Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1996 (listopad-prosinec) - L. Zemědělství

za listopad-prosinec 1996

100 rybářských triků / E. Wiederholz. - 1. vyd. - Praha : Littera
Bohemica, 1996. - 156 s. - (váz.)597.193
Acta Průhoniciana. 63. 1996. - Průhonice : Výzkumný ústav
okrasného zahradnictví, 1996. - 84 s. - (Brož.)383.788/ 63 (1996)
Akvaristika : jak chovat tropické ryby jinak a lépe / J. Hofmann,
J. Novák. - Vyd. 1. - Praha : X-Egem, 1996. - 197 s., obr. příl.
- (váz.)596.962
Analýza vztahů mezi provozní a konstrukční výkoností LVS / A.
Janeček. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1996. -
72 s. - (brož.)S II 831.414
Atlas půd České republiky / M. Tomášek. - Vyd. 1. - Praha : Český
geologický ústav, 1995. - 36 s., obr. příl. + 1 mp. -
(brož.)597.306
Badania nad wydajnoscia i efektywnoscia pracy przy pozyskaniu i
wyrobie drewna w lesie na tle potencjalu bazy
materialno-technicznej w nadlesnictwach Okregowego Zarzadu Lasów
Panstwowych wSzczecinie w latach 1985-1989 / A. Buraczewski. -
Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 1995. - 83 s. -
(brož.)597.406
Balkonové rostliny : správný výběr a ošetřování / E. Deiser. -
Vyd. 1. - Praha : Svoboda, 1996. - 93 s. - (brož.)597.152
Bobulovité, užitkové a léčivé rostliny / J. Grau, R. Jung, B.
Münker. - Praha : Knižní klub, 1996. - 287 s. - (váz.)597.364
Chov kožešinových zvířat / J. Konrád. - 1. vyd. - Brno :
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. - 195 s. -
(brož.)S II 831.354
České, slovenské a maďarské zemědělství ve srovnání se státy EU /
M. Fischer, V. Matalová ... [et al.]. - Praha : Výzkumný ústav
zemědělské ekonomiky, 1996. - 4, 5 s., tb. příl. - (brož.)II
831.251
Druidský herbář a svatý rok / E. Hopman. - Vyd. 1. - Praha :
Volvox Globator, 1996. - 235 s. - (váz.)597.444
Ekonomika výroby a zpracování zemědělských produktů / J.
Peterová. - 1. vyd. - Praha : Credit, 1996. - 256 s. - Česká
zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. - Katedra
zemědělské ekonomiky, Praha. - (brož.)S II 831.363
Encyklopedie pokojových rostlin / N. Vermeulen. - Praha : Rebo
Productions, 1995. - 320 s. - (váz.)597.599
Encyklopedie zahradních rostlin / K. Noordhuis. - Praha : Rebo
Productions, 1995. - 320 s. - (váz.)597.600
Fořtovo království : lovy a lidé pod Vlárským Javorníkem / A.
Indruch. - Břeclav : Moraviapress, [1996]. - 159 s., obr. příl. -
(Váz.)780.536
Geografie zemědělství ČR / A. Götz, M. Novotná. - 2. vyd. - Plzeň
: Západočeská univerzita, 1996. - 114 s. - Fakulta pedagogická,
Plzeň. - (brož.)597.518
Hodnocení území z pozice agrární regionální politiky a rozvoje
venkova / M. Hrabánková, V. Trnková, D. Kleinertová. - Praha :
Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1996. - 81 s. -
(brož.)597.299
Hodný pes - nemožné chování : abecední průvodce problémovým
chováním vašeho psa / J. Carlson, R. Green. - Praha : Práh, 1995.
- 224 s. - (brož.)597.433
Jakost a zpeněžování zemědělských produktů I : pro posluchače
oboru PaE, Info, Agro / J. Červenka. - Vyd. 3. - Praha : Credit,
1996. - 243 s. - Česká zemědělská univerzita.- Provozněekonomická
fakulta, Praha. - (brož.)597.332
Každý pes jiná ves / D. Morenová, D. Spáčil. - 1. vyd. - Praha :
Littera Bohemica, 1996. - 127 s. - (váz.)780.616

Kdo hradí opravy v bytě? : nové vymezení rozsahu finanční účasti
nájemce na úhradě oprav v bytě podle nařízení vlády č. 258/1995
Sb. publikovaného ve Sbírce zákonů částka 67 dne 13.
listopadu1995 / M. Horák, H. Nováková. - 3. dopl. vyd. - Praha :
Polygon, 1996. - 110 s. - (brož.)597.244
Kniha o marihuaně : kompilace / L. Dupal. - 2. vyd. - Praha :
Maťa, 1996. - 121 s. - (brož.)   597.377
Koně / A. Rixon. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996.
- 94 s. - (váz.)       III 302.365
Koně a pony : plemena: původ a vlastnosti / C. Gohl. - Vyd. 1. -
Praha : Svoboda, 1996. - 93 s. - (brož.)597.151
Kontrola mastitid při produkci mléka : sborník k semináři :
Rapotín 16.05.1996. - 1. vyd. - Šumperk : Svaz výrobců a
zpracovatelů mléka pro kojeneckou a dětskou výživu, 1996. - 106
s. -(Brož.)597.051
Květinářství - Vývoj sortimentu hrnkových a parkových květin / J.
Uher. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická
univerzita, 1996. - 165 s. - (brož.)S II 831.344
Landwirtschaft in Deutschland : Veränderungen der regionalen
Agrarstruktur in Deutschland zwischen 1960 und 1992 / K. Eckart,
H. Wollkopf ... [et al.]. - Leipzig : Institut für Länderkunde,
1994. - 204 s. - (brož.)II 831.193
Lužní lesy a mokřady Břeclavska. - Břeclav : Moraviapress, 1996.
- 43 s. - (Brož.)       E 981.229
Malá zemědělská mechanizace / Z. Kraus. - Vyd. 1. - Praha :
Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva zemědělství ČR, 1996.
- 50 s. - (Brož.)II 831.267
Možnosti pěstování chladuodolných a přezimujících zelenin / I.
Malý, K. Petříková. - Praha : Ústav zemědělských a
potravinářských informací, 1996. - 28 s. - (Brož.)597.320
Na statku : obrázkový slovník / [ilustrace Bob Bampton] - 1. vyd.
- Havlíčkův Brod : Fragment, 1996. - Nestr. - (váz.)II 860.352
Nákladovost zemědělských výrobků v zemědělských podnicích ČR za
rok. 1995 / J. Hanibal... [et al.]. - Praha : Výzkumný ústav
zemědělské ekonomiky, 1996. - 69 s. - (brož.)590.478/ 1995
Olejný len - Nové směry v pěstování a využití / J. Štaud, M.
Ondřej, P. Šmirous. - Praha : Ústav zemědělských a
potravinářských informací, 1996. - 32 s. - (Brož.)597.316
Operativní zpráva o prognóze sklizní vybraných zemědělských
plodin k 15. říjnu 1996 / zpracoval J. Švec. - Praha : Český
statistický úřad, 1996. - 17 s. - (Brož.)II 831.476
Optimalizace struktury a postupů lesních výrobních systémů v
lesním hospodářství / A. Janeček. - Vyd. 1. - Praha : Česká
zemědělská univerzita, 1996. - 34 s. - (brož.)S II 831.416
Organizacja i funkcjonowanie bartnictwa w dobrach monarszych w
Polsce / E. Ferenc-Szydelko. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo
Przyjaciól Nauk, 1995. - 150 s., obr. příl. - (brož.)597.403
88 rad pěstitelům zeleniny / R. Šrot. - Vyd. 1. - Praha :
Aventinum, 1996. - 191 s. - (váz.)   597.360
Pastevní odchov a výkrm skotu : (studijní zpráva) / O. Doležal,
J. Gregoriadesová. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských
informací, 1996. - 48 s. - (Brož.)597.178
Pěstování méně známých polních plodin / I. Procházka. - Vyd. 1. -
Třebíč : FEZ, 1996. - 84 s., příl. - (brož.)E 981.236
Pistolníci : lidé a zbraně na hranici v letech 1840-1900 / J.
Rosa. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - 192 s. -
(váz.)II 831.439
Pokojové rostliny / text J. Přibyl. ilustrace Z. Berger. - 4.
vyd. - Praha : Aventinum, 1996. - 223 s. - (váz.)597.149
Povídání o hipoterapii / [Eva Vávrová, Jana Podrápská, Martina
Vlachová] - 1. vyd. - Vyškov : PIAFA, 1996. - 34 s. -
(Brož.)597.432
Prace z zakresu nauk lesnych. [1995]. - Wyd. 1. - Poznan :
Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 1995. - 136 s. -
(brož.)657.694/ 1995
Prace z zakresu nauk rolniczych. [1995]. - Wyd. 1. - Poznan :
Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 1995. - 237 s. -
(brož.)402.229/ 1995

Provoz stacionární techniky. Díl 1 / C. Kejík, J. Mareček. - Vyd.
1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. -
134 s. - (brož.)S II 831.347/ 1
Příprava paliva z biomasy : (studijní zpráva) / V. Sladký. -
Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. -
50 s. - (Brož.)597.069
Psi / A. Rixon. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. -
94 s. - (váz.)       III 302.364
Receptář pro každý den. 5 / P. Podlaha ...[et al.]. - Vyd. 1. -
Brno : Rena, 1996. - 215 s., obr. příl. - (váz.)576.052/ 5
Research Institute of Crop Production : Prague - Ruzyně RICP.
Annual Report 1995. - Praha : Research Institute of Crop
Production, 1996. - 72 s. - (Brož.)II 829.020/ 1995
Restrukturalizace a extenzifikace rostlinné výroby / F.
Vrkoč...[et al.]. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských
informací, 1996. - 35 s. - (Brož.)597.318
Řez jádrovin modifikovaným systémem Pillar / J. Fischer. - Vyd.
1. - Praha : Institut výchovy a vzdělávání Ministerstva
zemědělství ČR, 1996. - 26 s. - (brož.)597.070
Řezník a uzenář : anatomie pro 1. a 2. ročník středních odborných
učilišť / J. Šereda. - 5., upr. vyd. - Praha : Sobotáles, 1996. -
193 s. - (brož.)781.046
Sborník : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, České
Budějovice. Zootechnická řada. Roč. 13. 1996. Č. 1. - Vyd. 1. -
České Budějovice : Scientific Pedagogical Publishing, 1996. - 98
s. - Jihočeská univerzita. - Zemědělská fakulta, České
Budějovice. - (Brož.)527.293/ 13(1996)1
Sborník : Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, České
Budějovice. Fytotechnická řada. Roč. 13. 1996. Č. 1. - Vyd. 1. -
České Budějovice : Scientific Pedagogical Publishing, 1996. - 120
s.- Jihočeská univerzita. - Zemědělská fakulta, České Budějovice.
- (Brož.)527.294/ 13(1996)1
Semenářství / J. Graman ...[et al.]. - 1. vyd. - České Budějovice
: Jihočeská univerzita, 1996. - 180 s. - Zemědělská fakulta,
České Budějovice. - (brož.)S II 831.234
Silážování / R. Loučka, E. Machačová. - Praha : Ústav
zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 26 s. -
(Brož.)597.392
Situace na trhu vybraných komodit. Část 1, Živočišná výroba / F.
Vaníček ...[et al.]. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské
ekonomiky, 1996. - 89 s. - (brož.)597.349/ 1
Systém hubení plevelů v oblastech s narušenými plevelnými
společenstvy : (metodika) / J. Mikulka, D. Chodová, J. Oliberius.
- Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1995.
-26 s. - Ministerstvo zemědělství ČR, Praha. - (Brož.)597.569
Technika pro zpracování živočišných produktů. 2 / J. Mareček, B.
Groda, L. Sychra. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a
lesnická univerzita, 1996. - 110 s. - (brož.)S II 830.523/ 2
Technologie pastvy a ustájení skotu bez tržní produkce mléka /
[sestavil Jan Říha]. - Rapotín : Výzkumný ústav pro chov skotu,
1996. - 67 s. - (Brož.)597.179
Teorie obecné systémové analýzy optimalizace parametrů lesní
techniky a její verifikace / A. Janeček. - Vyd. 1. - Praha :
Česká zemědělská univerzita, 1996. - 85 s. - (brož.)S II 831.417
Tržní úprava kořenové zeleniny / J. Maleř. - Praha : Ústav
zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 39 s. -
(Brož.)597.568
Určení optimálních parametrů lesních výrobních systémů z hlediska
přenosu energie na podkladě teoretické analýzy problematiky / A.
Janeček. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1996. -
56 s. - (brož.)S II 831.415
Účetnictví a kalkulace nákladů v zemědělství : účtová osnova,
finanční analýza, příklady / M. Neplechová, J. Novák. - Praha :
Bilance, 1996. - 285 s. - (Brož.)597.034
Vlečen pod šibenici : dokumentární biografie / P. Roman. - 2.,
upr. vyd. - Zlín : Atelier IM, 1996. - 199 s., 1 mp. -
(brož.)780.873
Vliv závlah odpadními vodami na životní prostředí : (studijní
zpráva) / J. Šálek. - Praha : Ústav zemědělských a
potravinářských informací, 1996. - 56 s. - (Brož.)597.177
Volné porodny krav / O. Doležal, J. Gregoriadesová. - Praha :
Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 26 s. -
(Brož.)597.319
Volné ustájení kojících a rodících prasnic / M. Špinka...[et
al.]. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací,
1996. - 23 s. - (Brož.)597.394
Výchova lesních porostů pod vlivem průmyslových imisí : metodika
porostní výchovy pro stabilizaci smrkových a borových porostů a
porostů náhradních dřevin (břízy a smrku pichlavého) v imisních
oblastech / M. Slodičák. - Praha : Ústav zemědělských a
potravinářských informací, 1996. - 20 s. - (Brož.)597.317
Výcvik manažerů zemědělských podniků / J. Erbes, Z. Pošvář. -
Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. -
30 s. - (Brož.)597.393
Výživa a krmení hospodářských zvířat - III / J. Zelenka, A.
Kopřiva, L. Zeman. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a
lesnická univerzita, 1996. - 54 s. - (brož.)S II 831.356
Zemědělský výzkum / O. Chloupek. - 1. vyd. - Praha : Academia,
1996. - 188 s. - (váz.)      597.601
Zkušenosti z praktického využívání čistírenských kalů v
zemědělství : sborník přednášek z konference : Plzeň 26.09.1996.
- Plzeň : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost,
1996. -63 s. - Vodohospodářský podnik, Plzeň. -
(brož.)597.075

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 23.09.2019 10:03
TOPlist