Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1996 (listopad-prosinec) - N. Jazykověda

za listopad-prosinec 1996

(Ne) pikantní jazykověda : naturalia non sunt turpia neboli
přirozené není nemravné / A. Doležal. - Vyd. 1. - Praha : Grada,
1996. - 112 s. - (brož.)596.971
...Der Letzte der Gro en Prager Deutsch Schreibendenden Dichter
und Denker : Verse und Prosa, Gedichtem und Gedanken Kunst,
Liebe, Gottesglaube : Ein Buch für Menschen der Seele des dritten
Jahrtausends zum Ruhme Gottes / J. Havlíček. - [Praha] : Jiří
Havlíček, 1996. - 225 s. - (brož.)779.498
Alltag in Deutschland / W. Beile, A. Beile. - [Bonn] : Inter
Nationes, 1993. - 223 s. + 2 kazety. - (Váz.)1-003.071
Almanach Pant : Pant klub 1990-1995 / sborník sestavil J.
Štogr...[et al.]. - Praha : Pant klub, 1996. - 175 s. -
(Brož.)779.919
Anglica Wratislaviensia. 30. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski,
1995. - 80 s. - (brož.)   651.079/ 30
Anglicko-český ekonomický slovník : ekonomie, právo, výpočetní
technika. M - Z / J. Elman, K. Šemberová. - 2. vyd. - Praha :
Victoria Publishing, 1996. - S. 637-1241. - (váz.)596.915/ M-Z
Anglicko-český ekonomický slovník : ekonomie, právo, výpočetní
technika. A - L / J. Elman, K. Šemberová. - 2. vyd. - Praha :
Victoria Publishing, 1996. - 631 s. - (váz.)596.915/ A-L
Anglicko-český slovník s nejnovějšími výrazy / J. Fronek. - 1.
vyd. - Voznice : Leda, 1996. - 1204 s. - (váz.)596.574
Anglicko-český slovník: automobily, motorová vozidla, silniční
doprava / I. Machačka. - Pardubice : Systemconsult, 1996. - 280
s. - (brož.)596.338
Anglicko-český, česko-anglický stavební slovník / Z. Borská, Z.
Gross. - Ostrava : Montanex, 1996. - 786 s. - (váz.)596.660
Anglicky se Všeobecnou stavební spořitelnou Komerční banky a. s.
/ F. Malíř. - 3. vyd. - Praha : Slovo, 1996. - 167 s. -
(brož.)596.756
Angličtina pro ekonomické obory : odborné texty a korespondence /
[Josef Pytelka] - 2., upr. vyd. - Praha : Státní pedagogické
nakladatelství, 1996. - 122 s. - (brož.)596.323
Anspiel : konkrete Poesie im Unterricht Deutsch als Fremdsprache
/ D. Krusche, R. Krechel. - 6. Aufl. - Bonn : Inter Nationes,
1992. - 107 s. + 25 folií, 1 kazeta. - (Váz.)1-003.064
Antologie textů ke studiu české literatury po r. 1945 / I.
Málková, M. Pilař. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita,
1996. - 346 s. - Filozofická fakulta, Ostrava. - (brož.)S II
831.186
Aucassin a Nicoletta / [přeložil Hanuš Jelínek] . [ilustrace Ivan
Bednář] - Praha : Primus, 1995. - 83 s. - (váz.)779.302
Aufschluss : Kurze deutsche Prosa im Unterricht Deutsch als
Fremdsprache. Tl. 1, Texte / D. Krusche. - 5. Aufl. - Bonn :
Inter Nationes, 1992. - 248 s. - (Váz.)1-003.063/ 1
Aufschluss : kurze deutsche Prosa im Unterricht Deutsch als
Fremdsprache. Tl. 2, Erläuterungen und Materialien / D. Krusche.
- 5. Aufl. - Bonn : Inter Nationes, 1992. - 126 s. + 21 folií,
2kazety. - (Váz.)1-003.063/ 2
Aufschluss : kurze deutsche Prosa im Unterricht Deutsch als
Fremdsprache. Tl. 1, Texte / D. Krusche. - 4. Aufl. - Bonn :
Inter Nationes, 1991. - 248 s. - (Váz.)1-003.062/ 1
Autorenlesungen : Eich, Frisch, Böll.. / auswählt und kommentiert
H. Arnold. - 2. Aufl. - Bonn : Inter Nationes, 1992. - 125 s. + 2
kazety. - (Váz.)1-003.074
Autorenlesungen 2 : Mann, Hesse, Benn.. / ausgewählt und
kommentiert H. Arnold. - 1. Aufl. - Bonn : Inter Nationes, 1993.
- 108 s. + 2 kazety. - (Váz.)1-003.075
Bazaceha konversacio / S. Chrdlová, M. Malovec. - 1-a eldono. -
Dobřichovice : Kava-Pech, 1996. - 30 s. - (brož.)779.594
Básničky a obrázky / J. Balík. - 1. vyd. - Brno : Schneider,
1996. - Nestr. - (váz.)       779.571

Bohemica : 1500-1800. Antikvariát "U Karlova mostu" Praha.
Nabídkový katalog. 1, A-K / P. Voit. - Praha : Antikvariát
Meissner, 1996. - 548 s. - (váz.)II 830.987/ 1
Bohemica : 1500-1800. Antikvariát "U Karlova mostu" Praha.
Nabídkový katalog. 2, L-Ž / P. Voit. - Praha : Antikvariát
Meissner, 1996. - S. 553-1106. - (váz.)II 830.987/ 2
Bohemica : 1500-1800. Antikvariát "U Karlova mostu" Praha.
Nabídkový katalog. 3, Rejstříky / P. Voit. - Praha : Antikvariát
Meissner, 1996. - S. 1111-1369, 68 obr. na příl. - (váz.)II
830.987/ 3
Boj za svobodu vlasti : články a dopisy českého legionáře a
exulanta v Americe z let 1932-1996 / J. Tománek. - Vyd. 1. - New
York : Hlas-Voice, 1996. - 197 s. - (Brož.)779.849
Božský imperátor Duny : 4. kniha z cyklu kronik o planetě Duna /
F. Herbert. - Vyd. 1. - Praha : Svoboda, 1996. - 413 s. -
(brož.)779.642
Byliny a jejich lidové názvy / I. Rystonová. - 1. vyd. - Praha :
Vodnář, 1996. - 333 s. - (váz.) 596.576
Cesty k metafoře : náměty a úvahy o možnostech rozvíjení
metaforického myšlení a sdělování v tvořivé dramatice / M.
Mašatová. - 1. vyd. - Praha : Divadelní fakulta Akademie
múzických umění, 1996. - 50 s. - (brož.)596.451
Cizí jazyk : učební osnovy pro 4. až 9. ročník : vzdělávací
program Základní škola. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 19
s. - (Brož.)779.829
Co mi dala česká literatura : vyznání japonského překladatele /
K. Kei. - Vyd. 1. - Dobřichovice : Kava-Pech, 1996. - 31 s. -
(brož.)779.585
Collectanea Allerlay nutzlicher VNND nothwendiger Regeln des
Rechtens : ein deutsches Rechtsbuch aus dem Jahre 1628 aus der
Slowakei / I. Piirainen, A. Ziegler. - Leutschau : Modrý Peter,
1995. - 183 s. - (váz.)596.898
Contemporary Literary Criticism : the Year in Fiction, Poetry,
Drama, and World Literature and the Year's New Authors,
Prizewinners, Obituaries, and Outstanding Literary Events. Vol.
91,Yearbook 1995. - Detroit : Gale Research, 1996. - 15, 543 s. -
(váz.)II 344.548/ 91(1995)
Contemporary Literary Criticism : excerpts from Criticism of the
Works of Today's Novelists, Poets, Playwrights, Short Story
Writers, Scriptwriters, and Other Creative Writers. Vol. 92.
-Detroit : Gale Research, 1996. - 14, 526 s. - (váz.)II 344.548/
92
Czech for Foreigners : My good Czech Companion / O. Parolková, J.
Nováková. - 3. opr. a dopl. vyd. - Praha : Bohemika, 1996. - 214
s. - (brož.)II 830.906
Čas pohádek a pověstí : antologie literárních textů pro 1. stupeň
základních škol, 1. díl - pohádky a pověsti / K. Dejmalová, Z.
Žitná, M. Pácalová. - Vyd. 1. - Úvaly : JINAN, 1996. - 79 s.
-(Brož.)II 860.254
Česká nezávislá literatura po pěti letech v referátech :
konference - sborník referátů, diskusních příspěvků a tiskových
ohlasů : Praha 17.11.1994-18.11.1994. - Praha : Primus, 1995. -
202 s.- (brož.)596.259
Česká nezávislá literatura v ohlasech : (výběrová bibliografie
knih a článků od roku 1990) / uspořádali F. Knopp, J. Mika, J.
Wiendl. - Praha : Primus, 1994. - 285 s. - (brož.)779.281
Česko-anglický slovník: automobily, motorová vozidla, silniční
doprava / I. Machačka. - Pardubice : Systemconsult, 1996. - 297
s. - (brož.)596.339
Česko-ruský slovník slovesných spojení v ekonomické sféře / M.
Vavrečka, B. Rudincová. - Ostrava : Pedagogické centrum, 1996. -
65 s. - Katedra rusistiky Filosofické fakulty Ostravské
univerzity, Ostrava. - (Brož.)596.342
Český jazyk : cvičebnice pro 9. ročník základních škol / P.
Hauser, V. Styblík. - 3. vyd., ve Fortuně 2. vyd. - Praha :
Fortuna, 1996. - 102 s. - (brož.)779.550
Český jazyk : pro střední odborné školy a studijní obory
středních odborných učilišť všech typů (1-4) / Z. Hlavsa ...[et
al.]. - 2., přeprac. vyd., v SPN - pedagogickém nakladatelství 1.
vyd.- Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1996. - 278 s. -
(brož.)596.483
Český jazyk : učební osnovy pro 1. až 9. ročník : vzdělávací
program Základní škola. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 31
s. - (Brož.)779.831

Český jazyk : pro 7. ročník zvláštní školy / S. Čmolíková, P.
Remutová, H. Slapničková. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1996. - 83
s. - (brož.)780.092
Český jazyk : pro 9. ročník základní školy a pro odpovídající
ročník víceletých gymnázií / V. Styblík ...[et al.]. - 1. vyd. -
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1996. - 182 s.
-(brož.)780.159
Český jazyk : pro 5. ročník základní školy / Z. Dvořáková, V.
Styblík, K. Ondrášková. - 1. vyd. - Praha : SPN - pedagogické
nakladatelství, 1996. - 182 s. - (brož.)780.157
Český jazyk : pro 8. ročník základní školy a nižší ročníky
osmiletých gymnázií. Díl 2 / N. Kvítková, I. Helclová. - 1. vyd.
- Praha : Prospektrum, 1996. - 71 s. - (brož.)777.792/ 2
Český jazyk 5. Díl 1 / M. Hirschová, H. Mikulenková. - Olomouc :
Prodos, 1996. - 79 s. - (brož.)II 860.111/ 1
Český jazyk 5. Díl 2 / M. Hirschová, H. Mikulenková. - Olomouc :
Prodos, 1996. - 79 s. - (brož.)II 860.111/ 2
Český jazyk pro 9. ročník základní školy a pro odpovídající
ročník víceletých gymnázií / V. Styblík...[et al.]. - 1. vyd. -
Praha : SPN-pedagogické nakladatelství, 1996. - 182 s. -
(brož.)779.842
Český jazyk pro pátý ročník / J. Štroblová, D. Benešová. - 1.
vyd. - Všeň : Alter, 1996. - 183 s. - (brož.)779.743
Český jazyk s Tobiášem - skladba. [2], Věta jednoduchá 2 /
[Zdeněk Topil, Vladimíra Bičíková] - 3. upr. vyd. - Havlíčkův
Brod : Tobiáš, 1996. - 71 s. - (brož.)II 860.168/ 2
Český jazyk s Tobiášem - skladba. [1], Věta jednoduchá 1 /
[Zdeněk Topil, Vladimíra Bičíková] - 3. upr. vyd. - Havlíčkův
Brod : Tobiáš, 1996. - 63 s. - (brož.)II 860.168/ 1
Český jazyk s Tobiášem - skladba. [3], Souvětí, zvláštnosti větné
stavby / [Zdeněk Topil, Vladimíra Bičíková] - 3. upr. vyd. -
Havlíčkův Brod : Tobiáš, 1996. - 70 s. - (brož.)II 860.168/3
Český jazyk s Tobiášem - skladba. [4], Klíč / [Zdeněk Topil,
Vladimíra Bičíková] - 3. vyd. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, 1996. -
31 s. - (brož.)II 860.168/ 4
Čeština pro mírně pokročilé / J. Holub, H. Confortiová. - 2. vyd.
- Praha : Karolinum, 1996. - 67 s. - (brož.)S II 831.039
Čeština pro pokročilé / H. Confortiová, M. Turzíková. - Dotisk. -
Praha : Karolinum, 1996. - 154 s. - (brož.)S II 831.017
Čítanka : pro 4. ročník / [zpracoval kolektiv pod vedením Hany
Rezutkové] - Vyd. 1. - Všeň : Alter, 1996. - 159 s. -
(brož.)779.440
Čítanka : literární výchova pro 9. ročník základní školy a pro
odpovídající ročník víceletých gymnázií / J. Soukal. - 1. vyd. -
Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 1996. - 196 s.
-(brož.)779.561
Čítanka pro 2. ročník základní školy : knížka ke čtení, zpívání,
hraní a malování / J. Brukner, M. Čížková. - Vyd. 1. - Praha :
SPN-pedagogické nakladatelství, 1996. - 109 s. - (brož.)II
860.272
Čítanka pro 4. ročník zvláštní školy / [sestavily Vladimíra
Gebhartová a Jiřina Vitvarová]. - 1. vyd. - Praha : Parta, 1996.
- 63 s. - (brož.)II 860.225
Čítanka pro 5. ročník zvláštní školy / [vybrala a uspořádala
Vladimíra Gebhartová]. - 1. vyd. - Praha : Parta, 1996. - 63 s. -
(brož.)II 860.224
Čítanka pro 6. ročník ZVŠ / [vybrala a uspořádala Vladimíra
Gebhartová]. - 1. vyd. - Praha : Parta, 1996. - 62 s. - (brož.)II
860.223
Čítanka pro 7. ročník základní školy a pro odpovídající ročníky
víceletých gymnázií / J. Čeňková, K. Dejmalová, H. Marinková. -
Vyd. 1. - Praha : Fortuna, 1996. - 182 s. - (brož.)779.840
Čteme si o lovcích mamutů / [vybrali a sestavili Jaroslav
Provazník, Hana Doskočilová] - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1996.
- 87 s. - (brož.)779.923
Čtení jako zápas i dialog s textem : modely textů v ruském jazyce
/ K. Lepilová. - Ostrava : Pedagogické centrum, 1996. - 93 s. -
Katedra rusistiky Filozofické fakulty Ostravské
univerzity,Ostrava. - (Brož.)596.436

Denní úvahy : české verše a dopisy 1995-1996 / J. Tománek. - 1.
vyd. - New York : Hlas-Voice, 1996. - 151 s. - (Brož.)779.918
Desanka Maksimovic u svom književnom vremenu : zbornik radova :
Beograd, Val'jevo, Brankovina 15.05.1995-16.05.1995 /
[priredjivač Slobodan Ž. Markovic] - Beograd : Zadužbina Desanka
Maksimovic, 1995. - 164 s. - (brož.)779.685
Deutsch für Krankenschwestern : odborné texty a cvičení pro
střední a vyšší zdravotnické školy / E. Karasová. - Vyd. 1. -
Praha : Scientia Medica, 1996. - 64 s. - (brož.)II 831.012
Deutsch Lesen - (k)ein Problem : doplňkové texty pro jazykové
vyučování negermanistů / V. Květounová, H. Marková, D.
Pfeiferová. - Vyd. 1. - České Budějovice : Jihočeská univerzita,
1996. -142 s. - Pedagogická fakulta, katedra germanistiky, České
Budějovice. - (brož.)596.466
Deutschsprachige Literatur aus Prag und den böhmischen Ländern
1900-1925 : chronologische Übersicht und Bibliographie /
herausgegeben und eingeleitet von J. Born. - 2., überarb. und
erw. Aufl. - München : K.G.Saur, 1993. - 7, 326 s. -
(váz.)596.648
Dějiny literatury 2 : učebnice pro 2. ročník středních škol / V.
Martinková ...[et al.]. - 2., přeprac. vyd. - Praha : Trizonia,
1996. - 167 s. + 1 příl. - (brož.)596.834
Dělání všechny smutky zahání : výběr z písňových textů / Z.
Svěrák. - Praha : Albatros, 1996. - 63 s. - (váz.)779.863
Dobrý den, děti! : výbor z díla Karla Svolinského / K. Svolinský.
- Vyd. 1. - Praha : BMSS-START, 1996. - Nestr. - (váz.)II 860.104
Dodatky k Průvodci po fondech literárního archívu PNP :
(1988-1995). - 1. vyd. - Praha : Památník národního písemnictví,
1996. - 79 s. - (brož.)596.632
Dopisy o Německu / H. Kohlenberger. - Praha : Institut pro
středoevropskou kulturu a politiku, 1996. - 181 s. -
(brož.)779.280
Duch věčnosti / C. Darlton. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný,
1996. - 57 s. - (brož.)       779.972
Ďáblův slovník / A. Bierce. - 1. vyd. - Praha : Thyrsus, 1996. -
199 s. - (váz.)         779.349
E. F. Burian a rozhlas 1928-1938 / R. Mázerová. - Praha :
Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 1995. - 63, 20 s. -
(Brož.)596.465
English Reading Comprehension and Practice : for Students of
Catholic Tradition / sestavila M. Mikulicová. - 1. vyd. - Praha :
Karolinum, 1996. - 55, 9 s. - Katolická teologická fakulta.
-Katedra praktických oborů, Praha. - (brož.)596.608
English with Love : učebnice pro středně pokročilé studenty i
samouky. 3 / E. Lacinová. - Vyd. 1. - Praha : X-Egem, 1996. - 142
s. - (Brož.)594.051/ 3
Estetický minilexikon / Z. Pospíšil, J. Zívalová. - Olomouc :
Matice cyrilometodějská, 1994. - 61 s. - (Brož.)596.343
Exercises in English Grammar. Sv. 1 , Textová část / Z. Menhard,
V. Urbanová. Dotisk. - Praha : Karolinum, 1996. - 200 s. -
(brož.)S II 831.022/ 1
Exercises in English Grammar. Sv. 2 , Klíč / Z. Menhard, V.
Urbanová. Dotisk. - Praha : Karolinum, 1996. - 46 s. - (brož.)S
II 831.022/ 2
Das Feuerschiff Erzählungen : Literatur vorgelesen / S. Lenz. -
34. Aufl. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 1991. - 187
s. + 3 kazety. - (Váz.)1-003.067
Flanaganovi / W. Mark. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1996. -
57 s. - (brož.)          779.951
Folk Tales / K. Erben, B. Němcová. - 2nd ed. in this collection.
- Prague : Albatros, 1996. - 118 s. - (váz.)II 860.294
Franz Kafka a Praha / K. Kállay. - Praha : Slovart, 1996. - 94 s.
- (váz.)           II 831.048
Franz Kafka and Prague / K. Kállay. - Prague : Slovart, 1996. -
94 s. - (váz.)         II 831.047
Frühe Erzählungen : Literatur vorgelesen / H. Böll. - 1. Aufl. -
Bonn : Inter Nationes, 1993. - 73 s. + 3 kazety. -
(Váz.)1-003.066
Gabriela Preissová : faktografický materiál. - Znojmo : Okresní
knihovna, 1996. - Nestr. - (Brož.)II 830.927
Goethe / P. Boerner. - Olomouc : Votobia, 1996. - 167 s., obr.
příl. - (váz.)           779.669
Grif comics. Seš. č. 1. - Jihlava : Grif F'N'F, [asi 1992]. - 18
s. - (Brož.)        II 860.228/ 1
Grif comics. Seš. č. 2. - Jihlava : Grif F'N'F, [asi 1992]. - 13
s. - (Brož.)        II 860.228/ 2
Grundlagen der deutschen Lexikologie / E. Uhrová. - 1. vyd. -
Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 136 s. - Fakulta
filozofická, Brno. - (brož.)596.794
Halí - belí : říkadla pro děti / A. Dudek. - Vyd. 1. - Ostrava :
Librex, 1996. - Nestr. - (váz.) 779.529
Hlas domova : antologie našeho Polabí / V. Loyda. - 1. vyd. -
Brandýs nad Labem : Gymnázium, 1996. - 106 s. - (Brož.)II 831.003
Hledání ztracené generace / H. Kosková. - 2. rozš. vyd., v H & H
1. - Jinočany : H & H, 1996. - 223 s. - (brož.)596.421
Hry / L. Rejchrt. - 1. vyd. - Praha : Oliva, 1996. - 216 s. -
(brož.)               780.131
Hry a rýmy : antologie literárních textů pro 1. stupeň základních
škol, 3. díl - poezie a divadelní texty pro dětského herce i
diváka / K. Dejmalová, Z. Žitná, M. Pácalová. - Vyd. 1. - Úvaly:
JINAN, 1996. - 87 s. - (Bož.)II 860.256
Hvězdní honáci / J. Procházka. - 1. vyd. - Praha : Altar, 1996. -
313 s. - (brož.)        780.094
Introducción al estudio del espanol en América / L. Bartoš. - 1.
vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 73 s. -
(brož.)596.231
Iranica Bohemica et Slovaca : litterae / Bečka. - 1. vyd. - Praha
: Akademie věd České republiky, 1996. - 150 s., příl. -
Orientální ústav, Praha. - (váz.)596.811
Irské mýty a legendy / E. Neeson. - Brno : Ando Publishing, 1996.
- 180 s. - (brož.)       780.069
Italština pro zpěváky. Díl 1 / M. Kronbergerová. - Vyd. 1. -
Praha : vl. n., 1996. - 94 s. - (Brož.)596.258/ 1
Jak to v životě chodí : antologie literárních textů pro 1. stupeň
základních škol, 2. díl - příběhová próza / K. Dejmalová, Z.
Žitná, M. Pácalová. - Vyd. 1. - Úvaly : JINAN, 1996. - 86 s.
-(Brož.)II 860.255
Jazyk ve společenském kontextu : základy jazykovědy pro studenty
sociálních věd / J. Jirák, J. Nekvapil, O. Šoltys ...[et al.]. -
2., dopl. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 102 s. - Institut
komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK,
Praha. - (brož.)596.319
Jazyk, norma, spisovnost / I. Nebeská. - Vyd. 1. - Praha :
Karolinum, 1996. - 159 s. - (brož.)  596.508
Já, Asimov : paměti / I. Asimov. - Vyd. 1. - Praha : Český
spisovatel, 1996. - 661 s., obr. příl. - (váz.)780.345
K diferenciaci současného mluveného jazyka. - 1. vyd. - Ostrava :
Ostravská univerzita, 1995. - 219 s. - (brož.)595.998
Kapitán Harinx / J. Hartog. - 2. vyd. - Praha : Naše vojsko,
1996. - 260 s. - (váz.)       780.150
Kdo je kdo : Obec spisovatelů. - Praha : Modrý jezdec, 1996. -
183 s. - Obec spisovatelů, Praha. - (brož.)595.981
Kilbyho smrt / W. Mark. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1996. -
54 s. - (brož.)         779.950
Klar-Sicht : Einblicke in unser Alltagsleben / F. Bubner. - 3.
Aufl. - Bonn : Inter Nationes, 1994. - Nestr., příl. - (Váz.)II
2-300.351
Klar-Sicht : Einblicke in unser Alltagsleben / F. Bubner. - 2.
Aufl. - Bonn : Inter Nationes, 1992. - Nestr., příl. - (Váz.)II
2-300.350
Klíč ke sbírce Cvičení k ruské gramatice / M. Balcar. - Vyd. 1. -
Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 78 s. - Fakulta
mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.)S II 831.215
Klon '95 : recenze, kritiky, eseje / O. Neff. - Vyd. 1. - Praha :
Altar, 1995. - 107 s. - (brož.) 780.225
Kontribue al PIV : homonimoj en Esperanto, konsiderataj
nomenklature / J. Kavka. - Dobřichovice : Kava-Pech, 1996. - 32
s. - (brož.)779.587
Kosti a svaly zenu : zenové příběhy a kóany / P. Reps. - Ve
Votobii vyd. 1. - Olomouc : Votobia, 1996. - 150 s. -
(brož.)780.251


Kovárenský slovník : česko-anglicko-německo-francouzský :
anglicko-český, německo-český, francouzsko-český / [zpracoval
Boris Sommer]. - 1. vyd. - Praha : Svaz kováren České republiky,
1996. - 117 s. - (Brož.)E 981.223
Kronika Jihlavska 1989-1995 aneb Co psaly i nepsaly Jihlavské
listy / sestavil P. Klukan. - Vyd. 1. - Jihlava : Parola, 1996. -
285 s. - (Brož.)II 830.949
Ksztalcenie jezykowe w szkole. T. 9. - Wroclaw : Uniwersytet
Wroclawski, 1995. - 139 s. - (brož.)724.331/ 9
Kudykam aneb Průvodce houštinami anglické gramatiky / S. Kubátová
...[et a.]. - S. l. : s. n., 1996. - 2, 72 s. - (brož.)E 981.216
Kurzhörspiele : Szenen zum Nachspielen und Diskutieren. 1 / S.
Schumacher. - Bonn : Inter Nationes, 1994. - 63 s. + 1 kazeta. -
(Váz.)1-003.073/ 1
Kurzhörspiele : Szenen zum Nachspielen und Diskutieren. 2 / S.
Schumacher. - Bonn : Inter Nationes, 1994. - 79 s. + 1 kazeta. -
(Váz.)1-003.073/ 2
Lampa útěchy : antologie světové poezie v překladech Ivana
Slavíka z let 1945-1988. - 1. vyd. tohoto souboru. - Jinočany : H
& H, 1996. - 294 s. - (brož.)779.839
Land und Leute: Hessen / R. Wicke. - 1. Aufl. - Bonn : Inter
Nationes, 1994. - Nestr., příl. + 1 kazeta. - (Váz.)II 2-300.353
Legie prokletých / S. Hassel. - Olomouc : Votobia, 1996. - 261 s.
- (váz.)            779.666
Lernspielekartei : Spiele und Aktivitäten für einen
kommunikativen Sprachunterricht. Begleitheft für den Sprachlehrer
/ T. Friedrich, E. Jan. - Ismaning : Max Hueber, 1994. - 14 s. +
96 příl.- (Váz.)1-003.070
Leseverstehen im fachbezogenen Deutschunterricht für Tschechen /
O. Veselý. - Vyd. 1. - Ústí nad Labem : Albis international,
1996. - 130 s. - (brož.)II 830.972
Letter Writing : praktická příručka anglické korespondence / V.
Rejtharová. - 4., rozš. vyd. - Praha : Academia, 1996. - 286 s. -
(brož.)596.551
Lev Nikolajevič Tolstoj a ruská próza : stránky z historie ruské
válečné prózy 1812-1917 / M. Zahrádka. - Olomouc : Danal, 1996. -
215 s. - (brož.)596.334
Literatura i kultura popularna. 5. - Wroclaw : Uniwersytet
Wroclawski, 1996. - 149 s. - (brož.)758.739/ 5
Literatura mlodej Polski w szkolnej edukacji polonistycznej. 2,
Mloda Polska w szkole PRL : (1945-1990) / I. Sikora. - Wroclaw :
Uniwersytet Wroclawski, 1995. - 186 s. - (brož.)595.915/ 2
Literární výchova : pro 8. ročník základní školy a pro
odpovídající ročníky víceletých gymnázií : výpravy do světa
literatury 1 / V. Nezkusil. - 1. vyd., dotisk. - Praha : Fortuna,
1993. -231 s. - (brož.)779.562
A Long Cat Tale / K. Čapek, J. Čapek. - 1st ed. in this
translation. - Praha : Albatros, 1996. - 61 s. - (váz.)II 860.292
Lovec skalpů / N. Marshal. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1996.
- 55 s. - (brož.)        779.949
Magdalena Dobromila Rettigová : sborník příspěvků z odborného
semináře / [text Alexander Stich] ...[et al.]- Rychnov nad
Kněžnou : Městský úřad, 1996. - 44 s. - (Brož.)779.643
Märchen / K. Erben, B. Němcová. - In dieser Auswahl 2. Ausg. -
Praha : Albatros, 1996. - 118 s. - (váz.)II 860.295
Memory Babe : kritická biografie Jacka Kerouaka / G. Nicosia. -
Olomouc : Votobia, 1996. - 612 s. - (váz.)779.672
Metodické poznámky k vyučování ruskému jazyku / M. Šperlová. - 1.
vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. - 153 s. - Fakulta
pedagogická, Plzeň. - (brož.)596.726
Mexická noc : cestovní deník / L. Ferlinghetti. - Olomouc :
Votobia, 1996. - 93 s. - (brož.)   779.661
Mikrotechnici / C. Darlton. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný,
1996. - 57 s. - (brož.)       779.653
Miloval jsem : drobné skvosty české milostné poezie / [uspořádal
Michal Černík] - Praha : BMSS-START, 1996. - 76 s. -
(váz.)780.235
Minuta na rozloučenou / H. Körner. - Praha : Ivo Železný, 1996. -
80 s. - (Brož.)       II 860.132
Mit der Zeit : Gedichte in ihren Epochen ausgewählt für den
Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Tl. 1, Texte / D. Krusche. -
2. Aufl. - Bonn : Inter Nationes, 1992. - 294 s. -
(Váz.)1-003.065/ 1
Mit der Zeit : Gedichte in ihren Epochen ausgewählt für den
Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Tl. 2, Erläuterungen und
Materialien / D. Krusche. - 1. Aufl. - Bonn : Inter Nationes,
1990. -124 s. + 34 folií, 1 kazeta. - (Váz.)1-003.065/ 2
Mluvíme česky / H. Confortiová, M. Krejčová. - Přeprac. vyd. -
Praha : Karolinum, 1996. - 318 s. - (brož.)S II 831.016
Mluvnice angličtiny / Z. Strnadová. - Vyd. 1. - Voznice : Leda,
1996. - 366 s. - (brož.)     596.488
Moje město Otázka / I. Borská. - Praha : Primus, 1996. - 187 s. -
(brož.)             779.269
Nazwy terenowe w pólnocno-zachodniej czesci województwa
koninskiego / J. Chojnacki. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo
Przyjaciól Nauk, 1995. - 342 s. - Wydzial
filologiczno-filozoficzny,Poznan. - (brož.)596.615
Nebojte se mluvit : v soukromí, ve společnosti, na veřejnosti,
před kamerou, na mikrofon / L. King. - 1. vyd. - Praha : Ivo
Železný, 1996. - 138 s. - (brož.)596.695
Nejlepší povídky sci-fi. 1990 / D. Wollheim. - 1. vyd. - Plzeň :
Laser, 1996. - 325 s. - (váz.)761.355/ 1990
Němčina 1 : pro základní školy. Část 1 / M. Maroušková, V. Eck,
P. Niedermaierová. - Vyd. 1. - Praha : Fortuna, 1996. - 167 s. -
(brož.)780.163/ 1
Němčina 2 : pro 4.-9. ročník základní školy. Část 1 / M.
Maroušková, V. Eck, P. Niedermaierová. - 1. vyd. - Praha :
Fortuna, 1996. - 183 s. - (brož.)780.162/ 1
Německy s úsměvem. 1 / D. Drmlová...[et al.]. - 2. vyd. - Praha :
Knihcentrum, 1996. - 274, 16, 16 s. - (brož.)596.677/ 1
Německy s úsměvem. 2 / D. Drmlová...[et al.]. - 2. vyd. - Praha :
Knihcentrum, 1996. - S. 277-584, 36, 36 s. - (brož.)596.677/ 2
Německy s úsměvem. [3], Doplňková cvičení, texty poslechových
cvičení, klíč k překladovým cvičením a křížovkám / L. Tesařová. -
2. vyd. - Praha : Knihcentrum, 1996. - 237 s. - (brož.)596.677/ 3
Nomad's Land / L. Martínek. - 1. vyd. - Praha : Prostor, 1994. -
203 s. - (brož.)         780.233
Normy normalizace : sborník referátů z literárněvědné konference
38. Bezručovy Opavy : Opava 11.09.1995-13.09.1995. - 1. vyd. -
Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1996. - 142 s. -
Slezská univerzita, Opava. - (brož.)596.879
Nová učebnice obchodní němčiny / V. Lopuchovská. - 1. vyd. -
Praha : Management Press, 1996. - 179 s. - (brož.)596.846
Obchodní korespondence v anglickém jazyce / P. Smékal. - 1. vyd.
- Ostrava : Sagit, 1996. - 96 s. - (brož.)596.760
Odborné česko-německé právnické názvosloví / S. Liška, J.
Munková, E. Giese. - 1. vyd. - Praha : C.H.Beck, 1996. - 169 s. -
(brož.)596.815
Odborný anglicko-český slovník z oblasti daňové a účetní / M.
Bočánková, M. Kalina, J. Oherová. - 1. vyd. - Praha : Linde,
1996. - 242 s. - (váz.)596.862
Odborný česko-anglický slovník z oblasti daňové a účetní / M.
Bočánková, M. Kalina, J. Oherová. - 1. vyd. - Praha : Linde,
1996. - 178 s. - (váz.)596.861
Odysea po česku / J. Putík. - 1. vyd. - Praha : Prostor, 1992. -
297 s. - (brož.)         780.234
Originální zadání přijímacích zkoušek z víceletých gymnázií :
český jazyk : cvičebnice pro 5. ročník základní školy / [Dašková
Eva] ...[et al.]- 1. vyd. - Mníšek pod Brdy : Educo, 1996. -
88s. - (brož.)779.810
Otestuj svoji anglickou slovní zásobu / S. Brough. - 1. čes. vyd.
- Praha : Erika, 1996. - 143 s. - (brož.)596.956
Paměti Josefa Váchala - dřevorytce / J. Váchal. - Vyd. 1. - Praha
: Prostor, 1995. - 332 s. - (váz.)780.199
Pascal-XSC : language Reference with Examples / R. Klatte... [et
al.]. - Berlin : Springer, 1992. - 10, 344 s. - (brož.)596.402
Písnička v ZOO / L. Pechová, J. Vodňanský. - Havlíčkův Brod :
Fragment, 1996. - Nestr. - (brož.) 779.548
Poezija Ljubomira Simovica : zbornik radova : Beograd 11.05.1995
/ [priredjivač Slobodan Ž. Markovic] - Beograd : Zadužbina
Desanka Maksimovic, 1995. - 64 s. - (brož.)779.684
Poézie, jak jsi krásná : (o tvorbě Josefa Kainara) / J.
Hůrková-Novotná. - Praha : IPOS ARTAMA, 1996. - 39 s. -
(brož.)779.848
Powrót porucznika Borówki : reakcyjna powiesc kryminalna / J.
Škvorecký. - Wyd. 1. - Warszawa : Przedswit, 1992. - 182 s. -
(brož.)779.678
Pozvání k překladatelské praxi : kapitoly o překládání beletrie /
O. Krijtová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 74 s. -
(brož.)596.341
Pro naše děti a mámy : z lidové poezie pro nejmenší / M.
Fischerová-Kvěchová. - 2. vyd. - Praha : Albatros, 1996. - 207 s.
- (váz.)II 860.296
Proč se říká?. 2 / S. Kovářová. - 1. vyd. - Olomouc : Alda, 1996.
- 121 s. - (brož.)      591.812/ 2
Pronásledován všemi přízraky / A. Hathaway. - 1. vyd. - Praha :
Ivo Železný, 1996. - 57 s. - (brož.)779.649
Přehledná gramatika - čeština. - Dubicko : INFOA, [1996]. - 53 s.
- (brož.)            596.480
Příběhy ze Shakespeara I / C. Lamb, M. Lamb. - Vyd. 3. - Praha :
Aventinum, 1996. - 208 s. - (váz.)II 860.105
Přírůstky regionální literatury 1993-1995 / [zpracovala Iveta
Bečvářová] - Plzeň : Vědecká knihovna, 1996. - 80 s. -
(brož.)596.498
Psanci z Wyomingu / R. Travers. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný,
1996. - 57 s. - (brož.)     779.961
Ranč Mustang / G. Waco. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1996. -
56 s. - (brož.)         779.965
Rane i kasne pesme / S. Raičkovic. - Beograd : Srpska književna
zadruga, 1996. - 365 s. - (váz.) 779.683
Realita a svět textu / I. Kuna, S. Stark, S. Holec. - 1. vyd. -
Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. - 59 s. - Fakulta
pedagogická, Plzeň. - (brož.)596.805
Rok na Hané : kalendář Hanáckých novin pro zábavu a poučení v
roce. 1994. - Olomouc : Hanácké noviny, 1993. - 111 s. -
(Brož.)758.991/ 1994
Rok na Hané : kalendář Hanáckých novin pro zábavu a poučení v
roce. 1995. - Olomouc : Hanácké noviny, 1995. - 127 s. -
(Brož.)758.991/ 1995
Rok na Hané : kalendář Hanáckých novin pro zábavu a poučení v
roce. 1996. - Olomouc : Hanácké noviny, [1996]. - 144 s. -
(Brož.)758.991/ 1996
Russisch-deutsches phraseologisches Wörterbuch / J. Petermann, R.
Hansen-Kokoruš, T. Bill. - 2. Aufl. - Leipzig : Langenscheidt,
1996. - 28, 946 s. - (váz.)597.116
Ruština pro bohemisty / M. Šperlová. - 1. vyd. - Plzeň :
Západočeská univerzita, 1996. - 150 s. - Fakulta pedagogická,
Plzeň. - (brož.)596.725
Ruština pro ekonomy I : odborné texty / M. Anfilov, M. Horvátová.
- 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 91 s. -
Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.)S II 831.210
Sbírka ke cvičením k ruské gramatice / M. Balcar. - Vyd. 1. -
Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 99 s. - Fakulta
mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.)S II 831.214
Sborník z rozhlasové teorie 3 : přehlídka současné rozhlasové
tvorby Bilance 96. - Praha : Sdružení pro rozhlasovou tvorbu,
1996. - 50 s. - (Brož.)596.463
Sborník z tvůrčích akcí Sdružení pro rozhlasovou tvorbu za rok
1995. - Praha : Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 1996. - 79 s. -
(Brož.)596.464
Schachnovelle : Literatur vorgelesen / S. Zweig. - Frankfurt am
Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 1992. - 109 s. + 3 kazety. -
(Váz.)1-003.068
Slavia occidentalis. T. 50 (1993). - Poznan : Poznanskie
Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 1995. - 2, 251 s. - (brož.)100.787/
50(1993)
Slavia occidentalis. T. 51 (1994). - Poznan : Poznanskie
Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 1995. - 155 s. - (brož.)100.787/
51(1994)
Slavia occidentalis. T. 52 (1995). - Poznan : Poznanskie
Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 1995. - 177 s. - (brož.)100.787/
52(1995)
Slovenski impulsi u srpskoj književnosti i kulturi : slavistička
studija. knj. 1 / M. Sibinovic. - Beograd : Književna zajednica,
Zvezdara, 1995. - 254 s. - Filološki fakultet, Beograd.
-(brož.)779.680 Slovníček pro začínající a pokročilé křížovkáře / M. Dušek. - 1.
vyd. - Turnov : vl. nákl., 1996. - 162 s. - (Brož.)780.227
Sny robotů / I. Asimov. - Vyd. v tomto souboru 1. - Praha :
Knižní klub, 1996. - 341 s. - (váz.) 779.298
Současnost literatury pro děti a mládež : (sborník příspěvků z
konference o dětské literatuře) : Liberec 26.06.1995-27.06.1995 /
[uspořádali Jiří Janáček, Eva Koudelková] - Vyd. 1. - Liberec:
Technická univerzita, 1996. - 108 s. - Pedagogická
fakulta-katedra českého jazyka a literatury, Liberec. -
(brož.)596.267
Spielerische Unterrichtshilfen / J. Imkamp. - Vyd. 1. - Plzeň :
Západočeská univerzita, 1996. - 75 s. - Pedagogická fakulta,
katedra německého jazyka, Plzeň. - (brož.)596.490
Spisovnost a nespisovnost dnes : sborník příspěvků z mezinárodní
konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a
literární komunikaci : Šlapanice u Brna 17.01.1995-19.01.1995 /
editor R. Šrámek. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996.
- 261 s. - (brož.)II 830.911
Správa o činnosti Literárneho fondu v roku 1994. - [Bratislava] :
[Spolok slovenských spisovateĺov], [1995]. - 31 s. -
(Brož.)596.478
Srandy kopec. 5 / R. Pilgr. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný,
1996. - 62 s. - (brož.)      774.337/ 5
Staré řecké báje a pověsti / E. Petiška. - Praha : Albatros,
1996. - 234 s. - (váz.)      II 860.298
Stručná mluvnice francouzštiny / V. Stauchová. - Vyd. 3., (repr.
1. vyd.). - Praha : Academia, 1996. - 342 s. - (váz.)596.534
Studia Norwidiana. 12-13. - Lublin : Towarzystwo Naukowe
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1994-1995. - 295 s. -
(brož.)534.471/ 12-13
Školní četba na dlani : obsahy z děl českých a slovenských
spisovatelů / [sestavil Jaromír Horáček] ...[et al.]- 5., rozš.,
dopl. a upr. vyd. - Praha : Erika, 1996. - 260 s. - (váz.)596.957
Šla kočička k muzice / z české a moravské poezie vybrala a
upravila J. Pospíšilová. ilustroval V. Houf. - Brno : Barrister &
Principal, 1996. - 56 s. - (váz.)779.334
Test your English / M. Hanzlíková, E. Křehlíková, V. Šatavová. -
1. vyd. - Praha : Ewa Edition, 1996. - 167 s. - (brož.)596.636
Textová cvičebnice němčiny pro historiky / S. Hřebíčková. - 1.
vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 80 s. - (brož.)S II 831.020
Těžké víno : zrcadlové vydání esperantsko-české / E. Urbanová. -
Vyd. 1. - Dobřichovice : Kava-Pech, 1996. - 37 s. -
(brož.)779.645
Transparente Landeskunde / F. Bubner. - 8. veränd. Aufl. - Bonn :
Inter Nationes, 1992. - Nestr., příl. - (Váz.)II 2-300.349
Turkmenskij geroičeskij epos "Gerogly" / B. Mamedjazov. - Ašgabat
: Ylym, 1992. - 230 s. - Akademija nauk Turkmenistana. - Institut
literatury im. Machtumkuli, Ašgabat. - (brož.)779.710
Učebnice bulharštiny. Díl 1 / H. Gladkovová. - 1. vyd. - Praha :
Karolinum, 1996. - 173 s. - Katedra slavistiky Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy, Praha. - (brož.)S II 830.919/ 1
Učenje u mraku : izabrane i nove pesme / L. Simovic. - Beograd :
Srpska književna zadruga, 1995. - 402 s. - (váz.)779.682
Úvod do studia jazyka : (pro bohemisty) / M. Čejka. - 1. vyd. -
Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 81 s. - Fakulta
pedagogická, Brno. - (brož.)596.780

Übersichten : die Bundesrepublik Deutschland und ihre Länder / R.
Wicke. - 2. veränd. Aufl. - Bonn : Inter Nationes, 1993. -
Nestr., příl. - (Váz.)II 2-300.352
Václav Čtvrtek : 1911-1976. - Znojmo : Okresní knihovna, [1996].
- Nestr. - (Brož.)        779.430
Velká pitka / R. Daumal. - Praha : Prostor, 1994. - 105 s. -
(brož.)               780.232
Vězení času / C. Darlton. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1996.
- 56 s. - (brož.)        779.973
Vier Kurzhörspiele 1992. - Bonn : Inter Nationes, 1992. - 54 s. +
1 kazeta. - (Brož.)      1-003.072
Viktor Dyk a další zajímavosti / [Garncarz Milan] - 1. vyd. -
Praha : ASO, 1996. - 12 s. - (brož.)779.690
Von Aachen bis Zwickau: Jugendliche vor dem Mikro / M. Happe, R.
Schmidt. unter Mitarbeit von A. Lindemann. - 1. Aufl. - Bonn :
Inter Nationes, 1993. - 162 s. + 2 kazety. - (Váz.)II 2-300.354
Vorschläge : Literarische Texte : Lesehilfen / H. Weber. - 3.
Aufl. - Bonn : Inter Nationes, 1993. - 109 s. - (Váz.)1-003.060
Vorschläge : Literarische Texte : Anregungen für den Unterricht :
Lesehilfen : Tonaufnahmen (Cassetten) : Folien / H. Weber. - 3.
Aufl. - Bonn : Inter Nationes, 1993. - 185 s. + 2 kazety,
33folií. - (Váz.)1-003.061
Vůně posečené trávy / I. Devátá. - Vyd. 2. - Praha : Motto, 1996.
- 250 s., obr. příl. - (váz.)  779.707
Vybrané odborné anglické texty / M. Klieglová. - 1. vyd. - Praha
: Policejní akademie České republiky, 1996. - 89 s. - Katedra
jazyků, Praha. - (brož.)S II 830.957
Vynucená zrada / A. Hathaway. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný,
1996. - 57 s. - (brož.)      779.966
Vynucený sňatek / G. Holm. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1996.
- 57 s. - (brož.)        779.956
Was möchten Sie wissen? / C. Coit. - 1. Aufl. - Bonn : Inter
Nationes, 1993. - 76 s. + 1 kazeta, 16 diapozitivů. - (Váz.)II
2-300.355
Das weite Land Österreich : Skriptum zur Landeskunde und
Gegenwartsliteratur Österreichs / B. Gritsch, R. Cornejo. - Vyd.
1. - Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1996.
-187 s. - Pedagogická fakulta-katedra germanistiky, Ústí nad
Labem. - (brož.)S II 830.982
Zahrada kouzel : klasické středoevropské pohádky / V.
Gašparíková, O. Syrovátka. - Vyd. 1. - Praha : X-Egem, 1996. -
173 s. - (váz.)II 860.291
Závan smrti / E. Finch. - 1. vyd. - Praha : Ivo Železný, 1996. -
57 s. - (brož.)         779.957
Zbornik Brižinski spomeniki / [uredili Janko Kos] ...[et al.]-
Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1996. - 498 s. -
(brož.)II 831.015
Zpátky na Zemi / H. Harrison. - Praha : AFSF, 1996. - 253 s. -
(brož.)              779.539
Zpravodaj Centra Óndry Lysohorského 1995. - Frýdek-Místek :
Muzeum Beskyd, 1995. - 8 s. - (Brož.) 779.568
Život je pes, a já mám psy rád.. / A. Gregor. - Vyd. 1. - Liberec
: Dialog, 1996. - 283 s. - (Váz.)779.704

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 13.09.2019 10:15
TOPlist