Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (březen-duben) - C. Náboženství, teologie, církve

za březen-duben 1997

Anton Veĺký : vybrané poučenia z Dobrotoĺubija / spracoval J. Zozuĺak. - Prešov : s.n., 1996. - 15 s. - (Brož.) 782.385

Betlémy stále živé : sborník příspěvků ze stejnojmenného sympózia : Jindřichův Hradec 19.09.1996-20.09.1996 / sestavili A. Zvonařová, P. Kočí. - Jindřichův Hradec : Okresní muzeum, 1996. - 88s. - (brož.) 598.573

Bhagavad Gíta : učební text ke Kursu srovnávací filosofie Východu a Západu. - [Praha] : Nová Akropolis, 1996. - 23 s. - (brož.) 782.590

Buddhismus / V. Miltner. - Ostrava : Scholaforum, 1997. - 26 s. - (brož.) 782.327

Buddhismus : cesta k osvícení / R. Lester. - V čes. jaz. vyd. 1. - Praha : Prostor, 1997. - 202 s. - (brož.) 598.515

Bůh je láska. - Praha : Advent-Orion, 1997. - 94 s. - (brož.) 782.850

Cesta k Bohu : biblický katechizmus pravoslávneho kresťana. - Tesaloniky : "Orthodoxos Kypseli", 1994. - 267 s. - Pravoslávna cirkev na Slovensku. - (Brož.) 598.496

Cesta k lásce : poslední meditace / A. Mello. - 1. čes. vyd. - Brno : Cesta, 1996. - 162 s. - (brož.) 782.369

Cesta kabaly / W. Kenton. - Praha : Alternativa, 1997. - 194 s. - (brož.) 782.794

Cirkevné dejiny I : úvod a prvé obdobie cirkevných dejín / P. Aleš. - 2. vyd. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1992. - 311 s. - Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešov. - (brož.) 598.481

Cirkevné dejiny II : kresťanská cirkev v období všeobecných snemov / P. Aleš. - 2. dopl. vyd. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1995. - 238 s., mp. příl. - Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešov. - (brož.) 598.482

Cirkevné dejiny III / P. Aleš. - 2. vyd. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1993. - 130 s. - Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešov. - (brož.) S II 832.060

Dar a tajemství : k padesátému výročí mého kněžství / Jan Pavel II.. - 1. vyd. - Praha : Nové město, 1997. - 125 s. - (váz.) 782.835

Die Dänen Christian und Peter Diderichsen Payngk in den tschechischen Ländern : (ein Beitrag zu dänisch-tschechischen Wechselbeziehungen am Ende des 16. und im 17. Jh.). Buch 2. Bd. 3 / J. Pavlík. - Odense : Universität Odense, 1996. - S. 183-392. - (Brož.) 598.565/ 2(3)

Die Dänen Christian und Peter Diderichsen Payngk in den tschechischen Ländern : (ein Beitrag zu dänisch-tschechischen Wechselbeziehungen am Ende des 16. und im 17. Jh.). Buch 2. Bd. 4 / J. Pavlík. - Odense : Universität Odense, 1996. - S. 393-714. - (Brož.) 598.565/ 2(4)

Dějiny Boha / K. Armstrong. - 1. vyd. - Praha : Argo, 1996. - 500 s. - (váz.) 598.604

Dominikáni. - 1. vyd. - Praha : Krystal OP, 1996. - 45 s., 35 obr. na příl. - (brož.) 598.388

Duchovní svět Indie / R. Waterstone. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1996. - 184 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Práh ; váz.) 598.297

Duchovní základy života / V. Solov'jev. - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 1996. - 142 s. - (brož.) 598.220

Dvanáct příběhů z Nového zákona / [Vladimír Komárek vytvořil 12 suchých jehel] . [verše z evangelií vybral a uspořádal Jiří Polma] - Praha : Bonaventura, [1996]. - Nestr. - (váz.) B II 860.626

Eneagram : 9 tváří duše / R. Rohr, A. Ebert. - Vyd. 1. - Praha : Synergie, 1997. - 265 s., příl. - (brož.) 782.207

Evangelium Esejských : (poselství Míru). Kniha 1 / aramejský rukopis a staroslověnské texty porovnal a uspořádal E. Szekely. - 1. vyd. - Praha : Synergie, 1996. - 75 s. - (brož.) 782.318/1

Evangelíci v rané toleranční době v Čechách a na Moravě. 7. - Vyd. 1. - Praha : Oliva, 1995. - S. 305-367. - (brož.) II 829.574/ 7

Evangelíci v rané toleranční době v Čechách a na Moravě. 8. - Vyd. 1. - Praha : Oliva, 1995. - S. 369-423. - (brož.) II 829.574/ 8. S II 832.055

Evanjelium podĺa svätého Jána : (text a výklad) / J. Popovič. - Vyd. 1. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1994. - 245 s. - Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešov. - (brož.) 598.488

Feng-šuej : design života očima starověkého učení; Harmonické prostředí - zdroj vaší energie a zdraví / W. Spear. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1997. - 201 s. - (váz.) 598.705

Filozofia i precyzja : zarys programu filozoficznego i inne pisma / J. Drewnowski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996. - 572 s. - (brož.) 782.434

Filozofia religii Arthura Schopenhauera / L. Miodonski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 161 s. - (brož.) 598.282

Gymnázium Bruntál : 1731 (265 let) založení piaristického gymnázia; 1871 (125 let) vznik reálného gymnázia; 1946 (50 let) vznik českého gymnázia : almanach. - Bruntál : Gymnázium, 1996. -Nestr. - (Brož.) II 831.952

Hinduista od zrození do zrození / H. Preinhalterová. - 1. vyd. - Praha : Vyšehrad, 1997. - 136 s. - (brož.) 782.844

Hlas ticha : učební text ke Kursu srovnávací filosofie Východu a Západu / H. Blavatsky. - [Praha] : Nová Akropolis, 1996. - 23 s. - (brož.) 782.591

Hledání a jistota / D. Drápal. - 2., rozš. vyd. - Praha : Křesťanská misijní společnost, 1997. - 77 s. - (brož.) 782.690

Hosana : zpěvník křesťanských písní / [uspořádal Josef Glogar] ...[et al.]- 3. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 634 s. - (váz.) 782.891

Hospodářství z křesťanského pohledu / K. Peschke. - Vyd. 1. - [Praha] : Česká křesťanská akademie, 1996. - 80 s. - (brož.) 598.346

Husitská revoluce. 4, Epilog bouřlivého věku / F. Šmahel. - 2. vyd., v Karolinu 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 550 s., 161 obr. na příl., tb., mp. - (váz.) 594.906/ 4

Jak číst Bibli s porozuměním / G. Fee, D. Stuart. - 1. vyd. - Brno : Návrat domů, 1997. - 234 s. - (brož.) 598.583

Jak duchovně růst / B. Saint Clair. - Brno : Nová naděje, 1996. - 136 s. - (brož.) 782.548

Jak přivádět děti ke Kristu / G. Eager. - 1. čes. vyd. - Praha : Samuel, 1996. - 104 s. - (Brož.) 782.291

Jezuité zemí Koruny české v Latinské Americe / I. Barteček. - Ostrava : Scholaforum, 1997. - 21 s. - (brož.) 782.326

Jóga, poezie, psychoterapie : (tušené světlo) / K. Nešpor. - 1. vyd. - Praha : Avatar, 1997. - 84 s. - (brož.) 782.452

K pramenům : kniha duchovních cvičení / A. Mello. - 1. čes. vyd. - Brno : Cesta, 1996. - 239 s. - (brož.) 782.734

Keltové a Praha : Muzeum hlavního města Prahy 12.1996-08.1997 / [výstavu připravil: Marie Fridrichová, Jan Kovářík] - Praha : Muzeum hlavního města Prahy, 1996. - 19 s. - (brož.) E 981.280

Keltská mytologie / D. Bellingham. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1996. - 128 s. - (váz.) II 832.142

Klášter / J. Doležal. - Olomouc : Votobia, 1997. - 128 s. - (brož.) 782.758

Konfucius - Život a učení : učební text ke Kursu srovnávací filosofie Východu a Západu. - [Praha] : Nová Akropolis, 1996. - 19 s. - (brož.) 782.584

Královská jóga : hatha jóga, rádža jóga, guru jóga / J. Vacek. - 1. vyd. - Praha : vl. nákl., 1997. - 234 s. - (Brož.) 782.546

Kristocentrismus : dějinné poznámky k věčnému tématu / G. Biffi. - 1. vyd. - Praha : Krystal OP, 1996. - 62 s. - (brož.) 598.367

Krok za krokem při využití magicko-mystické filosofie v léčitelství, diagnostice i jinak. Část 1 / I. Gellner. - 1. kniž. vyd. - Brno : Schneider, 1996. - 117 s. - (váz.) II 860.577/ 1

Křesťanská sociologie pro každého / T. Bahounek. - 1. vyd. - Třebíč : Arca JiMfa, 1997. - 375 s. - (brož.) 598.866

Ku chrzescijanstwu jutra : wprowadzenie do ekumenizmu / redaktor W. Hryniewicz... [et al.]. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996. - 826 s. - (váz.) 598.520

Legenda o Antikristu / V. Solov'jev. - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 1996. - 69 s. - (brož.) 598.221

Lexikon für Theologie und Kirche. Bd. 1, A bis Barcelona / begründet von M. Buchberger. - 3., völlig neu bearb. Aufl. - Freiburg im Breisgau : Herder, 1993. - 15 s., 1406 sl. + 1 příl. -(váz.)

598.416/ 1

Lexikon für Theologie und Kirche. Bd. 2, Barclay bis Damodos / begründet von M. Buchberger. - 3., völlig neu bearb. Aufl. - Freiburg im Breisgau : Herder, 1994. - 14 s., 1388 sl. - (váz.) 598.416/ 2

Lexikon für Theologie und Kirche. Bd. 3, Dämon bis Fragmentenstreit / begründet von M. Buchberger. - 3., völlig neu bearb. Aufl. - Freiburg im Breisgau : Herder, 1995. - 14 s., 1378 sl. -(váz.) 598.416/ 3

Lexikon für Theologie und Kirche. Abkürzungsverzeichnis / begründet von M. Buchberger. - 3., völlig neu bearb. Aufl. - Freiburg im Breisgau : Herder, 1993. - 72 s. - (brož.) 598.416/Zkratky

Literární prameny svatováclavského kultu a úcty ve vrcholném a pozdním středověku / Z. Uhlíř. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1996. - 268 s. - (brož.) 598.433

Liturgia sv. Jána Zlatoústého / Jan Zlatoústý. - 1. vyd. - Prešov : Eparchiálna rada pravoslávnej cirkvi, 1996. - 127 s. - Pravoslávna cirkev na Slovensku. - (brož.) 598.493

Liturgika pre deti. - Vyd. 1. - Prešov : Bratstvo pravoslávnej mládeže na Slovensku, 1994. - 35 s. - (Brož.) 782.384

Luther : sein Leben und seine Zeit / R. Friedenthal. - 8. Aufl. - München : Piper, 1996. - 680 s. - (brož.) 1-003.102

Malá encyklopedie buddhismu / V. Miltner. - 1. vyd. - Praha : Práce, 1997. - 237 s. - (váz.) 598.725

Martin Luther : 1483-1983 / H. Lilje. - Bonn : Inter Nationes, 1996. - 112 s. - (Brož.) 782.174

Mír, láska a kompromis : výbor z esejů a publicistiky / A. Oz. - Vyd. 1. - Praha : Mladá fronta, 1997. - 161 s. - (brož.) 782.567

Moc a biologie víry v uzdravení : nadčasové léčení / H. Benson, M. Stark. - Praha : Práh, 1997. - 254 s. - (Práh ; váz.)- (Knižní klub ; váz.) 598.665

Mysl Karola Wojtyly / R. Buttiglione. - Wyd. 1. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996. - 421 s. - (váz.) 782.433

Nacházet Boha ve všech věcech / G. Greshake. - 1. vyd. - Praha : Zvon, 1996. - 77 s. - (brož.) 782.252

Naděje - cíle a poslání / [zpracovali Vlastimila a Ilja Hradečtí] - Praha : Naděje, 1996. - 63 s. - (Brož.) 782.723

Nauka wobec religii : (teoretyczne podstawy nauk o religii) / A. Bronk. - Wyd. 1. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996. - 252 s. - (brož.) 598.521

Návrat : pokánie k Bohu, spoveď do Cirkvi / Nektarios. - Vyd. 1. - Košice : Univerzita P.J.Šafárika, 1996. - 85 s. - Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešov. - (brož.) 598.495

Návrat ršiho : duchovní proměna lékaře a ájurvédské léčení / D. Chopra. - 1. vyd. - Plzeň : Mustang, 1996. - 188 s. - (brož.) 782.547

Novyj zavet' Gospoda našego Iisusa Christa na cerkovno-slavjanskom' i češskom' jazykach'. Vyp. 1, Sv. Jevangelije. - Izd. 1. - Tesaloniky : Orthodoxos Kypseli, 1994. - 6, 345 s. - (Brož.) 598.486/ 1

Novyj zavet' Gospoda našego Iisusa Christa na cerkovno-slavjanskom' i češskom' jazykach'. Vyp. 2, Dejanija i poslanija sv. apostolov' s' apokalipsisom'. - Izd. 1. - Tesaloniky : Orthodoxos Kypseli, 1994. - 424 s. - (Brož.) 598.486/ 2

Numerologie a něco z Tantry, Ajurvédy i Astrologie / H. Johari. - 2. čes. vyd. - Brno : Schneider, 1997. - 222 s. - (váz.) 782.577

O náboženství bez předsudků / J. Studený. - 1. vyd. - Nemojov : Josef Studený, 1993. - 28 s. - (Brož.) 582.292

Obecné dějiny Ďábla / G. Messadié. - 1. vyd. - Praha : Odeon, 1996. - 572 s. - (váz.) 598.141

Obrazy z dějin lidstva : z nejkrásnějších dnů Japonska : probuzení v Číně : světlo nad indickou zemí / S. Schwartzkopff. - Brno : Defensor pacis, 1997. - 78 s. - (brož.) 782.706

Ondřej Brázdil : životní osudy venkovského duchovního z časů národního probuzení (1814-1872) / Z. Fišer. - Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 1996. - 113 s. - (brož.) 782.203

Po stopách guruů / K. Minařík...[et al.]. - Vyd. 1. - Nemojov : Josef Studený, 1996. - 82 s., 6 obr. příl. - (Brož.) 598.175

Posmrtný život : zevrubný průvodce posmrtným životem / C. Neiman, E. Goldman. - Vyd. 1. - Plzeň : Mustang, 1995. - 224 s. - (váz.) 598.589

Pravoslávna liturgika alebo Náuka o bohoslužbe pravoslávnej východnej Cirkvi. Prvý všeobecný diel. Časť 1 / L. Mirkovič. - 2. vyd. - Košice : Univerzita P.J.Šafárika, 1994. - 181 s. - Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešov. - (brož.) 598.494/ 1(1)

Pravoslávna liturgika alebo Náuka o bohoslužbe pravoslávnej východnej Cirkvi. Prvý všeobecný diel. Časť 2 / L. Mirkovič. - 2. vyd. - Košice : Univerzita P.J.Šafárika, 1994. - 134 s. - Pravoslávna bohoslovecká fakulta , Prešov. - (brož.) 598.494/ 1(2)

Pravoslávne dogmatické bohoslovie. 1 / I. Belejkanič. - Vyd. 1. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1995. - 220 s. - Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešov. - (brož.) 598.484/ 1

Pravoslávne dogmatické bohoslovie. 2 / I. Belejkanič. - Vyd. 1. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1996. - 222 s. - Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešov. - (brož.) 598.484/ 2

Pravoslávne dušpastierstvo I : základy všeobecnej dušpastierskej služby / P. Kormaník. - Vyd. 1. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1995. - 243 s. - Pravoslávna bohoslovecká fakulta,Prešov. - (brož.) 598.483

Pravoslávny teologický zborník. Zv. 18. (3). 1995. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1995. - 294 s. - Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešov. - (brož.) 588.353/ 18(3)1995

Proti své vůli : příběh Jonáše, syna Amittajova / R. Brandstaetter. - 1. vyd. v nakl. Cesta. - Brno : Cesta, 1995. - 118 s. - (brož.) 782.202

Pružné tělo : nová cesta k dosažení tělesné kondice, síly a ohebnosti / S. Black. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 144 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Ikar ; váz.) II 831.962

Přípitek zkušeného ďábla a jiné eseje / C. Lewis. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 1997. - 99 s. - (brož.) 782.923

Qigong. Díl 2, Cviky pro pokročilé / P. Kala, Z. Kurfürst. - Adamov : Temple, 1996. - 127 s. - (brož.) 594.521/ 2

Ročenka Svědků Jehovových. 1997. - New York : Watchtower Bible and Tract Society, 1997. - 252 s. - (Váz.) 767.481/ 1997

Rozjímání o božské liturgii / N. Gogol. - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 1996. - 62 s. - (brož.) 598.219

Rudolf Jordán Vonka : (1877-1964) / zpracovala M. Písková. - Přerov : Muzeum Komenského, 1993. - 11 s. - Oddělení dějin českého školství, Přerov. - (Brož.) II 831.995

Rusko a kříž : z dějin pravoslavné církve v SSSR / A. Grajewski. - 1. vyd. - Praha : Česká křesťanská akademie, 1997. - 149 s., obr. příl. - (brož.) 598.760

Řecké mýty. 1 / R. Graves. - 2. vyd., v Mustangu 1. vyd. - Plzeň : Mustang, 1996. - 396 s., obr. příl., mp. - (váz.) 598.566/ 1

Řecké mýty. 2 / R. Graves. - 2. vyd., v Mustangu 1. vyd. - Plzeň : Mustang, 1996. - 421 s., obr. příl., mp. - (váz.) 598.566/ 2

Samomluvy a rozhovory / J. Čep. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1997. - 315 s. - (váz.) 782.839

Schleiermachers Schwierigkeiten mit dem Schöpfungsgedanken / W. Pannenberg. - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1996. - 17 s. - (brož.) 782.446

Slavná poutní místa : 100 nejslavnějších poutních míst v Evropě / C. Jöckle. - Vyd. 1. - Praha : Grafoprint-Neubert, 1997. - 191 s. - (Grafoprint Neubert ; váz.)- (Karmelitánskénakladatelství ; váz.) II 832.263

Staroobrjadčestvo : istorija, tradicii, sovremennost'. No. 1 / [redaktor O. P. Jeršova] ... [et al.]- Moskva : Mir Otečestva, 1994. - 78 s. - Muzej istorii i kul'tury staroobrjadčestva,Moskva. - (brož.) II 831.958/ 1

Staroobrjadčestvo : istorija, kul'tura, sovremennost'. Vyp. 2 / redaktor O. Jeršova... [et al.]. - Moskva : [Mir Otečestva], [1995]. - 48 s. - Muzej istorii i kul'tury staroobrjadčestva,Moskva. - (Brož.) II 831.958/ 2

Staroobrjadčestvo : istorija, kul'tura, sovremennost'. Vyp. 3 / redaktor O. Jeršova... [et al.]. - Moskva : [Mir Otečestva], 1995. - 55 s. - Muzej istorii i kul'tury staroobrjadčestva,Moskva. - (Brož.) II 831.958/ 3

Staroobrjadčestvo : istorija, kul'tura, sovremennost'. Vyp. 4 / redaktor O. Jeršova... [et al.]. - Moskva : [Mir Otečestva], 1995. - 48 s. - Muzej istorii i kul'tury staroobrjadčestva,Moskva. - (Brož.) II 831.958/ 4

Städtische Predigt in der Frühzeit der Reformation : eine Untersuchung deutscher Flugschriften der Jahre 1522 bis 1529 / B. Moeller, K. Stackmann. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1996. - 383 s. - (brož.) 782.440

Symboly a svátky muslimů a židů / K. Vícha. - Ostrava : Atelier Milata, 1996. - 25 s. - (Brož.) 782.330

Tajemnné kulty a rituály / B. Molyneaux. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1996. - 183 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Práh ; váz.) 598.298

Tajné dějiny Evropy : od Atlantidy po druhou světovou válku : záhadná místa, tajné spolky, významné osobnosti / B. Vurm. - Vyd. 1. - Praha : Bohemia, 1996. - 255 s., obr. příl. - (váz.) 598.406

Taoismus / P. Hartz. - Praha : Lidové noviny, 1996. - 133 s. - (váz.) 598.468

Teolog Oto Mádr / J. Poláková ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Česká křesťanská akademie, 1997. - 114 s. - (brož.) 598.427

Teologické východiská pravoslávnej cirkevnej misie. 1 / Š. Pružinský, M. Nadzam. - Košice : Univerzita P.J.Šafárika, 1994. - 261 s. - Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešov. - (brož.) 598.492/ 1

Teologické východiská pravoslávnej cirkevnej misie. 2 / Š. Pružinský, M. Nadzam. - Vyd. 1. - Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta UPJŠ, 1995. - 157 s. - (brož.) 598.492/ 2

Tereza z Lisieux / M. Skibel. - 1. vyd. - Praha : Paulínky, 1996. - 30 s. - (brož.) II 860.619

Terminologisches zur frühchristlichen Rede von Gott / N. Brox. - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1996. - 46 s. - (brož.) 782.445

Theologenlexikon : von den Kirchenvätern bis zur Gegenwart / herausgegeben von W. Härle, H. Wagner. - 2., neubearb. und erw. Aufl. - München : Beck, 1994. - 311 s. - (brož.) 1-003.107

Tibetská léčebná relaxace Kum Nye : metoda oživení těla a mysli / Tarthang Tulku. Dotisk. - Praha : Alternativa, 1997. - 216 s. - (brož.) 598.774

To je mé slovo A a OMEGA : Evangelium Ježíše : Kristem projevené Slovo, které svět nezná. Díl. 1. - Vyd. 1. - Cheb : Univerzální život, 1997. - 313 s. - (váz.) 782.687/ 1

Uherské Hradiště - Sady : křesťanské centrum Říše velkomoravské / L. Galuška. - Brno : Moravské zemské muzeum, 1996. - 183 s., 69 obr. na příl. - (váz.) II 832.141

Úvod do Svätého Písma Nového Zákona / Š. Pružinský. - 2. vyd. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1993. - 237 s. - Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešov. - (brož.) S II 832.059

Veĺký pôst : (cesta k Pasche) / A. Schmemann. - Vyd. 1. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1996. - 127 s. - Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešov. - (brož.) 598.489

Výklad na knihu Genezis : 1.-3. kapitola / A. Cap. - 1. vyd. - Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1995. - 80 s. - Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešov. - (brož.) 598.487

Vzdálená sláva : hledání víry ve věku lehkověrnosti / P. Berger. - Brno : Barrister & Principal, 1997. - 185 s. - (brož.) 598.761

Základní kniha o dýchání : dech, mysl a vědomí na cestě ke zdraví a dlouhověkosti / H. Johari. - Olomouc : Votobia, 1997. - 99 s. - (brož.) 782.626

Základy křesťanské kultury / I. Iljin. - 1. vyd. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 1997. - 62 s. - (brož.) 598.869

Zenoví mistři / K. Tauchman. - Olomouc : Votobia, 1996. - 152 s. - (brož.) 782.388

Zkušenosti z duchovní praxe / J. Vacek. - 1. vyd. - Praha : vl. nákl., 1997. - 155 s. - (Brož.) 782.190

Zo záhrady Bohorodičky : nostalgické spomienky / Cherubím. - 1. vyd. - Prešov : Eparchiálna rada pravoslávnej Cirkvi, 1995. - 319 s., obr. příl. - (brož.) 782.386

Ztracený a nalezený : všem rodičům, kteří mají se svými dětmi podobné problémy, a všem dětem, které hledají cestu zpět domů.. / P. Fürst. - Vyd. 1. - Praha : Advent-Orion, 1997. - 47 s. -(brož.) 782.370

Život Ježíšův na Zemi. - Praha : Volání, 1996. - 164 s. - (brož.) B 782.554

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno 28.10. 2019 zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 21.10.2019 14:21
TOPlist