Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (březen-duben) - D. Společenské vědy (obecně), sociografie

za březen-duben 1997

Aktualitätendienst : Gesellschaft, Politik, Wirtschaft : Ausgabe 1996 / J. Feick, H. Uhl. - 1. Aufl. - Stuttgart : Ernst Klett, 1995. - 136 s. - (brož.) II 2-300.382

Analýza dat II s metodou LINDA ve společenskovědním výzkumu / I. Loučková. - 1. vyd. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. - 124 s. - (brož.) S II 832.109

Au-Pair-Handbuch / C. Becker. - 5., überarb. Aufl. - Freiburg : Interconnections, 1996. - 345 s. - (brož.) 1-003.130

Buch und Buchhandel in Zahlen. 1996. - Frankfurt am Main : Börsenverein des Deutschen Buchhandels, 1996. - 116 s. - Abteilung Marktforschung, Frankfurt am Main. - (brož.) 1-001.647/ 1996

Crossroads of Transition : a Czech-Slovene Colloquium / edited by J. Šubrt, N. Toš. - Praha : Charles University, 1995. - 232 s. - Philosophy Faculty, Praha. - (brož.) 598.413

Časové řady základních ukazatelů statistiky práce : (1948-1995). - Praha : Český statistický úřad, 1996. - 108 s. - (brož.) II 832.036

Česko-polská etnická hranice / T. Siwek. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1996. - 94 s., 21 mp. - Filozofická fakulta, Ostrava. - (brož.) 598.778

Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin v ČR za rok 1996 / vypracoval J. Švec. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 89 s., tb. příl. - (Brož.) II 860.550

Dějiny obyvatelstva českých zemí / [tabulky a grafy sestavila Ludmila Fialová] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : Mladá fronta, 1996. - 399 s., obr. příl. - (váz.) 598.603

Dlouhodobé časové řady výsledků rostlinné výroby v České republice : (1960-1996) / vypracoval J. Švec. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - Nestr. - (Brož.) II 831.993

Dvojí svět / J. Janata. - Praha : Maxdorf, 1997. - 157 s. - (brož.) 598.773

Familienbindung als Schicksal : Wandlungen eines Motivbereichs in der neueren Literatur : Bericht über Kolloquien der Kommission für literaturwissenschaftliche Motiv- und Themenforschung1991-1994 / herausgegeben von T. Wolpers. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1996. - 376 s. - (brož.) 782.438

Handicap '96/ '97 : sborník příspěvků přednesených na 5. mezinárodní konferenci o problematice života lidí se speciálními potřebami : Liberec 29.01.1997-31.01.1997. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 59 s. - Jedličkův ústav pro TPM, Liberec. - (brož.) 598.425

Hospodářství z křesťanského pohledu / K. Peschke. - Vyd. 1. - [Praha] : Česká křesťanská akademie, 1996. - 80 s. - (brož.) 598.346

Jahrbuch der Bundesrepublik Deutschland. 1996. - 11. Ausg. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1995. - 24, 524 s., 8 obr. na příl. - (brož.) 1-001.651/ 1996

Jak ochránit své dítě / M. Elliott. - 2. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 173 s. - (brož.) 598.596

Jak správně argumentovat a pokaždé zvítězit : doma, v práci, na kolbišti, kdekoliv a každý den / G. Spence. - Praha : Alternativa, [1997]. - 294 s. - (váz.) 598.745

Kapitoly ze sociální pedagogiky / S. Klapilová. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 63 s. - (brož.) S II 832.328

Kapitoly ze sociologie výchovy / R. Havlík, V. Halászová, J. Prokop. - Praha : Pedagogická fakulta UK, 1996. - 109 s. - (brož.) 598.351

Kdo žije v pohraničí : česká část česko-německého pohraničí v procesech společenské transformace a evropské integrace / F. Zich...[et al.]. - [Praha] : Sociologický ústav AV ČR, 1996. - 129 s. - Výzkumný tým, Ústí nad Labem. - (brož.) 598.708

Křesťanská sociologie pro každého / T. Bahounek. - 1. vyd. - Třebíč : Arca JiMfa, 1997. - 375 s. - (brož.) 598.866

Kultura a jednostka ludzka / redaktor S. Pietraszko. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1995. - 201 s. - (brož.) 598.556

Länderbericht Tschechische Republik. - Stuttgart : Metzler-Poeschel, 1995. - 141 s. - Statistisches Bundesamt, Wiesbaden. - (brož.) 1-003.092

Lesní hospodářství ČR za 1.-4. čtvrtletí 1996 / vypracovala O. Pospíšilová. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - Nestr. - (Brož.) II 832.034

Lidský úděl a jeho proměnlivá tvář : duchovní základy civilizační plurality / J. Krejčí. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 221 s. - (brož.) 598.323

Názory a postoje představitelů společenských elit v České republice a Slovenské republice. - Praha : Středisko empirických výzkumů, 1997. - 127 s. - (Brož.) 598.683

O náboženství bez předsudků / J. Studený. - 1. vyd. - Nemojov : Josef Studený, 1993. - 28 s. - (Brož.) 582.292

Objektivní mobilita, subjektivní mobilita a životní šance v postkomunistické Evropě : nemarxistický přístup ke studiu subjektivní mobility a jejího významu pro studium transformace / P. Matějů. - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1997. - 56 s. - (brož.) II 831.944

Origins of the Czech National Renascence / H. Agnew. - Pittsburgh : University of Pittsburgh Press, 1993. - 9, 338 s. - (váz.) 598.549

Perspektywy rozwoju i zagrozenia wsi w warunkach zmian systemowych w Polsce / redaktor W. Misiak. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 187 s. - (brož.) 598.288

Postkomunismus: Infantilní nepořádek / J. Sunley. - Praha : Občanský institut, 1996. - 19 s. - (Brož.) 598.409

Pozitivní plus : praktický návod jak být se sebou spokojenější / J. Brothers. - 1. vyd. - Ostrava : Oldag, 1996. - 235 s. - (váz.) 598.153

Pražská statistika : historie a současnost. - Praha : ČSÚ-Správa pro hl.m.Prahu, 1996. - 81 s. 598.325

Przeksztalcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych / redaktor E. Jakubowicz, J. Loboda. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 288 s. - (brož.) 598.289

Psychiatrie, právo a společnost : postavení duševně nemocného ve společnosti a v právních předpisech / J. Baštecký. - 1. vyd. - Praha : Galén, 1997. - 218 s. - (váz.) 598.442

Psychologie handicapu. Část 2, Rodina a její význam pro rozvoj handicapovaného jedince / Z. Hadj-Moussová, M. Vágnerová. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 111 s. - Fakulta pedagogická, Liberec. - (brož.) S II 832.032/ 2

Public relations : praxe komunikace s veřejností / P. Němec. - 1. vyd. - Praha : Management Press, 1996. - 167 s. - (brož.) 598.591

Russkie i Balty / G. Stančinskij. - Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij universitet ekonomiki i finansov, 1994. - 170 s. - Naučnyj sovet gosudarstvennoj programmy "Narody Rossiji:vozroždenije i razvitije, Sankt-Peterburg. - (brož.) 598.273

Sborník k 65. narozeninám doc. PhDr. Eduarda Urbánka, CSc. - Praha : Univerzita Karlova, 1996. - 138 s. - Katedra sociologie FF UK, Praha. - (Brož.) 598.414

Die Schweiz : mit den Augen der anderen / T. Ballmer-Cao... [et al.]. - Zürich : Der Alltag/Scalo, 1992. - 214 s. - (váz.) II 832.083

Die Schweiz : aus eigener Sicht : Politik, Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft, Natur / [Cornelia Strasser] ... [et al.]- Zürich : Der Alltag/Scalo, 1992. - 271 s. - (váz.) II 832.082

Sociální studia. Č. 1. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 82 s. - (brož.) 598.740/ 1

Socioekonomická geografie v přehledu pro studenty čtyřletého studia / P. Chalupa, J. Mečiar. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 172 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.) S II 832.212

South China: State, Culture and Social Change during the 20th Century : Proceedings of the Colloquium : Amsterdam 22.05.1995-24.05.1995 / edited by L. Douw, P. Post. - Amsterdam : North-Holland, 1996. - 16, 253 s. - (brož.) 598.310

Specifické poruchy chování a pozornosti : jak jednat s velmi neklidnými dětmi / A. Train. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1997. - 164 s. - (brož.) 598.776

Spor o liberalismus a komunitarismus / [editor Josef Velek] - 1. vyd. - Praha : Filosofia, 1996. - 152 s. - (brož.) 598.429

Statistická ročenka České republiky. 1996. - 1. vyd. - Praha : Scientia. - 707 s. - Český statistický úřad, Praha. - (váz.) II 67.696/ 1996

Statistická ročenka půdního fondu České republiky : Souhrnné výstupy ze souboru popisných informací katastru nemovitostí České republiky se stavem ke dni 1. ledna 1997. - 1. vyd. - Praha : Český úřad zeměměřičský a katastrální, 1997. - 31 s. - (brož.) II 857.143/ 1997

Statistické metody : kurz celoživotního vzdělávání / Z. Karpíšek, M. Drdla. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR, 1997. - 53 s. - VUT. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.) 598.620

Statistický bulletin : severomoravský kraj. 1996. - Ostrava : Český statistický úřad, 1997. - 74 s. - (Brož.) 588.555/ 1996

Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland. 1996. - Stuttgart : Metzler-Poeschel, 1996. - 755 s. - Statistisches Bundesamt, Wiesbaden. - (váz.) II 2-300.024/ 1996

Studia historyczno-demograficzne / redaktor T. Jurek, K. Matwijowski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 284 s. - (brož.) 598.294

Úspěšnost náhradní rodinné péče. Část 1, Příčiny neúspěchu pěstounské péče / J. Kovařík. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 1996. - 35, 5 s. - (Brož.) II 831.951/ 1

Vybrané měsíční sezonně očištěné ukazatele ekonomiky České republiky v celém roce 1996. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 27 s. - (Brož.) II 832.052

Vybrané problémy ze sociální politiky / R. Schützová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 122 s. - Ekonomicko - správní fakulta, Brno. - (brož.) S II 832.185

Vývoj porodnosti v České republice v letech 1975-1995 / M. Aleš. - Praha : Český statistický úřad, 1996. - 41 s., 13 tb. příl., 1 graf. - (brož.) II 832.037

Vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice a regionech v letech 1991 až 1995 / B. Mejstřík... [et al.]. - Praha : Český statistický úřad, 1997. - 49, 59 s., mp. příl. - (brož.) II 832.053

Workers of the Donbass Speak : Survival and Identity in the New Ukraine, 1989-1992 / L. Siegelbaum, D. Walkowitz. - Albany : State Univerzity of New York Press, 1995. - 16, 226 s. - (váz.) 598.547

Wspólczesna mysl o kulturze : szkice metateoretyczne / redaktor S. Pietraszko. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 107 s. - (brož.) 598.557

Základy sociologie / H. Exnerová. - 2. rozš. vyd. - Praha : Policejní akademie České republiky, 1996. - 73 s. - Katedra společenských věd, Praha. - (brož.) S II 831.982

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 23.09.2019 10:03
TOPlist