Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1996 (listopad-prosinec) - O. Geografie, biografie, dějiny

za listopad-prosinec 1996

Alles Wesentliche aus der Geschichte Böhmen / P. Čornej. - Praha
: Práh, [1996]. - 47 s. - (brož.)597.126
Andělé & démoni / Z. Zapletal. - Olomouc : Votobia, 1996. - 234
s. - (váz.)            780.968
Archaeologia historica : sborník příspěvků přednesených na 27.
celostátní konferenci k problematice archeologie středověku s
hlavním zaměřením na středověký církevní a laický svět : Hradec
Králové 16.10.1995-20.10.1995. 21. 1996. - Vyd. 1. - Brno :
Muzejní a vlastivědná společnost, [1996]. - 534 s. - Muzeum
východních Čech, Hradec Králové. - (Brož.)493.259/ 21(1996)
Archeografski prilozi : zbornik radova Archeografskog odeljenja
Narodne biblioteke Srbije. 17. - Beograd : Narodna biblioteka
Srbije, 1995. - 315 s. - (Brož.)II 638.185/ 17
Architekt Lubor Lacina : výběr z díla / L. Lacina. - Brno :
Bpress, [1996]. - 227 s. - (váz.)  E 981.234
Aufklärung in Schlesien im europäischen Spannungsfeld :
Traditionen - Diskurse - Wirkungen / herausgegeben von W.
Kunicki. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 304 s. -
(brož.)597.416
Ayrton Senna : biografie / C. Hilton. - 1. vyd. - Plzeň : Laser,
1995. - 194 s., obr. příl. - (váz.)780.375
Bad Seed, zlé sémě : životopis Nicka Cavea / I. Johnston. - 1.
vyd. - Praha : Argo, 1996. - 299 s. - (váz.)780.816
Bakov nad Jizerou : plán města. - 1. vyd. - Plzeň : Euroverlag,
[1996]. - 1 list ; 31 x 21 cm. - (brož.)780.315
Barvy století- Čím jsem žil / J. Bauch. - Vyd. 2., v Nakl.
Apeiron 1. - Praha : Apeiron, 1996. - 188 s. - (váz.)780.948
Benešov : mapa města. - 1. vyd. - Plzeň : Euroverlag, [1996]. - 1
list ; 31 x 31 cm. - (brož.)  780.322
Berlín 1943 aneb Svědectví o zavlečení českých studentů z
Pardubic do válečného Německa / J. Hiblbauer. - Vyd. 1. -
Pardubice : Východočeské muzeum, 1996. - 59 s. - (brož.)780.952
Bez důvodu / M. Knížák. - 1. vyd. - Praha : Litera, 1996. - 244
s., obr. příl. - (váz.)      780.908
Bibliografie prací Gustava Hofmanna do roku 1994 / sestavil J.
Pelant. - Plzeň : Albis international, 1996. - 81 s. -
(brož.)780.584
Das Bild Napoleons in der deutschen Literatur / E. Klessmann. -
Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1995. - 25
s. - (brož.)780.384
Biological Expedition to the Northern Mariana Islands, Micronesia
/ edited by A. Asakura, T. Furuki. - Chiba : Natural History
Museum and Institute, 1994. - 19, 344 s. - (Brož.)II 831.233
Bitka pri Sisku : 1593-1993 / [strokovna priprava kataloga Matija
Žargi] - Ljubljana : Narodni muzej, 1993. - 112 s. - (Brož.)II
831.195
Bitva u Tovačova roku 1866 / V. Burian. - Olomouc : Danal, 1996.
- 89 s., obr. příl. - (brož.)  597.164
Das Blut Jesu und die Lehre von der Versöhnung im Werk Johann
Sebastian Bachs : Proceedings of the international Colloquium :
Amsterdam 14.09.1993-17.09.1993 / edited by A. Clement.
-Amsterdam : North-Holland, 1995. - 12, 304 s. - (brož.)780.389
Bombardéry druhé světové války : ilustrovaný průvodce / B.
Gunston. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Vašut, 1996. - 161 s.
- (váz.)597.358
Die Böhmischen Länder 1918 - 1994 / J. Pokorný. - Praha : Práh,
1994. - 47 s. - (brož.)      597.136
Břeclavsko / [fotografie Jan Halady] ... [et al.]. [texty
Jaroslav Školl] - Břeclav : Moraviapress, 1992. - Nestr. -
Okresní úřad, Břeclav. - (Brož.)II 860.348
Cervantes / P. Russell. - Vyd. 1. - Praha : Argo, 1996. - 127 s.
- (brož.)            597.344
Charles Bukowski: Stoprocentní tip / G. Locklin. - Olomouc :
Votobia, 1996. - 136 s. - (brož.)  780.288
Chodovská tvrz : k historii Prahy 11 / J. Bartoň. - Praha :
Kreace, 1996. - 147 s., 16 s. obr. příl. - (váz.)597.324
Chrudimský vlastivědný sborník. 1. - Chrudim : Okresní museum,
1996. - 188 s. - (Brož.)    597.242/ 1
Císařové antického Říma / J. Kepartová. - Praha : Práh, 1995. -
79 s. - (váz.)         II 831.408
La corrispondenza tra Gaetano Cattaneo ed Enrico Sanclemente :
(1810-1814) / G. Cattaneo, E. Sanclemente. - Milano : Comune di
Milano-"Settore Cultura e Spettacolo", 1993. - 86 s. - (Brož.)E
981.225
Cvičení z fyzické geografie I : hydrologie / V. Herber, J. Suda.
- 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. - 93 s. -
Fakulta pedagogická, Plzeň. - (brož.)597.378
Cyrilometodějská tradice na východní Moravě : (vybrané kapitoly z
diplomové práce) / R. Hasalík. - Olomouc : vl. nákl., 1996. - 57
s. - (Brož.)597.061
Czarna legenda Polski : obraz Polski i Polaków w Prusach :
1772-1815 / D. Lukasiewicz. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo
Przyjaciól Nauk, 1995. - 182 s., 18 obr. na příl. -
(brož.)597.401
Czech Fashion : 1918-1939 : elegance of the Czechoslovak First
Republic / E. Uchalová. - 1st Print. - Prague : Olympia, 1996. -
120 s. - Museum of Decorative Arts, Prague. - (váz.)II 831.254
The Czech Lands 1918 - 1994 / J. Pokorný. - Prague : Práh, 1994.
- 47 s. - (brož.)        597.135
Česká móda : 1918-1939 : elegance První republiky / E. Uchalová.
- 1. vyd. - Praha : Olympia, 1996. - 120 s. - Uměleckoprůmyslové
muzeum, Praha. - (váz.)II 831.255
Česká přináležitost k Západu v letech 1815-1878 : k historii
českého evropanství mezi vídeňským a berlínským kongresem / I.
Pfaff. - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 1996. - 261 s. -
(brož.)597.507
Česká republika - "Revoluční" vydání (květen 1945) / K. Holoubek.
- Praha : Geophila, 1996. - 84 s. - (brož.)597.548
České země 1918 - 1994 / J. Pokorný. - Praha : Práh, 1994. - 47
s. - (brož.)           597.134
Český literární almanach 1996 / [editor Jiří Pánek] - 1. vyd. -
Praha : Dagmar Šmolíková, 1996. - 303 s. - (váz.)780.911
Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914 : sociálněhistorické
souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v
českých zemích / J. Kořalka. - 1. vyd. - Praha : Argo, 199. -354
s. - (váz.)597.322
Člověk odjinud aneb Zem, kde nechci žít / J. Wittness. - 1. vyd.
- Brno : Panworld Corporation, 1996. - 110 s., příl. -
(Váz.)781.078
Daniel Czepkos Coridon und Phyllis : eine Analyse des Epos mit
Strophenkommentar zum Ersten Buch / M. Stebler. - Wroclaw :
Uniwersytet Wroclawski, 1995. - 167 s. - (brož.)597.005
Datlovník v meruňkovém sadu / Po Ťü-i. - 1. vyd. - Praha :
Vyšehrad, 1996. - 249 s. - (váz.)   780.367
Dějiny pobaltských zemí / L. Švec, V. Macura, P. Štol. - Praha :
Lidové noviny, 1996. - 423 s. - (váz.)597.497
Dějiny Portugalska / J. Klíma. - Praha : Lidové noviny, 1996. -
306 s. - (váz.)          597.498
Děti a levobočci českých králů / J. Čechura, M. Hlavačka, J.
Mikulec. - 2. vyd. - Praha : Akropolis, 1996. - 207 s. -
(váz.)597.195
Divočina : ztracené texty J. M / J. Morrison. - Olomouc :
Votobia, 1996. - 444 s. - (váz.)    780.969
Divoké labutě / Jung Chang. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub,
1996. - 539 s. - (váz.)       780.838
Dlugi zmierzch : psychobiografia liryczna Piotra Wiaziemskiego /
K. Galon-Kurkowa. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 173
s. - (brož.)596.994
Die Dodekatropos des Manilius (MANIL.2,856-970) / W. Hübner. -
Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1995. -
105 s. - (brož.)780.379

Doktorka z domu Trubačů / I. Borská. - Vyd. 5. - Praha : Motto,
1996. - 279 s., obr. příl. - (váz.)781.057
Dopisy domů : z korespondence do Poličky / B. Martinů. - 1. vyd.
- Praha : Mladá fronta, 1996. - 213 s., obr. příl. -
(váz.)780.548
Duše východu : duchovní cestopis / V. Poltikovič. - 1. vyd. -
Praha : Pragma, 1995. - 104 s., obr. příl. - (brož.)780.676
Dvě cesty za archeologií / P. Horký, M. Náplava. - 1. vyd. - Brno
: Barrister & Principal, 1996. - 50 s. - (váz.)II 831.436
Egon Hostovský : člověk v uzavřeném prostoru / V. Papoušek. -
Vyd. 1. - Jinočany : H & H, 1996. - 187 s., obr. příl. -
(brož.)597.528
Environmental Change and Human Culture in the Nile Basin and
Northern Africa until the Second Millennium B. C / edited by L.
Krzyzaniak...[et al.]. - Poznan : Archaeological Museum, 1993.
-494 s. - (brož.)596.894
Eros und Aidos in Phaidras Monolog : Euripides Hippolytos 373-430
/ J. Holzhausen. - Mainz : Akademie der Wissenschaften und der
Literatur, 1995. - 45 s. - (brož.)780.383
Les Fondements de l'Histoire Tcheque / P. Čornej. - Prague :
Práh, [1996]. - 48 s. - (brož.)   597.128
Franz Kafka / F. Kautman. - Vyd. 3., (1. vyd. Torst, 2. vyd.
Rozmluvy). - Praha : Academia, 1996. - 177 s., obr. příl. -
(brož.)597.325
Fridolín Macháček jako muzeolog a organizátor českého muzejnictví
/ J. Špét. - Plzeň : Západočeské muzeum, 1996. - 28 s. - Asociace
českých a moravskoslezských muzeí a galerií. - (brož.)II 831.272
Fundamentals of Czech History / P. Čornej. - Prague : Práh,
[1996]. - 47 s. - (brož.)       597.127
Geografie zemědělství ČR / A. Götz, M. Novotná. - 2. vyd. - Plzeň
: Západočeská univerzita, 1996. - 114 s. - Fakulta pedagogická,
Plzeň. - (brož.)597.518
Giotto a středověké umění : životy a díla středověkých umělců /
L. Corrain. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - 64
s. - (váz.)III 302.363
Góry - literatura - kultura. T. 1 / redaktor J. Kolbuszewski. -
Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 130 s., 16 obr. na
příl. - (brož.)780.901/ 1
Guderian : tankový generál / K. Macksey. - Vyd. 1. - Brno : Bonus
A, 1996. - 283 s., obr. příl. - (váz.)780.789
Habsburkové : životopisná encyklopedie / k vydání připravila B.
Hamann. - 1. čes. vyd. - Praha : Brána, 1996. - 403 s. -
(váz.)596.963
Habsburkové : historie jednoho evropského rodu / W. Pohl, K.
Vocelka. - Praha : Grafoprint-Neubert, 1996. - 512 s. - (váz.)II
831.288
Hannibal / F. Knotek. - 2. vyd., v Bonusu A 1. vyd. - Brno :
Bonus A, 1996. - 128 s. - (váz.)   780.814
Hans von Aachen - Bakchus a Silén : Praha, Klášter sv. Jiří
17.10.1996-30.03.1997 / [autoři textů katalogu Eliška Fučíková,
Zora Grohmanová, Dorothea Pechová] - Praha : Národní galerie,
1996. - 47 s. - Sbírka starého umění, Praha. - (Brož.)597.207
Hebrejská bible a dějiny : úvod do starozákonní literatury / R.
Rendtorff. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1996. - 375 s. -
(váz.)597.457
Heinrich Böll - Dissident der Wohlstandsgesellschsaft /
herausgegeben von B. Balzer, N. Honsza. - Wroclaw : Uniwersytet
Wroclawski, 1995. - 222 s. - (brož.)597.008
Henry Ford a Ford / M. Pollard. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod :
Fragment, 1996. - 64 s. - (brož.)  597.094
Die hethitischen Königssiegel der frühen Gro reichszeit / H.
Otten. - Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur,
1995. - 42 s. - (brož.)780.381
Historia Pomorza. T. 3, 1815-1850. Cz. 2. Zagadnienia polityczne,
narodowosciowe i wyznaniowe / redaktor G. Labuda. - Poznan :
Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 1996. - 370 s., 63 obr.na
příl. - (váz.)772.644/ 3(2)
Historie - novověk 1, 2 : otázky a úkoly / J. Jetmar. - 1. vyd. -
Praha : Scientia, 1996. - 41 s. - (brož.)780.298
Historie - pravěk, starověk 1, 2 : otázky a úkoly / E. Šutková. -
1. vyd. - Praha : Scientia, 1996. - 35 s. - (brož.)780.296
Historie - středověk 1, 2 : otázky a úkoly / H. Šimíčková. - 1.
vyd. - Praha : Scientia, 1996. - 31 s. - (brož.)780.297
Der Hof : Land-Bilder / text M. Chobot. photos J. Štreit. -
Weitra : Publication P No. 1 "Bibliothek der Provinz", 1995. -
125 s. - (Váz.)E II 991.050
Horoucí láska / R. Merle. - 2. vyd. - Praha : Odeon, 1996. - 534
s. - (váz.)           780.486
Hovory : sborník nadace Přemysta Pittra a Olgy Fierzové Praha.
Referáty ze semináře "Přemysl Pitter - křesťan". 2. - Praha :
Oliva, 1996. - 133 s. - (brož.)592.365/ 2
Hovory s Janem Masarykem / V. Fischl. - 6. vyd., v ČR 1. vyd. -
Praha : Česká expedice, 1996. - 119 s., obr. příl. -
(váz.)780.698
Hradec Králové : okres / [text Romana Fišerová] . [photo Ladislav
Fišer] - Hradec Králové : Galerie a Studio reklamy Fišer, [1996].
- Nestr. - (Brož.)597.197
Hvězdné střípky / O. Reif. - 1. vyd. - Praha : J & J, 1996. - 174
s., obr. příl. - (váz.)     780.957
Ida Vaculková - keramika z let 1954-1966 : Uměleckoprůmyslové
muzeum v Brně 10.1996-11.1996. - Brno : Moravská galerie, 1996. -
Nestr. + 1 příl. - (brož.)II 831.509
Il Tutto della Storia Boema / P. Čornej. - Praga : Práh, [1996].
- 44 s. - (brož.)        597.129
Immanuel Kant / T. Bernhard. - 2. vyd. - Praha : Mezinárodní
festival Divadlo '96, 1996. - 38 s. - (Brož.)780.681
Immerwährender Literatur Kalender Prag / [Redaktion Kirsten
Kretschmer] 1.- 3. Tausend. - Prag : Vitalis, 1996. - Nestr. -
(brož.)597.388
Informace pro studenty historie (dějepisu), muzeologie a
středověké archeologie. 1996-1997. - Opava : Slezská univerzita,
1996. - 72 s. - Filozoficko-přírodovědecká fakulta. - Ústav
historiea muzeologie, Opava. - (Brož.)S II 830.908/ 1996-97
Island : země lidí a skřítků / J. Zeman. - 1. vyd. - Praha :
Paseka, 1996. - 158 s., obr. příl. - (váz.)780.811
Jan Juránek / Č. Brandejs. - Vyd. 1. - Nové Město nad Metují :
Městský úřad, 1996. - 47 s. - (brož.)E 981.226
Jaromír Funke : průkopník fotografické avantgardy : (1896-1945) :
Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum 24.10.1996-24.11.1996 / [texty v
katalogu Antonín Dufek, Jaromír Funke] - Brno : Moravskágalerie,
1996. - 205 s., obr. příl. - (Brož.)II 831.374
Jherings Rechtsdenken : Theorie und Pragmatik im Dienste
evolutionärer Rechtsethik / herausgegeben von O. Behrends. -
Göttingen : Vandenhoeck & Rupprecht, 1996. - 268 s. -
(brož.)780.394
Jiří John - jablka : výběr z díla : Plzeň, Masné krámy
24.10.1996-08.12.1996 / J. Zemina. - Plzeň : Západočeská galerie,
1996. - Nestr. + 1 příl. - (brož.)II 831.376
Jiří Jun : kresby : Galerie umění Karlovy Vary
14.11.1996-05.01.1997 / [text Zdenka Čepeláková, Jiří Valoch] -
Karlovy Vary : Galerie umění, 1996. - Nestr. - (brož.)II 831.378
John Dee - mág ze Zlaté uličky / C. Postel. - Praha : Lidové
noviny, 1996. - 299 s. - (váz.)   780.965
Josef Moucha : fotografie : Galerie U bílého jednorožce, Klatovy
09.1996-11.1996 / [úvodní text Denis Brudna] - Klatovy : Galerie
Klatovy-Klenová, 1996. - Nestr. - (Brož.)II 831.271
Josef Sudek : sedmá strana kostky : Galerie U bílého jednorožce,
Klatovy 06.1996-07.1996 / [úvodní text Anna Fárová] - Klatovy :
Galerie Klatovy-Klenová, 1996. - Nestr. - (Brož.)II 831.270
Josef Wagner : kresby : Galerie moderního umění v Roudnici nad
Labem 04.1996-06.1996. - Roudnice n. L. : Galerie moderního
umění, 1996. - Nestr. - (brož.)II 831.379
Jsme Evropané?. - 1. vyd. - Praha : Prago-Media NEWS, 1996. - 130
s. - (brož.)          597.108


Judaea and the Greco-Roman World in the Time of Herod in the
Light of Archaeological 
Evidence : Acts of a Symposium : Jerusalem 03.11.1988-04.11.1988.
Organized by the Institut ofArchaeology, The Hebrew University of
Jerusalem Jerusalem, (IL). Archaeological Institute,
Georg-August-University of Göttingen Göttingen, (DE) / edited by
K. Fittschen, G. Foerster. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht,
1996. - 251 s. - (brož.)780.395
Júlia Báthory : Párizs - Budapest / [katalógust írta Vera Varga]
- Budapest : Iparmuvészeti Múzeum, 1993. - 63 s. - (brož.)596.922
K poctě Jaroslava Marka : sborník prací k 70. narozeninám /
uspořádali L. Slezák, R. Vlček. - 1. vyd. - Praha : Historický
ústav AV ČR, 1996. - 270 s. - (brož.)597.541
Kafka v Jeruzalému / V. Fischl. - Vyd. 1. - Praha : Český
spisovatel, 1996. - 108 s. - (brož.)  780.293
Die Karolingerzeit im Unteren Zalatal : Gräberfelder und
Siedlungsreste von Garabonc 1-2 und Zalaszabar-Dezsosziget / B.
Szoke ...[et al.]. - Budapest : Archäologisches Institut der UAW,
1992. - 591 s., 2 příl. - (Brož.)596.890
Každá ulice je dlážděná zlatem / Kim U-džung. - 1. vyd. - Praha :
Olympia, 1996. - 173 s. - (váz.)780.820
Každý z nás stopuje svoji ropuchu : texty 1923-1940 / J. Štyrský.
- 1. vyd. - Praha : Thyrsus, 1996. - 165 s. - (brož.)597.109
Kdo je kdo v dějinách Sobotecka / K. Bílek. - Sobotka : Městská
knihovna Fráni Šrámka, 1995. - 143 s. - (Brož.)597.159
Keltové : první tisíciletí keltských dějin : 1000 př. Kr. - 51 po
Kr / P. Ellis. - 1. vyd. - Praha : Brána, 1996. - 235 s., obr.
příl. - (váz.)597.192
Keltská civilizace a její dědictví / J. Filip. - 5., nově rozš.
vyd. - Praha : Academia, 1996. - 206 s., 49 obr. na příl. -
(váz.)597.436
Ein kleiner Begleiter : Tschechische Republik, Prag, Astronomie
in der Tschechischen Republik, Sternwarte und Planetarium der
Haupstadt Prag / [autor Jaroslav Soumar] - Vyd. 1. - Praha :
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, 1996. - 26 s. -
(brož.)597.019
Kniha o Praze 5 / editor D. Broncová. - Praha : MILPO, 1996. -
205 s. - (váz.)         II 831.289
Komenský : muž labyrintů a naděje / J. Polišenský. - Vyd. 1. -
Praha : Academia, 1996. - 218 s. - (váz.)596.960
Koncepcja Europy Konrada Adenauera i jej realizacja w praktyce
politycznej w latach 1945-1954 / W. Bokajlo. - Wroclaw :
Uniwersytet Wroclawski, 1995. - 213 s. - (brož.)597.001
Konzervace a restaurování kulturního dědictví z pohledu
mezinárodní etiky : odborný seminář : metodický list : Luhačovice
10.05.1994-12.05.1994. - 1. vyd. - Brno : Technické muzeum, 1995.
-125 s., obr. příl. - Komise konzervátorů - restaurátorů a
preparátorů při AMG, Brno. - (brož.)II 831.222
Korejská válka : 1950-1953 : dějiny konfliktu očima korespondentů
Associated Press / R. Dvorchak ... [et al.]. - Vyd. 1. - Brno :
JOTA, 1996. - 317 s. - (váz.)II 831.291
Krakowski kosciól Najsw. Salwatora po badaniach archeologicznych
w latach osiemdziesiatych / T. Radwanska. - Kraków : Muzeum
Archeologiczne, 1993. - 71 s., 27 obr. na příl., příl. -
(brož.)II 831.196
Kralovice : plán města. - 3. vyd. - Plzeň : Euroverlag, [1996]. -
1 list ; 31 x 41 cm. - (brož.) 780.324
Královny a kněžny české / [redakce Zdena Karešová, Jiří Pražák] -
Vyd. 1. - Praha : X-Egem, 1996. - 254 s. - (váz.)596.961
Křídla noci / A. Hamilton. - Vyd. 1. - Plzeň : Mustang, 1996. -
142 s., obr. příl. - (váz.)    780.945
Die Kultur Griechenlands in Mittelalter und Neuzeit : Bericht
über das Kolloquium der Südosteuropa-Kommission : 
28.10.1992-31.10.1992 / herausgegeben von R. Lauer, P. Schreiner.
- Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1996. - 459 s. -
(brož.)780.393

L'Abbaye de Cluny / [André Chagny] - Cluny : L'Abbaye de Cluny,
[kolem 1950]. - 18 s. - (Brož.)  780.037
L'opera Lichenologica di Vittore Trevisan / a cura di G.
Lazzarin. - Verona : Museo Civico di Storia Naturale, 1994. - 394
s. - (Brož.)596.888
Labyrint Svět : svědectví z konce času / J. Hanuš. - 1. vyd. -
Praha : Odeon, 1996. - 328 s. - (váz.)780.834
Ladislav Novák : Galerie umění Karlovy Vary 09.1996-11.1996 /
[text Jiří Valoch] - Karlovy Vary : Galerie umění, 1996. - Nestr.
- (brož.)II 831.327
Langobardská Itálie v 7.-8. století / V. Čechová. - Ostrava :
Ostravská univerzita, 1996. - 163 s. - (brož.)596.942
Lásky Alfonse Muchy? / M. Kadlečíková. - Vyd. 1. - Třebíč : Arca
JiMfa, 1996. - 104 s., obr. příl. - (váz.)780.947
Lásky i nelásky Martina S / M. Severa. - Vyd. 1. - Praha :
X-Egem, 1996. - 141 s., obr. příl. - (váz.)780.958
Lichý střevíc / M. Cvetajeva. - Vyd. 1. - Praha : Melantrich,
1996. - 343 s. - (váz.)       780.534
Listy / Plato. - 3. vyd. - Praha : Oikoymenh, 1996. - 103 s. -
(brož.)              780.496
Lišky pouště : boje v severní Africe za druhé světové války / P.
Carell. - V čes. překl. vyd. 1. - Praha : Erika, 1996. - 382 s. -
(váz.)781.055
Der Literatur Brockhaus in 8 Bänden. Bd. 1: A - Bos /
herausgegeben von W. Habicht, W. Lange...[et al.]. - Mannheim :
BI-Taschenbuchverlag, 1995. - 416 s. - (brož.)597.112/ 1
Der Literatur Brockhaus in 8 Bänden. Bd. 2: Bot - Dub /
herausgegeben von W. Habicht, W. Lange...[et al.]. - Mannheim :
B.I.-Taschenbuchverlag, 1995. - 416 s. - (brož.)597.112/ 2
Der Literatur Brockhaus in 8 Bänden. Bd. 3: Duc - Gru /
herausgegeben von W. Habicht, W. Lange...[et al.]. - Mannheim :
B.I.-Taschenbuchverlag, 1995. - 416 s. - (brož.)597.112/ 3
Der Literatur Brockhaus in 8 Bänden. Bd. 4: Gry - Kle /
herausgegeben von W. Habicht, W. Lange...[et al.]. - Mannheim :
B.I.-Taschenbuchverlag, 1995. - 416 s. - (brož.)597.112/ 4
Der Literatur Brockhaus in 8 Bänden. Bd. 5: Kli - Mph /
herausgegeben von W. Habicht, W. Lange...[et al.]. - Mannheim :
B.I.-Taschenbuchverlag, 1995. - 416 s. - (brož.)597.112/ 5
Der Literatur Brockhaus in 8 Bänden. Bd. 6: Mro - Rhy /
herausgegeben von W. Habicht, W. Lange...[et al.]. - Mannheim :
B.I.-Taschenbuchverlag, 1995. - 416 s. - (brož.)597.112/ 6
Der Literatur Brockhaus in 8 Bänden. Bd. 7: Rib - Sue /
herausgegeben von W. Habicht, W. Lange...[et al.]. - Mannheim :
B.I.-Taschenbuchverlag, 1995. - 416 s. - (brož.)597.112/ 7
Der Literatur Brockhaus in 8 Bänden. Bd. 8: Suh - Zz /
herausgegeben von W. Habicht, W. Lange...[et al.]. - Mannheim :
B.I.-Taschenbuchverlag, 1995. - 415 s. - (brož.)597.112/ 8
Loretta Yang : tavené skleněné plastiky : Jablonec nad Nisou,
Muzeum skla a bižuterie, (CZ) 20.04.1995-28.05.1995 / [texty
Antonín Langhamer, Jitka Pokorná] - Jablonec nad Nisou : Muzeum
sklaa bižuterie, 1995. - Nestr. - (brož.)597.376
Malířské povídky / F. Langer. - Vyd. 2. - Praha : Kovalam, 1996.
- 134 s. - (váz.)        780.565
Malý Průvodce : Česká republika, Praha, astronomie v České
republice, Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy / [autor
Jaroslav Soumar] - Vyd. 1. - Praha : Hvězdárna a planetárium hl.
m.Prahy, 1996. - 27 s. - (brož.)597.018
Marie Terezie / F. Herre. - 1. vyd. - Praha : Brána, 1996. - 277
s., obr. příl. - (váz.)     780.614
Maturita z dějepisu / K. Dršková. - Vyd. 1. - Praha : Aleš
Skřivan ml., 1996. - 52 s. - (brož.)II 831.505
Mé životní začátky / W. Churchill. - Praha : Lidové noviny, 1996.
- 346 s. - (váz.)        780.967
Milan Maur. V rytmu letu bělásků- Ioana Metes. Na začátku byla
barva : 4. výtvarné umění po obou stranách česko-německé hranice
: Státní galerie výtvarného umění v Chebu 30.08.1996-27.10.1996 /
[úvodní text Jiří Vykoukal] - Cheb : Státní galerie výtvarného
umění, 1996. - Nestr. - (brož.)II 831.321
Milaräpa : velký tibetský jógin / W. Evans-Wentz. - 1. vyd. -
Praha : Canopus, 1996. - 397 s. - (váz.)780.611
Milena Jesenská zvenčí a zevnitř : antologie textů Mileny
Jesenské / [vybrala, uspořádala Ludmila Hegnerová] - 1. vyd. v
tomto celku. - Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 1996. - 37 s.
-(brož.)780.609
Milevsko a jeho kraj : turistika, památky, historie. - Milevsko :
Spolek pro rozvoj kultury, 1996. - 224 s., příl. - (Brož.)597.101
Milovice 600 let : pohled do jejich vývoje v průběhu dějin
1396-1996 / [zpracovala Miloslava Loudilová] - 1. vyd. - Milovice
: Městský úřad, 1996. - 59 s. - (Brož.)596.905
Ministerstwo bylej Dzielnicy Pruskiej : (1919-1922) / A.
Gulczynski. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk,
1995. - 250 s., 29 obr. na příl. - (brož.)597.402
Minulostí západočeského kraje. 31. 1996. - [Ústí nad Labem] :
Albis International, 1996. - 303 s. - Archiv města Plzně, Plzeň.
- (brož.)373.193/ 31(1996)
Mladoboleslavsko : mapa okresu. - 1. vyd. - Plzeň : Euroverlag,
[1996]. - 1 list ; 38 x 51 cm. - (brož.)780.323
Mnichovo Hradiště : plán města. - 1. vyd. - Plzeň : Euroverlag,
[1996]. - 1 list ; 31 x 31 cm. - (brož.)780.320
Mniejszosc w warunkach zagrozenia : pamietniki Lemków / redaktor
W. Sitek. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 171 s. -
(brož.)597.007
Moje filmy / A. Wajda. - Olomouc : Votobia, 1996. - 231 s. -
(brož.)               780.752
Moravia in Prehistoric Times / J. Čižmářová... [et al.]. - Brno :
The Moravian Museum, 1996. - 93 s. - (brož.)II 831.329
Moudrost stoika Epikteta / Epictetus. - Ve Votobii vyd. 1. -
Olomouc : Votobia, 1996. - 155 s. - (brož.)780.290
Muzejní klimatologie : odborný seminář : metodický list :
Valašské muzeum v Rožnově pod Radhoštěm 21.09.1993-23.09.1993. -
1. vyd. - Brno : Technické muzeum, 1995. - 62 s. -
Komisekonzervátorů - restaurátorů a preparátorů při AMG, Brno. -
(brož.)II 831.223
Muži a milenci českých královen / J. Čechura, M. Hlavačka, J.
Mikulec. - 2. vyd. - Praha : Akropolis, 1996. - 215 s. -
(váz.)597.196
Můj život v sovětské armádě : z osvoditele dezertérem / V.
Suvorov. - Brno : Jota, 1996. - 262 s. - (váz.)780.615
Myšlenky Muhammada Aliho / V. Bockris. - Olomouc : Votobia, 1996.
- 113 s., obr. příl. - (brož.) 780.637
Na křídlech čs. 311. peruti : Missing over Sea.. / M. Vávrová. -
S. l. : s. n., 1996. - 129 s. - (Váz.)780.907
Na kus řeči / rozhovory A. Halada. - 1. vyd. - Praha : Brána,
1996. - 215 s. - (váz.)       780.613
Nad vřavou nenávisti : vzpomínky a svědectví / P. Pitter, O.
Fierzová. - 1. vyd. - Praha : Kalich, 1996. - 236 s. -
(brož.)780.913
Najstarsze kroniki i roczniki krzyzackie dotyczace Prus / T.
Jasinski. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk,
1996. - 110 s. - (brož.)597.399
Náměšť na Hané a okolí. Č. 9. - Náměšť na Hané : Klub přátel
Náměště na Hané a okolí, 1996. - 42 s. - (Brož.)580.628/ 9
Neznámý rukopis Lazara Erckera 1569 / L. Kubátová. - Vyd. 1. -
Praha : Státní ústřední archiv, 1996. - 255 s. - (brož.)597.326
Nietzsche als Kritiker des Sozialismus / P. Bünger. - Frankfurt
am Main : [vl. nákl.], 1995. - 219 s. - Inaug.-Diss. -
(Brož.)780.595
Nostradamus vize budoucnosti : pravdivá proroctví budoucnosti /
J. Brennan. - Olomouc : Votobia, 1996. - 202 s. - (brož.)780.638
Noten zur handschriftlichen Überlieferung der Halieutika des
Oppian / F. Fajen. - Mainz : Akademie der Wissenschaften und der
Literatur, 1995. - 461 s. - (brož.)780.378
Obce rycerstwo na Slasku do polowy 14. wieku / T. Jurek. - Poznan
: Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 1996. - 450 s. -
(váz.)597.398

Období 1918-1945 : rozkvět a soumrak československé demokracie :
dějepis pro 2. stupeň základní školy a pro odpovídající ročníky
víceletých gymnázií / J. Kuklík. - 1. vyd. - Praha : Fortuna,
1996. - 72 s. - (brož.)II 860.413
Objevování Země / J. Verne. - Brno : Návrat, 1996. - 230 s. -
(váz.)               780.336
Od úsvitu křesťanství k sv. Vojtěchu / M. Šolle. - Vyd. 1. -
Praha : Vyšehrad, 1996. - 239 s., obr. příl. - (váz.)597.458
Okres Břeclav : panoramatická mapa. - 1. vyd. - Břeclav : Okresní
úřad, 1996. - 1 list ; 42 x 59 cm. - (Brož.)780.635
Okres Nový Jičín v roce 1995 : soupis publikací a článků /
zpracovaly I. Planá, A. Kovářová. - Olomouc : Vědecká
knihovna, 1996. - 46 s. - (váz.)II 827.044/ 1995
Orel přistál : jeden z nejlepších válečných románů všech dob / J.
Higgins. - 1. vyd. - Plzeň : Laser, 1995. - 307 s. -
(váz.)780.371
Osady najwczesniejszych rolników i hodowców na stanowisku 16 w
Strzelinie / W. Wojciechowski, P. Cholewa. - Wroclaw :
Uniwersytet Wroclawski, 1995. - 185 s. + 1 příl. - (brož.)780.902
Osobnosti podorlické literatury / J. Tříška. - 1. vyd. - Ústí nad
Orlicí : OFTIS, 1996. - 223 s. - (váz.)597.150
Osudný krok Jana Masaryka / A. Sum. - 1. vyd. - Příbram :
Elefant, 1996. - 168 s. - (Brož.)    597.437
Osudové kroky Jana Masaryka : výběr dokumentů ke 110. výročí
narození Jana Masaryka. - 1. vyd. - Praha : Sekce archivní správy
Ministerstva vnitra, 1996. - 191 s. - (brož.)597.438
Oxford encyklopedie slavné osobnosti : 1000 mužů a žen, kteří
změnili svět / [Peter Aykroyd] ... [et al.]- Čes. vyd. 1. -
[Praha] : Svojtka a Vašut, 1995. - 383 s. + 1 příl. - (váz.)II
831.382
Paginae historiae : sborník Státního ústředního archivu v Praze.
4/1996. - Vyd. 1. - Praha : Státní ústřední archiv, 1996. - 262
s. - (Brož.)587.595/ 4(1996)
Los paises Checos 1918 - 1994 / J. Pokorný. - Praha : Práh, 1994.
- 47 s. - (brož.)        597.137
Paměti / M. Dačický z Heslova. - 1. vyd. - Praha : Akropolis,
1996. - 310 s. - (váz.)       780.146
Paměti obce Choliny / M. Koudela. - Olomouc : Danal, 1996. - 55
s. - Obecní úřad, Cholina. - (brož.)597.166
Paměti obce Horní Loděnice / M. Koudela. - Olomouc : Danal, 1996.
- 47 s. - Obecní úřad, Horní Loděnice. - (brož.)597.167
Paměti obce Štarnova / B. Kaňák. - Olomouc : Danal, 1996. - 52 s.
- Obecní úřad, Štarnov. - (brož.)597.165
Paměti z doby národního, hospodářského a kulturního probuzení
Jevíčka / J. Vrbický. - Jevíčko : Historicko-vlastivědný kroužek,
1996. - 133 s. - (Brož.)597.382
Panovníci Svaté říše římské / P. Čornej. - Praha : Práh, 1994. -
62 s. - (váz.)        II 831.409
Partia narodowosocjalistyczna na Slasku w latach 1933-1945 :
organizacja i dzialalnosc / T. Kruszewski. - Wroclaw :
Uniwersytet Wroclawski, 1995. - 417 s. - (brož.)597.408
Pavla Mautnerová- Robert Piesen : Galerie U bílého jednorožce v
Klatovech 19.09.1996-17.11.1996 / [úvodní text Mahulena
Nešlehová] - Klatovy : Galerie Klatovy-Klenová, 1996. - Nestr.
-(brož.)II 831.326
Pays de langue francaise : themes du baccalauréat / H.
Michalčíková. - Praha : Práh, 1995. - 46 s. - (brož.)II 831.320
Pádlem k Amazonce / D. Starkell, C. Wilkins. - 1. vyd. -
Sedlec-Prčice : Expres tiskárna Pasler, 1996. - 316 s., obr.
příl. - (váz.)780.939
Pernštejnové ve 13.-14. století / J. Teplý. - Pardubice :
Východočeské muzeum, 1996. - 88 s. - (brož.)597.456
Pisarze rosyjscy poczatku 20. wieku w Polsce miedzywojennej / F.
Sielicki. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 276 s. -
(brož.)597.417
Pistolníci : lidé a zbraně na hranici v letech 1840-1900 / J.
Rosa. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - 192 s. -
(váz.)II 831.439
Po stopách Habsburků / V. Oulík. - 1. vyd. - Praha : Erika, 1996.
- 167 s. - (brož.)       597.480
Politická geogragie / V. Baar, P. Rumpel, P. Šindler. - 1. vyd. -
Ostrava : Ostravská univerzita, 1996. - 91 s. - Přírodovědecká
fakulta, Ostrava. - (brož.)S II 831.496
Poslední Rožmberk : životní příběh Petra Voka / J. Pánek. - 1.
vyd. - Praha : Brána, 1996. - 231 s., obr. příl. - (váz.)597.337
Postavení člověka v dějinách / K. Pstružina. - 1. vyd. - Praha :
Vysoká škola ekonomická, 1996. - 147 s. - Fakulta informatiky a
statistiky, Praha. - (brož.)596.904
Pověsti z Velkého Meziříčí a okolí. - Žďár nad Sázavou : M.
Smejkal, 1996. - 63 s. - (Brož.)   780.850
Pozdní Platón : tübingenské přednášky 1965 / E. Wyller. - Praha :
Petr Rezek, 1996. - 303 s. - (brož.)597.340
Prace Instytutu geograficznego : ser. B. Geografia spoleczna i
ekonomiczna. T. 13. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. -
113 s. - (brož.)667.779/ 13
Prace Instytutu geograficznego : seria A. Geografia fizyczna. T.
8. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 119 s. -
(brož.)664.814/ 8
Praha - Uhříněves : plán města. - 2. vyd. - Plzeň : Euroverlag,
[1996]. - 1 list ; 31 x 31 cm. - (brož.)780.317
Praha - východ včetně plánu města Klecany : plán okresu. - 1.
vyd. - Plzeň : Euroverlag, [1996]. - 1 list ; 38 x 51 cm. -
(brož.)780.316
Praha astronomická : památky, zajímavosti, instituce. - 1. vyd. -
Praha : Kartografie, 1996. - 1 list ; 66 x 96 cm. -
(brož.)597.049
Praha na nejstarších grafických listech 1493-1757 / [autor
katalogu Milan Kreuzziger] - Praha : Muzeum hlavního města Prahy,
1996. - 83 s. - (brož.)E 981.227
Pravěk Moravy / J. Čižmářová... [et al.]. - Vyd. 1. - Brno :
Moravské zemské muzeum, 1996. - 93 s. - (brož.)II 831.328
Pravěk, starověk : dějepis pro 2. stupeň základní školy a pro
odpovídající ročníky víceletých gymnázií : pracovní sešit (úkoly
a doplňující otázky) / P. Charvát, E. Neustupný, J. Pečírková.
-Praha : Fortuna, 1996. - 32 s. - (Brož.)II 860.337
Prehistorický svět / J. Bailey, T. Seddon. - 1. čes. vyd. - Praha
: Svojtka a Vašut, 1996. - 160 s. - (váz.)II 831.431
Profesionální válečník : vzpomínky velitele supertajné
protiteroristické jednotky U. S. Navy / R. Marcinko. - 1. vyd. -
Praha : Ivo Železný, 1996. - 360 s. - (váz.)780.543
Projekt moderny : o duchu občanské společnosti a civilizace / B.
Loewenstein. - 1. vyd. - Praha : ISE, 1995. - 296 s. -
(brož.)597.079
Přemysl Pitter a multikulturní výchova romských žáků : (cesta k
překonávání bariér ve vzdělávání) : 4. setkání Hnutí R : Praha
01.12.1995-02.12.1995 / sborník sestavil J. Balvín. - Ústí
nadLabem : Hnutí R, 1996. - 135 s. - (brož.)597.347
Reading about the English-Speaking Countries / J. Odehnalová. -
Praha : Práh, [1995]. - 62 s. - (brož.)II 831.317
Region Pálava, kraj hojnosti / [foto J. Červenka] ... [et al.]-
Mikulov : Agentura pro rozvoj cestovního ruchu ARC, 1995. -
Nestr. - Okresní úřad, Břeclav. - (Brož.)II 860.350
Regionen an deutschen Grenzen : Strukturwandel an der ehemaligen
innerdeutschen Grenze und an der deutschen Ostgrenze /
herausgeber F. Grimm. - Leipzig : Institut für Länderkunde, 1995.
- 148s. + 3 mapy. - (brož.)II 831.194
Rembrandt a Holandsko sedmnáctého století / C. Pescio. - Čes.
vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - 64 s. - (váz.)III
302.362
Rožmitál pod Třemšínem : plán města. - 1. vyd. - Plzeň :
Euroverlag, [1996]. - 1 list ; 21 x 31 cm. - (brož.)780.319
Rudý Blitzkrieg : září 1939, sovětská tanková vojska v Polsku /
J. Magnuski, M. Kolomijec. - Vyd. 1. - Brno : Bonus A, 1996. - 88
s., obr. příl. - (brož.)II 831.381

Rusko-polská válka v letech 1918-1921 : první sovětský útok na
Evropu / A. Czubinski. - Vyd. 1. - Brno : Bonus A, 1996. - 460
s., 12 s. mp. - (váz.)597.312
Rychnovsko : Orlické hory a Podorlicko : památky a příroda /
[autoři fotografií Pavel Pokorný] ... [et al.]. [texty zpracoval
Pavel Imrich] - Vyd. 1. - Rychnov nad Kněžnou : OMOH, [1996].
-108 s. - (brož.)II 831.325
Řekové / C. Freeman. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub, 1996. - 46
s. - (váz.)           597.355
Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity : Řada
historická. Č. 42 (1995). - Vyd. 1. - Brno : Masarykova
univerzita, 1995. - 152 s. - (brož.)162.064/ 42(1995)
Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity : Řada
archeologicko-klasická. Č. 40 (1995). - Vyd. 1. - Brno :
Masarykova univerzita, 1996. - 143 s. - (brož.)162.061/ 40(1995)
Sborník velehradský : třetí řada. 2/1996. - Velehrad : Historická
společnost Starý Velehrad, 1996. - 143 s. - (Brož.)583.355/
2(1996)
Sebevražedné jednotky : vývoj a použití speciálních útočných
zbraní ve 2. světové válce / R. O'Neill. - Vyd. 1. - Plzeň :
Mustang, 1995. - 284 s. - (váz.)597.448
Sedmnáct zpovědí : důvěrné rozhovory redaktora Blesku s českými
manažerkami, podnikatelkami a političkami / J. Bauer. - Vyd. 1. -
Praha : X-Egem, 1996. - 118 s. - (brož.)780.950
Setkání v Praze / Begegnungen in Prag / H. Tomanová-Weissová. -
1. vyd. - Praha : Argo, 1996. - 76 s., obr. příl. - (váz.)780.815
Slavnostní otevření budovy archivu v Olomouci : Olomouc
14.12.1995. - [Praha] : Danal, 1995. - Nestr. - (Brož.)E 981.230
Slovanské historické studie. 22. - Praha : Historický ústav AV
ČR, 1996. - 347 s. - (brož.)  155.818/ 22
Small Guide : Czech Republic, Prague, Astronomy in the Czech
Republic, Observatory and Planetarium of Prague / [autor Jaroslav
Soumar] - Vyd. 1. - Praha : Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy,
1996. - 27 s. - (brož.)597.020
Smysl dějin : pokus o filosofii člověka a jeho osudu / N.
Berdjajev. - 1. vyd. - Praha : ISE, 1995. - 159 s. -
(brož.)597.259
Somogyi múzeumok közleményei. 9, Természettudomány :
(Különlenyomat). - Kaposvár : Somogy megyei múzeum, 1992. - S.
250-328. - (Brož.)II 831.232/ 9
Somogyi múzeumok közleményei. 10. - Kaposvár : Somogy megyei
múzeum, 1994. - 304 s. - (Brož.)II 831.232/ 10
Soumrak stíhačů / W. Girbig. - Vyd. 1. - Plzeň : Mustang, 1995. -
174 s., obr. příl. - (váz.)   597.449
Soupis historických geologických map z území České republiky do
roku 1918 / J. Beneš. - Vyd. 1. - Praha : Český geologický ústav,
1996. - 88 s., obr. příl. - (brož.)597.304
Spätmittelalterliche Reimchronistik in Deutschland und Italien /
S. Lafaire. - Frankfurt am Main : [vl. nákl.], 1995. - 290 s.,
tb. příl. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.895
Sprachliche und exegetische Beobachtungen zu Arator / J. Schwind.
- Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1995. -
130 s. - (brož.)780.380
Spravedlnost s náhubkem / J. Kavan. - 1. vyd. - Brno : Doplněk,
1996. - 62 s. - (brož.)      597.504
SS: Hitlerův nástroj teroru / G. Williamson. - 1. čes. vyd. -
Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - 256 s. - (váz.)II 831.432
Státy a území světa / V. Liščák, P. Fojtík. - 1. vyd. - Praha :
Libri, 1996. - 935 s., 8 s. obr. příl. - (váz.)597.499
Sto dopisů : (výbor z korespondence) / C. Jung. - 1. vyd. - Praha
: Sagittarius, 1996. - 240 s. - (váz.)780.549
Střední Čechy- Kutná Hora : plán města a oblasti. - 1. vyd. -
Plzeň : Euroverlag, [1996]. - 1 list ; 38 x 51 cm. -
(brož.)780.318
Střední Morava. - Kroměříž : Okresní úřad, 1995. - 47 s. -
(brož.)                597.253

Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi. 19. - Wroclaw :
Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 270 s., příl. - (brož.)664.535/
19
Studia z geografii fizycznej / [redakcja Ryszard Klimko] - Wyd.
1. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 1995. - 166
s. - (brož.)596.918
Studia z geografii spoleczno-ekonomicznej / [redakcja Henryk
Rogacki] - Wyd. 1. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól
Nauk, 1995. - 185 s. - (brož.)596.919
Studium dějin : úvod / A. Toynbee. - Praha : Práh, 1995. - 172 s.
- (brož.)            597.168
Svět islámu : kulturní atlas / F. Robinson. - Vyd. 1. - Praha :
Knižní klub, 1996. - 238 s. - (váz.)II 831.445
Svítání / R. Merle. - 2. vyd. - Praha : Odeon, 1996. - 551 s. -
(váz.)              780.485
Šumperk - město a jeho obyvatelé / [sborník sestavil Miloš
Melzer] - 1. vyd. - Šumperk : Okresní vlastivědné muzeum, 1996. -
266 s. + 1 mp. - (váz.)596.964
T. G. Masaryk: Proti proudu 1882-1914 / G. Skilling. - 1. vyd. v
čes. jaz. - Praha : Práh, 1995. - 243 s. - (váz.)597.142
Texty ke studiu soudobých světových dějin (1945-1994) / J.
Vaculík. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 114 s.
- Pedagogická fakulta, Brno. - (brož.)597.251
Todo lo fundamental dela historia checa / P. Čornej. - Praha :
Práh, [1996]. - 47 s. - (brož.)  597.130
Tolkienovy říše : obrazy Středozemě / [ilustroval Nikolaj
Bajračnyj] ... [et al.]. [z anglického originálu přeložila
Stanislava Pošustová, přeložil František Vrba] - Vyd. 1. - Praha
: Mladá fronta, 1996. - Nestr. - (váz.)II 860.299
Tomáš Císařovský : Bez koní/ Without Horses : Praha, Galerie
Rudolfinum 09.10.1996-24.11.1996 / texty V. Bělohradský...[et
al.]. - Praha : Galerie Rudolfinum, 1996. - Nestr. - (brož.)II
831.311
Toulky českou minulostí. Díl 5, Od časů Marie Terezie (1740) do
konce napoleonských válek (1815) / P. Hora. - 1. vyd. - Praha :
Baronet & Via facti, 1996. - 230 s. - (váz.)II 830.341/ 5
Učení dona Juana / C. Castaneda. - 1. vyd. v Chvojkově nakl. -
Praha : Chvojkovo nakladatelství, 1996. - 187 s. - (váz.)780.488
Úvod do studia dějepisu a technika historikovy práce / O.
Zwettler, J. Vaculík, F. Čapka. - 1. vyd. - Brno : Masarykova
univerzita, 1996. - 119 s. - Pedagogická fakulta, Brno. -
(brož.)S II 831.366
V břiše velryby : esej o Henrym Millerovi / G. Orwell. - Olomouc
: Votobia, 1996. - 120 s. - (brož.)780.753
Válka 1866 na Sobotecku očima kronikářů / E. Štěpánová. - Sobotka
: Městská knihovna Fráni Šrámka, 1996. - 52 s. - (Brož.)780.579
Válogatott képzomuvészeti írások / I. Henszlmann. - Budapest :
Magyar Tudományos Akadémia, 1990. - 475 s., obr. příl. -
(brož.)780.184
Velcí panovníci rodu habsburského : 700 let evropské historie /
F. Weissensteiner. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1996. - 309 s., obr.
příl. - (váz.)597.359
Veverka z Wall Streetu / L. Uličná. - 1. vyd. - Litomyšl :
Augusta, 1996. - 32 s., 20 obr. na příl. - (brož.)780.576
Vietnam : ilustrovaná historie konfliktu v jihovýchodní Asii /
[William L. Allen] ... [et al.]- Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a
Vašut, 1996. - 265 s. - (váz.)II 831.448
Vladimír Vašíček : Obrazy 1949-1996 : Brno, Mor. galerie
10.10.1996-17.11.1996 / [text Jaroslav Kačer] - Brno : Moravská
galerie, 1996. - 59 s. + 1 příl. - (brož.)II 831.307
Vlastivědný sborník Pelhřimovska. 7. 1996 / [sestavil Jan
Tomášek] - Pelhřimov : Okresní muzeum, 1996. - 119 s. -
(Brož.)590.934/ 7(1996)
Vlečen pod šibenici : dokumentární biografie / P. Roman. - 2.,
upr. vyd. - Zlín : Atelier IM, 1996. - 199 s., 1 mp. -
(brož.)780.873
Von Tschechen und Deutschen in den böhmischen Länder : (vyprávění
o Češích a Němcích v Českých zemích) / Z. Susa. - 1. Aufl. -
Středokluky : vl. nákl., 1996. - 71 s. - (brož.)780.914

Voskovec & Wachsmanni : z rodinné kroniky a dopisů / J. Voskovec.
- Praha : Lidové noviny, 1996. - 308 s. - (váz.)780.966
Vražda, nebo milosrdenství? : Dr. Smrt : důvěrná zpráva o
radikálním propagátorovi a praktikovi eutanazie / J. Brovins, T.
Oehmke. - 1. vyd. - Praha : Brána, 1996. - 181 s. - (váz.)780.833
Vše podstatné z českých dějin / P. Čornej. - Praha : Práh,
[1996]. - 44 s. - (brož.)       597.125
Vysoký pán konopišťský aneb Nelichotivý portrét následníka trůnu
Františka Ferdinanda d'Este / V. Němec. - Jihlava : Madagaskar,
1996. - 134 s. - (váz.)780.484
Výbor z pramenů antického starověku. 1, Řecké dějepisectví /
sestavil a slovníkem opatřil I. Lisovyj. - Vyd. 1. - České
Budějovice : Jihočeská univerzita, 1996. - 115 s. - Pedagogická
fakulta, oddělení klasické filologie, České Budějovice. -
(brož.)597.549/ 1
Východočeský sborník historický . 5 / [redaktor Petr Vorel] -
Pardubice : Východočeské muzeum, 1996. - 262 s. - (brož.)597.455/
5
Východočeský sborník historický. 2. - Pardubice : Východočeské
muzeum, 1992. - 274 s. - (Brož.)597.455/ 2
Východočeský sborník historický. 3. - Pardubice : Východočeské
muzeum, 1993. - 351 s. - (Brož.)597.455/ 3
Východočeský sborník historický. 4. - Pardubice : Východočeské
muzeum, 1994. - 261 s. - (Brož.)597.455/ 4
Vzpomínky / O. Wichterle. - Praha : Ideu Repro, 1996. - 208 s.,
obr. příl. - (Brož.)       780.636
Z deníků- Anekdoty : kalendárium D. Charmse / D. Charms. - Vyd.
1. - Praha : Volvox Globator, 1996. - 134 s. - (váz.)780.938
Zakon krzyzacki a spoleczenstwo panstwa w Prusach : zbiór studiów
/ redakcia Z. Nowak. - Torun : Towarzystwo Naukowe, 1995. - 197
s., 1 příl. - Uniwersytet Mikolaja Kopernika, Torun.
-(brož.)596.893
Západní Čechy- Plzeň. - 2. vyd. - Plzeň : Euroverlag, [1996]. - 1
list ; 76 x 61 cm. - (brož.)  780.321
Ze studiów nad chronologia Babilonii : koniec 7. - poczatek 5.
wieku przed Chr / S. Zawadzki. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo
Przyjaciól Nauk, 1996. - 95 s. - (brož.)597.400
Zentrensysteme als Träger der Raumentwicklung in Mittel- und
Osteuropa / F. Grimm... [et al.]. - Leipzig : Institut für
Länderkunde, 1994. - 156 s. - (brož.)II 831.192
Die Zerstörung : Dokumente und Erinnerungen zum Fall der
Universitätskirche Leipzig / K. Löffler. - 1. Aufl. - Leipzig :
Benno, 1993. - 234 s. - (brož.)779.986
Zur Identifizierung des Mozartschädels / H. Kritscher... [et
al.]. - Wien : Naturhistorisches Museum, 1991. - 139 s., 64 s.
obr. příl. - (brož.)596.887
Ženy a milenky českých králů / J. Čechura, M. Hlavačka, E. Maur.
- 3. vyd. - Praha : Akropolis, 1996. - 207 s. - (váz.)597.19

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist