Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (březen-duben) - K. Technika, průmysl

za březen-duben 1997

"Ty skašovský dřevěnkáří..." : vzpomínky na strejdy od veřtatů / J. Brand. - Klatovy : Okresní muzeum, 1996. - 35 s. - (Brož.) II 860.623

"Verfahren zur Herstellung von piezokeramischen Mikroformteilen" / J. Laubersheimer. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 98, 8 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.035

... a jedeme dál! : aneb opravy na cestě / J. Gabryš. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 115 s. - (brož.) E 981.264

ABC des Journalismus : ein Leitfaden für die Redaktionsarbeit / Hg. C. Mast. - 7., völlig neue Ausg. - Konstanz : Universitätsverlag, 1994. - 553 s. - (brož.) 1-003.099

Abeceda bydlení. Díl 2, Vzory smluv, formulářů a oznámení souvisejících s bydlením / M. Horák, H. Nováková. - 2. dopl. vyd. - Praha : Polygon, 1997. - 215 s. - (brož.) 598.816/ 2

Abeceda obchodníka 2 : doprava. - Praha : Radix, 1996. - 92 s. - Hospodářská komora České republiky, Praha. - (brož.) 598.446

Access 7 pro Windows 95 / I. Fikáček, I. Rozehnal. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 238 s. - (brož.) 598.638

Aktuální otázky vodárenské biologie : sborník z 13. semináře : Praha 11.02.1997-12.02.1997. - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1997. - 147 s. - (brož.) 598.461

Aktuální právní příručka se vzory pro stavební praxi : praktický rádce pro všechna rizika od uzavírání smluv až po dokončení a předání stavby / I. Kobliha ... [et al.]. - Praha : Dashöfer, 1996. - Přeruš. str. - (váz.) II 832.261

Aktuální problémy ČR. Díl 6, Doprava / S. Řehák. - Ostrava : Scholaforum, 1997. - 25 s. - (brož.) 781.574/ 6

Analýza dat II s metodou LINDA ve společenskovědním výzkumu / I. Loučková. - 1. vyd. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. - 124 s. - (brož.) S II 832.109

Annals of Warsaw Agricultural University : Forestry and Wood Technology. No. 47. 1996. - Warsaw : Warsaw Agricultural University Press, 1996. - 154 s. - (brož.) 535.023/ 47(1996)

Atlas vodních organismů se zřetelem na vodárenství, povrchové vody a čistírny odpadních vod. Díl 2, Konzumenti / V. Sládeček, A. Sládečková. - Praha : Agrospoj, 1997. - 358 s. - Českávědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha. - (brož.) II 830.924/ 2

Automobily Škoda Octavia / M. Cedrych. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 289 s. - (brož.) 598.633

Balená voda : zdravotní & hygienická hlediska (3. ročník). - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1997. - 99 s. - Státní zdravotní ústav, Praha. - (brož.) 598.459

Báňské předpisy. 11, Metodické postupy protiotřesové prevence v dolech OKR. Sv. 1. Regionální prognóza vzniku otřesů na dolech OKR. - Ostrava : Montanex, 1996. - 48 s. - (brož.) 582.858/11(1)

Báňské předpisy. 11, Metodické postupy protiotřesové prevence v dolech OKR. Sv. 2. Geofyzikální metody prognózy otřesů. - Ostrava : Montanex, 1996. - 43 s. - (brož.) 582.858/ 11(2)

Báňské předpisy. 11, Metodické postupy protiotřesové prevence v dolech OKR. Sv. 3. Testovací vrtání a individuelní pozorování, metody použití aktivních a pasivních prostředků, dlouhodobá koncepce hornické činnosti, rozsah a způsob dokumentace otřesů. - Ostrava : Montanex, 1996. - 93 s. - (brož.) 582.858/ 11(3)

Ein Beitrag zur thermischen Nachbehandlung von semiisolierenden LEC-GaAs - Einkristallen und -Scheiben / B. Hoffmann. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 155 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.148

Belgická opevnění z let 1930-1940 / V. Kupka, O. Gregar. - 1. vyd. - Dvůr Králové nad Labem : FORTprint, 1997. - 91 s. - (brož.) 598.811

Betonové konstrukce a mosty : doplňkové skriptum / V. Hrdoušek, V. Kukaň. - 2. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 55 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 832.236

Bezpečnost práce u obráběcích strojů na kov / V. Kučera. - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1997. - 32 s. + 2 příl. - Český úřad bezpečnosti práce, Praha. - (brož.) 598.712

Body Fitness : strava, péče, opalování, gymnastika. - Vyd. 2. - Praha : Ikar, 1997. - 127 s. - (váz.) II 832.250

Buch und Buchhandel in Zahlen. 1996. - Frankfurt am Main : Börsenverein des Deutschen Buchhandels, 1996. - 116 s. - Abteilung Marktforschung, Frankfurt am Main. - (brož.) 1-001.647/ 1996

Ceník poštovních známek a celin protektorátu Čechy a Morava (Böhmen und Mähren) 1939-1945. - [Praha] : [Filatelie], 1995. - 8 s. - (Brož.) 782.095

Cenník poštových známok a celín Slovenska 1939-1945. - [Praha] : [Filatelie], 1995. - 8 s. - (Brož.) 782.096

Chemickoinženýrské výpočty. 2 / V. Míka, L. Neužil, J. Vlček ... [et al.]. - Vyd. 3. - Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1997. - S. 317-492. - Fakulta chemicko-inženýrská, Praha. -(brož.) S II 830.873/ 2

Chemie a technologie vody / J. Malý, J. Malá. - Vyd. 1. - Brno : Noel 2000, 1996. - 7, 197 s. - (váz.) 598.389

Chladíme a mrazíme v domácnosti / H. Pohunková. - 1. vyd. - Ostrava : Blesk, 1997. - 126 s. - (váz.) 598.381

CorelDRAW! 6 : kompletní kapesní průvodce / M. Weber. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 401 s. - (brož.) 598.947

Cvičení z GIS I - systém IDRISI / V. Voženílek. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. - 137 s. - (brož.) S II 832.329

Cvičení z účetnictví pro neekonomické obory ČZU / M. Landová. - Vyd. 2. - Praha : Credit, 1997. - 54 s. - Provozně ekonomická fakulta, Praha. - (brož.) S II 832.213

Cvičení ze základů účetnictví : (pro neekonomické obory) / J. Mašterová. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1996. - 61 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.) S II 832.091

Czech and Slovak Chemical Guide. 1996-1997. - 6th Annual Ed. - Brno : EXIN, 1996. - Přeruš. str. - (brož.) 581.174/ 1996-97

Czech and Slovak Plastics and Rubber Guide. 1996-1997. - 4th Annual Ed. - Brno : EXIN, 1996. - Přeruš. str. - (brož.) 584.144/ 1996-97

České a slovenské pivovary. - 1. vyd. - Brno : Exin, 1996. - 41 listů. - (brož.) 598.420

České podniky v procesu transformace / L. Blažek. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 30 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.) 598.650

Československé letecké známky z roku 1930 : prehĺad poštových tarifov platných pre čs. letecké zásielky v rokoch 1930-1939 / A. Tekeĺ. - [Praha] : [Filatelie], 1995. - 16 s. - (Brož.) 782.098

Datenmodellierung in Multimedia-Systemen / R. Käckenhoff. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 10, 257 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.040

Dějiny nábytkového umění. 3 / F. Cimburek... [et al.]. - 2., upr. vyd. - Praha : Argo, 1996. - S. 937-1171. - (váz.) II 830.273/ 3

Dělení, obrábění a tváření materiálů / J. Varkoček, M. Rousek, J. Holopírek. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. - 117 s., obr. příl. - (brož.) S II 831.882

Dokumentation deutschsprachiger Verlage / herausgegeben von G. Olzog, J. Hacker. - 12. Ausg. - München : Günter Olzog, 1995. - 557 s. - (váz.) 1-003.087

Dynamika strojů '97 : national Colloquium with International Participation : Proceedings : Prague, (CZ) 04.02.1997-05.02.1997 / [redaktor sborníku E. Koubová] - Praha : Ústav termomechanikyAV ČR, 1997. - 202 s. - (brož.) 598.417

Ekonomika a provoz obchodu : pro střední odborná učiliště. 2 / K. Biňovec, M. Novotný. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 255 s. - (brož.) 773.393/ 2

Ekonomika stavebního díla 20 : ceny, náklady, kalkulace / A. Kadlčáková. - 2. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 225 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 832.126

Electronics : Laboratory Excercises / J. Foit ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 73 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II 832.286

Elektrické filtry / P. Martinek, P. Boreš, I. Matzner. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 147 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II 832.234

Elektrické rozvody a vnější vlivy. Díl 2, Nebezpečí výbuchu hořlavých plynů a par / V. Šíma, J. Pohludka. - Vyd. 1. - Praha : IN-EL, 1997. - 88 s. - (Brož.) 598.426/ 2

Elektronická měřicí technika / M. Čejka, V. Matyáš. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1996. - 138 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Brno. - (brož.) S II 832.154

Elektronické součástky / V. Musil... [et al.]. - Vyd. 2. přeprac. - Brno : Vysoké učení technické, 1996. - 222 s. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Brno. - (brož.) S II 832.150

Elektrotechnika III : příklady a úlohy / A. Blahovec. - 2., dopl. vyd. - Praha : Informatorium, 1997. - 291 s. - (brož.) 598.622

Encyclopedia of Computer Science and Technology. Vol. 36. Suppl. 21. - New York : Marcel Dekker, 1997. - 6, 386 s. - (váz.) II 347.210/ 36(21)

English-Czech and Czech-English Watermanagement Dictionary / J. Plecháčová. - 1. vyd. - Praha : Evan, 1997. - 84, 75 s. - (váz.) 598.470

Finanční analýza a plánování : kurz celoživotního vzdělávání / M. Konečný. - 2. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 63 s. - VUT. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.) S II 832.158

Finanční řízení podniku / J. Valach ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 1997. - 247 s. - (brož.) 598.751

Finanční účetnictví v kontextu současného vývoje / D. Kovanicová ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Polygon, 1997. - 8, 411 s., příl. - (váz.) 598.846

Firma : němčina pro podnikový management 1 : metodická příručka / M. Grabmüller, J. Březina, J. Vápeník. - 1. vyd. - Praha : Informatorium, 1997. - 31 s. - (brož.) II 832.002

Firma : Němčina pro podnikový management 1 : (založení společnosti) / M. Grabmüller, J. Březina, J. Vápeník. - 1. vyd. - Praha : Informatorium, 1997. - 159 s. - (brož.) II 832.022

Fondue : klasické i exoticky pikantní. - Praha : Knižní klub, 1997. - 109 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Ikar ; váz.) 598.726

4th Workshop on Uncertainty Processing : Proceedings : [4th Workshop on Uncertainty Processing-WUPES'97]. Prague, (CZ) 22.01.1997-25.01.1997. Faculty of Informatics and Statistics, Universityof Economics. - Prague : s.n., 1997. - 193 s. - (brož.) 782.417

Fundamentals of Design : Technical Drawings and Dimensioning / J. Křivý, J. Pospíchal. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 56 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.) S II 832.287

Gastronomický slovník v kostce / V. Šmíd... [et al.]. - 1. vyd. - Úvaly : Ratio, [1997]. - 103 s. - (Brož.) E 981.292

Ein generisches Organisationsschema der Konfigurationsverwaltung im Software-Engineering / G. Heidenreich. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 5, 199 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.045

Geometrie pro CAD / M. Kargerová, E. Kopincová, P. Mertl. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 90 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.) S II 832.288

Giganti / E. Peter. - Vyd. 1. - Plzeň : Mustang, 1996. - 138 s., obr. příl. - (váz.) 782.534

Gut & Preiswert Übernachten : Bett mit Bad bis 80 Mark : Ausgabe 1996/97 - Bundesrepublik Deutschland. - 14. Aufl. - Dortmund : Busche, 1996. - 632 s. - (brož.) 1-003.105

Haftkräfte und deren Einfluß auf die Kinematik selbsttätiger Ventile oszillierender Verdrängerpumpen / U. Grau. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 148 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.147

Hochtemperaturplastizität von Indiumphosphid / B. Geibel. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 14, 144 s., příl. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.042

Hochtemperaturverformungsverhalten und Mikrostruktur der geschmiedeten near-ALFA

Titanlegierung IMI 834 / H. Kestler. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 3, 155 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.162

Hotel Guide The Slovak Republic 1996. - Komárno : Hepex, 1996. - 47, 240 s. + 1 mp. - (váz.) 598.546

HTML a Java : uživatelská praxe s CD-ROM / [Heiko Knappe, Till S. Schwalm] - 1. vyd. - Praha : Vogel, 1996. - 130 s. + 1 CD-ROM. - (Brož.) II 832.134

Hydrologická zabezpečenost vodních děl : sborník přednášek ze semináře : Praha 26.11.1996. - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1997. - 76 s. - Odborná skupinavodohospodářské soustavy, Praha. - (brož.) 598.458

Hydrotechnické stavby 10 / V. Broža, L. Satrapa. - 2. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 170 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 832.124

Hygiena mikrobiálních výrob / L. Šilhánková. - Vyd. 1. - Praha : VŠCHT, 1997. - 57 s. - Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Praha. - (brož.) S II 832.220

Informační management : pojetí, poslání a aplikace / L. Vodáček, A. Rosický. - 1. vyd. - Praha : Management Press, 1997. - 146 s. - (brož.) 598.593

Internet : kompletní průvodce / U. Grigoleit. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 414 s. - (brož.) 598.636

Internet CZ a Netscape Navigator / M. Renda. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 231 s. - (brož.) 598.634

Istorija morskich razbojnikov Sredizemnogo morja i Okeana / F. Archengol'c. - Moskva : Novella, 1991. - 365 s. - (váz.) 782.478

Jaderná energetika / F. Dubšek. - Vyd. 2. dopl. - Brno : PC-DIR, 1997. - 216 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta strojní, Brno. - (brož.) S II 832.147

JavaScript : profesionální řešení / M. Reynolds ...[et. al.]. - 1. vyd. - Brno : Unis, 1997. - 779 s. + 1 CD-ROM. - (váz.) 598.538

Jazyk C++ : popis jazyka s příklady / A. Večerka. - 1. vyd. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. - 255 s. - (brož.) S II 832.114

Jugendherbergen in Deutschland : Handbuch. 1996-1997. - Detmold : Deutsches Jugendherbergswerk, 1995. - 447 s. - (brož.) 1-002.943/ 1996-97

K vývoji české elektrotechniky od druhé poloviny 19. století do roku 1945 / M. Efmertová. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 191 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) 598.857

Kam se poděla původní česká literatura? : sborník názorů a návrhů spisovatelů na řešení stávající situace ve vydávání původní české literatury. - Praha : Literární klub K 89, 1997. - 44 s. -(Brož.) 782.689

Katalog : Československo 1918-1992 : Česká republika 1993-1996 : Slovenská republika 1993-1996 / [přepracoval, doplnil a rozšířil Martin Trojan] - Praha : Print 2000, 1996. - 423 s. - (brož.) 598.721

Katalog známek, FDC a celin České republiky 1993-95. - Praha : Filatelie, 1995. - 8 s. - (Brož.) 782.094

Katalog známek, FDC, celin a známkových sešitků Slovenské republiky 1993-1995. - Praha : Filatelie, 1995. - 16 s. - (Brož.) 782.093

Kniha o medovině / L. Dupal. - 1. vyd. - Praha : Maťa, 1997. - 151 s. - (brož.) 598.865

Koktejly : 850 receptů míšených nápojů / M. Kelblová. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 190 s. - (váz.) 598.727

Komplementäre Methodik in der Aerodynamik bodennaher Fahrzeuge / G. Walter. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 2, 97 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.161

Konstrukce automobilů : pérování vozidel / J. Kovanda, I. Resl, J. Socha. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 120 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.) S II 832.293

Krize v Candylandu : čokoládový obal rodinného klanu Marsů se rozpouští / J. Pottker. - Vyd. 1. - Praha : ETC, 1997. - 214 s. - (brož.) 782.769

Kuchařka - Horkovzdušná trouba pro začátečníky / K. Havlů. - České Budějovice : Dona, 1997. - 133 s., obr. příl. - (brož.) 598.951

Kuchařka - Saláty pro každou příležitost / Z. Roubínek. - České Budějovice : Dona, 1997. - 139 s., obr. příl. - (brož.) 598.952

Kuchařka - Vaříme pro děti / E. Stluková. - České Budějovice : Dona, 1997. - 99 s., obr. příl. - (brož.) 598.954

Kuchařka pro vnučky / E. Maixnerová. - 1. vyd. - Třebíč : Fibox, 1997. - 87 s. - (brož.) 782.241

Laboratorní cvičení z chemického inženýrství / M. Ludvík ...[et al.]. - Vyd. 3. - Praha : VŠCHT, 1997. - 4, 173 s. - Fakulta chemicko-inženýrská, Praha. - (brož.) S II 832.215

Laboratorní metody v technologii vody / J. Zábranská ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : VŠCHT, 1997. - Přeruš. str. - Fakulta technologie ochrany prostředí, Praha. - (brož.) S II 832.216

Ladungsträgereinfang in einzelnen Störstellen an der Si-SiO2-Grenzfläche / H. Müller. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 4, 143 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.149

Laserentlacken von Luftfahrtwerkstoffen / C. Manz. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 181 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.158

Legislativa v odvětví odpadu a odpadních vod : sborník ze semináře. - Vyd. 1. - Kutná Hora : Sdružení vodohospodářů ČR, 1995. - 40 s. - (Brož.) 598.385

Lokální sítě / J. Janeček, M. Bílý. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 156 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II 832.237

Management bank a bankovních obchodů / V. Polidar. - 1. vyd. - Praha : Ekopress, 1995. - 423 s. - (brož.) 598.452

Marketing : kurz celoživotního vzdělávání / V. Chalupský. - 2. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 84 s. - VUT. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.) 598.621

Marketing zahraničního obchodu / L. Čichovský. - Praha : Radix, 1997. - 331 s. - (váz.) 598.469

Marketingová komunikace / M. Foret. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 147 s. - Centrum rozvoje malého podnikání České republiky, Brno. - (brož.) 598.645

Materiály a konstrukce - terénní úpravy / J. Sanetrník, F. Toman. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. - 103 s. - (brož.) S II 831.884

Mathematische Modellierung und numerische Simulation von CVD-Prozessen in der Halbleitertechnik / L. Kadinski. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 6, 198 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.043

Mámo, táto, já mám hlad : receptář výživy zdravé rodiny / [připravili Lumír Komárek, Kamil Provazník, Tat'jana Šoltysová] - 3. vyd. - Praha : Erasmus, 1996. - 63 s. - Státní zdravotní ústav,Praha. - (brož.) E 981.268

Mein erstes Technikbuch / N. Golluch. - Ravensburg : Otto Maier, 1996. - 63 s. - (váz.) II 2-300.362

Mezi tradicí a experimentem : práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění : 1939-1989 / [texty Jiří Valoch, Pavel Zatloukal] - Olomouc : Muzeum umění, 1997. - 241 s. - (brož.) II 832.178

Městské komunikace : návody k projektu / E. Dlouhá, J. Rojan, P. Slabý. - 5. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 185 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 832.233

Modelové výpočty v železničním stavitelství / H. Krejčiříková. - 2. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 58 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.) S II 832.241

Moderní hotel / J. Černý, J. Krupička. - 1. vyd. - Úvaly : Ratio, [1997]. - 223 s. - (Brož.) 598.754

Moderní kalkulace nákladů : sbírka příkladů / K. Macík, M. Zralý. - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 1996. - 112 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.) S II 832.069

Modré stránky : specializovaný katalog výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky. Jaro '97. - 8. vyd. - Praha : Agentura Modré stránky, 1997. - 160 s. + 1 CD-Rom. - (brož.) II 857.878/ 1997/Jaro

MS Project - řízení projektů / F. Adamec. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 242 s. - (brož.) 598.637

Na prahu 21. století / autoři textu E. Chadeau...[et al.]. ilustrace A. Kinsey...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1996. - S. 1825-1920, S. 9-13. - (Knižní klub ; váz.)- (Cesty ;váz.) II 831.975

Nástroje prezentace ekonomických informací 1 : sazba a montáž dokumentů Corel Ventura / S. Adamec, S. Horný. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 228 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) S II 832.116

Návrh radioelektronických obvodů počítačem / J. Dobeš. - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 1997. - 2, 319 s. - Fakulta eletrotechnická, Praha. - (brož.) S II 832.062

Nepřítel počítač aneb Co zcela jistě nenajdete v příručce uživatele / J. Vlach, V. Vlachová. - 1. vyd. - Praha : BEN, 1996. - 61 s. - (brož.) 598.344

Německá stíhací esa / R. Toliver, T. Constable. - Vyd. 1. - Plzeň : Mustang, 1996. - 278 s., obr. příl. - (váz.) 782.538

Norton Commander 5.0 pro Windows 95 : úplný průvodce / S. Kriegerbeck. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 146 s. - (brož.) 598.684

Nový cash flow : (přehled o peněžních tocích) / N. Klainová. - 1. vyd. - Olomouc : TWIN, 1996. - 123 s. - (Brož.) 598.720

Obecně prospěšné společnosti : (nástin právních, organizačních a ekonomických otázek) / J. Jasanský...[et al.]. - Ostrava : Montanex, 1997. - 119 s. - (brož.) 598.419

Oceňování aktiv a dluhů v účetnictví / B. Fireš, V. Zelenka. - 2. rozš. vyd. - Praha : Management Press, 1997. - 175 s. - (brož.) 598.532

Ochrana biodiverzity drobných stojatých vod 2 : sborník z vědecko-ochranářského semináře : Jizbice u Vlašimi 18.10.1996-20.10.1996 / editor L. Hanel, P. Pešout. - 1. vyd. - Vlašim : Český svaz ochránců přírody, 1996. - 141 s. - (brož.) 781.991

Ochrana čistoty vody / V. Sýkora, P. Schejbal. - Vyd. 1. - Praha : VŠCHT, 1997. - Přeruš. str. - Fakulta technologie ochrany prostředí, Praha. - (brož.) S II 832.217

Od DTP k pre-pressu : průvodce světem tvorby dokumentů / S. Horný. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 311 s. - (brož.) 598.639

On Determinacy and Nondeterminacy in Concurrent Programming / U. Nestmann. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 10, 254 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.159

Operace Bodenplatte / N. Franks. - Vyd. 1. - Plzeň : Mustang, 1996. - 156 s., obr. příl. - (váz.) 782.531

Osvětlení / V. Bystřický, J. Kaňka. - 2. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 82 s., 5 příl. - Fakulta architektury, Praha. - (brož.) S II 832.238

Pětiletka nakladatelství Petrov : (1992-1997). - [Brno] : Petrov, [1997]. - 22 s. - (Brož.) II 832.046

Phasenumwandlungen im System Edelmetallfilm/Silizium(111) - LEED, Auger-, Widerstandsmessungen / M. Brüggemann. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 99 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.154

Plastikové modelářství : letadla / V. Šorel. - Upr. a rozš. 3. vyd., (v Magnet-Pressu 1.). - Praha : Magnet-Press, 1997. - 223 s. - (váz.) 598.391

Plavební ročenka. 1996. - Praha : T, 1997. - 135 s., příl. - Státní plavební správa, Praha. - (brož.) 354.888/ 1996

Počítače a programování I / K. Müller. - Vyd. 3. - Praha : České vysoké učení technické, 1997. - 273 s. - Fakulta eletrotechnická, Praha. - (brož.) S II 832.067

Podnikatelský mýtus : proč většina malých firem zkrachuje a co proti tomu dělat / M. Gerber. - 1. vyd. - Praha : Management Press, 1997. - 199 s. - (brož.) 598.592

Podvojné účetnictví I / L. Müllerová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 91 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.) S II 832.072

Podvojné účetnictví II : kurz celoživotního vzdělávání / A. Kocmanová, A. Fedorová. - 3., přeprac. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 139, 8, 41 s., příl. - VUT. - Fakulta podnikatelská, Brno. -(brož.) S II 832.161

Pojď si s námi hrát! / L. Marečková, P. Srnská. - 1. vyd. - Žďár nad Sázavou : Informační a metodické centrum, 1996. - Nestr. - (Brož.) II 860.583

Poklady skryté v účetnictví. Díl 1, Jak porozumět účetním výkazům / D. Kovanicová, P. Kovanic. - 4. aktualizované vyd. - Praha : Polygon, 1997. - 7, 242 s. - (váz.) 598.847/ 1

Poland's Plastics and Rubber Guide 1997. - Brno : Exin, 1996. - 225 s. - (brož.) 598.418

Polygrafie České republiky : kompletní seznam firem z oblasti polygrafie, souvisejících činností a jejich dodavatelů : 1997. - 2. vyd. - Břeclav : ISMC, [1996]. - 112, 48 s. + 3 příl. -(brož.) II 832.181

Potravinářská technika : (výtah z přednášek) / J. Holec ...[et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1995. - 147 s. - Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Brno. - (Brož.) S II 832.029

Pozemní komunikace 10 : dopravní inženýrství / P. Jirava, P. Slabý. - 2. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 165 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 832.290

Pracujeme s MS Wordem / J. Makovička. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 194 s. - Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Přírodovědecké fakulty UK, Praha. - (brož.) S II 832.270

Práce s daty. 1, programování s příklady v Turbo Pascalu a Borland C++ / R. Pecinovský, M. Virius. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 186 s. - (brož.) 598.635/ 1

Právní předpisy - vodní hospodářství : sborník / [Jan Lázňovský] - 10. vyd. - Kutná Hora : Sdružení vodohospodářů ČR, Oblastní sdružení, 1996. - 152 s. - (brož.) II 832.000

Prodej rostlinných výrobků v roce 1996 / vypracoval J. Švec. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 44 s. - (Brož.) II 831.994

Programová učebnice : podvojné účetnictví pro podnikatele včetně základů s výkladem a cvičebními testy / [Jana Buchtová] - 4. vyd. aktualizované. - Ostrava : Mirago, 1997. - 271 s. - (váz.) 598.841

Programování pro CAD I a II / J. Bečka. - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 1997. - 78 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.) S II 832.064

Průmyslová energetika / J. Krbek, L. Ochrana, B. Polesný. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR, 1996. - 197 s. - VUT. - Fakulta strojní, Brno. - (brož.) S II 832.157

Průvodce implementací 5 : EDI a EDIFACT. - Praha : Radix, 1996. - 99 s. - Hospodářská komora České republiky, Praha. - (brož.) 598.449

Průvodce jazykem Scheme / D. Skoupil, M. Kopka. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. - 7, 152 s. - (brož.) S II 832.330

První zkušenosti s "ekologickým řízením podniku" EMS : sborník referátů ze semináře : Praha 30.10.1996 / [redakce Eugenie Hanzlíčková] - Praha : BIJO TC, 1996. - 87 s., příl. - (Brož.) II 831.998

Přeprava, ukládání a zneškodnění odpadů a nebezpečných látek : sborník 5. semináře : Kutná Hora 11.1996. - Vyd. 1. - Kutná Hora : Oblastní sdružení vodohospodářů ČR, 1996. - 52 s. - (brož.) 598.384

Případové studie z investičního řízení a rozhodování / L. Schneiderová ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 63 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.) S II 832.075

Přístrojové systémy letadel I / K. Draxler. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 147 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II 832.240

Public relations : praxe komunikace s veřejností / P. Němec. - 1. vyd. - Praha : Management Press, 1996. - 167 s. - (brož.) 598.591

Půvab - krása - zdraví : kompletní profesionální průvodce po péči o vlasy, účesech, líčení, péči o pleť, tělesné kondici, posilování těla, stravování, zdraví a vitalitě / S. Norton, K. Shapland, J. Wadeson. - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Vašut, 1996. - 256 s. - (váz.) II 831.976

Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství : sborník přednášek z 15. konference : České Budějovice 13.11.1996-14.11.1996. - [Praha] : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1996. - 231 s. - (brož.) 598.460

Rainfall-Runoff Models : lecture Notes on the Workshop / [Editors P. H. Nachtnebel] ...[et al.]- Vyd. 1. - Prague : Česká zemědělská univerzita, 1996. - Přeruš. str. - (brož.) II 831.953

Das Ravensburger Lexikon der Natur & Technik. Bd. 2, Energie und ihre Nutzung. - Ravensburg : Otto Maier, 1994. - 119 s. - (váz.) II 2-300.366/ 2

Recepty nejen pro rybáře / P. Polena. - 2. vyd. - Benešov : Start, 1997. - 202 s. - (brož.) 782.298

Recyklace odpadů v podmínkách ČR : sborník referátů ze semináře : Praha 25.09.1996 / [redakce Dana Kaiserová] - Praha : BIJO TC, 1996. - 79 s., příl. - (Brož.) II 831.999

Reklamační řád : dálnopisné služby : účinnost od 1. 10. 1996. - Praha : SPT Telecom, 1996. - 12 s. - (Brož.) 782.383

Reklamační řád : telegrafní služby : účinnost od 1. 10. 1996. - Praha : SPT Telecom, 1996. - 12 s. - (Brož.) 782.382

Revize elektrických zařízení : studijní materiál. - Trutnov : H.V.K.L. Propag Team, [1997]. - 20 s. - (Brož.) II 832.132

Ročenka energetického hospodářství České republiky. Rok 1995. - Vyd. 1. - Praha : VUPEK, 1996. - 91 s. - (Brož.) II 830.060/ 1995

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 1996 / P. Pelech. - 1. vyd. - Olomouc : Anag, 1996. - 93 s. - (brož.) 598.235

Rodinná výchova : výživa a příprava pokrmů : pro 6.-9. ročník základní školy a odpovídající ročníky víceletého gymnázia / E. Marádová. - 1. rev. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 127 s. -(brož.) 782.180

Rodinná výchova : odívání, textilní techniky : pro 6.- 9. ročník základní školy a odpovídající ročníky víceletého gymnázia / I. Bruhová. - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 141 s. -(brož.) 782.691

Řešení transportních jevů na počítači / R. Černý. - Vyd. 1. - Praha : České vysoké učení technické, 1997. - 157 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 832.066

Sborník příspěvků z mezinárodního semináře v rámci programu TEMPUS-JEN 1588-94 Marketing a etika : Ostrava 13.12.1996. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - Přeruš.str. - Ekonomická fakulta, Ostrava. - (brož.) II 832.129

Sborník z tvůrčích akcí Sdružení pro rozhlasovou tvorbu za rok. 1996. - Praha : Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 1997. - 76 s. - (Brož.) 596.464/ 1996

Scientific Papers of the University of Pardubice : Faculty of Chemical Technology. Ser, A : 2. 1996. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1996. - 325 s. - (brož.) 594.333/ 2(1996)

Scientific Papers of the University of Pardubice : series B. The Jan Perner Transport Faculty. 2. 1996. - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1996. - 263 s. - (brož.) 594.981/2(1996)

Sémantika programovacích jazyků / K. Richta, J. Velebil. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 4, 169 s. - (brož.) S II 832.097

Skladištní stvrzenky a ovlivňování rizika komoditních obchodů : (informační studie) / K. Janda, H. Sklenková, J. Vigner. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1997. - 56 s. - (brož.) 598.478

Sklářský a keramický adresář. 1994. Dodatek / sestavila S. Sázavová. - [Praha] : [Česká sklářská společnost], 1996. - 4 s. - (Brož.) II 831.470/ 1994(DOD.)

Směrnice pro kvalitu ovzduší v Evropě. - 1. vyd. čes. překl. - Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 1996. - 13, 428 s. - (brož.) 598.518

Specializovaný ceník známek Československo 1945-92 : odchylky papíru podle opticky aktivních přísad. - [Praha] : [Filatelie], 1995. - 4 s. - (Brož.) 782.097

Stamm 1996 : Leitfaden durch Presse und Werbung. - 49. Ausg. - Essen : Stamm, 1996. - Přeruš. str. - (brož.) 1-003.120

Stamm 1996 : Tarife - Rates. Tarifs : Leitfaden durch Presse und Werbung. - 49. Ausg. - Essen : Stamm, 1996. - 4, 160, 591 s. - (brož.) 1-003.121

Statistická analýza dat pomocí programu MS EXEL 5.0a : (pro studující TV) / L. Čepička. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 33 s. - Fakulta pedagogická, Plzeň. - (brož.) 598.437

Statistické zpracování experimentálních dat : sbírka úloh / M. Meloun, J. Militký. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 1996. - 308 s. + 1 disketa. - (brož.) 598.631

Stavební fyzika 10 : akustika stavebních konstrukcí / J. Čechura. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 173 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 832.125

Stíhací esa na Wildcatech / B. Tillman. - Vyd. 1. - Plzeň : Mustang, 1996. - 116 s. - (váz.) 782.530

Sto receptů na cukety, dýně a patizony / J. Mandžuková. - Praha : Saturn, 1996. - 93 s. - (brož.) 782.255

Sto receptů na moučníky : buchty, koláče, dorty, řezy / M. Kynclová. - Praha : Saturn, 1996. - 96 s. - (brož.) 782.253

Sto receptů na snížení vysokého tlaku a cholesterolu / L. Vlachová. - Praha : Saturn, 1996. - 97 s. - (brož.) 782.257

Sto receptů na Vánoce : pečeme a vaříme / J. Frolíková. - Praha : Saturn, 1996. - 95 s. - (brož.) 782.260

Sto receptů na zdravá a levná jídla : jídla pro všední den / Z. Márová. - Praha : Saturn, 1996. - 94 s. - (brož.) 782.258

Sto receptů pro horkovzdušnou troubu : vyzkoušené domácí recepty / K. Koudelka. - Praha : Saturn, 1996. - 96 s. - (brož.) 782.256

Sto receptů z brambor : z domova i z ciziny / D. Peukertová. - Praha : Saturn, 1996. - 91 s. - (brož.) 782.254

Sto receptů z ryb a plodů moře : krevety, mušle, krabi, sépie, ryby / J. Boulová. - Praha : Saturn, 1996. - 96 s. - (brož.) 782.259

Studium technických oborů má budoucnost : určeno pro studenty středních škol i všechny zájemce o vysokoškolské studium / [Zdeněk Vostracký] ...[et al.]- Praha : Inženýrská akademie Českérepubliky, 1996. - 28 s., obr. příl. - (brož.) II 832.041

Svět fantasie / T. Rotrekl. - 1. Print. - Praha : Talpress, 1993. - Nestr. - (brož.) II 860.689

Světelná technika 97 : sborník přednášek. - Trutnov : H.V.K.L. Propag Team, 1997. - 59 s. - (Brož.) II 832.100

Systémové přístupy '96 : principy, vývoj a přínosy : pracovní konference : Praha 05.1996 / editovali A. Rosický, S. Mildeová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 128 s. - Katedra systémové analýzy, Praha. - (brož.) 598.519

Sýrové pochoutky / J. Smejkalová. - 1. vyd. - Praha : V.P.K., 1997. - 90 s., obr. příl. - (brož.) 782.240

Šachy na PC / D. Steinwender, F. Friedel. - 1. vyd. - Brno : Unis, 1996. - 485 s. + 1 CD-ROM. - (váz.) 598.537

60 knih, které by mohly vyjít : katalog / [sestavil Eduard Světlík] - [Praha] : Marsyas, 1996. - 63 s. - (Brož.) 598.170

Štěchovický poklad. Díl 2, Cesta do Ria / H. Gaensel. - Vyd. 1. - Karlovy Vary : Petit, 1996. - 233 s. - (brož.) 761.438/ 2

Tajemství lovce mozků : strategie přežití v novém světě byznysu / J. Wareham. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1997. - 164 s. - (brož.) 598.533

Technická zařízení budov 3 : větrání a klimatizace : cvičení / K. Papež. - 2. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 133 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 832.239

Technika a základní všeobecné vzdělání / I. Škára. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 54 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.) S II 832.210

Teoretická elektrotechnika. 1 / J. Schieblová, M. Veselý, L. Brančík. - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR, 1996. - 128 s. - Vysoké učení technické. - Fakulta elektrotechniky a informatiky, Brno. -(brož.) S II 831.527/ 1

Teorie dopravních prostředků : vozidla silniční a terénní / J. Svoboda. - 3. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 253 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.) S II 832.291

Tipologie e tecniche della ceramica a vetrina pesante 9.-10. secolo / O. Mazzucato... [et al.]. - Roma : Consiglio Nazionale delle Ricerche, 1993. - 268 s. - (Váz.) II 831.969

1996: komentáře pro radio Proglas / F. Schildberger. - Brno : Datel, 1997. - 159 s. - (brož.) 598.695

Tolkovyj gorno-geologičeskij slovar' : osnovnyje terminy - okolo 7000 terminov / [V. A. Gladun] ...[et al.]- Moskva : Russkij jazyk, 1993. - 437 s. - (brož.) 598.276

Trhacia technika / O. Dojčár, J. Horký, R. Kořínek. - Ostrava : Montanex, 1996. - 421 s. - (brož.) 598.443

Tropenwaldmanagement: Ein Balanceakt zwischen Schutz und Raubbau / R. Thiele, M. Wiebelt. - Kiel : Institut für Weltwirtschaft, 1996. - 35 s. - (brož.) II 832.087

Tschechische Küche / H. Gajdoštíková. - 2. Aufl. - Prag : JK, 1997. - 111 s., obr. příl. - (váz.) 782.697

Tvrz Orel / Z. Šerý. - Vyd. 1. - Olomouc : Velitelství 2. armádního sboru, 1995. - 39 s. - (Brož.) 598.368

Umění aromaterapie : domácí i odborná léčba vonnými esencemi rostlin : kosmetika, omlazování, chronické i akutní nemoci / R. Tisserand. 2. dotisk. - Praha : Alternativa, 1997. - 343 s. -(brož.) 598.775

Untersuchungen zur Ähnlichkeit digitaler Stereo-Signale bei hochwertiger Musikwiedergabe / D. Bauer. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 2, 102 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.039

Untersuchungen zur heterogen katalysierten Hydrierung von Maleinsäureanhydrid zu 1,4-Butandiol in der flüssigen Phase / U. Herrmann. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 5, 234 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.037

Untersuchungen zur katalytischen Hydrierung von Kohlendioxid - Arbeiten an Co-Folie und Co/Mn/Al2O3 / G. Fröhlich. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 260 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.151

Uživatelské nadstavby sázecího systémmu LATEX 2.09 / M. Balda. - 1. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1997. - 119 s. - Fakulta aplikovaných věd, Plzeň. - (brož.) 598.438

Účetnictví IV : vnitropodnikové účetnictví : kurz celoživotního vzdělávání / H. Hanušová. - 2. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 74 s. - VUT. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.) 598.619

Účetnictví podnikatelů ve schematech a souvztažnostech / L. Müllerová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 119 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.) S II 832.073

Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl 1 / J. Bradáč. - Ostrava : Expert, 1996. - 126 s. - (Brož.) 598.474/ 1

Úprava písemné agendy učitele : metodická příručka pro učitele a management škol / S. Štiková. - 1. vyd. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1997. - 57 s. - (brož.) 782.730

Úprava vzduchu ve stájových objektech : (studijní zpráva) / P. Kic. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 42 s. 782.185

Úrazy, požáry a havárie v elektrotechnice - příčiny a důsledky / Z. Urban. - Vyd. 1. - Praha : IN-EL, 1997. - 76 s. - (Brož.) 598.415

Verfahrenstechnische Aspekte der Trocknung beschichteter Materialbahnen / R. Aust. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 10, 161 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.152

Verformungsverhalten und Mikrostruktur der einkristallinen Nickelbasis-Superlegierung CMSX-6 bei isothermer und thermomechanischer Beanspruchung / S. Kraft. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. -187 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.038

Větrné motory a elektrárny / V. Rychetník, J. Pavelka, J. Janoušek. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 199 s. - (brož.) 598.542

Vizualizace / B. Beneš ...[et al.. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 197 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.) S II 832.123

Voda v krajině : sborník přednášek z konference : Brno 15.10.1996-16.10.1996. - [Praha] : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1996. - 413 s. - (brož.) 598.464

Vodní cesty / P. Gabriel. - Vyd. 2. - Praha : České vysoké učení technické, 1997. - 170 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 832.070

Vybrané aspekty trhu z hlediska psychologického, právního a ekonomického / H. Vykopalová ...[et al.]. - 1. vyd. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. - 148 s. - (brož.) S II 832.113

Vybrané kapitoly z informatiky : pro posluchače všech oborů / J. Vaněk...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1997. - 240 s. - Provozně ekonomická fakulta ČZU, Praha. - (brož.) 598.250

Windows NT Server verze 4.0 : podrobný průvodce / B. Cafourek. - Praha : Plus, 1997. - 508 s. - (brož.) 598.630

Wissensbasierte Modellierung und Regelung dynamischer Systeme mit Fuzzy-Logik / N. Plött. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 150 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.160

Works 4 pro Windows 95 : kompletní kapesní průvodce / R. Gebhardt, R. Valentin. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1996. - 455 s. - (brož.) 598.694

WSCG '97 : 5th International Conference in Central Europe on Computer Graphics and Visualization '97 in cooperation with IFIP working group 5.10 on Computer Graphics and Virtual Worlds :Conference proceedings : Plzeň, University of West Bohemia, Department of Computer Science, (CZ) 10.02.1997-14.02.1997. Vol. 1 / edited by N. Thalmann, V. Skala. - Plzeň : University of West Bohemia, 1997. - 7, 241 s. - (brož.) 598.377/ 1

WSCG '97 : 5th International Conference in Central Europe on Computer Graphics and Visualization '97 in cooperation with IFIP working group 5.10 on Computer Graphics and Virtual Worlds :Conference proceedings : Plzeň, University of West Bohemia, Department of Computer Science, (CZ) 10.02.1997-14.02.1997. Vol. 2 / edited by N. Thalmann, V. Skala. - Plzeň : University of West Bohemia, 1997. - 4 s., S. 242-453. - (brož.) 598.377/ 2

WSCG '97 : 5th International Conference in Central Europe on Computer Graphics and Visualization '97 in cooperation with IFIP working group 5.10 on Computer Graphics and Virtual Worlds :Conference proceedings : Plzeň, University of West Bohemia, Department of Computer Science, (CZ) 10.02.1997-14.02.1997. Vol. 3 / edited by N. Thalmann, V. Skala. - Plzeň : University of West Bohemia, 1997. - 4 s., S. 455-664. - (brož.) 598.377/ 3

WSCG '97 : 5th International Conference in Central Europe on Computer Graphics and Visualization '97 in cooperation with IFIP working group 5.10 on Computer Graphics and Virtual Worlds :Conference proceedings : Plzeň, University of West Bohemia, Department of Computer Science, (CZ) 10.02.1997-14.02.1997. Vol. 4 / edited by N. Thalmann, V. Skala. - Plzeň : University of West Bohemia, 1997. - S. 665-696. - (brož.) 598.377/ 4

WWW : informační servery / M. Berka, J. Macur, P. Hanáček. - 1. vyd. - Brno : Unis, 1996. - 158 s. - (Brož.) 598.523

Yearbook : Energy Economy of the Czech Republic. 1995. - Prague : VUPEK, 1996. - 91 s. - (Brož.) II 832.019

Začátek cesty : podivná válka : Dánsko a Norsko / C. Shores...[et al.]. - Vyd. 1. - Plzeň : Mustang, 1996. - 433 s., 2 mp. - (váz.) 782.535

Zaměstnanci a využití pracovní doby v průmyslu v roce 1995 / vypracoval V. Štípek. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 34 s. - (brož.) II 860.552

Zařízení provozoven v kostce / F. Cón. - 1. vyd. - Úvaly : Ratio, [1997]. - 125 s. - (Brož.) 598.755

Základy konstruování : návody pro konstrukční cvičení / E. Sobek ... [et al.]. - Vyd. 3. - Brno : Vysoké učení technické, 1997. - 196 s. - Fakulta strojní, Brno. - (brož.) S II 832.155

Základy konstruování : výběr z norem pro konstrukční cvičení / P. Svoboda ...[et al.]. - 4. vyd. - Brno : PC-DIR, 1996. - 288 s. - VUT. - Fakulta strojní, Brno. - (brož.) S II 832.160

Základy programování v úlohách / P. Töpfer. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1997. - 64 s. - (brož.) 598.742

Základy řízení I / J. Kareš. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1996. - 79 s. - Zemědělská fakulta, České Budějovice. - (brož.) S II 831.989

Zásady managementu a leadershipu ve školství : metodická příručka pro učitele a management škol / P. Prunner. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1997. - 21 s. - (brož.) 782.729

Zásobování teplem / K. Brož. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 217 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.) S II 832.242

Zdravě, chutně, příjemně : receptář pro návštěvníky poraden podpory zdraví / T. Šoltysová, L. Komárek. - 1. vyd. - Praha : Erasmus, 1996. - 80 s. - (brož.) E 981.293

Způsob a podmínky vypouštění odpadních vod během dešťového odtoku : pracovní seminář : Praha 20.11.1996. - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1996. - 41, 7, 7 s. - České vysoké učení technické, fakulta stavební, Praha. - (brož.) 598.462

Želivka 1996 : problémy jakosti vody vodárenské nádrže : sborník přednášek z konference : Praha 31.10.1996. - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1996. - 154 s. -(brož.) 598.457

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno 28.10. 2019 zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 21.10.2019 14:21
TOPlist