Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1996 (listopad-prosinec) - K. Technika, průmysl

za listopad-prosinec 1996

Abeceda mzdové účetní / [Antonín Daněk] ...[et al.]- 2., dopl.
vyd. - Olomouc : ANAG, 1996. - 218 s. - (brož.)597.100
Aby firma prosperovala / I. Živělová. - 1. vyd. - Brno : CATHY,
1996. - 117 s., příl. - (Brož.)  597.160
Analýza vztahů mezi provozní a konstrukční výkoností LVS / A.
Janeček. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1996. -
72 s. - (brož.)S II 831.414
Anglicko-český technický slovník. - 5. vyd. - Praha :
Nakladatelství technické literatury, 1992. - 1026 s. -
(váz.)449.650
Anschauliche Geometrie: Computergestützte Visualisierung
geometrischer Strukturen / B. Hausmann. - Erlangen : [vl. nákl.],
1995. - 12, 154 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.453
Aplikace jednočipových mikropočítačů Intel / V. Šubrt. - 1. vyd.
- Praha : Grada, 1996. - 217 s. - (brož.)597.283
Archivierung von hierarchisch organisierten Dateisystemstrukturen
/ F. Kardel. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 14, 114, 4 s. -
Inaug.-Diss. - (Brož.)781.000
Asertivita a mezilidská komunikace : (pro potřeby zaměstnanců
systému ČÚBP) / S. Ševčík. - 1. vyd. - Brno : Institut výchovy
bezpečnosti práce, 1996. - 36 s. - (brož.)597.301
AutoCAD Release 12 : podrobný manuál / M. Filip. - Brno : CCB,
1993. - 361 s. - (Brož.)      597.485
Automobily Škoda Felicia : technický popis, údržba, seřizování,
opravy / M. Cedrych. - 2., rozš. vyd. - Praha : Grada, 1996. -
508 s. - (brož.)597.264
Ayrton Senna : biografie / C. Hilton. - 1. vyd. - Plzeň : Laser,
1995. - 194 s., obr. příl. - (váz.)780.375
Betonové konstrukce. Část 1, Dimenzování prvků ze železového a
prostého betonu / J. Bradáč. - Ostrava : Expert, 1996. - 108 s. -
VŠB - Technická univerzita. - Fakulta hornicko-geologická.
-Institut stavitelství a geotechniky, Ostrava. - (Brož.)S II
831.243/ 1
Betonové konstrukce I : pro 3. ročník SPŠ stavebních / J. Dvořák,
Z. Kvítek, J. Slabý. - 2., upr. vyd. - Praha : Sobotáles, 1996. -
255 s. - (brož.)597.522
Betonové mosty : cvičení (část předpjatý beton) / V. Hrdoušek
...[et al.]. - 3. vyd. - Praha : ČVUT, 1996. - 208 s. - Fakulta
stavební, Praha. - (brož.)S II 831.343
Bewertung typischer Rundheitsabweichungen bei der Gestaltprüfung
von Werkstücken durch Fuzzy-gestützte Klassifikation / M. Garmer.
- Erlangen : [vl. nákl.], 1995. - 110, 6 s. - Inaug.-Diss.
-(Brož.)780.418
Bombardéry druhé světové války : ilustrovaný průvodce / B.
Gunston. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka & Vašut, 1996. - 161 s.
- (váz.)597.358
Cestování v éře dostavníku : všední den na středoevropských
cestách / M. Hlavačka. - 1. vyd. - Praha : Argo, 1996. - 137 s.,
8 s. obr. příl. - (váz.)597.323
Cílový management / R. Hilgermann. - 1. vyd. - Praha : Grada,
1996. - 118 s. - (brož.)      597.265
Co se vaří v našich krajích / J. Vašák. - 1. vyd. - Praha :
Brázda, 1996. - 111 s., obr. příl. - (brož.)781.058
Coke-Extraktion durch Kohlenwasserstoffe bei überkritischen
Bedingungen / Fenghui Niu. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 181
s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.403
CorelDRAW! 3.0 / J. Štefl. - Dotisk. - Praha : Grada, 1996. - 492
s. - (brož.)          597.603
CorelDRAW! 5 : manuál a učebnice. Část 1. - Brno : CCB, 1995. -
486 s. - (Brož.)        597.486/ 1
CorelDRAW! 5 : manuál a učebnice. Část 2. - Brno : CCB, 1995. -
Přeruš. str. - (Brož.)     597.486/ 2


CSS'96 : proceedings of the International Conference on
Communications, Signals and Systems : Brno, (CZ)
10.09.1996-12.09.1996. Vol. 1 of 2. - Brno : Technical
University, 1996. - 43, 280 s. - (brož.)596.939/ 1(2)
CSS'96 : proceedings of the International Conference on
Communications, Signals and Systems : Brno, (CZ)
10.09.1996-12.09.1996. Vol. 2 of 2. - Brno : Technical
University, 1996. - 11 s., S.281-608. - (brož.)596.939/ 2(2)
Cumulative Book Index : a World List of Books in the English
Language. 1995. Vol. 1, A - K / edited by N. Wong. - New York :
H.W.Wilson, 1996. - 2145 s. - (Váz.)II 292.796/ 1995/1
Cumulative Book Index : a World List of Books in the English
Language. 1995. Vol. 2, L - Z / edited by N. Wong. - New York :
H.W.Wilson, 1996. - S. 2148-4371. - (Váz.)II 292.796/ 1995/2
Cvičení z účetnictví I / J. Vonka. - 2. vyd. - Praha : Credit,
1996. - 59 s., 12 s. příl. - Česká zemědělská univerzita. -
Provozně ekonomická fakulta. - Katedra obchodu a financí, Praha.
-(brož.)S II 831.362
Czech Fashion : 1918-1939 : elegance of the Czechoslovak First
Republic / E. Uchalová. - 1st Print. - Prague : Olympia, 1996. -
120 s. - Museum of Decorative Arts, Prague. - (váz.)II 831.254
Časovač 555 : praktická zapojení / J. Hájek. - Praha : AA, 1996.
- 128 s. - (brož.)        597.472
Česká móda : 1918-1939 : elegance První republiky / E. Uchalová.
- 1. vyd. - Praha : Olympia, 1996. - 120 s. - Uměleckoprůmyslové
muzeum, Praha. - (váz.)II 831.255
Česká republika - "Revoluční" vydání (květen 1945) / K. Holoubek.
- Praha : Geophila, 1996. - 84 s. - (brož.)597.548
Československé pistole 1918-1985 / J. Skramoušský, V. Badalík. -
1. vyd. - Praha : ARS-ARM, 1996. - 347 s. - (váz.)596.853
Český literární almanach 1996 / [editor Jiří Pánek] - 1. vyd. -
Praha : Dagmar Šmolíková, 1996. - 303 s. - (váz.)780.911
Čištění průmyslových odpadních vod / J. Malý, P. Hlavínek. - Vyd.
1. - Brno : Noel 2000, 1996. - 9, 255 s. - (váz.)597.147
Číslicové a impulsové obvody / J. Schwarz, V. Dvořák, P. Bureš. -
Brno : CERM, 1996. - 102 s. - VUT. - Fakulta elektrotechniky a
informatiky, Brno. - (brož.)S II 831.239
Číslicové zpracování signálů a implementace / V. Davídek, P.
Sovka. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1996. - 246 s. - Fakulta
elektrotechnická, Praha. - (brož.)S II 831.497
Dálkové ovládání a telekomunikační sítě v energetice : sborník
přednášek. - 1. vyd. - Trutnov : H.V.K.L.Propag Team. - 26 s. -
(Brož.)II 831.268
Dělostřelecká tvrz Bouda z let 1936-1938 / M. Ráboň, T. Svoboda,
L. Čermák. - Brno : Společnost přátel československého opevnění,
1996. - 115 s., l příl. - (Brož.)597.029
Dělostřelecká tvrz Bouda, součást systému Československého
předválečného opevnění / A. Horák ...[et al.]. - S.l. : Vojenské
velitelství Střed, 1992. - 16 s. - Společnost
přátelčeskoslovenského opevnění. - (Brož.)597.028
Dělostřelecká tvrz Hanička z let 1936-1938 / M. Ráboň...[et al.].
- Brno : Společnost přátel československého opevnění, 1996. - 96
s., 1 příl. - (Brož.)597.030
Diplomatická kuchařka a společenský rádce / [napsal Jiří Šourek]
- 1. vyd. - Havlíčkův Brod : Hejkal, 1996. - 186 s. -
(váz.)597.357
Dobrodružství ekomanagementu / S. Kubátová ...[et al.]. - Praha :
MS TEAM, 1996. - 96 s. - (brož.)597.269
Domácí kutil a ... teplo domova / J. Navrátil. - 1. vyd. - S. l.
: vl. nákl., 1996. - 162 s. - (brož.)597.200
Domácí moučníky a cukroví : velikonoční, vánoční a j / L.
Vlachová. - Praha : Agentura V. P. K., 1996. - 96 s., obr. příl.
- (brož.)780.513
Domov, sladký domov? : 6 vzrušujících elektronických her. - Čes.
vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - Nestr. + 1
elektronický modul. - (váz.)II 860.434

Doporučení řady X / R. Pužmanová. - Vyd. 1. - Praha : LANcom,
1996. - 104 s. - (brož.)      597.372
12. aktiv revizních techniků elektrických zařízení "Teorie v
praxi" : sborník přednášek. - 1. vyd. - Trutnov : H.V.K.L.Propag
Team, 1996. - 61 s. - (Brož.)597.033
Dýmka v proměnách času / J. Houser. - 1. vyd. - Brno : Datel,
1996. - 159 s. - (váz.)     II 831.449
Ekonomické problémy automatizace strojírenských podniků :
(abstrakta referátů doprovodného programu MSV Brno 96) : Brno
09.1996 / B. Lacko... [et al.]. - Brno : Vysoké učení technické,
1996. - Přeruš. str. - Fakulta strojní. - Ústav automatizace a
informatiky, Brno. - (brož.)II 831.385
Elektrické rozvody ve zdravotnictví 96' : sborník přednášek. - 1.
vyd. - Trutnov : H. V. K. L. Propag team, 1996. - 80 s. -
(Brož.)597.295
Elektronische Prozesse und Thermolumineszenz von 4H- und 6H-
Siliziumkarbid / T. Stiasny. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. -
119 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)781.033
Energetická náročnost výroby vybraných výrobků 1985 -1995 / J.
Lejnar. - Praha : Český statistický úřad, 1996. - 33 s. -
(Brož.)II 831.225
Energetické rušení v distribučních a průmyslových sítích - ERU
'96 : vyšší, harmonické kolísání napětí, nesymetrie a impulsní
rušení : sborník přednášek / [František Bernat] ... [et al.]-
1.vyd. - Trutnov : H.V.K.L. Propag Team, 1996. - 184 s. -
(Brož.)II 831.383
Energetika v roce 1995 : (výsledky zpracování ročního
statistického výkazu EP 10-01) / J. Korbel, J. Červinková. -
Praha : Český statistický úřad, 1996. - 102 s. - (Brož.)II
831.227
Entsorgung radioaktiver Stoffe : Fakten, Probleme und
verantwortungsbewu tes Handeln / E. Finckh... [et al.]. -
Erlangen : Universitätsbund Erlangen-Nürnberg, 1994. - 269 s. -
(brož.)597.066
Entwicklung quantenchemischer Programme für Multiprozessorsysteme
und ihre Anwendung zur Untersuchung von Polymereigenschaften / J.
Nedvidek. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 177 s. - Inaug.-Diss.
- (Brož.)781.009
Die Entwicklung von Datenbanken für das Produktmodell der
ISO-Norm STEP / H. Lührsen. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 12,
196 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)781.012
Entwurf und Realisierung refraktiver mikrooptischer
Abbildungssysteme / J. Moisel. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. -
2, 119 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.408
Excel 7.0 : průvodce tabulkami / T. Šimek. - Praha : GComp, 1996.
- 291 s. - (brož.)       597.182
Finanční analýza a plánování : příručka pro distanční studium /
M. Konečný. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR, 1996. - 63 s. - VUT. -
Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)597.120
Finanční analýza a plánování v obchodních podnicích / M. Mařík
...[et al.]. - 2. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. -
219 s. - Fakulta mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.)596.938
Finanční účetnictví I : (základy podvojného účetnictví) / J.
Sedláček, B. Soukupová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita,
1996. - 97 s. - Ekonomicko-správní fakulta MU, Brno. -
(brož.)597.209 Förderung kompressibler Schüttgüter mit Schnecken gegen Druck am
Beispiel des Stopfschneckeneinsatzes im Extrusionsbetrieb / B.
Stark. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 235 s. - Inaug.-Diss. -
(Brož.)781.040
Gefügeuntersuchungen und Eigenschaften von Hüttensand
enthaltenden Zementen / F. Lange. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996.
- 3, 184 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)781.001
Geologické a související předpisy / B. Bernardy, P. Ibl, V.
Řezníček. - Praha : Arch, 1996. - 125 s. - (Brož.)597.373
Grafické kalkulačky ve školské výuce / J. Troják ...[et al.]. -
1. vyd. - Praha : Prometheus, 1996. - 63 s. - (brož.)597.478
Henry Ford a Ford / M. Pollard. - 1. vyd. - Havlíčkův Brod :
Fragment, 1996. - 64 s. - (brož.)  597.094

Hledání kvalitních členů statutárních orgánů akciových
společností aneb o řízení statutárních orgánů akciových
společností v tržních a transformujících se ekonomikách / editor
M. Hessel. -Praha : Český Institut Aplikované Ekonomie, 1996. -
206 s. - (brož.)597.230
Hydraulika čistíren odpadních vod / J. Jandora, P. Hlavínek. -
Vyd. 1. - Brno : Noel 2000, 1996. - 167 s. - (brož.)597.073
HyperCard, nástroj pro výuku / J. Kapounová. - Vyd. 1. - České
Budějovice : Jihočeská univerzita, 1996. - 104 s. - Pedagogická
fakulta, České Budějovice. - (brož.)S II 831.282
Inform katalog. 1997. Díl 1, Marketingové informace. - 7. vyd. -
Brno : Inform Katalog, 1996. - 1126 s. - (váz.)II 822.038/
1997(1)
Inform katalog. 1997. Díl 2, Výrobky a služby. - 7. vyd. - Brno :
Inform Katalog, 1996. - Přeruš. str. - (váz.)II 822.038/ 1997(2)
Informační dálnice / B. Gates, N. Myhrvold, P. Rinearson. - Vyd.
1. - Praha : Management Press, 1996. - 229 s. - (váz.)597.446
Informační systémy pro podporu managementu / P. Wolf ... [et
al.]. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická
univerzita, 1996. - 194 s. - Fakulta ekonomická, Ostrava. -
(brož.)S II 831.146
Informační zabezpečení a organizační změny / Z. Říhová. - Vyd. 1.
- Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 99 s. - Fakulta
informatiky a statistiky, Praha. - (brož.)         
9597.397
Informatika a výpočetní technika. Díl 1, Z historie počítačů,
Anatomie počítače, Operační systém / zpracovala S. Martínková. -
Plzeň : Pedagogické centrum, 1996. - 36 s. - (Brož.)597.068/1
Informatika a výpočetní technika. Díl 2, Obecné způsoby ovládání
programů.. / zpracovala S. Martínková. - Plzeň : Pedagogické
centrum, 1996. - 56, 4 s. - (Brož.)597.068/ 2
Informatika a výpočetní technika. Díl 3, Začínáme s Windows,
Počítačové sítě / zpracovala S. Martínková. - Plzeň : Pedagogické
centrum, 1995. - 34 s. - (Brož.)597.068/ 3
Informatika pro ekonomy : sešit č. 9 - Manažer M602 a Správce
souborů pod Windows / R. Kunstová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká
škola ekonomická, 1996. - 84 s. - Fakulta informatiky a
statistiky,Praha. - (brož.)S II 831.246
Instrumentace procesů : návody ke cvičení / K. Hyniová, A.
Stříbrský. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1996. - 163 s. - Fakulta
elektrotechnická, Praha. - (brož.)S II 831.337
Interkulturální management : lidé, kultura a management / I. Nový
...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1996. - 143 s. -
(brož.)597.285
Internet : první kroky českého uživatele / J. Kosek, V. Janíková.
- 1. vyd. - Praha : Grada, 1996. - 125 s. - (brož.)597.267
Interní audit / J. Dvořáček, H. Vázquez, I. Středa ...[et al.]. -
Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 312 s. -
Fakulta podnikohospodářská, Praha. - (brož.)596.902
Jak si postavit dům, jak získat byt / [Štěpánka Homolová]. - 1.
vyd. - Praha : Aslan, 1996. - 75 s. - (brož.)II 831.401
Jakost a zpeněžování zemědělských produktů I : pro posluchače
oboru PaE, Info, Agro / J. Červenka. - Vyd. 3. - Praha : Credit,
1996. - 243 s. - Česká zemědělská univerzita.- Provozněekonomická
fakulta, Praha. - (brož.)597.332
Jazyky a překlady / B. Melichar. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1996.
- 147 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)S II 831.342
Jistoty. - Praha : Economia, 1995. - 12 s. - (Brož.)       
              II 831.274
Kam pojedeme? : 6 veselých míst k objevení. - Čes. vyd. 1. -
Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - Nestr. + 1 elektronický modul. -
(váz.)II 860.436
Kancelář právníka. [1995]. - Praha : Economia, 1995. - 14 s. -
(Brož.)          II 831.176/ 1995
Katalog elektrických přístrojů : 1996-1997. - Vyd. 1. - Praha :
STRO.M, 1996. - 168 s. - (Brož.)II 831.506
Katalog elektrotepelné techniky : 1996-1997. - Vyd. 1. - Praha :
STRO.M, 1996. - 96 s. - (Brož.)II 831.508

Klient/server ODBC / V. Plecháč, L. Semetkovský. - Praha : GComp,
1996. - 116 s. - (brož.)    597.190
Kniha protokolů pražského malířského cechu z let 1600-1656 /
editor M. Halata. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1996. - 223 s. -
(váz.)596.959
Konsequenzen einer breiten Einführung von
Abfallwirtschaftszentren zur Umsetzung einer integrierten
Abfallwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland / J.
Heinzelmann. - Frankfurt am Main : [vl. nákl.], 1994. - 190 s. -
Inaug.-Diss. - (Brož.)780.598
Konstruktionssystem für ein rechnerunterstütztes Konzipieren und
Entwerfen komplexer Blechteile / S. Rösch. - Erlangen : [vl.
nákl.], 1996. - 6, 166 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.442
Kontrola jakosti ve stavebnictví / J. Novák ...[et al.]. - Vyd.
2., přeprac. - Praha : ČVUT, 1996. - 186 s. - Fakulta stavební,
Praha. - (brož.)S II 831.487
Das Konzept einer Maschinenkontrollschicht für Betriebssysteme /
W. Stukenbrock. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 10, 156 s. -
Inaug.-Diss. - (Brož.)781.036
Korrosionsinhibition und Katalyse bei der Na oxidation
organischer Abwasserinhaltsstoffe / E. Pongratz. - Erlangen :
[vl. nákl.], 1996. - 5, 152 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.414
Křídla noci / A. Hamilton. - Vyd. 1. - Plzeň : Mustang, 1996. -
142 s., obr. příl. - (váz.)    780.945
Laser- und Emissionsspektroskopie an einer Pseudofunkenentladung
/ P. Felsner. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 105 s. -
Inaug.-Diss. - (Brož.)780.985
Libri '96 - Knižní Olomouc : 10. kontraktační a prodejní výstava
knih : Výstaviště Flora Olomouc 24.10.1996-26.10.1996. - Olomouc
: Výstaviště Flora Olomouc, 1996. - 53 s. - (Brož.)597.220
Linux : internet server / P. Satrapa, J. Randus. - Praha :
Neokortex, 1996. - 413 s. + 1 CD-ROM. - (brož.)597.246
Lišky pouště : boje v severní Africe za druhé světové války / P.
Carell. - V čes. překl. vyd. 1. - Praha : Erika, 1996. - 382 s. -
(váz.)781.055
Lužní lesy a mokřady Břeclavska. - Břeclav : Moraviapress, 1996.
- 43 s. - (Brož.)       E 981.229
Magnetoresistive Effekte und Mikrostruktur austauschgekoppelter
magnetischer Mehrfachschichten / S. Schmeusser. - Erlangen : [vl.
nákl.], 1996. - 87 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)781.039
Manažerská ekonomika / M. Synek ...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha :
Grada, 1996. - 455 s. - (váz.)  597.054
Marketing / J. Pavlíková. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR, 1996. - 61
s. - VUT - Fakulta strojní, Brno. - (brož.)S II 831.523
Marketing služeb / A. Payne. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1996. -
247 s. - (brož.)         597.284
Marketing školy / J. Světlík. - 1. vyd. - Zlín : Ekka. - 382 s. -
(váz.)             597.143
Marketingový výzkum v praxi / M. Přibová ...[et al.]. - Vyd. 1. -
Praha : Grada, 1996. - 238 s. - (váz.)597.281
Mein böhmisches Kochbuch / Literarisches und Kulinarisches
angerichtet H. Salfellner. - 1.-3. Tausend. - Prag : Vitalis,
1996. - 190 s. - (váz.)780.905
Metoda týmového vyučování / K. Rýdl. - Vyd. 1. - Praha : Strom,
1996. - 15 s. - (brož.)      597.071
Metody analýzy povrchů : elektronová mikroskopie a difrakce /
editoři L. Eckertová, L. Frank. - 1. vyd. - Praha : Academia,
1996. - 379 s. - (váz.)597.602
Mezinárodní standardy termofyzikálních vlastností vody a vodní
páry : zkrácené parní tabulky do 1000 &STUPEN&C a 1000 MPa / O.
Šifner, J. Klomfar. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1996. - 174 s.-
(brož.)596.945
Mikroprocesorová technika / S. Zmrzlý. - 1. vyd. - Brno : Vysoké
učení technické, 1996. - 174 s. - Fakulta elektrotechniky a
informatiky, Brno. - (brož.)S II 831.297
Modré stránky : specializovaný katalog výpočetní, telekomunikační
a kancelářské techniky. Podzim '96. - Praha : Agentura Modré
stránky, 1996. - 192 s. - (Brož.)II 857.878/ 1996

MS Excel 5.0 CZ : učebnice pro každého / I. Andrle. - 1. vyd. -
Olomouc : Rubico, 1996. - 347 s. - (brož.)597.254
MS Windows - osobní počítač II : učebnice pro každého / I.
Andrle. - 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 1996. - 187 s. -
(brož.)597.256
MS Windows for Workgroups 3.11 : kompletní průvodce / M. Osif.
Dotisk. - Praha : Grada, 1995. - 491 s. - (brož.)597.487
MS Windows for Workgroups 3.11 snadno a rychle / M. Osif. -
Dotisk. - Praha : Grada, 1996. - 181 s. - (brož.)586.380
MS WORD 6 pro Windows / R. Pecinovský, J. Pecinovský. Dotisk. -
Praha : Grada, 1996. - 534 s. - (brož.)597.489
MS Word 6.0 CZ : učebnice pro každého / I. Andrle. - 1. vyd. -
Olomouc : Rubico, 1996. - 251 s. - (brož.)597.255
MS-DOS 6.2 : kompletní referenční příručka / P. Mikula. - Brno :
CCB, [asi 1995]. - 220 s. - (brož.)597.488
MS-DOS 6.22 - snadno a rychle / M. Kořínek. - Praha : Grada,
1995. - 134 s. - (brož.)       597.495
Muzejní klimatologie : odborný seminář : metodický list :
Valašské muzeum v Rožnově pod Radhoštěm 21.09.1993-23.09.1993. -
1. vyd. - Brno : Technické muzeum, 1995. - 62 s. - Komise
konzervátorů - restaurátorů a preparátorů při AMG, Brno. -
(brož.)II 831.223
Můj první počítač / J. Foršt. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1996. -
121 s. - (brož.)         597.266
Nakonfigurujte si počítač. 1, DOS / P. Stránský. - Vyd. 1.,
dotisk. - Praha : Grada, 1996. - 118 s. - (brož.)582.964/ 1
Nauka o materiálu / K. Macek, P. Zuna ...[et al.]. - 1. vyd. -
Praha : ČVUT, 1996. - 209 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)S
II 831.338
Nauka o podniku : učební texty pro bakalářské studium / M. Synek
...[et al.]. - Vyd. 3. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. -
383 s. - Fakulta podnikohospodářská, Praha. - (brož.)597.391
Nákladovost zemědělských výrobků v zemědělských podnicích ČR za
rok. 1995 / J. Hanibal... [et al.]. - Praha : Výzkumný ústav
zemědělské ekonomiky, 1996. - 69 s. - (brož.)590.478/ 1995
Návrh procesních systémů : programové systémy SCADA/MMI / L.
Lendryová, M. Pavelek, M. Konečný. - Vyd. 1. - Ostrava :
Slezskomoravský svaz VTSaP, 1996. - 93 s. - Pobočka č. 159
Komitét aplikované kybernetiky a informatiky, Ostrava. - (brož.)S
II 831.148
Neznámý rukopis Lazara Erckera 1569 / L. Kubátová. - Vyd. 1. -
Praha : Státní ústřední archiv, 1996. - 255 s. - (brož.)597.326
Norton Commander for Windows 95 : uživatelská příručka / M.
Měchura. - Brno : Šimon Ryšavý, [1996]. - 106 s. - (brož.)E
981.228
Norton Commander v.5.0 : uživatelská příručka / M. Měchura. -
Brno : Ryšavý, 1995. - 70 s. - (Brož.)597.493
Nová rozpočtová skladba od roku 1997 / J. Kinšt. - 1. vyd. -
Praha : Pragoeduca, 1996. - 174 s. - (brož.)597.368
Nové normy pro bezpečnost elektrických zařízení : sborník
přednášek. - Trutnov : H.V.K.L.Propag Team, 1996. - 123 s. -
(Brož.)597.032
Nový dokonalý účes : 255 rad a triků : správný střih pro každý
typ. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1996. - 149 s. - (váz.)II 831.332
Numerische Simulation und Analyse bipolarer 4H-SiC
Leistungsbauelemente / J. Mottok. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996.
- 2, 164 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)781.041
Obchodní korespondence 2 : pro obchodní akademie a obchodní školy
/ E. Fleischmannová, R. Šedý. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1996.
- 95 s. - (brož.)II 831.481
Objektové modely podniku / J. Duben. - 1. vyd. - Praha : Grada,
1996. - 199 s. - (brož.)     597.286
Obrazová a televizní technika I / E. Košťál. - Vyd. 2. - Praha :
ČVUT, 1996. - 129 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. -
(brož.)S II 831.492
Ocelové konstrukce 2 : projekt, průmyslová hala / T. Vraný. - 1.
vyd. - Praha : ČVUT, 1996. - 59 s. - Fakulta stavební, Praha. -
(brož.)S II 831.336
Office 95 : pořadač, Schedule+, .. / P. Šimek. - Praha : GComp,
1996. - 105 s. - (brož.)     597.183
Ogilvy o reklamě / D. Ogilvy. - 1. vyd. - Praha : Mangement
Press, 1996. - 223 s. - (váz.)    597.598
OLE 2.0 Automation, OLE Custom Controls / V. Plecháč. - Vyd. 1. -
Praha : GComp, 1996. - 163 s. - (brož.)597.191
Olima '96 : 4. hanácký potravinářský salon : Výstaviště Flora
Olomouc 12.09.1996-15.09.1996. - Olomouc : Výstaviště Flora
Olomouc, 1996. - 40 s. - (Brož.)780.679
Optimalizace struktury a postupů lesních výrobních systémů v
lesním hospodářství / A. Janeček. - Vyd. 1. - Praha : Česká
zemědělská univerzita, 1996. - 34 s. - (brož.)S II 831.416
Optisches Me verfahren zur Bestimmung der Bondbarkeit
metallischer Systemträger / C. Doubrava. - Erlangen : [vl.
nákl.], 1996. - 10, 157 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.438
Organizace metalurgické výroby / S. Ptáček. - 1. vyd. - Ostrava :
Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1996. - 105 s. -
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Ostrava. -
(brož.)S II 831.143
Organizational decision-making under different economic and
political conditions : Proccedings of a Symposium : Royal
Netherlands Acad. of Arts and Sciences 01.06.1994-03.06.1994 /
editors P.Drenth...[et al.]. - Amsterdam : North-Holland, 1996. -
247 s. - (brož.)780.387
Die ökonomische Theorie der Werbung - Gestaltung und Wirkung der
Werbung aus informationsökonomischer Sicht / C. Müller. -
Frankfurt am Main : [vl. nákl.], 1995. - 7, 234 s. - Inaug.-Diss.
-(Brož.)780.892
Panel 1995 : vyhodnocení kvality registru ekonomických subjektů a
základních charakteristik podniků a podnikatelů v České republice
/ zpracoval S. Palas, Z. Polednová, L. Černohouzová. -Praha :
Český statistický úřad, 1996. - 33 s., 63 tb., příl. - (Brož.)II
831.478
Peníze, poklady, padělky / B. Hlinka, P. Radoměrský. - 2. pozm. a
dopl. vyd. - Praha : Academia, 1996. - 262 s., obr. příl. -
(váz.)597.356
Persistenzkonzepte für verteilte Objektsysteme / T. Eirich. -
Erlangen : [vl. nákl.], 1995. - 2, 10, 150 s. - Inaug.-Diss. -
(Brož.)780.402
Personální řízení / L. Rejf, J. Kříž. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT,
1996. - 144 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)S II 831.261
Petrografie technických hmot / M. Gregerová. - 1. vyd. - Brno :
Masarykova univerzita, 1996. - 139 s. - Fakulta přírodovědecká,
Brno. - (brož.)S II 831.371
Pevnost Praha / V. Kupka. - 1. vyd. - Praha : FORTprint, 1996. -
91 s. - (brož.)         597.440
Pět kroků k úspěšnému bezpečnostnímu managementu : speciální
příručka pro vedoucí zaměstnance. - 1. vyd. - Brno : Institut
výchovy bezpečnosti práce, 1996. - 14 s. - (brož.)597.300
Photoelektrische Eigenschaften von Halbleiterheterostrukturen /
M. Frischholz. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 113 s. -
Inaug.-Diss. - (Brož.)780.420
Počítače a programování I : cvičení / B. Melichar, P. Slavík. -
Vyd. 3. - Praha : ČVUT, 1996. - 170 s. - Fakulta
elektrotechnická, Praha. - (brož.)S II 831.257
Podniková ekonomika : pro 4. ročník obchodních akademií / J.
Mlčoch. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 63 s. - (brož.)II
831.312
Podvojné účetnictví : účetní bestseller 1996. - 6. dopl. vyd. -
Praha : Grada, 1996. - 248 s. - (brož.)597.047
Podvojné účetnictví III : kurz celoživotního vzdělávání / A.
Kocmanová. - 2. vyd. - Brno : PC-DIR, 1996. - 70 s., příl. -
Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)S II 831.242
Podzimní aukce poštovních známek : 14. aukce : Brno 12.10.1996. -
Brno : Filatelie-Klim, 1996. - 37 s., obr. příl. - (Brož.)II
831.229
Pohledávky : komplexní účetní a daňový pohled / J. Kunešová. - 1.
vyd. - Ostrava : Sagit, 1996. - 116 s. - (brož.)597.315
Poklady skryté v účetnictví. Díl 3, Finanční řízení rozvoje
podniku / D. Kovanicová, P. Kovanic. - 1. vyd. - Praha : Polygon,
1996. - 235 s. + 1 disketa, 1 příl. - (váz.)592.074/ 3
Pomůcka ke cvičení z předmětu ZDI a DS / B. Pipková ...[et al.].
- Praha : ČVUT, 1996. - 99 s. - Fakulta dopravní, Praha. -
(brož.)S II 831.490
PowerPoint 7.0 : příprava prezentace / J. Hercik, T. Šimek. -
Praha : GComp, 1996. - 203 s. - (brož.)597.184
Problémy s Windows a jak na ně / M. Minasi. Dotisk. - Praha :
Grada, 1995. - 429 s. - (brož.)   597.490
Proceedings of the 2nd European Meeting of the International
Network for Urban Ecology : 2nd European Meeting of the
International Network for Urban Ecology. Warszawa / edited by G.
Barker...[et al.]. - Warszawa : Polska Akademia Nauk, 1994. - 288
s. - (brož.)596.916
Programování Fortran 90 / V. Zahradník. - 1. vyd. - Praha : ČVUT,
1996. - 224 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)S II 831.340
Projekce a provoz zdvihacích zařízení a pracovních plošin :
sborník přednášek. - 1. vyd. - Trutnov : H. V. K. L. Propag team,
1996. - 76 s. - (Brož.)597.296
Projektové řízení ve strojírenství / B. Lacko. - 1. vyd. - Brno :
PC-DIR, 1996. - 102, 14 s., příl. - VUT - Fakulta strojní, Brno.
- (brož.)S II 831.525
Properties and Processing of Materials : exercises / J. Sedláček.
- 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1997. - 43 s. - Fakulta
elektrotechnická, Praha. - (brož.)S II 831.501
Provoz stacionární techniky. Díl 1 / C. Kejík, J. Mareček. - Vyd.
1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. -
134 s. - (brož.)S II 831.347/ 1
Průvodce podnikatelským plánováním : plánování jako klíčový
faktor úspěchu v podnikání : podrobný a systematický návod k
sestavení podnikatelského a finančního plánu / D. Bangs. - 5.,
rev. arozš. vyd. - Praha : Pragma, 1996. - 116 s. - (brož.)II
831.479
Přesná mechanika / Z. Harna. - Vyd. 1. - Brno : Vysoké učení
technické, 1996. - 148 s. - Fakulta strojní, Brno. -
(brož.)596.943
Přestavby budov : pro 3. ročník SOU / V. Kárník. - 3., dopl. vyd.
- Praha : Sobotáles, 1996. - 159 s. - (brož.)781.044
Příjmy a vydání domácností zpravodajského souboru statistiky
rodinných účtů v České republice 1995 / zpracovala J. Veselá. -
Praha : Český statistický úřad, 1996. - 50 s. - (Brož.)II 831.309
Příklady a úlohy z automatického řízení / M. Hofreiter ...[et
al.]. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1996. - 126 s. - Fakulta strojní,
Praha. - (brož.)S II 831.334
Příklady z elektrotechniky a elektroniky / H. Obrazová ...[et
al.]. - 2. vyd. - Praha : ČVUT, 1996. - 131 s. - Fakulta strojní,
Praha. - (brož.)S II 831.335
Příprava paliva z biomasy : (studijní zpráva) / V. Sladký. -
Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. -
50 s. - (Brož.)597.069
Příručka mladých svišťů. 7 / W. Disney. - 1. vyd. - Praha :
Egmont ČR, 1996. - 156 s. - (váz.) 777.665/ 7
Příručka mladých svišťů. 8 / W. Disney. - 1. vyd. - Praha :
Egmont ČR, 1996. - 156 s. - (váz.) 777.665/ 8
Příručka pro číšníky / G. Brown, K. Hepner. - 1. vyd. - Praha :
Grada, 1996. - 195 s. - (brož.)  597.287
Public relations ve vodním hospodářství '96 : sborník ze semináře
: Praha, Kongresový sál ČSVTS 16.04.1996. - Praha : Česká
vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 1996. - 122 s. -
Ochrana podzemních vod, Praha. - (brož.)597.076
Receptář pro každý den. 5 / P. Podlaha ...[et al.]. - Vyd. 1. -
Brno : Rena, 1996. - 215 s., obr. příl. - (váz.)576.052/ 5
Recepty pro jeden hrnec z celého světa / [autorský kolektiv Pat
Alburey] ...[et al.]- Vyd. 1. - Praha : Reader's Digest Výběr,
1996. - 352 s. - (váz.)E 981.249
Repoetitorium / P. Rut, O. Karlas, K. Čapek. - 1. úplné vyd. -
Tišnov : Sursum, 1994. - Nestr. - (váz.)II 860.301
Ročenka České televize. 1995/1. - Praha : Česká televize, 1996. -
255 s. - (brož.)   II 827.619/ 1995/1
Ročenka České televize. 1995/2, Produkce tvůrčích skupin. - Praha
: Česká televize, 1996. - Nestr. - (Brož.)II 827.619/ 1995/2
Rodinná kuchařka : (609 receptů a opět rady na zhubnutí). 2 /
[připravila Zuzana Divišová] ...[et al.]- 1. vyd. - Praha :
Littera Bohemica, 1996. - 175 s., obr. příl. - (váz.)781.144/ 2
Rozhlasové hry. 1 / J. Klobouk. - 1. vyd. - Zlín : Ateliér IM,
1996. - 167 s. - (brož.)    780.888/ 1
Rukověť finančního a vnitropodnikového účetnictví : příručka pro
střední školy a veřejnost / J. Holeček, V. Kleisner. - 2., upr.
vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 191 s. - (brož.)597.442
Rušivé vlivy měničů a jejich omezování / V. Kůs. - 1. vyd. -
Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. - 84 s. - Fakulta
elektrotechnická. - Katedra aplikované elektroniky, Plzeň. -
(brož.)597.519
Řešení aktuálních problémů účtování v otázkách a odpovědích.
[10]. - Praha : Bilance, 1996. - 47 s. - (Brož.)587.763/ 10
Sborník přednášek a materiálů k I. konferenci o hornické
minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa : Horní Slavkov
17.10.1996-18.10.1996 / [editor Pavel Beran] - Sokolov :
Okresnímuzeum, 1996. - 146 s. - (Brož.)II 831.388
Sedmnáct zpovědí : důvěrné rozhovory redaktora Blesku s českými
manažerkami, podnikatelkami a političkami / J. Bauer. - Vyd. 1. -
Praha : X-Egem, 1996. - 118 s. - (brož.)780.950
Simulation mehrdimensionaler Systeme mit Hilfe von
Funktionaltransformationen / R. Rabenstein. - Erlangen : [vl.
nákl.], 1996. - 2, 166 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)781.035
Sladkovodní ryby zdravě a pestře : 192 předpisů / J. Tlach, R.
Berka. - 1. vyd. - Praha : Menu, 1996. - 32 s. - (brož.)II
860.422
Slovník pojmů v logistice / [zpracoval Petr Hajna, Ladislav
Dvořák]. - [Vyškov] : [Vysoká vojenská škola pozemního vojska],
1996. - 44 s. - (Brož.)597.428
Soumrak stíhačů / W. Girbig. - Vyd. 1. - Plzeň : Mustang, 1995. -
174 s., obr. příl. - (váz.)   597.449
Sovětští poradci a ekonomický vývoj v ostravsko-karvinském revíru
/ D. Janák, Z. Jirásek. - Opava : Open Education & Sciences,
1996. - 119 s. - Slezský ústav Slezského zemského muzea, Opava. -
(brož.)597.181
Spotřeba paliv v ČR v roce 1995 : výsledky zpracování ročních
statistických výkazů EP 5-01 a EP 6-01 / A. Macúchová. - Praha :
Český statistický úřad, 1996. - 13 s. - (brož.)II 831.248
Spotřeba potravin a predikce vývoje poptávky po potravinářském
zboží. [1996] / O. Štiková... [et al.]. - Praha : Výzkumný ústav
zemědělské ekonomiky, 1996. - 37 s., 4 tb. příl. -
(brož.)593.722/ 1996
Statistická radiotechnika / Z. Hrdina. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT,
1996. - 233 s., přeruš. str. - Fakulta elektrotechnická, Praha. -
(brož.)S II 831.264
Stavby pro bydlení dokončené v České republice v roce 1995 / V.
Jehlička. - Praha : Český statistický úřad, 1996. - 196 s. -
(Brož.)II 831.276
Stavební mechanika - CAL : doplňkové skriptum / J. Máca, P.
Konvalinka. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1996. - 72 s. + 6 příl. -
Fakulta stavební, Praha. - (brož.)S II 831.259
Stavební technologie II : pro 2. ročník SOU učebního oboru zedník
/ O. Tibitanzl, F. Kodl. - 4., upr. vyd. - Praha : Sobotáles,
1996. - 167 s. - (brož.)781.043
Sto dvacet pět let ČKD a sto let elektrotechnické výroby u nás :
1871-1996 / [autoři textů Jaroslav Setikovský, Vladimír Liška] -
Vyd. 1. - Pacov : NUGA, 1996. - 133 s. - ČKD Praha Holding,Praha.
- (váz.)II 831.286
Stochastic and spatial structures of dynamical systems :
Proceedings of the colloquium : Amsterdam 26.01.1995-27.01.1995 /
edited by S. Strien, S. Lunel. - Amsterdam : North-Holland, 1996.
-9, 231 s. - (brož.)780.390
Strojírenská technologie 1. Díl 1, Nauka o materiálu / M. Hluchý,
J. Kolouch. - V Scientii 1. vyd. - Praha : Scientia, 1996. - 216
s. - (brož.)780.292/ 1

Strojnictví : stroje a zařízení pro zpracování dřeva : pro
studijní obory zpracování dřeva na SOŠ / F. Janíček. - 1. vyd. -
Praha : Sobotáles, 1996. - 377 s. - (brož.)597.523
Strojnictví pro střední odborná učiliště nestrojírenská / J.
Doleček, Z. Holoubek. - 4., upr. vyd. - Praha : Sobotáles, 1996.
- 188 s. - (brož.)781.045
Struktura a vlastnosti konstrukčních materiálů / K. Macek, V.
Sedláček, K. Stránský. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1996. - 111 s. -
Fakulta dopravní, Praha. - (brož.)S II 831.262
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Kamenickém Šenově :
1856-1996 : Kamenický Šenov 06.1996 / [texty Antonín Langhamer].
- Kamenický Šenov : Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská,
1996. - 43 s. - (Brož.)II 831.512
Synthese, Struktur und Reaktivität von Nickel- und
Platinkomplexen mit neuen mehrzähnigen Organoschwefelliganden /
D. Häussinger. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 208 s. -
Inaug.-Diss. -(Brož.)781.004
Systems Integration '96 : 4th International Conference :
proceedings : Prague 06.1996 / edited by J. Pour, J. Voříšek. -
1st Ed. - Prague : The Czech Society for Systems Integration,
1996. -607 s. - (brož.)II 831.250
Škola vaření pro začátečníky i pokročilé. - 1. vyd. - Praha :
Knižní klub, 1996. - 236 s. - (váz.)780.827
Tajemný hrad / M. Gabrielová...[et al.]. - [Praha] : TOJA, 1996.
- Nestr. - (Brož.)      II 860.334
Technická měření / A. Bráza, J. Jenčík. - Vyd. 5. přeprac. -
Praha : ČVUT, 1996. - 208 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)S
II 831.265
Technická praktika - ruční obrábění dřeva / E. Vlásek. - Vyd. 1.
- Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. - 120 s. - Fakulta
pedagogická, Plzeň. - (brož.)597.330
Technika a fyzika : studijní materiál pro další vzdělávání
učitelů / J. Hubeňák. - Hradec Králové : Mafy, 1996. - 89 s. -
(brož.)597.544
Technika administrativy IV : obchodní korespondence, písemnosti v
podnikatelské činnosti : pro střední školy / M. Preislerová, L.
Štěchová. - Vyd. 2. - Praha : Fortuna, 1996. - 112 s. -(brož.)II
831.507
Technika počítačů / P. Michalík. - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská
univerzita, 1996. - 72 s. - Fakulta pedagogická, Plzeň. -
(brož.)597.331
Technika pro zpracování živočišných produktů. 2 / J. Mareček, B.
Groda, L. Sychra. - Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a
lesnická univerzita, 1996. - 110 s. - (brož.)S II 830.523/ 2
Technologie kovů / B. Rychlíková. - Vyd. 2., opr. - Ostrava :
Ostravská univerzita, 1996. - 250 s. - Pedagogická fakulta,
Ostrava. - (brož.)597.239
Technologie slévání, tváření a svařování : návody na cvičení / V.
Bernášek, F. Černý. - 2. vyd., reedice. - Plzeň : Západočeská
univerzita, 1996. - 174 s. - Fakulta strojní, Plzeň. -
(brož.)597.107
Technologie tváření : plošné a objemové tváření / M. Dvořák, F.
Gajdoš, K. Novotný. - Brno : WELCO, 1996. - 169 s. - VUT. -
Fakulta strojní, Brno. - (brož.)S II 831.237
Teoretická elektrotechnika II : sbírka příkladů / J. Schieblová,
L. Brančík. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR, 1996. - 139 s. - VUT -
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Brno. - (brož.)S II
831.527
Teoretická informatika / J. Kolář. - 1. vyd. - Praha : Česká
informatická společnost, 1996. - 168 s. - (brož.)S II 831.266
Teorie obecné systémové analýzy optimalizace parametrů lesní
techniky a její verifikace / A. Janeček. - Vyd. 1. - Praha :
Česká zemědělská univerzita, 1996. - 85 s. - (brož.)S II 831.417
Textové editory MS Word 6.0 : pro posluchače všech oborů / Z.
Havlíček, E. Jablonská, P. Kubíček. - Vyd. 1. - Praha : Credit,
1996. - 128 s. - Západočeská univerzita.- Provozně
ekonomickáfakulta, Praha. - (brož.)597.333
Těžká děla Škoda / M. Prášil. - 1. vyd. - Brno : Společnost
přátel československého opevnění, 1995. - 81 s. - (Brož.)II
831.269

1000 let hornictví cínu ve Slavkovském lese / P. Beran...[et
al.]. - Vyd. 1. - Sokolov : Okresní muzeum, 1996. - 194 s. -
(Váz.)II 831.407
Ukončení těžby a úpravy Sn, W rud na závodě Stannum, Rudné doly
Příbram s. p. k lednu 1991 / P. Beran, P. Suček, R. Tomíček. -
Sokolov : Okresní muzeum, 1996. - 46 s. - (Brož.)597.272
Umfang und Grenzen der Speicherung und Übermittlung
personenbezogener Daten im Bereich der Wirtschaftsauskunfteien /
D. Frormann. - Düsseldorf : [vl. nákl.], 1993. - 5, 170 s. -
Inaug.-Diss. - (Brož.)780.602
Určení optimálních parametrů lesních výrobních systémů z hlediska
přenosu energie na podkladě teoretické analýzy problematiky / A.
Janeček. - Vyd. 1. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 1996. -
56 s. - (brož.)S II 831.415
Účetnictví : úplný soubor předpisů pro jednoduché a podvojné
účetnictví podnikatelů : podle stavu k 1. 10. 1996. - Ostrava :
Sagit, 1996. - 112 s. - (brož.)597.099
Účetnictví a kalkulace nákladů v zemědělství : účtová osnova,
finanční analýza, příklady / M. Neplechová, J. Novák. - Praha :
Bilance, 1996. - 285 s. - (Brož.)597.034
Účetnictví pro 3. ročník obchodních akademií / V. Munzar, V.
Kleisner. - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 167 s. -
(brož.)II 831.482
Účetnictví ve schématech pro obchodní akademie / J. Čuhlová. - 1.
vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 86 s. - (brož.)II 831.314
Údržba a opravy automobilů Škoda 105, 120, 125, 130, 135, 136
Garde, Rapid / J. Andrt. - 3., nezm. vyd. - Praha : T. Malina,
1996. - 510 s. - (váz.)597.139
Úplné náklady práce v ČR podle výsledků výběrového šetření za rok
1995. - Praha : Český statistický úřad, 1996. - 64 s., příl. -
(Brož.)II 831.477
Úplné znění platových předpisů pro rozpočtové a některé
příspěvkové organizace platné k 1. dubnu 1996 s výkladem. - 1.
vyd. - Praha : JAN, 1996. - 47 s. - Ministerstvo práce a
sociálních věcí, Praha. - (brož.)597.348
Úvod do elektrotechniky / M. Cipra, M. Kříž, V. Kůla. - Vyd. 1. -
Praha : ČVUT, 1996. - 150 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. -
(brož.)S II 831.486
Úvod do matematického programu Derive / B. Černá, E. Vřešťál. -
Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita,
1996. - 53 s. - (brož.)S II 831.349
Úvod do problematiky systémů zabezpečování jakosti / [Pavel
Štěpán]. - Praha : Wahlberg, 1993-1994. - 96 s. - (Brož.)597.434
V mikrovlnce snadno a rychle. - Praha : Knižní klub, 1996. - 158
s. - (váz.)           780.828
Vaříme zdravě a chutně pro fenylketonuriky / J. Komárková, H.
Náglová. - Praha : Nadace docentky Blehové, 1996. - 244 s. -
(váz.)780.539
Vegetační doprovod vodních toků a nádrží / M. Šlezingr. - Brno :
CERM, 1996. - 89 s. - VUT - Fakulta stavební, Brno. - (brož.)S II
831.524
Velká česká kuchařka. - Vyd. 5. - Praha : Josef Šimon, 1996. -
783 s., obr. příl. - (váz.)   II 831.410
Velká kniha pro malé mistry. 2 / U. Barff, I. Burkhardt, J.
Maier. - Vyd. 1. - Praha : Ikar, 1996. - 224 s. + 1 příl. -
(váz.)775.521/ 2
Velká kniha super her : 6 elektronických her. - Čes. vyd. 1. -
Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - Nestr. + 1 elektronická kostka,
1 sada barevných hracích značek. - (váz.)II 860.435
Velký Al vypráví : systém získávání spolupracovníků, tajemství 
úspěšného podporování / T. Schreiter. - Vyd. 2. - Brno : Jiří
Alman, 1996. - 114 s. - (brož.)597.024
Verifikation der potentiellen natürlichen Vegetation mittels
Vegetationssimulation / R. Lindacher. - Erlangen : [vl. nákl.],
1996. - 127 s., obr. příl. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.988
Video-technika-kamery : televizory, videorekordéry, videokamery a
jak dobře natáčet / P. Zapletal. - 1. vyd. - Olomouc : Rubico,
1995. - 359 s. - (váz.)597.234
Vision - Eine Architektur für die Physikalisch-Basierte
Bildsynthese / P. Slusallek. - Erlangen : [vl. nákl.], 1995. -
28, 269 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)781.015
Visual Basic 4 : krok za krokem / M. Halvorson. - Praha : Plus,
1996. - 38, 372 s. + 1 disketa. - (brož.)597.471
Visual Basic 4 : kompletní kapesní průvodce / J. Hückstädt. - 1.
vyd. - Praha : Grada, 1996. - 525 s. - (brož.)597.620
Visual FoxPro 3.0 : programujte objektově / V. Plecháč. - Praha :
GComp, 1996. - 332 s. - (brož.) 597.189
Visual FoxPro 3.0 : praktické programování / V. Plecháč. - Praha
: GComp, 1996. - 165 s. - (brož.)597.188
Vlastnosti skel / I. Fanderlik. - 1. vyd. - Praha :
Informatorium, 1996. - 313 s. + 1 disketa. - (váz.)596.856
Vliv závlah odpadními vodami na životní prostředí : (studijní
zpráva) / J. Šálek. - Praha : Ústav zemědělských a
potravinářských informací, 1996. - 56 s. - (Brož.)597.177
Vodohospodářské soustavy / K. Nacházel ...[et al.]. - 1. vyd. -
Praha : ČVUT, 1997. - 75 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)S
II 831.499
Vybrané kapitoly z dějin techniky / J. Dluhoš, M. Vala. - Vyd. 1.
- Ostrava : Ostravská univerzita, 1996. - 61 s. - Pedagogická
fakulta, Ostrava. - (brož.)597.310
Vybrané statě a automatického řízení / J. Balátě. - 2. vyd. -
Brno : Vysoké učení technické, 1996. - 359 s. - Fakulta
technologická, Zlín. - (brož.)S II 831.495
Vybrané statě z teorie firmy. Část 1 / J. Coufal, B. Kadeřábková.
- Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1996. - 92 s. - Fakulta stavební,
Praha. - (brož.)S II 831.484/ 1
Vytápění rodinných domků / M. Lázňovský, M. Kubín, P. Fischer. -
Vyd. 1. - Praha : T.Malina, 1996. - 488 s. + 2 příl. -
(váz.)597.138
Využití moderních CAD/CAM systémů při programování NC strojů :
skripta pro výuku programování NC strojů / K. Jandečka. - 1. vyd.
- Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. - 155 s. - Fakulta
strojní, Plzeň. - (brož.)597.105
Výchova lesních porostů pod vlivem průmyslových imisí : metodika
porostní výchovy pro stabilizaci smrkových a borových porostů a
porostů náhradních dřevin (břízy a smrku pichlavého) v imisních
oblastech / M. Slodičák. - Praha : Ústav zemědělských a
potravinářských informací, 1996. - 20 s. - (Brož.)597.317
Výcvik manažerů zemědělských podniků / J. Erbes, Z. Pošvář. -
Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. -
30 s. - (Brož.)597.393
Výroba dřevěného nábytku. Část 1 / A. Trávník. - Vyd. 1. - Brno :
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. - 218 s. -
(brož.)S II 831.352/ 1
Vzdělávání a rozvoj manažerů / J. Prokopenko, M. Kubr ...[et
al.]. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1996. - 631 s. - International
Labour Organization. - (váz.)597.280
Vzpomínková akce na tvrzi Bouda k 50. výročí konce 2. světové
války v Evropě, k 57. výročí květnové mobilizace v roce 1938, k
5. výročí zahájení činnosti muzea na tvrzi Bouda / [M. Ráboň]
...[et al.]- [Brno] : [Společnost přátel československého
opevnění], 1995. - 8 s. - (Brož.)597.027
Weltseeverkehr: Märkte zwischen Boom und Baisse / H. Böhme. -
Kiel : Institut für Weltwirtschaft, 1996. - 57 s. - (Brož.)II
860.327
Windows 3.1 - snadno a rychle / M. Hruška. - Dotisk. - Praha :
Grada, 1996. - 140 s. - (brož.)  597.494
Windows 95 : kniha pro začátečníky / A. Kastner. - Praha : GComp,
1995. - 210 s. - (brož.)    597.187
Windows 95 : multimédia, komunikace a sítě / A. Kastner. - Praha
: GComp, 1996. - 268 s. - (brož.)597.186
Windows 95 : kniha pro pokročilé / A. Kastner. - Praha : GComp,
1996. - 265 s. - (brož.)     597.185
Windows NT 3.5 a 3.51 Server : podrobný průvodce / M. Osif. -
Vyd. 1., dotisk. - Praha : Grada, 1996. - 455 s. - (brož.)597.605
Windows NT 3.5 a 3.51 Workstation : podrobný průvodce / M. Osif.
- Vyd. 1., dotisk. - Praha : Grada, 1996. - 444 s. -
(brož.)597.606
Windows snadno a dobře / R. Pecinovský, J. Pecinovský. - Vyd. 1.,
dotisk. - Praha : Grada, 1996. - 245 s. - (brož.)597.604
Word 7 pro Windows 95 : průvodce / R. Borland. - Praha : Plus,
1996. - 12, 494 s. - (brož.)    597.470
Word 7 pro Windows 95 : snadno a rychle / J. Pecinovský. - Vyd.
1., dotisk. - Praha : Grada, 1996. - 134 s. - (brož.)597.491
World-Wide Web pro čtenáře, autory a misionáře / P. Satrapa. - 2.
vyd. - Praha : Neokortex, 1996. - 317 s. - (Brož.)588.979
Základní pojmy z chemie a technologie polymerů, jejich
mezinárodní zkratky a obchodní názvy / V. Ducháček. - Vyd. 1. -
Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1996. - 56 s. -
Fakultachemické technologie, Praha. - (brož.)S II 831.245
Základy konstruování / P. Svoboda, R. Kovářík, J. Brandejs. - 1.
vyd. - Brno : PC-DIR, 1996. - 186 s. - VUT. - Fakulta strojní,
Brno. - (brož.)S II 831.302
Základy optimalizace a rozhodování : příručka pro distanční
studium / K. Rais. - 2. vyd. - Brno : PC-DIR, 1996. - 93 s. -
VUT. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)S II 831.303
Základy podnikové ekonomiky pro první ročník obchodní akademie a
obchodní školy / D. Chromá, M. Vykopalová, M. Czontala. - 2.,
upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 127 s. - (brož.)II 831.315
Základy strojírenské technologie / R. Čada... [et al.]. - 1. vyd.
- Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1996. - 108
s. - Fakulta strojní, Ostrava. - (brož.)S II 831.145
Zbrusu nová za 30 dnů / S. Voak. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný,
1996. - 154 s. - (brož.)    597.173
Zielorientiertes Monitoring als Brücke zwischen Entwicklung und
Leistungsbewertung paralleler und verteilter Systeme / P.
Dauphin. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 8, 173 s. -
Inaug.-Diss. -(Brož.)780.404
Zjawiska elektromagnetyczne w procesach technologicznych / M.
Dabrowski. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk,
1995. - 6 s. - (brož.)596.920
Zkušenosti z praktického využívání čistírenských kalů v
zemědělství : sborník přednášek z konference : Plzeň 26.09.1996.
- Plzeň : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost,
1996. -63 s. - Vodohospodářský podnik, Plzeň. - (brož.)597.075
Známky / M. Briggs. - 1. čes. vyd. - Praha : Slovart, 1996. - 76
s. - (váz.)          II 831.253
Zpracování akustických signálů / F. Kadlec. - Vyd. 1. - Praha :
ČVUT, 1996. - 194 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. -
(brož.)S II 831.263
Zur Entwicklung der industriellen Beziehungen nach der
Wiedervereinigung: Arbeitgeberstrategien auf überbetrieblicher
Ebene unter besonderer Berücksichtigung des "Revisionsstreits" in
der ostdeutschen Metallindustrie / N. Schott. - Frankfurt am Main
: [vl. nákl.], 1995. - 5, 145 s. - Inaug.-Diss. -
(Brož.)780.601

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno       *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2020
Aktualizováno: 17.01.2020 14:58
TOPlist