Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1997 (březen-duben) - B. Filozofie, psychologie, etika

za březen-duben 1997

"Smrt Boha" v Nietzschově filosofii / M. Hrbek. - 1. vyd. - Praha : Academia, 1997. - 221 s. - (váz.) 598.379

Agresivita a šikana mezi dětmi : metodická příručka pro učitele, školský management a studenty PF / V. Holeček. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1997. - 50 s. - (brož.) 782.728

AMU 1996 : o identifikaci a kultivaci uměleckého talentu : sborník z konference pořádané k 50. výročí založení AMU : Praha 03.10.1996-04.10.1996. - 1. vyd. - Praha : Akademie múzických umění, 1996. - 73 s., obr. příl. - (brož.) 598.434

Aristoteles - Život a učení : učební text ke Kursu srovnávací filosofie Východu a Západu. - [Praha] : Nová Akropolis, 1996. - 11 s. - (brož.) 782.585

Astrologie a její upotřebení v životě / E. Parker. - Brno : Schneider, 1996. - 251 s. - (váz.) 598.314

Astrologie a psychologie : nová synthesa / H. Meyer. - Dotisk 1. vyd. - Praha : Sagitarius, 1997. - 289 s. - (brož.) 598.598

Autohypnóza : jak ji provádět a využívat v běžném životě / L. Lecron. - Olomouc : Votobia, 1997. - 199 s. - (brož.) 598.321

Celestinské proroctví : pracovní kniha / J. Redfield, C. Adrienne. - 1. vyd. - Praha : Pragma, 1996. - 230 s. - (Pragma ; váz.)- (Knižní klub ; váz.) 782.099

Cesta k blahobytu / M. Kopmeyer. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1997. - 191 s. - (váz.) 598.404

Cesta kabaly / W. Kenton. - Praha : Alternativa, 1997. - 194 s. - (brož.) 782.794

Cesty do vlastního nitra : vedené meditace na cestě k sobě / R. Dahlke. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1997. - 218 s. - (váz.) 782.395

Čtení z ruky : netradiční kapesní průvodce teorií a praxí čtení z ruky / D. Barrett. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 1997. - 61 s. - (váz.) 782.888

Dospívání chlapců v Čechách a na Moravě / O. Matoušek. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 175 s. - (brož.) 598.340

Duch místa : rukověť pro navázání posvátného vztahu : obřady a vizualizace pro kultivaci našeho vztahu se Zemí / L. Cruden. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1997. - 200 s. - (váz.) 782.894

Duchovní svět Indie / R. Waterstone. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1996. - 184 s. - (Knižní klub ; váz.)- (Práh ; váz.) 598.297

Duchovní základy života / V. Solov'jev. - Vyd. 1. - Velehrad : Refugium Velehrad-Roma, 1996. - 142 s. - (brož.) 598.220

Dvojí svět / J. Janata. - Praha : Maxdorf, 1997. - 157 s. - (brož.) 598.773

Encyklopedie nevysvětleného : kruhy v obilí, kulové blesky, únosy lidí mimozemšťany.. / J. Randles, P. Hough. - Vyd. 1. - Plzeň : Mustang, 1996. - 254 s. - (váz.) 598.748

Eneagram : 9 tváří duše / R. Rohr, A. Ebert. - Vyd. 1. - Praha : Synergie, 1997. - 265 s., příl. - (brož.) 782.207

Evangelium Esejských : (poselství Míru). Kniha 1 / aramejský rukopis a staroslověnské texty porovnal a uspořádal E. Szekely. - 1. vyd. - Praha : Synergie, 1996. - 75 s. - (brož.) 782.318/1

Familienbindung als Schicksal : Wandlungen eines Motivbereichs in der neueren Literatur : Bericht über Kolloquien der Kommission für literaturwissenschaftliche Motiv- und Themenforschung1991-1994 / herausgegeben von T. Wolpers. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1996. - 376 s. - (brož.) 782.438

Feng-šuej : design života očima starověkého učení; Harmonické prostředí - zdroj vaší energie a zdraví / W. Spear. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1997. - 201 s. - (váz.) 598.705

Filosofie dějin : učební text ke Kursu srovnávací filosofie Východu a Západu. - [Praha] : Nová Akropolis, 1996. - 35 s. - (brož.) 782.592

Filozofia i precyzja : zarys programu filozoficznego i inne pisma / J. Drewnowski. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996. - 572 s. - (brož.) 782.434

Filozofia religii Arthura Schopenhauera / L. Miodonski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 161 s. - (brož.) 598.282

Grafologie : netradiční kapesní průvodce teorií a praxí grafologie / D. Barrett. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 1997. - 61 s. - (váz.) 782.890

Die grossen Philosophen / K. Jaspers. - München : Piper, 1995. - 967 s. - (brož.) 1-003.101

Hezká země, hezké děti : národní program zdraví 1995 - Projekt podpory zdraví "Program zdravých a úspěšných dětí" / [Lumír Komárek] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : Erasmus, [1996]. - 62 s. -(brož.) E 981.272

Hlas ticha : učební text ke Kursu srovnávací filosofie Východu a Západu / H. Blavatsky. - [Praha] : Nová Akropolis, 1996. - 23 s. - (brož.) 782.591

Hodnoty a vzdělání : sborník prací / [Redakce sborníku Naděžda Pelcová] - Praha : Univerzita Karlova, 1997. - 83 s. - Pedagogická fakulta, Praha. - (brož.) 598.614

Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků : příručka pro učitele, vychovatele a rodiče / J. Canfield, H. Wells. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1995. - 197 s. - (brož.) 598.263

Idea a idealizace v dějinách a v současnosti / [Jiří Syrovátka] - Vyd. 1. - Liberec : Scholé Filosofia, 1996. - 259 s. - (Brož.) 598.252

Imagination, Motivation und Verhalten / O. Schultheiss. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 7, 336 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.156

Inspiracje schopenhauerowskie we wczesnym pismiennictwie Stefana Pawlickiego / L. Miodonski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 83 s. - (brož.) 598.561

Jak ochránit své dítě / M. Elliott. - 2. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 173 s. - (brož.) 598.596

Jak (pře)žít s podnikatelem / T. Novák. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1997. - 103 s. - (brož.) 598.685

Jak správně argumentovat a pokaždé zvítězit : doma, v práci, na kolbišti, kdekoliv a každý den / G. Spence. - Praha : Alternativa, [1997]. - 294 s. - (váz.) 598.745

Jak vychovat šťastné dítě / E. Rheinwaldová. - 2., rozš. a upr. vyd. - Praha : Motto, 1997. - 247 s. - (brož.) 598.762

Kapitoly z teorie výchovy : problematika hodnot a hodnotové orientace. (Aplikace výzkumných pedagogických metod na příkladě provedeného šetření). Díl 2 / J. Horák. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 109 s. - Fakulta pedagogická. - Katedra pedagogiky a psychologie, Liberec. - (brož.) S II 830.893/ 2

Keltská magie / D. Conway. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 175 s. - (brož.) 782.799

Konflikt přirozené a kulturní evoluce / J. Šmajs. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 47 s. - Katedra filozofie FF MU, Brno. - (brož.) 598.697

Kosmologické motivy / J. Syrovátka. - 1. vyd. - Liberec : Scholé Filosofia, 1996. - 182 s. - (Brož.) 598.254

Kristocentrismus : dějinné poznámky k věčnému tématu / G. Biffi. - 1. vyd. - Praha : Krystal OP, 1996. - 62 s. - (brož.) 598.367

Krok za krokem při využití magicko-mystické filosofie v léčitelství, diagnostice i jinak. Část 1 / I. Gellner. - 1. kniž. vyd. - Brno : Schneider, 1996. - 117 s. - (váz.) II 860.577/ 1

Kultura a jednostka ludzka / redaktor S. Pietraszko. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1995. - 201 s. - (brož.) 598.556

Lemon : učební texty pro sestry a porodní asistentky. 2 / [Margaret Alexander] ... [et al.]- Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. - 125 s. - Světová zdravotnická organizace. - Regionální úřadovna pro Evropu, Copenhagen. - (brož.) II 831.504/ 2

Lemon : učební texty pro sestry a porodní asistentky. 3 / [Margaret Alexander] ... [et al.]- Vyd. 1. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1997. - 155 s. - Světová zdravotnická organizace. - Regionální úřadovna pro Evropu, Copenhagen. - (brož.) II 831.504/ 3

Léčivé rostliny a planety / E. Brooke. - 1. vyd. - Ostrava : Oldag, 1996. - 225 s. - (váz.) 598.151

Lidé konají zázraky / A. Carter. - 1. vyd. - Liberec : Dialog, 1997. - 170 s. - (Váz.) 782.814

Lidský úděl a jeho proměnlivá tvář : duchovní základy civilizační plurality / J. Krejčí. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 221 s. - (brož.) 598.323

Logic and Argumentation : Proceedings of the Colloquium : Amsterdam 14.06.1994-17.06.1994 / edited by J. Benthem... [et al.]. - Amsterdam : North-Holland, 1996. - 257 s. - (brož.) 598.309

Malý příruční snář / [podle dochovaných snářů a vzpomínek pamětníků sestavila Marcela Pavelková a Petr Schneider] - Brno : Schneider, 1997. - 74 s. - (váz.) 782.131

Moc a biologie víry v uzdravení : nadčasové léčení / H. Benson, M. Stark. - Praha : Práh, 1997. - 254 s. - (Práh ; váz.)- (Knižní klub ; váz.) 598.665

Moc podvědomí : velká kniha vnitřního a vnějšího rozvoje. 2 / J. Murphy. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1997. - 157 s. - (brož.) 584.782/ 2

Moderní čarodějná kniha zaklínadel : vše co potřebujete znát k zaklínání, čarování a provádění magie lásky a k dosažení všeho, čeho chcete v životě dosáhnout pomocí okultních sil / S. Morrison. - 2. čes. vyd. - Brno : Schneider, 1997. - 154 s. - (váz.) 782.134

Morálka v Egyptě : učební text ke Kursu srovnávací filosofie Východu a Západu. - [Praha] : Nová Akropolis, 1996. - 15 s. - (brož.) 782.589

Mrtvý hraje šach a jiné neuvěřitelné příběhy / R. Holbe. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 1997. - 215 s. - (Ikar ; váz.)- (Knižní klub ; váz.) 782.901

Nauka wobec religii : (teoretyczne podstawy nauk o religii) / A. Bronk. - Wyd. 1. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996. - 252 s. - (brož.) 598.521

Nemáte samoty už dost? / M. Fisher. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný, 1997. - 159 s. - (brož.) 598.808

Nevyšlapanou cestou : nová psychologie lásky, tradičních hodnot a duchovního růstu / M. Peck. - 3. vyd. - Praha : Argo, 1996. - 274 s. - (váz.) 598.403

Numerologie : netradiční kapesní průvodce teorií a praxí numerologie / D. Barrett. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 1997. - 61 s. - (váz.) 782.889

Numerologie a něco z Tantry, Ajurvédy i Astrologie / H. Johari. - 2. čes. vyd. - Brno : Schneider, 1997. - 222 s. - (váz.) 782.577

O lásce / uspořádal W. Mühs. - 1. vyd. - Praha : Nové město, 1996. - Nestr. - (váz.) 782.882

Objevte své minulé životy / G. Williston, J. Johnstone. - Praha : Stratos, 1992. - 152 s. - (váz.) 598.394

Obnažená tvář : průvodce lidskou tváří / L. Young. - 1. vyd. - Praha : Talpress, 1997. - 316 s. - (brož.) 598.698

Odhalený Hermés / Cyliani. - 1. vyd. - Praha : Trigon, 1996. - 37 s. - (brož.) 782.080

Piliny v hlavě? : návod k užívání mozku - od "majitelů mozku" k "uživatelům mozku" / V. Birkenbihl. - Hradec Králové : Svítání, 1996. - 186 s. - (váz.) 598.471

Plato - Ústava a republika : učební text ke Kursu srovnávací filosofie Východu a Západu. - [Praha] : Nová Akropolis, 1996. - 23 s. - (brož.) 782.586

Platón a idea : Druhé čtení Platóna : Platón čtený v době postmoderní naladěnosti / J. Syrovátka. - Vyd. 1. - Liberec : Scholé Filosofia, 1996. - 116 s. - (Brož.) 598.253

Po dobrém nebo po zlém? : o výchovných odměnách a trestech / Z. Matějček. - 4. vyd. - Praha : Portál, 1997. - 109 s. - (brož.) 598.617

Politika extáze / T. Leary. - Olomouc : Votobia, 1997. - 417 s. - (brož.) 782.903

Posmrtný život : zevrubný průvodce posmrtným životem / C. Neiman, E. Goldman. - Vyd. 1. - Plzeň : Mustang, 1995. - 224 s. - (váz.) 598.589

Pozitivní plus : praktický návod jak být se sebou spokojenější / J. Brothers. - 1. vyd. - Ostrava : Oldag, 1996. - 235 s. - (váz.) 598.153

Praktická spagyrie : alchymická teorie a universální předpisy k výrobě kvintesencí a spagyrických přípravků / F. Kabelák. - 1. opr. vyd. - Brno : Horus, 1996. - 103 s. - (váz.) 782.828

Proroctví : základní kniha o proroctví, věštění a předvídání / R. Stewart. - Olomouc : Votobia, 1997. - 149 s. - (brož.) 598.872

Příběhy síly / C. Castaneda. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1996. - 253 s. - (váz.) 782.474

Příroda, muž a žena : Filosofie spontaneity / A. Watts. - Olomouc : Votoboa, 1997. - 179 s. - (brož.) 598.678

Psychologická praktika / I. Šmahel, J. Řezáč. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 97 s. - Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.) S II 832.211

Psychologie handicapu. Část 1, Handicap jako psychosociální problém / S. Štech, M. Vágnerová, Z. Hadj-Moussová. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 88 s. - Fakulta pedagogická, Liberec. - (brož.) S II 832.032/ 1

Psychologie handicapu. Část 3, Vývoj postiženého dítěte v předškolním věku / M. Vágnerová. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 78 s. - Fakulta pedagogická, Liberec. - (brož.) S II 832.032/ 3

Psychologie handicapu. Část 4, Školní věk a dospívání postiženého dítěte / M. Vágnerová, Z. Hadj-Moussová. - Vyd. 1. - Liberec : Technická univerzita, 1997. - 68 s. - Fakulta pedagogická,Liberec. - (brož.) S II 832.032/ 4

Psychologie v kostce : rozum, cit a vůle / K. Koubek, D. Ječný. - 1. vyd. - Úvaly : Ratio, [1997]. - 177 s. - (Brož.) 598.756

Psychologie ve školní praxi : příručka pro učitele / D. Fontana. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1997. - 383 s. - (váz.) 598.315

Psychologie vrstev duševního dění osobnosti a jejich autodiagnostika / O. Čačka. - Vyd. 1. - Brno : Doplněk, 1997. - 381 s. - (váz.) 598.746

Rekviem za Karla Marxe / F. Manuel. - 1. vyd. - Liberec : Dialog, 1997. - 221 s., obr. příl. - (Váz.) 782.245

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity : řada filozofická. (B). č. 43. 1996. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 108 s. - (brož.) 162.063/ 43(1996)

Sborník příspěvků z mezinárodního semináře v rámci programu TEMPUS-JEN 1588-94 Marketing a etika : Ostrava 13.12.1996. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1996. - Přeruš.str. - Ekonomická fakulta, Ostrava. - (brož.) II 832.129

Schleiermachers Schwierigkeiten mit dem Schöpfungsgedanken / W. Pannenberg. - München : Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1996. - 17 s. - (brož.) 782.446

Sešity k dějinám filosofie 2 : přehled dějin středověké filosofie / M. Hemelík. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. - 84 s. - Fakulta informatiky a statistiky, Praha. - (brož.) 598.504

Sirkové hlavolamy : (na procvičování logických a kombinatorických schopností a logické představivosti žáků) : metodická sbírka příkladů pro učitele ZŠ a G studenty PF a další zájemce / R. Koštířová, J. Novotná. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1997. - 36 s. - (brož.) 782.731

Specifické poruchy chování a pozornosti : jak jednat s velmi neklidnými dětmi / A. Train. - Vyd. 1. - Praha : Portál, 1997. - 164 s. - (brož.) 598.776

Společenský styk a základy protokolární praxe / F. Rob. - [Praha] : Impuls, 1996. - 117 s. - (brož.) 598.374

Spor o liberalismus a komunitarismus / [editor Josef Velek] - 1. vyd. - Praha : Filosofia, 1996. - 152 s. - (brož.) 598.429

Srdcové eso / D. Kludská. - 1. vyd. - Praha : Knižní klub, 1996. - 122 s. - (váz.) 782.242

Stoikové : učební text ke Kursu srovnávací filosofie Východu a Západu. - [Praha] : Nová Akropolis, 1996. - 23 s. - (brož.) 782.587

Světy ducha : sled kosmických dějů / Bô Yin Ra. - Čes. vyd. 1. - Praha : Onyx, 1996. - 108 s. - (váz.) II 860.665

Tajemství lovce mozků : strategie přežití v novém světě byznysu / J. Wareham. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1997. - 164 s. - (brož.) 598.533

Tajné dějiny Evropy : od Atlantidy po druhou světovou válku : záhadná místa, tajné spolky, významné osobnosti / B. Vurm. - Vyd. 1. - Praha : Bohemia, 1996. - 255 s., obr. příl. - (váz.) 598.406

Tak sympatická a přesto stále sama : 10 způsobů jak: najít partnera; změnit svůj milostný život / [Susan Page] - 1. vyd. - Plzeň : Mustang, 1996. - 287 s. - (brož.) 598.581

Tak už se pusť! / P. Williams. - Brno : Horus, 1996. - 182 s. - (váz.) 782.887

Tarot v životě : (prastaré orákulum odpovídá na výzvy moderního života) / A. Jayanti. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1996. - 407 s. - (váz.) 782.476

Tíha doby : stati o časových souvislostech a situacích kultury 1968-1988 / J. Chalupecký. - Olomouc : Votobia, 1997. - 180 s. - (brož.) 782.387

Trénink radosti. Díl 1, Sebepoznání, seberozvoj / K. Paulík, D. Gruber. - 1. vyd. - Ostrava : Gruber-TDP, 1997. - 157 s. - (brož.) 598.472/ 1

Trénink radosti. Díl 2, Emotion Management / D. Gruber, K. Paulík. - 1. vyd. - Ostrava : Gruber-TDP, 1997. - 159 s. - (brož.) 598.472/ 2

Tři studie o francouzské filosofii : svoboda a modernita, Komplexní myšlení, Zrození epistemologie / P. Horák, I. Holzbachová, J. Krob. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 102 s. - Katedra filosofie FF MU, Brno. - (brož.) 598.696

Tyranie blahobytu / W. Bauer. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1997. - 118 s. - (váz.) 598.535

Úvod do Etiky : učební text ke Kursu srovnávací filosofie Východu a Západu. - [Praha] : Nová Akropolis, 1996. - 15 s. - (brož.) 782.588

Válka spermií : nevěra, konflikt mezi pohlavími a jiné ložnicové bitvy / R. Baker. - 1. vyd. - Brno : Jota, 1996. - 291 s. - (váz.) 598.154

Velká kniha o konopí / R. Robinson. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1997. - 281 s. - (váz.) 782.399

Vybrané aspekty trhu z hlediska psychologického, právního a ekonomického / H. Vykopalová ...[et al.]. - 1. vyd. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. - 148 s. - (brož.) S II 832.113

Vybrané kapitoly z psychologie zdraví / B. Jiřincová, V. Holeček, J. Miňhová ...[et al.]. - Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. - 102 s. - Fakulta pedagogická, Plzeň. - (brož.) 598.465

Vybrané otázky psychologie zdraví, anomálního a abnormálního vývoje / B. Vašina, H. Záškodná. - Vyd. 1. - Ostrava : Ostravská univerzita, 1996. - 136 s. - Filozofická fakulta, Ostrava. -(brož.) S II 831.981

Vývojová psychologie I / M. Vágnerová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 353 s. - (brož.) 598.508

Vzdálená sláva : hledání víry ve věku lehkověrnosti / P. Berger. - Brno : Barrister & Principal, 1997. - 185 s. - (brož.) 598.761

Wissensbasierte Modellierung und Regelung dynamischer Systeme mit Fuzzy-Logik / N. Plött. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 150 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.) 782.160

Základy praktické magie / Papus. - 3. vyd., ve Volvox Globator 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1996. - 409 s. - (váz.) 782.477

Zdeněk Pešánek : 1896-1965 : Praha, Veletržní palác 21.11.1996-16.02.1997. - Praha : Národní galerie, 1996. - Nestr. - (brož.) II 831.794

Zeměplocha : mapa : jediná a nade vší pochybnosť orižinální & akurátní mapa oužasné & majické Zeměplochy / sestavil T. Pratchett, S. Briggs. - Praha : Talpress, 1996. - Nestr. + 1 mp. -(brož.) 782.284

Zkušenosti z duchovní praxe / J. Vacek. - 1. vyd. - Praha : vl. nákl., 1997. - 155 s. - (Brož.) 782.190

Zrcadlo doby : abeceda skoro filozofická / J. Fischer. - Vyd. 2., ve Votobii 1. - Olomouc : Votobia, 1996. - 213 s. - (brož.) 598.680

Zrcadlo okultismu aneb Využití tajných věd / V. Kubištová-Škochová. - Vyd. 1. - Brno : Schneider, 1997. - 487 s. - (váz.) 782.944

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist