Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (březen-duben) - F. Ekonomické vědy

za březen-duben 1997

Abeceda obchodníka : pojištění. 4. - Praha : Radix, 1996. - 47 s., příl. - Hospodářská komora České republiky, Praha. - (brož.) 598.448

Abeceda obchodníka 1 : základy obchodu. - Praha : Radix, 1996. - 93 s. - Hospodářská komora České republiky, Praha. - (brož.) 598.445

Abeceda obchodníka 2 : doprava. - Praha : Radix, 1996. - 92 s. - Hospodářská komora České republiky, Praha. - (brož.) 598.446

Abeceda obchodníka 3 : platby. - Praha : Radix, 1996. - 54 s. - Hospodářská komora České republiky, Praha. - (brož.) 598.447

Aktualitätendienst : Gesellschaft, Politik, Wirtschaft : Ausgabe 1996 / J. Feick, H. Uhl. - 1. Aufl. - Stuttgart : Ernst Klett, 1995. - 136 s. - (brož.) II 2-300.382

Aktuální problémy ČR. Díl 1, Průmysl. Část 3 / V. Toušek, M. Vančura. - Ostrava : Scholaforum, 1997. - 39 s. - (brož.) 781.574/ 1(3)

Aktuell : Lexikon der Gegenwart. 250 000 Daten zu den Themen unserer Zeit. Jg. 13. 1997. - Dortmund : Harenberg Lexikon Verlag, 1996. - 648 s. - (brož.) 1-002.197/ 13(1997)

Angličtina pro ekonomy / A. Bendová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 107 s. - Ekonomicko - správní fakulta, Brno. - (brož.) S II 832.186

Annals of Warsaw Agricultural University : Agricultural Economics and Rural Sociology. No. 32. 1996. - Warsaw : Warsaw Agricultural University, 1996. - 199 s. - (brož.) 588.465/ 32(1996)

Banka ve znamení zeleného čtyřlístku : Agrární banka 1911-1938 (1948) / J. Novotný, J. Šouša. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1996. - 419 s., obr. příl. - (váz.) 598.395

Bankéř první republiky : život dr. Jaroslava Preisse / P. Kosatík. - 1. vyd. - Praha : Motto, 1996. - 207 s. - (váz.) 598.140

Brockhaus Enzyklopädie : Jahrbuch. 1995. - 19., völlig neu bearb. Aufl. - Leipzig : F. A. Brockhaus, 1996. - 384 s. - (váz.) 1-003.132/ 1995

Ceny we Wroclawiu w latach 1506-1618 / M. Wolanski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 104 s. - (brož.) 782.117

Cvičení z ekonometrie / J. Tvrdoň, J. Peterová, P. Tylová. - 2. vyd. - Praha : Credit, 1997. - 79 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta, Praha. - (brož.) S II 832.205

Czech Taxation in 1997. - Prague : Trade Links, 1997. - 534 s. - (Brož.) 595.245/ 1997

Časové řady základních ukazatelů statistiky práce : (1948-1995). - Praha : Český statistický úřad, 1996. - 108 s. - (brož.) II 832.036

České hospodářství. 1996. 1, Významné podniky. - Vyd. 1. - Praha : W-servis, 1996. - 223 s. - (Váz.) II 831.959/ 1996(1)

České hospodářství. 1996. 2, Osobnosti. - Vyd. 1. - Praha : W-servis, 1996. - 247 s. - (Váz.) II 831.959/ 1996(2)

ČIT : Český integrovaný tarif. 1997. Část 1, Kapitoly 1-63 : Úvodní poznámky a přílohy. - [Praha] : Polygon, 1997. - Přeruš. str. - Generální ředitelství cel Ministerstva financí ČR, Praha. -(váz.) II 830.178/ 1997(1)

ČIT : Český integrovaný tarif. 1997. Část 2, Kapitoly 64-97. - [Praha] : Polygon, 1997. - Přeruš. str. - Generální ředitelství cel Ministerstva financí ČR, Praha. - (váz.) II 830.178/1997(2)

Čínská ekonomika - hlavní změny a perspektiva / M. Znamenáček. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 106 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.) S II 832.071

Daně 1997. Díl 1. - Olomouc : Anag, 1997. - 462 s. - (brož.) 598.236/ 1

Daně 1997. Díl 2. - Olomouc : Anag, 1997. - 133 s. - (brož.) 598.236/ 2

Daně z příjmů '97 : aktuální soubor novelizovaných předpisů : podle stavu k 1. 1. 1997. - Ostrava : Sagit, 1997. - 120 s. - (brož.) 598.338

Daň z příjmů fyzických osob v návaznosti na účetnictví pro zdaňovací období 1996 a 1997 : aktuální stav k 1.1.1997 / E. Sedláková. - 1. vyd. - Praha : Polygon, 1997. - 199 s. - (brož.) 598.815

Daňové poradenství : kurz celoživotního vzdělávání / M. Polák. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 102 s. - VUT. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.) 598.612

Daňové poradenství : příručka pro distanční studium / M. Polák. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 104 s. - VUT. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.) 598.613

Daňové systémy v zahraničí : kurz celoživotního vzdělávání / M. Buchta. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 95 s. - VUT. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.) 598.606

Daňové systémy v zahraničí : příručka pro distanční studium / M. Buchta. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 93 s. - VUT. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.) 598.607

Daňové teorie : kurz celoživotního vzdělávání / P. Svirák. - 3. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 124 s. - VUT. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.) 598.610

Deutsche Wirtschaftssprache für Ausländer / F. Bäumchen. - Ismaning : Max Hueber, 1996. - 260 s. - (brož.) 1-003.123

DPH v otázkách a odpovědích od roku 1997 / V. Benda, L. Pitner, S. Galočík. - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1997. - 195 s. - (brož.) 598.450

Drobné podnikání / J. Císař ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 176 s. - Fakulta podnikohospodářská, Praha. - (brož.) 598.503

Efektivnost veřejného sektoru : sborník prací Asociace veřejné ekonomie : seminář : Brno 01.02.1996-02.02.1996. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 226 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Katedra veřejné ekonomie, Brno. - (brož.) 598.653

Ekonomická transformace v České republice:makroekonomický vývoj a hospodářská politika / J. Jonáš. - 1. vyd. - Praha : Management Press, 1997. - 207 s. - (brož.) 598.594

Ekonomika stavebního díla 20 : ceny, náklady, kalkulace / A. Kadlčáková. - 2. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 225 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.) S II 832.126

Ekonomika světového zemědělství : (podkladové údaje ke cvičení) : pro posluchače oboru PaE, Info, PaA / M. Svatoš, Z. Kuna, K. Čmichovská. - Vyd. 3., přeprac. - Praha : Credit, 1997. - 61 s. - Provozně ekonomická fakulta ČZU, Praha. - (brož.) 598.251

Evropská integrace. 3 / F. Mezihorák. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 73 s. - (brož.) S II 826.397/ 3

Finanční analýza a plánování : kurz celoživotního vzdělávání / M. Konečný. - 2. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 63 s. - VUT. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.) S II 832.158

Finanční matematika / F. Čámský. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 78 s. - Ekonomicko - správní fakulta, Brno. - (brož.) S II 832.191

Finanční řízení podniku / J. Valach ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Ekopress, 1997. - 247 s. - (brož.) 598.751

Gesamtwirtschaftliche und unternehmerische Anpassungsfortschritte in Ostdeutschland. Bericht 15. - Kiel : Institut für Weltwirtschaft, 1997. - 104 s. - (brož.) II 822.646/ 15

Gewerbegesetz und damit zusammenhängende Vorschriften / bearbeirung K. Schmitt, R. Haugke. - Praha : Linde, 1997. - 118 s. - (brož.) 598.868

Hospodářský almanach firem České republiky. Roč. 4. 1997. - Praha : CompAlmanach, 1996. - 978, 118 s. - (váz.) II 827.167/ 4(1997)

Hospodářský vývoj Estonska : (studie postupu hospodářské transformace a hospodářského vývoje Estonské republiky v letech 1993-1996) / A. Drábek. - 1. vyd. - Praha : Česko-estonský klub, 1997. - 65 s. - (brož.) 782.392

Hospodářství z křesťanského pohledu / K. Peschke. - Vyd. 1. - [Praha] : Česká křesťanská akademie, 1996. - 80 s. - (brož.) 598.346

Ibrahim ibn Yacqub at-Turtushi:Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800-1300 A. D : proceedings of the international Colloquy : Prague 25.04.1994-29.04.1994 / edited by P. Charvát, J. Prosecký. - 1. vyd. - Praha : Orientální ústav AV ČR, 1996. - 219 s., 34 tb. - (brož.) 782.450

Informační management : pojetí, poslání a aplikace / L. Vodáček, A. Rosický. - 1. vyd. - Praha : Management Press, 1997. - 146 s. - (brož.) 598.593

Internationale Direktinvestitionen: Determinanten und Konsequenzen für den Standort Deutschland / H. Klodt, R. Maurer. - Kiel : Institut für Weltwirtschaft, 1996. - 49 s. - (brož.) II 832.086

Jak si hledat zaměstnání / W. Reichel. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1997. - 63 s. - (brož.) II 832.105

Jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 1996 : podle právního stavu k 31. 12. 1996 / P. Prudký, M. Lošťák. - 4., dopl. a aktualizované vyd. - Olomouc : Anag, 1996. -248 s., příl. - (brož.) 598.234

Jobben Weltweit / G. Beckmann. - [Freiburg] : Interconnections, 1995. - 288 s. - (brož.) 1-003.129

Klíč ke skriptu Angličtina pro ekonomy / A. Bendová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 24 s. - Ekonomicko - správní fakulta, Brno. - (brož.) S II 832.187

Kontakt OAF : obchodní adresář českých a slovenských firem. 1996-1997. - Praha : Arbanstudio, 1996. - 436, 10 s. - (brož.) II 828.457/ 1996-97

Management bank a bankovních obchodů / V. Polidar. - 1. vyd. - Praha : Ekopress, 1995. - 423 s. - (brož.) 598.452

Marketing : kurz celoživotního vzdělávání / V. Chalupský. - 2. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 84 s. - VUT. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.) 598.621

Marketing zahraničního obchodu / L. Čichovský. - Praha : Radix, 1997. - 331 s. - (váz.) 598.469

Mezinárodní marketing / A. Ollivier, A. Dayan, R. Ourset. - 3., upr. vyd. - Praha : HZ, 1996. - 118 s. - (brož.) 598.343

Mikroekonomie : úvod do studia mikroekonomie se sbírkou řešených příklady : kurz celoživotního vzdělávání / M. Keřkovský. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 170 s. - VUT. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.) S II 832.159

Mikroekonomie I / J. Hladký, I. Leitmanová. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1997. - 93 s. - Zemědělská fakulta. - Katedra ekonomiky a financí, České Budějovice. - (brož.) S II 832.090

Moderní hotel / J. Černý, J. Krupička. - 1. vyd. - Úvaly : Ratio, [1997]. - 223 s. - (Brož.) 598.754

Nad daňovým přiznáním za rok 1996 / [Lenka Dubšeková] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : Orac, 1997. - 256 s. - (brož.) 598.439

Nástroje prezentace ekonomických informací 1 : sazba a montáž dokumentů Corel Ventura / S. Adamec, S. Horný. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 228 s. - Fakulta informatikya statistiky, Praha. - (brož.) S II 832.116

Němčina pro banky / J. Šimková. - 2., přeprac. a dopl. vyd. - Praha : Prospektrum, 1997. - 158 s. - (brož.) II 832.101

Oceňování aktiv a dluhů v účetnictví / B. Fireš, V. Zelenka. - 2. rozš. vyd. - Praha : Management Press, 1997. - 175 s. - (brož.) 598.532

Oceňování podniků / M. Mařík. - 1. vyd. - Praha : Ekopress, 1996. - 111 s. - (brož.) 598.451

Organizace práce a pracovní podmínky / E. Hüttlová. - Přeprac. 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 93 s. - Fakulta podnikohospodářská, Praha. - (brož.) S II 832.077

Podivné spojenectví : k československo-sovětským politickým a hospodářským vztahům mezi dubnem 1945 a únorem 1948 / V. Moulis. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 111 s. - (brož.) 598.861

Podnikatelský mýtus : proč většina malých firem zkrachuje a co proti tomu dělat / M. Gerber. - 1. vyd. - Praha : Management Press, 1997. - 199 s. - (brož.) 598.592

Podvojné účetnictví I / L. Müllerová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 91 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.) S II 832.072

Podvojné účetnictví II : kurz celoživotního vzdělávání / A. Kocmanová, A. Fedorová. - 3., přeprac. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 139, 8, 41 s., příl. - VUT. - Fakulta podnikatelská, Brno. -(brož.) S II 832.161

Polityka ekonomiczna w procesie transformacji gospodarki / redaktor L. Olszewski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 108 s. - (brož.) 598.558

Povrchové vody a pozemkové úpravy : 11. setkání vodohospodářů a 2. konference Voda a pozemkové úpravy : sborník : Kutná Hora 04.1996. - Vyd. 1. - Kutná Hora : Oblastní sdružení vodohospodářůČR, 1996. - 238 s. - (brož.) 598.326

Pozycja prawna stowarzyszen : studium prawnoadministracyjne / J. Blicharz. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 76 s. - (brož.) 598.560

Pracovní prostředí a hygiena práce : sborník referátů ze semináře : Praha 27.11.1996 / [redakce Zdeněk Čížek] - Praha : BIJO TC, 1996. - 121 s., příl. - (Brož.) II 831.997

Pravidla původu zboží : doplněk k Českému integrovanému tarifu. - [Praha] : Polygon, 1996. - Přeruš. str. - Generální ředitelství cel Ministerstva financí ČR, Praha. - (váz.) II 832.143

Právo v kostce / M. Jankovská. - 1. vyd. - Praha : Linde, 1996. - 136 s. - (Brož.) E 981.282

Programová učebnice : podvojné účetnictví pro podnikatele včetně základů s výkladem a cvičebními testy / [Jana Buchtová] - 4. vyd. aktualizované. - Ostrava : Mirago, 1997. - 271 s. - (váz.) 598.841

Průmyslová politika / J. Dvořáček. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 219 s. - Fakulta podnikohospodářská, Praha. - (brož.) S II 832.074

Průvodce implementací 5 : EDI a EDIFACT. - Praha : Radix, 1996. - 99 s. - Hospodářská komora České republiky, Praha. - (brož.) 598.449

Průvodce soustavou daní a pojištění v České republice v roce 1997. (Nejnovější výklad)- Zúčtování daní a pojištění za rok 1996. (Vysvětlení a příklady) / J. Klak... [et al.]. - Praha : ZOPY, 1997. - 125 s. - (Brož.) II 832.104

První zkušenosti s "ekologickým řízením podniku" EMS : sborník referátů ze semináře : Praha 30.10.1996 / [redakce Eugenie Hanzlíčková] - Praha : BIJO TC, 1996. - 87 s., příl. - (Brož.) II 831.998

Předpisy pro oceňování nemovitostí : 1897 - 31. 1. 1994 / sestavil A. Bradáč... [et al.]. - Dotisk. - Brno : Vysoké učení technické, 1996. - 338, 99 s. - Ústav soudního inženýrství, Brno. -(Brož.) E II 991.054

Příjmy a výdaje rozpočtových a příspěvkových organizací podle odvětví v roce 1995 / vypracovala A. Gerbelová. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 100 s. - (Brož.) II 831.992

Příjmy a výdaje společenských a ostatních nevýdělečných organizací podle odvětví v roce 1995 / vypracovala L. Švehlová. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 38 s. - (Brož.) II 860.551

Příklady z analýzy ekonomických časových řad / J. Arlt, M. Arltová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 147 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) S II 832.076

Přímé daně II : kurz celoživotního vzdělávání / P. Svirák. - 2. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 108 s., příl. - VUT. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.) 598.609

Případové studie z investičního řízení a rozhodování / L. Schneiderová ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 63 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.) S II 832.075

Reklamační řád : dálnopisné služby : účinnost od 1. 10. 1996. - Praha : SPT Telecom, 1996. - 12 s. - (Brož.) 782.383

Reklamační řád : telegrafní služby : účinnost od 1. 10. 1996. - Praha : SPT Telecom, 1996. - 12 s. - (Brož.) 782.382

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 1996 / P. Pelech. - 1. vyd. - Olomouc : Anag, 1996. - 93 s. - (brož.) 598.235

Rossica Ostraviensia : lingua rossica in sphaera mercaturae. 1996 / [uspořádala Květuše Lepilová] - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1996. - 255 s. - Katedra rusistiky Filozofické fakulty, Ostrava. - (brož.) 590.818/ 1996

Russko-češskij slovar' dlja delovoj sfery / J. Korostenski...[et al.]. - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1996. - 190 s. - Pedagogická fakulta, oddělení ruského jazyka,České Budějovice. - (brož.) 598.408

Sborník prací Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. 1/96. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 169 s. - (brož.) II 828.644/ 1(1996)

Die Schweiz : aus eigener Sicht : Politik, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft, Natur / [Cornelia Strasser] ... [et al.]- Zürich : Der Alltag/Scalo, 1992. - 271 s. - (váz.) II 832.082

Situace na trhu vybraných komodit : (informační studie). Část 2, Rostlinná výroba / F. Vaníček ... [et al.]. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1996. - 121 s. - (brož.) 597.349/ 2

Skladištní stvrzenky a ovlivňování rizika komoditních obchodů : (informační studie) / K. Janda, H. Sklenková, J. Vigner. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1997. - 56 s. - (brož.) 598.478

Socioekonomická geografie v přehledu pro studenty čtyřletého studia / P. Chalupa, J. Mečiar. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 172 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.) S II 832.212

Statistická ročenka Burzy cenných papírů Praha, a. s. 1996. - Praha : Burza cenných papírů, 1997. - 60 s. - (Brož.) II 830.325/ 1996

Tabulky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků : platnost od 1. 1. 1997. - 2., upr. vyd. - Olomouc : Anag, 1996. - 80 s. - (brož.) 598.233

Tajemství lovce mozků : strategie přežití v novém světě byznysu / J. Wareham. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1997. - 164 s. - (brož.) 598.533

Tamožennoje pravo Rossii : obščaja čast' / A. Kozyrin. - Moskva : Spark, 1995. - 134 s. - Moskovskij gosudarstvennyj institut meždunarodnych otnošenij (Universitet), Moskva. - (brož.) 782.436

Ten dělá to a ten zas tohle / napsal a nakreslil R. Scarry. - Vyd. 1. - Frýdek-Místek : Alpress, 1996. - 63 s. - (váz.) II 860.580

Teorie monetární a fiskální politiky / P. Ondrčka. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 148 s. - Ekonomicko-správní fakulta, Brno. - (brož.) 598.647

Teste Dein Wirtschaftsdeutsch! / C. Lissok. - Aufl. 10. - Berlin : Langenscheidt, 1997. - 112 s. - (brož.) 1-003.108

Tropenwaldmanagement: Ein Balanceakt zwischen Schutz und Raubbau / R. Thiele, M. Wiebelt. - Kiel : Institut für Weltwirtschaft, 1996. - 35 s. - (brož.) II 832.087

Turistické informace okresu Jindřichův Hradec 2. - Jindřichův Hradec : S. n., [1996]. - 39 s. - (Brož.) 782.195

Tyranie blahobytu / W. Bauer. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1997. - 118 s. - (váz.) 598.535

Udržitelný rozvoj v zemědělství a lesním hospodářství : sborník z konference : Praha, ČZU 02.09.1996-03.09.1996. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1996. - 96 s. - Fakulta agronomická,Praha. - (brož.) 782.048

Účetnictví IV : vnitropodnikové účetnictví : kurz celoživotního vzdělávání / H. Hanušová. - 2. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 74 s. - VUT. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.) 598.619

Účetnictví podnikatelů ve schematech a souvztažnostech / L. Müllerová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 119 s. - Fakulta financí a účetnictví, Praha. - (brož.) S II 832.073

Veřejné finance : kurz celoživotního vzdělávání / F. Bartes. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 76 s. - VUT. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.) 598.605

Všeobecné hospodářské dějiny 19. a 20. století / J. Faltus, V. Průcha. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 194 s. - Fakulta národohospodářská, Praha. - (brož.) S II 832.092

Vybrané aspekty trhu z hlediska psychologického, právního a ekonomického / H. Vykopalová ...[et al.]. - 1. vyd. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. - 148 s. - (brož.) S II 832.113

Vybrané měsíční sezonně očištěné ukazatele ekonomiky České republiky v celém roce 1996. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 27 s. - (Brož.) II 832.052

Vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice a regionech v letech 1991 až 1995 / B. Mejstřík... [et al.]. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 49, 59 s., mp. příl. - (brož.) II 832.053

Winners and Losers in the Global Economy : Recent Trends in the International Division of Labour and Policy Challenges / P. Nunnenkamp. - Kiel : Institut für Weltwirtschaft, 1996. - 30 s. -(brož.) II 832.085

Die wirtschaftliche Lage der Republik Belarus. [8], Von Reformwiderstand zu Reformabbau. - Kiel : Institut für Weltwirtschaft, 1996. - 24 s. - (brož.) II 826.283/ 8

Die wirtschaftliche Lage Russlands. Bericht 9. Tl. 2, Privater und öffentlicher Ressourcentransfer nach Russland: Noch keine Stütze im Transformationsprozess. - Kiel : Institut fürWeltwirtschaft, 1997. - 35 s. - (brož.) II 825.573/ 9(2)

Die wirtschaftliche Lage Russlands. Bericht 9. Tl. 1, Die Wirtschaftspolitik muss Investitionsanreize schaffen. - Kiel : Institut für Weltwirtschaft, 1996. - 30 s. - (brož.) II 825.573/9(1)

Zařízení provozoven v kostce / F. Cón. - 1. vyd. - Úvaly : Ratio, [1997]. - 125 s. - (Brož.) 598.755

Základy ekonomie pro právníky / I. Tomažič ...[et al.]. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. - 105 s. - Právnická fakulta, Plzeň. - (brož.) S II 831.987

Zákon o dani z přidané hodnoty : (komentář a souvisící předpisy) / P. Klabík. - Vyd. 1. - Praha : Eurounion, 1997. - 271 s. - (brož.) 598.179

Zákon o daních z příjmů ve znění platném k 1.1.1997 : (komentář a výběr souvisících předpisů) / P. Klabík. - Vyd. 2., přeprac. - Praha : Eurounion, 1997. - 263 s. - (brož.) 598.178

Zákon o živnostenském podnikání a zákon o živnostenských úřadech ve znění platném k 1.1.1997 s komentářem včetně předpisů souvisejících a vzorů podání / V. Babšická. - 3. aktualizované vyd. -Praha : Polygon, 1997. - 286 s. - (brož.) 598.814

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 1997 / P. Pelech. - 5., dopl. vyd. - Olomouc : Anag, 1997. - 253 s. - (brož.) 598.237

Zkratky ze současnosti a historie švýcarských odborových a profesních organizací / A. Rády. - 1. vyd. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 1997. - 12 s. - (brož.) 782.184

Zu den Voraussetzungen der Europäischen Währungsunion / H. Siebert. - Kiel : Institut für Weltwirtschaft, 1997. - 17 s. - (brož.) II 832.084

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist