příl. - (váz.) 598.299

Literární prameny svatováclavského kultu a úcty ve vrcholném a pozdním středověku / Z. Uhlíř. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1996. - 268 s. - (brož.) 598.433

Mafie po listopadu aneb Ryba páchne od hlavy / Z. Frýbová. - 2. vyd. - Praha : Šulc, 1997. - 399 s. - (Váz.) 781.839

Malostranské radosti a starosti : příběhy a pohádky o tom, jak by to mělo být se zdravím : Národní program zdraví ČR 1996 - Projekt "Program zdravých a úspěšných dětí" / [připravili Lumír Komárek, Jarmila Janovská, Zdena Vildová] - 1. vyd. - Praha : KVAAG, 1996. - 47 s. - Státní zdravotní ústav, Praha. - (brož.) E 981.269

Markýz de Sade / D. Thomas. - 1. vyd. - Brno : Jota, 1997. - 341 s., obr. příl. - (váz.) 782.471

Medicína v aforismech : 2500 let medicíny v 2500 aforismech / vybral a sestavil S. Káš. - Praha : Maxdorf, 1997. - 218 s. - (váz.) 782.838

Miloš Macourek : nar. 2.12.1926 v Kroměříži. - Znojmo : Okresní knihovna, [1996]. - Nestr. - (Brož.) 782.273

Mír, láska a kompromis : výbor z esejů a publicistiky / A. Oz. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1997. - 161 s. - (brož.) 782.567

Moje nejmilejší verše / R. Lukavský. - Praha : Petrklíč, 1996. - 99 s. - (brož.) II 860.611

Moje první čítanka / J. Žáček, H. Zmatlíková. - Vyd. 3. - Všeň : Alter, 1996. - 68 s. - (váz.) 782.178

Mrazík / [ilustrovala M. Menclová] . [texty B. Smudek] - 1. vyd. - [Malhostovice] : J + J Morava, 1996. - 93 s. - (váz.) II 860.688

Mušketýři v peřejích / V. Cibula. - Praha : Leprez, 1996. - 152 s., obr. příl. - (váz.) 782.672

Nanker : dialogi wroclawskie z roku 1339 w trzech odslonach / W. Szewczyk. - Katowice : Biblioteka Slaska, [1996]. - 91 s. - (brož.) 782.482

Nápady : výbor z próz / Leonardo da Vinci. - Vyd. 2., (v Nakl. Ivo Železný 1.). - Praha : Ivo Železný, 1995. - 115 s. - (brož.) 782.575

Nápisy města Kutné Hory : Kutná Hora, Kaňk, Malín a Sedlec včetně bývalého cisterciáckého kláštera : corpus inscriptionum Bohemiae 1 / J. Roháček. - 1. vyd. - Praha : Artefactum, 1996. - 297s. - (brož.) 598.517

Nástin dějin literatury : rukověť nejen pro maturitní zkoušku / M. Kudrys, R. Fetter. - 2. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 175 s. - (brož.) 598.320

Nechte být, paní Smrti / E. Pedretti. - Olomouc : Votobia, 1997. - 153 s. - (brož.) 782.932

Nejlepší povídky o řidičích / E. Kishon. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1997. - 136 s. - (váz.) 782.407

Nejrychlejší cesta do nemocnice : jak si zaručeně zničit zdraví / S. Wittwer, D. Mueller. - 1. vyd. - Praha : Advent-Orion, 1996. - 79 s. - (brož.) 782.849

Die neue deutsche Rechtschreibung / verfasst von U. Hermann. völlig neu bearbeitet und erweitert von L. Götze. - Gütersloh : Bertelsmann Lexikon Verlag, 1996. - 1039 s. - (váz.) 1-003.128

Někdejší Betty / G. Morava. - 2., nezm. vyd. - Praha : Český spisovatel, 1996. - 207 s. - (váz.) 782.559

Němčina 1 : pro 4.-9. ročník základní školy. Část 2 / M. Maroušková, V. Eck, P. Niedermaierová. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 191 s. - (brož.) 780.163/ 2

Němčina pro banky / J. Šimková. - 2., přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Prospektrum, 1997. - 158 s. - (brož.) II 832.101

Němčina pro Čechy / D. Lübke. - München : Humboldt, 1996. - 142 s. - (brož.) 1-003.104

Nizozemsko-český slovník / F. Čermák, Z. Hrnčířová. - V nakl. Leda vyd. 1. - Voznice : Leda, 1997. - 1039 s. - (váz.) 598.843

Noční směna / S. King. - V tomto uspoř. 1. vyd. - Plzeň : Mustang, 1996. - 399 s. - (váz.) 782.521

O dandysmu a Georgi Brummellovi / J. Barbey d'Aurevilly. - Vyd. v tomto překl. 1. - Praha : Volvox Globator, 1996. - 110 s. - (váz.) 782.463

Okouzlený kouzelník / M. Stewart. - 1. vyd. - Praha : Český spisovatel, 1996. - 400 s. - (váz.) 782.564

Pád Cařihradu / M. Waltari. - Praha : Český klub, 1997. - 392 s. - (váz.) 782.837

Perly ducha : o láske a priatelstve, žene a manželstve, knihe a umení, živote a iných veciach / vybrala a zostavila M. Kortmanová. - Ostrava : Knižní expres, 1996. - 190 s. - (váz.) 782.885

Plato - Ústava a republika : učební text ke Kursu srovnávací filosofie Východu a Západu. - [Praha] : Nová Akropolis, 1996. - 23 s. - (brož.) 782.586

Pohádky Jiřího Mahena / V. Vařejková. - 2., přeprac. a rozš. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 63 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.) 598.652

Poznávej věci kolem sebe / E. Bussolati. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 61 s. - (váz.) II 860.578

Pracovní sešit k učebnici Nová němčina 1 : pro 4.- 9. ročník ZŠ / M. Maroušková, V. Eck, I. Nöbauer. - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 86 s. - (Brož.) II 860.506

Pracovní sešit k učebnici Nová němčina 2 : pro 4.-9. ročník ZŠ / M. Maroušková, V. Eck, I. Nöbauer. - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 87 s. - (Brož.) II 860.603

Pracovní sešit k učebnici Nová němčina 3 : pro 4.- 9. ročník ZŠ / M. Maroušková, V. Eck. - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 77 s. - (brož.) II 860.602

Praktická cvičení z morfologie / R. Brabcová, M. Krejčová. - Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1996. - 54 s. - (brož.) 598.618

Práce s daty. 1, programování s příklady v Turbo Pascalu a Borland C++ / R. Pecinovský, M. Virius. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 186 s. - (brož.) 598.635/ 1

Projev v Plzni k udělení "Ceny 1. června" v roce 1996 / R. Scruton. - Plzeň : Albis international, 1997. - 30 s., obr. příl. - (brož.) 782.322

Proti své vůli : příběh Jonáše, syna Amittajova / R. Brandstaetter. - 1. vyd. v nakl. Cesta. - Brno : Cesta, 1995. - 118 s. - (brož.) 782.202

Průvodce jazykem Scheme / D. Skoupil, M. Kopka. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. - 7, 152 s. - (brož.) S II 832.330

1. divize svobodné Francie / Y. Gras. - 1. vyd. - Plzeň : Mustang, 1997. - 364 s. - (váz.) 782.615

Přijímací zkoušky na střední školy - český jazyk : 4-leté střední školy, víceletá gymnázia : 106 úkolů / J. Kdýrová. - Plzeň : MAT, [1996]. - 53 s. - (Brož.) 598.543

Příběhy síly / C. Castaneda. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1996. - 253 s. - (váz.) 782.474

Příloha pro učitele k učebnici českého jazyka pro 5. ročník / O. Houžvička. - 1. vyd. - Úvaly : Jinan, 1996. - 21 s. - (Brož.) 782.082

Richtiges Deutsch in Schrift und Sprache. - München : Compact, 1996. - 448 s. - (váz.) 1-003.094

Romantische Frauen : Caroline Michaelis-Böhmer-Schlegel-Schelling, Dorothea Mendelssohn-Veit-Schlegel, Sophie Schubart-Mereau-Brentano / G. Horn. - 1. Aufl. - Rudolstadt : Hain, 1996. - 135 s. - (váz.) E 981.284

Rossica Ostraviensia : lingua rossica in sphaera mercaturae. 1996 / [uspořádala Květuše Lepilová] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1996. - 255 s. - Katedra rusistiky Filozofické fakulty, Ostrava. - (brož.) 590.818/ 1996

Rozprava krátká, ale pravdivá : ("Obrana") / B. Balbín. - V Bloku 1. vyd. - Brno : Blok, 1997. - 207 s. - (brož.) 782.716

Rudolf Jordán Vonka : (1877-1964) / zpracovala M. Písková. - Přerov : Muzeum Komenského, 1993. - 11 s. - Oddělení dějin českého školství, Přerov. - (Brož.) II 831.995

Russko-češskij slovar' dlja delovoj sfery / J. Korostenski...[et al.]. - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1996. - 190 s. - Pedagogická fakulta, oddělení ruského jazyka,České Budějovice. - (brož.) 598.408

Říkadla / [Illustrations Vlasta Švejdová] - Praha : SiD & NERo, 1997. - Nestr. - (váz.) 782.711

Samomluvy a rozhovory / J. Čep. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1997. - 315 s. - (váz.) 782.839

Sarah Kirsch : Begleitheft zur Ausstellung / [Begleitheft Carl Paschek] - Frankfurt am Main : Stadt- und Universitätsbibliothek, 1997. - 60 s. - (brož.) 598.732

Sborník z tvůrčích akcí Sdružení pro rozhlasovou tvorbu za rok. 1996. - Praha : Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 1997. - 76 s. - (Brož.) 596.464/ 1996

Die schwachen jan-Verben des Althochdeutschen : ein Gliederungsversuch / J. Riecke. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1996. - 702 s. - (brož.) 782.439

Sesbírané myšlenky : přísloví, úsloví, rčení, hesla, citáty / [zpracoval Jaroslav Koutník] - Pelhřimov : s.n., 1997. - 15 s. - (Brož.) E 981.266

Sémantika programovacích jazyků / K. Richta, J. Velebil. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 4, 169 s. - (brož.) S II 832.097

Shit! : Geschichte einer falschen Freundschaft / J. Schmitt-Kilian. - 2. Aufl. - Düsseldorf : Patmos, 1996. - 219 s. - (brož.) 1-003.124

Sjužety i simvoly moskovskogo carstva / M. Pljuchanova. - Sankt-Peterburg : Akropol', 1995. - 334 s. - (váz.) 598.272

Skříňka s démonem / K. Kesey. - 1. vyd. - Praha : Argo, 1996. - 358 s. - (váz.) 782.304

Slovníček spisovatelů okresu Hodonín. - Hodonín : Pedagogické středisko, 1996. - 74 s. - Kabinet českého jazyka, Hodonín. - (brož.) II 832.042

Současný český jazyk : lexikologie : (nauka o tvoření slov, lexikografie, slang) / O. Mališ, S. Machová, J. Suk. - 2. dopl. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 87 s. - Katedra českého jazyka Pedagogické fakulty UK, Praha. - (brož.) S II 832.267

Spectaculum : 6 moderne Theaterstücke. 61. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1996. - 312 s. - (Váz.) 1-000.739/ 61

Spectaculum : 6 moderne Theaterstücke. 62. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1996. - 286 s. - (Váz.) 1-000.739/ 62

Spielarten : Arbeitsbuch zur deutschen Landeskunde / A. Lundquist-Mog. - Berlin : Langenscheidt, 1996. - 151 s. + 1 kazeta. - (váz.) II 2-300.374

Sto básní : stará japonská poezie : faksimile klasické sbírky japonské poezie Hjakunin Isšu / [překlad a doslov Helena Honcoopová] - Praha : Národní galerie, 1997. - 100, 42 s., obr. příl. -(brož.) 782.390

Střepy zrcadel : eseje a kritiky / A. Breisky. - 2., rozš. vyd. - Praha : Thyrsus, 1996. - 211 s. - (váz.) 598.378

Die Suche : Das andere Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache : Arbeitsbuch 2 / V. Eismann...[et al.]. - Berlin : Langenscheidt, 1996. - 200 s. - (brož.) 1-003.118

Die Suche : Das andere Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache : Textbuch 2 / V. Eismann...[et al.]. - Berlin : Langenscheidt, 1996. - 168 s. - (brož.) 1-003.117

Svět fantasie / T. Rotrekl. - 1. Print. - Praha : Talpress, 1993. - Nestr. - (brož.) II 860.689

Tak to vidím já : dětské eseje a kresby. - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 1996. - Nestr. - (Brož.) E 981.271

Teste Dein Wirtschaftsdeutsch! / C. Lissok. - Aufl. 10. - Berlin : Langenscheidt, 1997. - 112 s. - (brož.) 1-003.108

Themen neu 3 : Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache - Lehrerhandbuch. Tl. A / H. Aufderstrasse, H. Bock. - 1. Aufl. - Ismaning : Max Hueber, 1996. - 74 s. - (brož.) 1-003.091/ A

Tolkovyj gorno-geologičeskij slovar' : osnovnyje terminy - okolo 7000 terminov / [V. A. Gladun] ...[et al.]- Moskva : Russkij jazyk, 1993. - 437 s. - (brož.) 598.276

13 hororových povídek znovu / sestavil A. Finnis. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1997. - 334 s. - (brož.) 782.320

I Tuareg : attra verso la loro poesia orale / G. Castelli-Gattinara. - Roma : Consiglio Nazionale delle Ricerche, 1992. - 757 s. - (Váz.) II 831.966

Tvorba východočeských autorů : bibliografický přehled. 1991-1992 / [zpracovala Stanislava Kupková] ... [et al.]- Hradec Králové : Vědecká knihovna, 1997. - 115 s. - (brož.) 521.223/1991-92

Ukazatel' zaglavij proizvedenij chudožestvennoj literatury : 1801-1975. V 7 tomach. T. 7 / [sostavitel' B. M. Višneveckaja] ... [et al.]- Moskva : Rossijskaja gosudarstvennaja biblioteka, 1995. - 536 s. - Rossijskaja nacional'naja biblioteka, Moskva. - (váz.) II 813.368/ 7

Ukazatel' zaglavij proizvedenij chudožestvennoj literatury : 1801-1975. V 8 tomach. T. 8, 1976-1985 / [sostavitel' A. A. Kolganova] ... [et al.]- Moskva : Rossijskaja gosudarstvennaja biblioteka, 1995. - 455 s. - Rossijskaja nacional'naja biblioteka, Moskva. - (váz.) II 813.368/ 8

Ukrajins'ko-čes'ki dialogy : (movnyj etyket) / J. Anderš. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 68 s. - (brož.) S II 832.333

Ulice Ankh-Morporku : podrobný, a možná dokonce přesný plán proslulého města planety Zeměplocha zahrnující i Neviditelnou univerzitu a její okolí / zosnováno, provedeno, navrženo: S. Briggs, T. Pratchett. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1996. - Nestr., 1 mp. - (brož.) 782.754

Unterrichtssprache Deutsch : Wörter und Wendungen für Lehrer und Schüler / W. Butzkamm. - 1. Aufl. - Ismaning : Max Hueber, 1996. - 112 s. - (brož.) 1-003.119

Úvod do staroslovienčiny a cirkevnej slovančiny / M. Štec. - Vyd. 1. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 1994. - 234 s. - Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešov. - (brož.) 598.485

V obklíčení příběhů / M. Jungmann. - 1. vyd. - Brno : Atlantis, 1997. - 243 s. - (brož.) 598.477

Váchalův Havran dle světoznámého vzoru přejinačený, do českého převedený a značně rozšířený a modernisovaný s velmi vtipně na nové brdo upraveným nevermor / [uspořádal Ivan Kruis] - Praha : Paseka, 1996. - 78 s. - (brož.) 782.081

Václav Havel '96 / V. Havel. - 1. vyd. - Litomyšl : Paseka, 1997. - 120 s., obr. příl. - (váz.) 598.724

Věštkyně a jasnovidec aneb Na prahu záhad / K. Čapek. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1996. - 107 s. - (váz.) 782.177

Vlídné setkání : vzájemná korespondence Otokara Březiny a Sigismunda Boušky / O. Březina, S. Bouška. - 1. kniž. vyd. - Olomouc : Votobia, 1996. - 229 s. - (brož.) 782.757

Vtipy mého života / J. Mc Intosh. - 1. vyd. - Rakovník : Raport, 1996. - 96 s. - (brož.) 782.341

Základy stylistiky češtiny / E. Minářová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 82 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.) S II 832.184

Zeměplocha : mapa : jediná a nade vší pochybnosť orižinální & akurátní mapa oužasné & majické Zeměplochy / sestavil T. Pratchett, S. Briggs. - Praha : Talpress, 1996. - Nestr. + 1 mp. -(brož.) 782.284

Zkratky ze současnosti a historie švýcarských odborových a profesních organizací / A. Rády. - 1. vyd. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 1997. - 12 s. - (brož.) 782.184

Zlatá kniha plzeňských pověstí / pověstmi Jaroslava Schiebla provází V. Havlic. - Vyd. 1. - Plzeň : Karel Veselý, 1995. - 198 s. - (váz.) II 860.607

Znovuobjevená Šumava : příspěvky literárního sympozia: Znovuobjevená Šumava, na tradice bohatá evropská kulturní oblast : Klatovy 28.09.1995-30.09.1995 / [editor Václav Maidl] - Klatovy : Okresní muzeum, 1996. - 163 s. - (brož.) II 832.106

Zvoník od Matky Boží / W. Disney. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1996. - 96 s. - (váz.) II 860.576

Živá Afrika / H. Adámek, J. Hanzelka, M. Zikmund. - [Vsetín] : Trango, 1996. - 175 s. - (váz.) II 860.666

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist