Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (březen-duben) - L. Zemědělství

za březen-duben 1997

Agricultura tropica et subtropica. Vol. 29. 1996. - Prague : Czech University of Agriculture, 1996. - 145 s. - Institute of Tropical and Subtropical Agriculture, Prague. - (brož.) 381.380/29(1996)

Aktuální otázky bioklimatologie zvířat : Brno 11.12.1996 / editor M. Opatřil...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Noel 2000, 1996. - 82 s. - Česká bioklimatologická společnost při ČSAV, Praha. -(brož.) 782.393

Alternativní plodiny / J. Moudrý, Z. Strašil. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1996. - 90 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.) S II 831.990

Annals of Warsaw Agricultural University : Agricultural Economics and Rural Sociology. No. 32. 1996. - Warsaw : Warsaw Agricultural University, 1996. - 199 s. - (brož.) 588.465/ 32(1996)

Annals of Warsaw Agricultural University : Animal Science. No. 32. 1996. - Warsaw : Warsaw Agricultural University Press, 1996. - 92 s. - (brož.) 528.956/ 32(1996)

Annals of Warsaw Agricultural University : Agricultural Engineering. No. 30. 1995. - Warsaw : Warsaw Agricultural University Press, 1995. - 59 s. - (brož.) 550.857/ 30(1995)

Annals of Warsaw Agricultural University : Forestry and Wood Technology. No. 47. 1996. - Warsaw : Warsaw Agricultural University Press, 1996. - 154 s. - (brož.) 535.023/ 47(1996)

Bylinář : zdraví, krása a radost / L. Bremness. - Praha : Fortuna Print, 1997. - 286 s. - (váz.) II 832.196

Byliny : velká kniha bylinek / J. Mc Vicar. - Praha : Volvox Globator, 1997. - 256 s. - (váz.) II 832.265

Chov hospodářských zvířat / J. Žižlavský ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. - 186 s. - (brož.) S II 831.877

Chov prasat / S. Buchta, M. Čechová, M. Hořínek. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. - 99 s. - (brož.) S II 831.881

České chmelové známky. Obrazová část / I. Dubská, Z. Likovský. - Hradec Králové : Česká numizmatická společnost, 1996. - Nestr. - (Brož.) 775.586/ Obr. část

Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin v ČR za rok 1996 / vypracoval J. Švec. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 89 s., tb. příl. - (Brož.) II 860.550

Dendrologie lesnická. Část 3, Listnáče 2 (Angiospermae) / L. Úradníček, J. Chmelař. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. - 91 s., 46 s. příl. - (brož.) S II 829.463/ 3

Dlouhodobé časové řady výsledků rostlinné výroby v České republice : (1960-1996) / vypracoval J. Švec. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - Nestr. - (Brož.) II 831.993

Ekonomika světového zemědělství : (podkladové údaje ke cvičení) : pro posluchače oboru PaE, Info, PaA / M. Svatoš, Z. Kuna, K. Čmichovská. - Vyd. 3., přeprac. - Praha : Credit, 1997. - 61 s. - Provozně ekonomická fakulta ČZU, Praha. - (brož.) 598.251

Encyklopedie zemědělství / J. Stratil. - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1996. - 197 s. - Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Brno. - (Brož.) S II 832.080

Fondue : klasické i exoticky pikantní. - Praha : Knižní klub, 1997. - 109 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Ikar ; váz.) 598.726

Hodnocení dusíkatých látek krmiv pro přežvýkavce podle systému PDI : (studijní zpráva) / P. Homolka...[et al.]. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 33 s. 782.188

Hodnocení zemědělských staveb z hlediska ochrany životního prostředí : (studijní zpráva). Část 2, Živočišná výroba / V. Konopásek. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 34 s. - (brož.) 595.992/ 2

Ikebana / D. Kožušníková. - Vyd. 1. - Praha : Magnet-Press, 1995. - 118 s., obr. příl. - (váz.) II 832.012

Irský vlkodav / V. Jestřábová. - České Budějovice : Dona, 1997. - 111 s., obr. příl. - (brož.) 598.948

Jak na bažantnice? / P. Křížek, P. Pešout. - 1. vyd. - Vlašim : Český svaz ochránců přírody, 1996. - 25 s. - (Brož.) 781.992

Jak se léčit rostlinami / B. Hruška. - 3. upr. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1996. - 470 s. - (váz.) 598.511

Klíč k odrůdám lilií / B. Mičulka. - Brno : ČZS-ZO Lilium, 1996. - 60 s. - (Brož.) 598.176

Kniha o medovině / L. Dupal. - 1. vyd. - Praha : Maťa, 1997. - 151 s. - (brož.) 598.865

Kompostování v obcích, ve školách, na sídlištích, v zaměstnání, v domácnostech : (praktická příručka). - České Budějovice : Referát životního prostředí Okresního úřadu, 1995. - 12 s. - ROSA,České Budějovice. - (Brož.) 598.646

Koně / H. Kholová, J. Hošek. - 1. vyd. - Praha : Aventinum, 1996. - 224 s. - (váz.) 598.148

Kontrola úrodnosti půdy : 1993-1995 / P. Čermák, A. Sušil. - Brno : Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 1997. - 119 s. - Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin, Brno. - (Brož.) II 832.048

Kynologická příručka pro rozhodčí, chovatele a vystavovatele / J. Dostál ...[et al.]. - České Budějovice : Dona, 1997. - 167 s., obr. příl. - (brož.) 598.950

Lesní hospodářství ČR za 1.-4. čtvrtletí 1996 / vypracovala O. Pospíšilová. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - Nestr. - (Brož.) II 832.034

Léčivé rostliny a planety / E. Brooke. - 1. vyd. - Ostrava : Oldag, 1996. - 225 s. - (váz.) 598.151

Luční porosty na severním okraji města Zlín / P. Kusák. - 1. vyd. - Zlín : Muzeum jihovýchodní Moravy, 1996. - 43 s. 598.336

Nové typy žacích strojů : (studijní zpráva) / F. Kumhála. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 44 s. 782.186

Nové zemědělské a lesní právo / J. Suchánek. - Vyd. 1. - Praha : Prospektrum, 1996. - 227 s. - (brož.) 598.527

Ochrana slunečnice proti chorobám a škůdcům : (studijní zpráva) / J. Jirátko, K. Veverka, J. Šedivý. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 45 s. 782.187

Osivo a sadba : 3. národní seminář k polním plodinám : sborník referátů : Praha 11.03.1997. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1997. - 151 s. - Katedra rostlinné výroby, Katedra genetikya šlechtění. - Fakulta agronomická, Praha. - (brož.) 598.716

Ovocnictví : podnože ovocných dřevin / Z. Vachůn. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. - 65 s. - (brož.) S II 831.878

Pes to chápe jinak : princip chování psa pro majitele a cvičitele / J. Fisher. - 1. vyd. - Plzeň : Mustang, 1996. - 187 s. - (brož.) 598.577

Pěstování hub ve velkém i v malém / I. Jablonský, V. šašek. - 1. vyd. - Praha : Brázda, 1997. - 165 s., 16 obr. na příl. - (brož.) 598.480

Prodej rostlinných výrobků v roce 1996 / vypracoval J. Švec. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 44 s. - (Brož.) II 831.994

Recepty nejen pro rybáře / P. Polena. - 2. vyd. - Benešov : Start, 1997. - 202 s. - (brož.) 782.298

Sborník Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích : zootechnická řada. Roč. 13. 1996. Č. 2. - Vyd. 1. - České Budějovice : Scientific-Pedagogical Publishing, 1996. - 92 s. - (brož.) 527.293/ 13(1996)2

Sborník Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích : fytotechnická řada. Roč. 13. 1996. Č. 2. - Vyd. 1. - České Budějovice : Scientific-Pedagogical Publishing, 1996. - 89s. - (brož.) 527.294/ 13(1996)2

Situace na trhu vybraných komodit : (informační studie). Část 2, Rostlinná výroba / F. Vaníček ... [et al.]. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1996. - 121 s. - (brož.) 597.349/ 2

Skladištní stvrzenky a ovlivňování rizika komoditních obchodů : (informační studie) / K. Janda, H. Sklenková, J. Vigner. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1997. - 56 s. - (brož.) 598.478

Skotský teriér / H. Faltová. - České Budějovice : Dona, 1997. - 61 s., obr. příl. - (brož.) 598.949

Slavná historie tabákového dýmu / [Ervín Hrych] ... [et al.]- 1. vyd. - Praha : Forma, 1996. - 181 s. - (váz.) II 832.013

Stabilizace lesních porostů výchovou : metodika porostní výchovy pro stabilizaci smrkových a borových porostů a porostů náhradních dřevin (břízy a smrku pichlavého) vůči abiotickým škodlivým činitelům a imisím / M. Slodičák. - Jíloviště-Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 1996. - 52 s. - Výzkumná stanice, Opočno. - (brož.) 598.382

Statistická ročenka půdního fondu České republiky : Souhrnné výstupy ze souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky se stavem ke dni 1. ledna 1997. - 1. vyd. - Praha : Český úřad zeměměřičský a katastrální, 1997. - 31 s. - (brož.) II 857.143/ 1997

Sýrové pochoutky / J. Smejkalová. - 1. vyd. - Praha : V.P.K., 1997. - 90 s., obr. příl. - (brož.) 782.240

650 nápadů pro zahrádkáře / S. Gauron. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - 189 s. - (váz.) 598.750

Terárium A - Z / I. Kocourek, J. Král. - 1. vyd. - Úvaly : Ratio, [asi 1997]. - 236 s. - (Brož.) 598.772

Trávníkářské praktikum / F. Bureš, F. Hrabě. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. - 82 s. - (brož.) S II 831.883

Tropenwaldmanagement: Ein Balanceakt zwischen Schutz und Raubbau / R. Thiele, M. Wiebelt. - Kiel : Institut für Weltwirtschaft, 1996. - 35 s. - (brož.) II 832.087

Udržitelný rozvoj v zemědělství a lesním hospodářství : sborník z konference : Praha, ČZU 02.09.1996-03.09.1996. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1996. - 96 s. - Fakulta agronomická,Praha. - (brož.) 782.048

Úprava a hodnocení krmiv / B. Čermák, M. Šoch. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1997. - 151 s., 36 s. obr. příl. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.) S II 832.089

Úprava vzduchu ve stájových objektech : (studijní zpráva) / P. Kic. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 42 s. 782.185

Velká kniha o konopí / R. Robinson. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1997. - 281 s. - (váz.) 782.399

Vědecké práce ovocnářské. 15. 1997. - Holovousy : Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský, 1997. - 176 s., obr. příl. - (Brož.) 289.216/ 15(1997)

Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky : ročenka. 1996. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1997. - 66 s. - (brož.) 773.735/ 1996

Zahrada / D. Hessayon. - Vyd. 1. - Praha : BETA, 1997. - 128 s. - (váz.) 598.587

Zelenina pod sklem a fólií : ekologicky pěstovat a sklízet po celý rok / I. Gabriel. - Vyd. 5., v češtině 1. - Praha : Brázda, 1997. - 125 s. - (váz.) 598.747

Zpracování půdy / J. Hůla, Z. Abrham, F. Bauer. - 1. vyd. - Praha : Brázda, 1997. - 140 s. - (brož.) 598.616

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist