Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (březen-duben) - J. Lékařství

za březen-duben 1997

Acta Medica (Hradec Králové). Vol. 39. 1996. No. 2. - Vyd. 1. - [Prague] : [Karolinum], [1997]. - S. 55-91. - Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové. - (brož.) 260.157/39(1996)2

Acta Medica (Hradec Králové). Sv. 39. 1996. Č. 1. Supplementum. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1997. - 40 s. - Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové. - (brož.) 260.157/39(1996)1Supl.

Aktuální otázky bioklimatologie zvířat : Brno 11.12.1996 / editor M. Opatřil...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Noel 2000, 1996. - 82 s. - Česká bioklimatologická společnost při ČSAV, Praha. -(brož.) 782.393

Antimikrobiální léčba u chronické obstrukční plicní nemoci / V. Kolek. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1997. - 43 s. - (brož.) 598.373

Autohypnóza : jak ji provádět a využívat v běžném životě / L. Lecron. - Olomouc : Votobia, 1997. - 199 s. - (brož.) 598.321

Balená voda : zdravotní & hygienická hlediska (3. ročník). - Praha : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1997. - 99 s. - Státní zdravotní ústav, Praha. - (brož.) 598.459

Bezpečnost práce projektování a kolaudace staveb a technologií / J. Šnaiderová. - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1997. - 28 s. + 2 příl. - Český úřad bezpečnosti práce, Praha.- (brož.) 598.709

Bezpečnost práce u obráběcích strojů na kov / V. Kučera. - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1997. - 32 s. + 2 příl. - Český úřad bezpečnosti práce, Praha. - (brož.) 598.712

Bezpečnost práce u tvářecích strojů na kov / J. Kratochvíl. - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1997. - 32 s. + 2 příl. - Český úřad bezpečnosti práce, Praha. - (brož.) 598.710

Bezpečnost práce v nábytkářském průmyslu / L. Kubín. - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství, 1997. - 28 s. + 2 příl. - Český úřad bezpečnosti práce, Praha. - (brož.) 598.711

Biomechanika srdečně cévního systému člověka / J. Valenta, S. Konvičková. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 4, 275 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.) S II 832.292

Body Fitness : strava, péče, opalování, gymnastika. - Vyd. 2. - Praha : Ikar, 1997. - 127 s. - (váz.) II 832.250

Bolesti nohou. - 1. vyd. - [Praha] : Makropulos, 1997. - 80 s. - (brož.) 598.173

Centrální nervový systém / P. Petrovický. - Dotisk. - Praha : Karolinum, 1996. - 248 s.,10 obr. na příl. - (brož.) S II 832.203

Cesta do vlastní minulosti- Cesta ke zdraví : základy teorie a praxe hlubinné abreaktivní psychoterapie / A. Dragomirecký. - 4. rozš. vyd. - Praha : Stratos, 1997. - 72 s. - (brož.) 598.399

Cesty ke zdraví / D. Chopra. - 1. vyd. - Plzeň : Mustang, 1996. - 203 s. - (brož.) 598.582

Cvičení při bolestech páteře / [Lubomír Hruška] - 2. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 1996. - 16 s. - Národní centrum podpory zdraví, Praha. - (brož.) 598.171

Czynniki determinujace urodzeniowa mase ciala czlowieka / D. Kornafel. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1995. - 148 s. - (brož.) 598.293

Čtvrtý rozměr závislosti / J. Minarčík. - Praha : Maťa, 1997. - 145 s. - (brož.) 782.927

Deutsches Krankenhaus Adreßbuch : mit Österreich und Schweiz, mit "eurohospital" Bezugsquellennachweis : Ausg. 34. 1996. - Freiburg im Breisgau : Rombach, 1996. - Přeruš. str. - (váz.) II 2-300.364

Differix - Vnitřní lékařství / M. Planta, B. Martina, G. Hartmann. - Vyd. 1. - Praha : Scientia Medica, 1997. - 15, 203 s. - (váz.) 598.844

Doplněk k praktickým cvičením / V. Jurajda. - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1996. - 145 s. - Fakulta veterinárního lékařství, Brno. - (Brož.) S II 832.028

Dospívání chlapců v Čechách a na Moravě / O. Matoušek. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 175 s. - (brož.) 598.340

Drogy: radikální řešení : skoncujme s prohibicí / sestavil A. Bandinelli. - Praha : Argo, 1996. - 61 s. - (brož.) 598.473

Farmaceutická chemie : návody pro praktikum / L. Beneš. - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1997. - 51 s. - Farmaceutická fakulta, Brno. - (Brož.) S II 832.030

Feng-šuej : design života očima starověkého učení; Harmonické prostředí - zdroj vaší energie a zdraví / W. Spear. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1997. - 201 s. - (váz.) 598.705

Feťácká láska / P. Shöenfelt. - 1. vyd. - Praha : Maťa, 1997. - 154 s. - (brož.) 782.931

Fluchtwege : Texte zum Thema Drogen/Sucht / Hrsg. R. Engelmann. - 1. Aufl. - Würzburg : Arena, 1995. - 263 s. - (brož.) 1-003.103

Fyziologie tělesné zátěže I : obecná část / L. Havlíčková ...[et al.]. - 2. dopl. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 196 s. - Katedra fyziologie a biochemie Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, Praha. - (brož.) S II 832.275

Gynekologie / F. Macků. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 273 s. - (brož.) 598.497

Hezká země, hezké děti : národní program zdraví 1995 - Projekt podpory zdraví "Program zdravých a úspěšných dětí" / [Lumír Komárek] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : Erasmus, [1996]. - 62 s. -(brož.) E 981.272

Hluk, vibrace a ionizující záření v životním a pracovním prostředí. Část 2 / M. Vaňková ... [et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení technické, 1996. - 161 s. - (brož.) S II 829.827/ 2

Hygiena mikrobiálních výrob / L. Šilhánková. - Vyd. 1. - Praha : VŠCHT, 1997. - 57 s. - Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Praha. - (brož.) S II 832.220

Idiopatické střevní záněty : diagnostika a léčba pro praxi / K. Lukáš. - Vyd. 1. - Praha : Triton, 1997. - 175 s., 25 obr. na příl. - (brož.) 598.366

Jak mít chlapečka / J. Young. - 1. vyd. - Plzeň : Mustang, 1996. - 135 s., příl. - (brož.) 598.579

Jak mít holčičku / J. Young. - 1. vyd. - Plzeň : Mustang, 1966. - 133 s., příl. - (brož.) 598.578

Jak se léčit rostlinami / B. Hruška. - 3. upr. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1996. - 470 s. - (váz.) 598.511

Jóga, poezie, psychoterapie : (tušené světlo) / K. Nešpor. - 1. vyd. - Praha : Avatar, 1997. - 84 s. - (brož.) 782.452

Kandidóza : přirozená léčba onemocnění způsobeného kvasinkami / E. Kraske. - Vyd. 1. - Praha : Informatorium, 1996. - 93 s. - (brož.) 598.809

Kapitoly o zpěvu, především o dechu / V. Žílová. - 1. vyd. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. - 21 s. - (brož.) S II 832.111

Kapitoly z lékařské biologie a genetiky I / J. Kapras, M. Kohoutová, B. Otová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 88 s. - Biologický ústav 1. lékařské fakulty UK, Praha. - (brož.) S II 832.272

Karlovy Vary : vše co potřebujete vědět : průvodce / [texty Jitka Kulhánková] ...[et al.]- Vyd. 1. - Karlovy Vary : Promenáda, 1997. - 58 s. - (brož.) 598.530

Kde se stala chyba? : kazuistiky 1 / pořadatel R. Honzák. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1997. - 127 s. - (brož.) 598.454

Komentovaný zákon o požární ochraně a předpisy související. Část 3, Komentované znění vyhlášky Ministerstva vnitra č. 22/1996 Sb. - Cvičební řád jednotek požární ochrany / [Zdeněk Hanuška] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : Codex, 1997. - 156 s. - (brož.) 592.794/ 3

Komplexní komunikační systémy těžce sluchově postižených / B. Krahulcová-Žatková. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 218 s. - (brož.) 598.862

Korekce vývojových dyslexií. 1, Základní soubor čtenářských tabulek pro analyticko-syntetickou metodu nácviku čtení / J. Novák. - Vyd. 2. upr. - Litomyšl : Augusta, 1997. - 57 s., 1 příl. -(brož.) 598.771/ 1

Korekce vývojových dyslexií. 2, Rozšiřující soubor čtenářských tabulek s progresívními prvky nácviku čtení / J. Novák. - Vyd. 2. upr. - Litomyšl : Augusta, 1997. - 101 s., l příl. - (brož.) 598.771/ 2

Krok za krokem při využití magicko-mystické filosofie v léčitelství, diagnostice i jinak. Část 1 / I. Gellner. - 1. kniž. vyd. - Brno : Schneider, 1996. - 117 s. - (váz.) II 860.577/ 1

Kupec a papoušek : využití orientálních příběhů v psychoterapii, názorné příklady pro výchovu a sebeovlivňování / N. Peseschkian. - Brno : Cesta, 1996. - 126 s. - (brož.) 782.204

L'ormone della crescita umano / G. Lugaro, D. Boari. - Roma : Consiglio Nazionale delle Ricerche, 1994. - 399 s. + 1 disketa. - (brož.) II 831.965

Lemon : učební texty pro sestry a porodní asistentky. 2 / [Margaret Alexander] ... [et al.]- Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. - 125 s. - Světová zdravotnická organizace. - Regionální úřadovna pro Evropu, Copenhagen. - (brož.) II 831.504/ 2

Lemon : učební texty pro sestry a porodní asistentky. 3 / [Margaret Alexander] ... [et al.]- Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. - 155 s. - Světová zdravotnická organizace. - Regionální úřadovna pro Evropu, Copenhagen. - (brož.) II 831.504/ 3

Léčitelem sobě i druhým : jak probudit a rozvíjet své léčitelské schopnosti / D. Furlong. - 1. vyd. - Plzeň : Mustang, 1996. - 242 s. - (brož.) 598.580

Léčivé rostliny a planety / E. Brooke. - 1. vyd. - Ostrava : Oldag, 1996. - 225 s. - (váz.) 598.151

Malostranské radosti a starosti : příběhy a pohádky o tom, jak by to mělo být se zdravím : Národní program zdraví ČR 1996 - Projekt "Program zdravých a úspěšných dětí" / [připravili Lumír Komárek, Jarmila Janovská, Zdena Vildová] - 1. vyd. - Praha : KVAAG, 1996. - 47 s. - Státní zdravotní ústav, Praha. - (brož.) E 981.269

Mámo, táto, já mám hlad : receptář výživy zdravé rodiny / [připravili Lumír Komárek, Kamil Provazník, Tat'jana Šoltysová] - 3. vyd. - Praha : Erasmus, 1996. - 63 s. - Státní zdravotní ústav,Praha. - (brož.) E 981.268

Medical Hygiene / J. Bártová...[et al.]. - 1. vyd. - Prague : Karolinum, 1997. - 128 s. - 3rd Medical Faculty of Charles University - Centre of Preventive Medicine, Praha. - (brož.) S II 832.268

Medicína a paragrafy : právní předpisy ve zdravotnictví / L. Soukup, J. Saveljev. - Vyd. 1. - Praha : Alberta, 1996. - Přeruš. str. - (váz.) 598.586

Medicína v aforismech : 2500 let medicíny v 2500 aforismech / vybral a sestavil S. Káš. - Praha : Maxdorf, 1997. - 218 s. - (váz.) 782.838

Metodika sexuální výchovy : pro učitele, vychovatele, rodiče a studenty učitelství / V. Täubner. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 45 s. - Státní zdravotní ústav, Praha. - (brož.) 598.386

Metody a postupy v poradnách podpory zdraví / [připravila Jarmila Janovská] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : České centrum zdraví, 1996. - 58 s. - Státní zdravotní ústav, Praha. - (brož.) 782.448

Metody vyšetřování dýchacího a oběhového systému : skripta pro praktická cvičení z klinické fyziologie / L. Horanská, T. Paul. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 64 s. - (brož.) 598.501

Meyler's Side Effects of Drugs : an Encyclopedia of Adverse Reactions and Interactions / editor M. Dukes... [et al.]. - 30th Ed. - Amsterdam : Elsevier, 1996. - 23, 1584 s. - (váz.) II 832.025

Mikrobiologická problematika ve výživě / S. Hrubý, B. Turek. - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. - 145 s. - (brož.) 598.249

Miniencyklopedie přírodní léčby / I. Bukovský. - 3. vyd. - Praha : Advent-Orion, 1997. - 139 s. - (brož.) 598.759

Moc a biologie víry v uzdravení : nadčasové léčení / H. Benson, M. Stark. - Praha : Práh, 1997. - 254 s. - (Práh ; váz.)- (Knižní klub ; váz.) 598.665

Moc podvědomí : velká kniha vnitřního a vnějšího rozvoje. 2 / J. Murphy. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 157 s. - (brož.) 584.782/ 2

Nárys fyziologie člověka. Seš. 3. B, Fyziologie ledvin a vývodných cest močových / redakce S. Trojan. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 89 s. - Ústav lékařské fyziologie 1. lékařské fakulty UK, Praha. - (brož.) S II 822.192/ 3B

Nástin ušního, nosního a krčního lékařství / O. Bořík. - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. - 148 s. - (brož.) II 831.943

Nástin vývoje vyučování neslyšících / J. Poul. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 67 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.) 598.648

Nejrychlejší cesta do nemocnice : jak si zaručeně zničit zdraví / S. Wittwer, D. Mueller. - 1. vyd. - Praha : Advent-Orion, 1996. - 79 s. - (brož.) 782.849

Nemoci dětského věku / H. Keudel. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 270 s. - (váz.) 598.317

Neplodnost / T. Mardešic. - 1. vyd. - Praha : Makropulos, 1996. - 78 s. - (brož.) 598.172

Neurologie : pro studenty všeobecného lékařství / Z. Ambler. - Dotisk. - Praha : Karolinum, 1997. - 283 s. - (brož.) 598.860

Nevyšlapanou cestou : nová psychologie lásky, tradičních hodnot a duchovního růstu / M. Peck. - 3. vyd. - Praha : Argo, 1996. - 274 s. - (váz.) 598.403

Nuclear Cardiac Imaging: Principles and Applications / A. Iskandrian, M. Verani. - 2nd Ed. - Philadelphia : F. A. Davis, 1996. - 11, 451 s. - (váz.) II 832.144

Obecná veterinární patologie / R. Halouzka, F. Jelínek. - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1996. - 161 s. - Fakulta veterinárního lékařství, Brno. - (Brož.) S II 832.079

Obnažená tvář : průvodce lidskou tváří / L. Young. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1997. - 316 s. - (brož.) 598.698

Ochrana čistoty vody / V. Sýkora, P. Schejbal. - Vyd. 1. - Praha : VŠCHT, 1997. - Přeruš. str. - Fakulta technologie ochrany prostředí, Praha. - (brož.) S II 832.217

Ochrana zvířat a welfare. Část 1 / [editor Michal Opatřil] ...[et al.]- 1. vyd. - Brno : Noel 2000, 1996. - 82 s. - Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutickéuniverzity, Brno. - (brož.) 598.524/ 1

Odvykání kouření / E. Bartlová ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Státní zdravotní ústav, 1997. - 25 s. - (brož.) 598.545

One Decade after Chernobyl : Summing up the Consequences of the Accident : Proceedings of an International Conference : Vienna 08.04.1996-12.04.1996. - Vienna : International Atomic EnergyAgency, 1996. - 555 s. - (váz.) 598.585

Organizace práce a pracovní podmínky / E. Hüttlová. - Přeprac. 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 93 s. - Fakulta podnikohospodářská, Praha. - (brož.) S II 832.077

Osteoporóza / J. Blahoš. - 1. vyd. - Praha : Makropulos, 1997. - 86 s. - (brož.) 598.455

Permakultura v kostce / P. Whitefield. - 1. vyd. - Praha : Synergie, 1996. - 115 s. - (brož.) 598.456

Péče o HIV infikované a nemocné AIDS : pokyny pro rodinu, příbuzné, přátele a osoby pečující v domácnosti o HIV infikované. - 1. vyd. - Praha : Národní centrum podpory zdraví, 1995. - Nestr. - (Brož.) 598.174

Pohyb a relaxace / [připravili Vladimír Kebza, Lumír Komárek] - 1. vyd. - Praha : Erasmus, 1996. - 23 s. - Státní zdravotní ústav, Praha. - (brož.) E 981.270

Pohyb nad zlato / M. Zemánková. - 1. vyd. - Olomouc : Hanex, 1996. - 152 s. - (brož.) 598.232

Pojetí závislosti na návykových látkách / H. Záškodná. - Ostrava : Scholaforum, 1997. - 27 s. - (brož.) 782.329

Pokroky v arytmologii / J. Lukl ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 210 s. - (váz.) 598.667

Pomoz mi, abych to dokázal : pedagogika Marie Montessoriové a její metody dnes / O. Zelinková. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 107 s. - (brož.) 598.341

Porodnictví / F. Macků. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 300 s. - (brož.) 598.498

Poznámky k bio-psycho-sociální problematice onkologie / P. Vodvářka. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1997. - 169 s. - Zdravotně sociální fakulta, Ostrava. - (brož.) S II 832.164

Pracovní lékařství. Díl 1 / P. Brhel ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 101 s. - Fakulta lékařská, Brno. - (brož.) S II 832.208/ 1

Pracovní prostředí a hygiena práce : sborník referátů ze semináře : Praha 27.11.1996 / [redakce Zdeněk Čížek] - Praha : BIJO TC, 1996. - 121 s., příl. - (Brož.) II 831.997

Praktická cvičení z fyziologie pohybové zátěže / S. Bartůňková ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 83 s. + 1 příl. - Katedra fyziologie a biochemie fakulty tělesné výchovy a sportu UK, Praha. - (brož.) S II 832.274

Praktická cvičení z obecné biochemie pro farmaceuty / J. Veselá, B. Szotáková, J. Dršata. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 79 s. - Katedra biochemických věd Farmaceutické fakulty UK,Praha. - (brož.) S II 832.269

Proč zbytečně umíráme : esej o současném člověku v epidemii srdečně-cévních onemocnění, která chce oslovit ty, jež chtějí vědět / J. Šobra. - 1. vyd. - Praha : Radix, 1996. - 148 s. - (brož.) 598.428

Programované testy z gynekologie a porodnictví / J. Živný ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 279 s. - (brož.) 598.858

Prozacový národ : mladá a depresívní v Americe / E. Wurtzel. - Olomouc : Votobia, 1997. - 349 s. - (brož.) 782.760

Pružné tělo : nová cesta k dosažení tělesné kondice, síly a ohebnosti / S. Black. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 144 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Ikar ; váz.) II 831.962

Přehled fyziologie člověka. Díl 1 / redakce J. Pokorný. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 104 s. - Ústav lékařské fyziologie 1. lékařské fakulty UK, Praha. - (brož.) S II 830.276/ 1

Přehled topografické anatomie domácích zvířat 1. Díl 1, Anatomie na živém zvířeti, topografická anatomie hlavy a krku / H. Černý. - Vyd. 1. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1996. - 140 s. - Fakulta veterinárního lékařství, Brno. - (Brož.) S II 832.031/ 1

Přeprava, ukládání a zneškodnění odpadů a nebezpečných látek : sborník 5. semináře : Kutná Hora 11.1996. - Vyd. 1. - Kutná Hora : Oblastní sdružení vodohospodářů ČR, 1996. - 52 s. - (brož.) 598.384

Přestaňte bláznit! / S. Powter. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1997. - 287 s. - (Ikar ; váz.)- (Knižní klub ; váz.) 598.313

Příběhy síly / C. Castaneda. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1996. - 253 s. - (váz.) 782.474

Psychiatrie, právo a společnost : postavení duševně nemocného ve společnosti a v právních předpisech / J. Baštecký. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1997. - 218 s. - (váz.) 598.442

Psychomotorické hry : 92 her zaměřených na motorický rozvoj dětí v mateřské škole / S. Herm. - 2. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 95 s. - (brož.) 598.597

Psychoterapie / J. Bouček. - 1. vyd. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. - 28 s. - (brož.) S II 832.112

Půvab - krása - zdraví : kompletní profesionální průvodce po péči o vlasy, účesech, líčení, péči o pleť, tělesné kondici, posilování těla, stravování, zdraví a vitalitě / S. Norton, K. Shapland, J. Wadeson. - České vyd. 1. - Praha : Svojtka & Vašut, 1996. - 256 s. - (váz.) II 831.976

Recepty pro diabetiky / J. Kareš. - 1. vyd. - Praha : Agentura V. P. K., 1997. - 89 s., obr. příl. - (brož.) 598.701

Revize elektrických zařízení : studijní materiál. - Trutnov : H.V.K.L. Propag Team, [1997]. - 20 s. - (Brož.) II 832.132

Rodinná výchova : hygienické návyky, péče o zdraví : pro 6.-9. ročník základní školy a odpovídající ročníky víceletého gymnázia / E. Marádová, L. Kubrichtová. - 1. rev. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 87 s. - (brož.) 782.181

Rodinná výchova : výživa a příprava pokrmů : pro 6.-9. ročník základní školy a odpovídající ročníky víceletého gymnázia / E. Marádová. - 1. rev. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 127 s. -(brož.) 782.180

Rodinná výchova : péče o dítě : pro 8.-9. ročník základní školy a odpovídající ročníky víceletého gymnázia / E. Marádová, L. Kubrichtová. - 1. rev. vyd. - Praha : Fortuna, 1997. - 63 s. -(brož.) 782.179

Rozhodni se.. : příručka pro život bez drog / M. Holstein, W. Cohen, P. Steinbroner. - 1. čes. vyd. - Jihlava : Idea, 1996. - 168 s. - Státní zdravotní ústav, Praha. - (brož.) II 832.102

Röntgen beim Zahnarzt / H. Wörner. - 3. Aufl. - Köln : Deutscher Ärzte Verlag, 1996. - 102 s. - (váz.) 598.584

Rychlá kosmetická operace varixů dolních končetin / J. Horný. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1997. - 113 s., obr. příl. - (brož.) 598.632

Shit! : Geschichte einer falschen Freundschaft / J. Schmitt-Kilian. - 2. Aufl. - Düsseldorf : Patmos, 1996. - 219 s. - (brož.) 1-003.124

Side Effects of Drugs Annual : a Worldwide Yearly Survey of New Data and Trends. 19 / editors J. Aronson, C. Boxtel. - Amsterdam : Elsevier, 1996. - 27, 503 s. - (váz.) 495.660/ 19

Sklerodermie / J. Štork. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1996. - 118 s. - (váz.) 598.390

Specifické poruchy chování a pozornosti : jak jednat s velmi neklidnými dětmi / A. Train. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1997. - 164 s. - (brož.) 598.776

Sto receptů na snížení vysokého tlaku a cholesterolu / L. Vlachová. - Praha : Saturn, 1996. - 97 s. - (brož.) 782.257

Stomatologie : pro studující všeobecného lékařství / J. Bilder ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 99 s. - Fakulta lékařská, Brno. - (brož.) S II 832.207

Stres zdravotníků : Karlovy Vary 07.02.1997-08.02.1997 / [editor Lubomír Houdek] - 1. vyd. - Praha : Galén, 1997. - 71 s. - (brož.) 598.453

Svalový systém : vyšetření svalové síly 2 : vyšetření zkrácených svalů : vyšetření hypermobility / V. Janda, D. Pavlů, A. Herbenová. - Dotisk. - Praha : Karolinum, 1996. - 67 s. - (brož.) S II 831.985

Světlo ve tmě aneb Co nevíte o klinické smrti / P. Atwater. - 1. vyd. - Plzeň : Mustang, 1996. - 382 s. - (váz.) 782.529

Systematická botanika pro farmaceuty / M. Felklová. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1996. - 212 s. - Farmaceutická fakulta, Brno. - (Brož.) S II 832.026

Tibetská léčebná relaxace Kum Nye : metoda oživení těla a mysli / Tarthang Tulku. Dotisk. - Praha : Alternativa, 1997. - 216 s. - (brož.) 598.774

Trénink radosti. Díl 1, Sebepoznání, seberozvoj / K. Paulík, D. Gruber. - 1. vyd. - Ostrava : Gruber-TDP, 1997. - 157 s. - (brož.) 598.472/ 1

Trénink radosti. Díl 2, Emotion Management / D. Gruber, K. Paulík. - 1. vyd. - Ostrava : Gruber-TDP, 1997. - 159 s. - (brož.) 598.472/ 2

Ucelený přehled alternativních způsobů léčby rakoviny : co potřebujete znát, chcete-li rozhodnout o vlastní léčbě / R. Falcone. - 1. vyd. - Ostrava : Oldag, 1997. - 288 s. - (váz.) 598.738

Umění aromaterapie : domácí i odborná léčba vonnými esencemi rostlin : kosmetika, omlazování, chronické i akutní nemoci / R. Tisserand. 2. dotisk. - Praha : Alternativa, 1997. - 343 s. -(brož.) 598.775

Urologie pro sestry / D. Pacík ...[et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. - 173 s. - (brož.) 598.372

Úrazy, požáry a havárie v elektrotechnice - příčiny a důsledky / Z. Urban. - Vyd. 1. - Praha : IN-EL, 1997. - 76 s. - (Brož.) 598.415

Úvod do metodologie zdravotnického výzkumu / J. Komenda. - 2., zm. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 114 s. - (brož.) 598.539

Válka spermií : nevěra, konflikt mezi pohlavími a jiné ložnicové bitvy / R. Baker. - 1. vyd. - Brno : Jota, 1996. - 291 s. - (váz.) 598.154

Vážení rodiče / [Nora Petrová] - 1. vyd. - Praha : Erasmus, 1996. - Nestr. - Státní zdravotní ústav, Praha. - (Brož.) 782.593

Veterinární anatomie : úvod, části a krajiny těla / Č. Červený. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 1996. - 79 s. - Fakulta veterinárního lékařství, Brno. - (Brož.) S II 832.027

Vnitřní lékařství. 5, Endokrinologie, diabetologie, poruchy metabolismu a výživy / M. Anděl ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 201 s. - 3. lékařská fakulta UK, Praha. -(brož.) S II 830.283/ 5

Vnitřní lékařství. Díl 3 / P. Klener ... [et al.]. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1997. - 173 s. - (brož.) S II 830.283/ 3

Vůle ke zdravému životu / M. Kubíčková. - Praha : Onyx, 1996. - 174 s. + 1 příl. - (brož.) 598.739

Vybrané kapitoly z psychologie zdraví / B. Jiřincová, V. Holeček, J. Miňhová ...[et al.]. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. - 102 s. - Fakulta pedagogická, Plzeň. - (brož.) 598.465

Výživa ve stáří / B. Turek, J. Dostálová. - 1. vyd. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 59 s. - (brož.) 598.436

Základní kniha o dýchání : dech, mysl a vědomí na cestě ke zdraví a dlouhověkosti / H. Johari. - Olomouc : Votobia, 1997. - 99 s. - (brož.) 782.626

Základy fyzikální chemie hoření, výbuchu a hašení / J. Kalousek. - 1. vyd. - Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 1996. - 203 s. - (brož.) 598.531

Základy kinezioterapie / R. Dvořák. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 73 s. - (brož.) S II 832.331

Základy radiační a klinické onkologie / J. Macháček, K. Cwiertka. - 1. vyd. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. - 110 s. - (brož.) S II 832.107

Zdravě, chutně, příjemně : receptář pro návštěvníky poraden podpory zdraví / T. Šoltysová, L. Komárek. - 1. vyd. - Praha : Erasmus, 1996. - 80 s. - (brož.) E 981.293

Zdraví není samozřejmost : lékař radí, jak co nejlépe pečovat o zdraví těla i ducha / A. Sklenovský. - Olomouc : Votobia, 1997. - 225 s. - (brož.) 598.681

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 13.09.2019 10:15
TOPlist