Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1996 (listopad-prosinec) - J. Lékařství

za listopad-prosinec 1996

Acta Medica (Hradec Králové). Vol. 39. 1996. No. 1. - Prague :
Karolinum, 1996. - 54 s. - Lékařská fakulta Univerzity Karlovy,
Hradec Králové. - (Brož.)260.157/ 39(1996)1
Alter - ganz alltäglich : ein Handbuch für die pastorale Praxis.
- 1. Aufl. - Leipzig : Benno, 1992. - 286 s. - (brož.)779.982
The Alzheimer's Sourcebook for Caregivers : a Practical Guide for
Getting through the Day / F. Davidson. - Los Angeles : Lowell
House, 1994. - 234 s. - (brož.)780.510
Anatomie člověka pro výtvarníky / J. Kos. Ilustroval P. Žilák. -
Vyd. 1. - Praha : Aventinum, 1996. - 168 s. - (váz.)II 831.442
Antistresový program pro učitele : projevy, příčiny a způsoby
překonání stresu z povolání / C. Hennig, G. Keller. - 1. vyd. -
Praha : Portál, 1996. - 99 s. - (brož.)597.048
Arbeit und Sexualität / K. Irmer. - Frankfurt am Main : [vl.
nákl.], 1995. - 14, 367 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.900
Asertivitou proti stresu / J. Praško, H. Prašková. - 1. vyd. -
Praha : Grada, 1996. - 181 s. - (brož.)597.102
Atlas anatomie. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. -
96 s. - (váz.)        II 831.443
Bakterie z čeledi Enterobacteriaceae ve vodním prostředí / J.
Veger, D. Baudišová. - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav
vodohospodářský T.G.Masaryka, 1996. - 99 s. - (brož.)597.023
Behandlung der Antigeninduzierten Arthritis der Ratte mit
Anti-Makrophagenprinzipien und monoklonalen Anti-CD4 Antikörpern
/ E. Buchner. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 129 s. -
Inaug.-Diss. - (Brož.)780.445
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : doprovodné učební texty
přednášek. - 1. vyd. - Brno : Institut výchovy bezpečnosti práce,
1996. - 108 s. - (brož.)597.302
Buď Fit! : program, který Vás naučí zdravě žít, cvičit a být fit
/ C. Everson, C. Jacobs. - 1. vyd. - Praha : Ikar, 1996. - 237 s.
- (váz.)II 831.434
Cestování s Pěti Tibeťany : nové pohledy do starého tajemství /
W. Gillessen, B. Gillessen. - 1. vyd. - Praha : Pragma, 1996. -
166 s. - (brož.)780.668
Charakterisierung der ektopen Expression Lymphocyten-spezifischer
Gene in colorectalen Tumorzellinien / K. Mayer. - Erlangen : [vl.
nákl.], 1996. - 220 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.406
Charakterisierung des ALL-1 Gens der SEM pro-B-Zell
Leukämie-Linie mit Translokation t(4;11) und einer internen
Deletion des ALL-1 Gens in Patienten mit akuter lymphatischer
T-Zell-Leukämie / K. Löchner. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. -
70 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.432
Chemische Analyse und Bildung individualspezifischer Gerüche in
Humanurin / K. Haberkorn. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 158
s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)781.018
Chraňte si své srdce / P. Bragg, P. Bragg. - 1. vyd. - Praha :
Pragma, 1993. - 148 s. - (brož.)  597.258
Chronický únavový syndrom / A. Hilgers, I. Hoffmann. - Praha :
Ivo Železný, 1996. - 171 s. - (brož.)597.171
Co vám matka říci nemohla a otec nevěděl / J. Gray. - Praha :
Práh, 1995. - 301 s. - (váz.)    597.140
Community Medicine : Practical Handbook / I. Koupilová, J.
Holčík. - 2nd ed. - Brno : Masaryk Univerzity, 1996. - 114 s. -
Faculty of Medicine, Brno. - (brož.)S II 831.372
Cvičení z detekce a měření ionizujícího záření / F. Cvachovec, J.
Jandl. - 1. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 1996. - 46 s. -
Fakulta chemická, Brno. - (brož.)S II 831.238


Darstellung und Charakterisierung Dexamethason enthaltender
Liposomen sowie deren Einsatz in Parenteralia und Externa / R.
Schabik. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 186 s. - Inaug.-Diss.
-(Brož.)781.014
Dělej, co máš rád, a peníze přijdou samy / M. Sinetar. - Praha :
Pragma, 1996. - 190 s. - (brož.) 780.709
Dětská masáž : pro šťastné, zdravé dítě / P. Walker. - 1. čes.
vyd. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - 94 s. - (brož.)597.474
Dětský domácí lékař. - [Praha] : Pragma, 1995. - 10, 400 s. -
(Váz.)               597.278
Diabetická kuchařka / B. Jones. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka
a Vašut, 1996. - 94 s. - (váz.)II 831.446
Dieta? : všechno se vším souvisí / L. Kořínková. - 1. vyd. -
Praha : Eminent, 1996. - 143 s. - (váz.)780.927
Dny zdravotně postižených Vivat Vita '96 : 6. ročník prodejní a
kontraktační výstavy kompenzačních a protetických pomůcek s
mezinárodní účastí.. : Výstaviště Flora Olomouc
26.09.1996-29.09.1996. - Olomouc : Výstaviště Flora Olomouc,
1996. - Nestr. - (Brož.)780.680
Doktorka z domu Trubačů / I. Borská. - Vyd. 5. - Praha : Motto,
1996. - 279 s., obr. příl. - (váz.)781.057
Drahokam v lotosu : úplný a systematický kurz tantrické krijajógy
: sexuální cesta k vyššímu vědomí / S. Saraswati, B. Avinasha. -
Praha : Pragma, 1995. - 212 s. - (brož.)780.686
2. výroční přednáška k poctě J. L. Fischera / [odpovědný redaktor
Jiří Hájek] - Vyd. 1. - Olomouc : Univerzita Palackého 1996. - 38
s. - (brož.)597.454
12. aktiv revizních techniků elektrických zařízení "Teorie v
praxi" : sborník přednášek. - 1. vyd. - Trutnov : H.V.K.L.Propag
Team, 1996. - 61 s. - (Brož.)597.033
Ehinokokoza / J. Brglez, T. Wikerhauser. - Ljubljana : Slovenska
akademija znanosti in umetnosti, 1992. - 116 s. - (brož.)596.921
Einstellung psychisch Kranker zur psychiatrischen
Krankenhausbehandlung / F. Böcker. - Regensburg : S. Roderer,
1996. - 552 s. - (brož.)597.067
Elektrické rozvody ve zdravotnictví 96' : sborník přednášek. - 1.
vyd. - Trutnov : H. V. K. L. Propag team, 1996. - 80 s. -
(Brož.)597.295
Elementy psychologii zdrowia / redakcia G. Dolinska-Zygmunt. -
Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 296 s. - (brož.)597.003
Entsorgung radioaktiver Stoffe : Fakten, Probleme und
verantwortungsbewu tes Handeln / E. Finckh... [et al.]. -
Erlangen : Universitätsbund Erlangen-Nürnberg, 1994. - 269 s. -
(brož.)597.066
Die Entwicklung alloplastischer Tantal-Stents mit einer
blutverträglichen Beschichtung aus amorphem Siliziumkarbid für
die interventionelle Kardiologie / M. Amon. - Erlangen : [vl.
nákl.], 1996. - 121 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.443 Entwicklung diagnostischer Verfahren auf DNA- und Proteinebene
zur Identifizierung von Anlageträgern bei Familiärer Adenomatöser
Polyposis (FAP) / C. Kraus. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. -11,
161 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.983
Epidemiologické studie / V. Janout. - Vyd. 1. - Brno : Institut
pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. - 130 s.
- (brož.)597.313
Feldenkraisova metoda : pohybem k sebeuvědomění / M. Feldenkrais.
- Vyd. 1. - Praha : Pragma, 1996. - 185 s. - (brož.)597.216
Fit pro život 2. Část 2, Utajené pravdy zdraví našich dětí.
Kuchařka / H. Diamond, M. Diamond. - Praha : Praga, 1994. - 221
s. - (brož.)589.978/ 2(2)
Funkční anatomie pohybového systému : obecná anatomie / I.
Dylevský. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 170 s. -
Pracoviště funkční anatomie 2. lékařské fakulty, Praha. -
(brož.)597.057
Fyziatrie : 1. a 2. část / D. Jandová. - 1. vyd. - Olomouc :
Univerzita Palackého, 1996. - 130 s. - (brož.)S II 831.529
Gaschromatographisch/massenspektrometrische Analyse von
Proteinaddukten als Beitrag zum biochemischen Effekt-Monitoring
kanzerogener Arbeitsstoffe / M. Bader. - Erlangen : [vl. nákl.],
1996. - 173 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.447
Glycoproteins and Disease / editor J. Montreuil... [et al.]. -
Amsterdam : Elsevier, 1996. - 26, 486 s. - (váz.)597.274
Gynekologická endoskopie / D. Kužel. - 1. vyd. - Praha : Galén,
1996. - 188 s. - (váz.)      597.052
Idee, Entwicklung, Dokumentation und Diskussion einer stationären
Sprachheiltherapie / P. Kreuels. - Frankfurt am Main : [vl.
nákl.], 1995. - 186 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.603
Imunologie v klinické praxi I : HIV onemocnění a AIDS jako modely
postižení imunitního systému / J. Svoboda. - Praha : Marvil,
1996. - 435 s. - (Váz.)597.145
Jak jsem zhubl třicet kilo a už nepřibral : moje cesta ke zdravé
výživě / J. Šimek. - Praha : Práh, 1995. - 125 s. -
(brož.)597.162
Jak zvládat svůj krevní tlak? / I. Mühlhauser ...[et al.]. -
Olomouc : Alda, 1996. - 109 s. - (brož.)597.473
Kniha o marihuaně : kompilace / L. Dupal. - 2. vyd. - Praha :
Maťa, 1996. - 121 s. - (brož.)   597.377
Kontrola mastitid při produkci mléka : sborník k semináři :
Rapotín 16.05.1996. - 1. vyd. - Šumperk : Svaz výrobců a
zpracovatelů mléka pro kojeneckou a dětskou výživu, 1996. - 106
s. -(Brož.)597.051
Kouzelné umění čínské masáže / Liu Shisen, Gao Jimin. - Praha :
Pragma, 1995. - 278 s., příl. - (brož.)597.217
Kožní projevy při diabetes mellitus / O. Vohradníková, J.
Perušičová. - Praha : Maxdorf, 1996. - 159 s. - (brož.)597.500
Lečenije i reabilitacija bol'nych psoriazom / V. Korsun. - Minsk
: Navuka i technika, 1991. - 125 s. - (brož.)780.188
Lemon : učební texty pro sestry a porodní asistentky. 1 /
[Margaret Alexander] ... [et al.]- Vyd. 1. - Brno : Institut pro
další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. - 184 s. -
Světová zdravotnická organizace. - Regionální úřadovna pro
Evropu, Copenhagen. - (brož.)II 831.504/ 1
Lexikon der Zahnmedizin / W. Hoffmann-Axthelm. - 6.(11.), neu
bearb. und erw. Aufl. - Berlin : Quintessenz, 1995. - 10, 837 s.
- (váz.)597.111
Léčení pránou : věda a umění pránického léčení / Sui Choa Kok. -
1. vyd. - Praha : Pragma, 1996. - 243 s., obr. příl. -
(brož.)780.674
Léčivá moc mysli : obrození těla, ducha a mysli / J. Borysenko,
M. Borysenko. - 1. vyd. - Praha : Pragma, 1996. - 229 s. -
(brož.)780.689
Lékař radí těhotným / W. Prinz. - Vyd. 1. - Praha : Knižní klub,
1996. - 206 s. - (váz.)     597.354
Lidské tělo. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - 96
s. - (váz.)         II 831.444
Lung Cancer : current Topics : 3rd Central European Lung Cancer
Conference : Prague 28.05.1995-31.05.1995 / Editors P.
Zatloukal...[et al.]. - 1st Ed. - Prague : Scientia Medica, 1996.
- 137s. - (váz.)597.352
Lymeská borelióza / P. Bartůněk ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha :
Grada, 1996. - 66 s., obr. příl. - (brož.)597.508
Lymeská borrelióza : diagnostika, léčba, postižení nervového
systému / M. Bojar. - Praha : Maxdorf, 1996. - 224 s., 3 obr. na
příl. - (brož.)597.452
Malá encyklopedie zdravotního pojištění v otázkách a odpovědích :
současný právní stav včetně změn k datu 1.7.1996 : pro
zaměstnavatele, mzdové účetní, zaměstnance, podnikatele, občany /
A. Daněk, J. Glet. - 1. vyd. - Praha : Linde, 1996. - 63 s. -
(brož.)597.021
Mars a Venuše v ložnici : jak si zachovat lásku a vášeň / J.
Gray. - Praha : Práh, 1996. - 171 s. - (váz.)597.311
Miniinvazivní chirurgie / M. Duda, S. Czudek ... [et al.]. -
Třinec : Nemocnice Podlesí, 1996. - 231 s. - (Váz.)II 831.287
Mír, láska & uzdravení / B. Siegel. - 1. vyd. - Praha : Pragma,
1994. - 308 s. - (brož.)     780.688
Mnohočetný myelom : informace pro pacienty a jejich blízké / Z.
Adam, J. Vorlíček, I. Mareschová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova
univerzita, 1996. - 32 s. - 2. interní klinika FNsP, Brno.
-(brož.)597.232
Model činnosti bezpečnostního technika : (soubor základních
dokumentů pro zajišťování BOZP) : (praktická cvičení) / J.
Brácha. - Vyd. 1. - Brno : Institut výchovy bezpečnosti práce,
1996. -225 s. - (brož.)597.308
Die myonneutrinoinduzierte Reaktion 12C(NY, NY')12C*(15.11 MeV)
im prompten Zeitfenster / O. Stumm. - Erlangen : [vl. nákl.],
1996. - 100 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)781.003
Nárys patologické fyziologie. 1 / J. Hrbek ... [et al.]. - Vyd.
1/2. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990. - 226 s.
- Univerzita Palackého. - Fakulta lékařská, Olomouc. - (Brož.)II
813.996/ 1
Nejstřeženější tajemství - sexuální zneužívání dětí / V. Täubner.
- Vyd. 1. - Praha : Trizonia, 1996. - 116 s. - (brož.)597.086
Nemocným nablízku : jak pomáhat v těžkých chvílích / H. Pera, B.
Weinert. - Vyd. 1. - Praha : Vyšehrad, 1996. - 199 s. -
(váz.)597.530
Nesmrtelné tělo, nekonečná duše : kvantová alternativa
dlouhověkosti / D. Chopra. - Praha : Pragma, 1996. - 346 s. -
(váz.)597.276
Ein neuartiger Mechanismus zur gemeinsamen Regulation der
Synthese von Interleukin (IL)-4, IL-5 und IL-6 / A. Weiss. -
Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 71 s. - Inaug.-Diss. -
(Brož.)781.002
Nové normy pro bezpečnost elektrických zařízení : sborník
přednášek. - Trutnov : H.V.K.L.Propag Team, 1996. - 123 s. -
(Brož.)597.032
O týrání a zneužívání / S. Mufson, R. Kranz. - Praha : Lidové
noviny, 1996. - 131 s. - (brož.)  597.525
O úzkosti a depresi / M. Maloney, R. Kranz. - Praha : Lidové
noviny, 1996. - 141 s. - (brož.)   597.524
23. Ostravské dny dětí a dorostu : Rožnov pod Radhoštěm
10.05.1995-12.05.1995 / redakce L. Komárek...[et al.]. - Praha :
Státní zdravotní ústav, 1996. - 171 s. - (Brož.)597.294
Ošetřovatelství III : pro 3. ročník středních zdravotnických
škol, obor všeobecná sestra / J. Vučková. - 1. vyd. - Praha :
Fortuna, 1996. - 150 s. - (brož.)597.131
Personální bibliografie SZÚ. 1994 / 1995 / redaktor L. Komárek. -
Praha : Státní zdravotní ústav, 1996. - 97 s. - (Brož.)768.562/
1994-95
Pět kroků k úspěšnému bezpečnostnímu managementu : speciální
příručka pro vedoucí zaměstnance. - 1. vyd. - Brno : Institut
výchovy bezpečnosti práce, 1996. - 14 s. - (brož.)597.300
Pět Tibeťanů : staré tajemství himálajských údolí působí zázraky
/ P. Kelder. - Praha : Pragma, 1996. - 95 s. - (brož.)780.667
Povídání o hipoterapii / [Eva Vávrová, Jana Podrápská, Martina
Vlachová] - 1. vyd. - Vyškov : PIAFA, 1996. - 34 s. -
(Brož.)597.432
Proč nejíst maso / M. Záruba. - 1. vyd. - Praha : Avatar, 1996. -
105 s. - (brož.)        597.261
Přehled laboratorních vyšetření / J. Peprla, P. Kuklínek. - 2.
dopl. vyd. - Brno : Ami studio, 1996. - 219 s. - (Brož.)597.263
Přirozené těhotenství : praktický holistický návod k duševní a
tělesné pohodě od početí k porodu / J. Balaskas. - Praha :
Svojtka a Vašut, 1996. - 94 s. - (brož.)597.475
Příjmy a vydání domácností zpravodajského souboru statistiky
rodinných účtů v České republice 1995 / zpracovala J. Veselá. -
Praha : Český statistický úřad, 1996. - 50 s. - (Brož.)II 831.309
Psychologiczne problemy poradnictwa genetycznego i diagnostyki
prenatalnej / D. Kornas-Biela. - Lublin : Towarzystwo Naukowe
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996. - 232 s. -
(brož.)780.377
Pubertätsmagersucht und die ihr verwandten E störungen: Folge
einer Rebellion gegen die Kollusion der Eltern? / R. Pierro. -
Frankfurt am Main : [vl. nákl.], 1995. - 300 s. - Inaug.-Diss.
-(Brož.)780.896
Reiki : cesta srdce : metoda celistvého léčení těla, duše a ducha
/ W. Lübeck. - Vyd. 1. - Praha : Pragma, 1996. - 153 s. -
(brož.)780.660
Rekombinante Expression von humanem Kollagen X in chondrogenen
und nicht-chondrogenen Zellen / S. Frischholz. - Erlangen : [vl.
nákl.], 1996. - 92 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.413
Repetitorium stomatologické chirurgie. 2 / J. Pazdera ...[et
al.]. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 56 s. -
(brož.)596.029/ 2
Repetitorium stomatologické chirurgie. 3 / J. Pazdera ...[et
al.]. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 57 s. -
(brož.)596.029/ 3
Roczniki Akademii Medycznej w Bialymstoku. Vol. 41. 1996. No. 1.
- Bialystok : Akademia Medyczna, 1996. - 143 s. - (Brož.)426.768/
41(1996)1
Roczniki Akademii Medycznej w Bialymstoku. Vol. 40. 1995. No. 3.
- Bialystok : Akademia Medyczna, 1995. - S. 433-698. -
(Brož.)426.768/ 40(1995)3
Rogersovská psychoterapie / J. Vymětal. - Vyd. 1. - Praha : Český
spisovatel, 1996. - 208 s. - (brož.)597.031
Sekce Downův syndrom / SPMP : zpravodaj. 1996. - Jablonec nad
Nisou : Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR, 1996. - Nestr.
- (Brož.)775.281/ 1996
Semiempirical MO-Methods for QSAR and Docking Studies / B. Beck.
- Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 137 s. - Inaug.-Diss. -
(Brož.)780.412
Seznam dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních přípravků a
sterilizačních přistojů a pomůcek schválených hlavním hygienikem
ČR k 1.1. 1996 / J. Kneiflová ...[et al.]. - Brno : AMI studio,
[1996]. - 110 s. - (Brož.)597.199
Shiatsu : japonská masáž pro zdraví a dobrou kondici / E.
Liechti. - Praha : Alternativa, 1996. - 154 s. - (brož.)597.321
Síla je v nás / L. Hay, L. Tomchin. - 1. vyd. - Praha : Pragma,
1994. - 164 s. - (brož.)     780.669
Síla pozitivního žití / N. Peale. - Praha : Pragma, 1996. - 220
s. - (váz.)            780.812
Sílu šedým buňkám : jak vylákáte svůj mozek ze zálohy / J.
Holler. - 1. vyd. - Praha : Pragma, 1996. - 144 s. -
(brož.)597.229
Speciální psychiatrie / P. Zvolský ...[et al.]. - Dotisk. - Praha
: Karolinum, 1996. - 206 s. - Psychiatrická klinika 1. lékařské
fakulty UK, Praha. - (brož.)597.224
Spirituální NLP : základní kniha neurolingvistického programování
/ W. Lübeck. - Vyd. 1. - Praha : Pragma, 1996. - 233 s. -
(brož.)780.662
Spolupráce internisty s gynekologem / K. Janků. - 1. vyd. - Brno
: Masarykova univerzita, 1995. - 404 s. - (váz.)597.235
Srpska bibliografija : knjige 1868-1944. Knj. 12, Niko - Peti. -
Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 1995. - 14, 489 s. -
(váz.)II 821.185/ 12
110 fólií k výuce biologie a somatologie : demonstrační pomůcka
pro vyučování biologie, anatomie, fyziologie, histologie a
základů patologie / A. Schäffler, S. Schmidt, G. Raichle. - Vyd.
1. - Praha : Scientia Medica, 1996. - 7 s. + 110 fólií. -
(váz.)II 831.548
Stomatologická péče u dětí s Downovým syndromem. - Jablonec nad
Nisou : SPMP - Klub pro Downův syndrom, 1996. - 8 s. - (Brož.)II
831.515
Tajemství života / foto L. Nilsson. text L. Hamberger. - Čes.
vyd. 1. - Praha : Svojtka & Vašut, 1996. - 209 s. - (váz.)597.353
Tantra, spiritualita a sex / R. Osho. - 1. vyd. - Praha : Pragma,
1994. - 87 s. - (brož.)     780.670
Tao a léčivá energie : základní kniha taoistické esoterické jógy
/ M. Chia. - 1. vyd. - Praha : Pragma, 1996. - 206 s. -
(brož.)780.675
Technické požadavky k zajištění BOZP : (doprovodné učební texty
přednášek) / V. Mráz ...[et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Institut
výchovy bezpečnosti práce, 1996. - 319 s. - (váz.)597.275
Toxické látky, hygiena a bezpečnost práce v chemii / J. Vulterin,
M. Vasileská. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 126 s. -
Katedra chemie a didaktiky chemie, Praha. - (brož.)597.055


Toxikologie a bezpečnost práce v chemii / J. Paleček, I. Linhart,
J. Horák. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola
chemicko-technologická, 1996. - 189 s. - Fakulta chemické
technologie, Praha. -(brož.)II 831.323
Transfer von Zytokingenen in murine Fibroblasten und
T-Helfer-Zellen / A. Will. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 94
s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.979
Ultrazvukové vyšetření dětského kyčelního kloubu / J. Kiliján, P.
Dungl, M. Karpíšek. - Vyd. 1. - Praha : Scientia Medica, 1996. -
71 s. - (brož.)597.342
Umění svádět / B. Venus. - 1. čes. vyd. - Praha : Erika, 1996. -
155 s. - (váz.)         780.817
Untersuchungen in vitro zum Metabolismus von Midazolam und
Flumazenil an Lebermikrosomen des Menschen / B. Kleingeist. -
Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 163 s. - Inaug.-Diss. -
(Brož.)780.982
Untersuchungen zum Wirkungsmechanismus von anti-T-Zell- und
anti-Makrophagen-Therapeutika in der Adjuvansarthritis der Ratte
/ C. Schmidt-Weber. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 133 s. -
Inaug.-Diss. - (Brož.)780.435
Urologie : klinika a praxe / R. Eichenauer, H. Vanherpe. - 1.
vyd. - Praha : Scientia Medica, 1996. - 16, 597 s., obr. příl. -
(váz.)597.335
Účast mikromycet v etiologii exogenní alergické alveolitidy / A.
Tomšíková. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1996. - 64 s. -
(brož.)597.060
Úvod do soudnělékařské problematiky zdravotnického a trestního
práva pro studenty lékařské fakulty / M. Dvořák ...[et al.]. - 1.
vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 139 s. - (brož.)597.226
Über die Bedeutung neuropsychologischer Defizite in der
Entwöhnungsbehandlung Alkoholabhängiger / K. Paul. - Frankfurt am
Main : [vl. nákl.], 1993. - 207 s., příl. - Inaug.-Diss. -
(Brož.)780.600
Vaříme a pečeme při alergiích na potraviny / C. Thiel, A. Ilies.
- 1. čes. vyd. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - 143 s. -
(váz.)II 831.435
Vaříme zdravě a chutně pro fenylketonuriky / J. Komárková, H.
Náglová. - Praha : Nadace docentky Blehové, 1996. - 244 s. -
(váz.)780.539
Viděl jsem tvé slzy : útěšná knížka pro nemocné a jejich blízké /
B. Häring. - 1. vyd. - Praha : Vyšehrad, 1996. - 102 s. -
(brož.)780.480
Volné porodny krav / O. Doležal, J. Gregoriadesová. - Praha :
Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1996. - 26 s. -
(Brož.)597.319
Vražda, nebo milosrdenství? : Dr. Smrt : důvěrná zpráva o
radikálním propagátorovi a praktikovi eutanazie / J. Brovins, T.
Oehmke. - 1. vyd. - Praha : Brána, 1996. - 181 s. - (váz.)780.833
Všechny ženy jsou léčitelky / D. Stein. - 1. vyd. - Praha :
Pragma, 1996. - 263 s. - (brož.)   597.245
Vybrané kapitoly ze sociologie medicíny / S. Bartlová. - 3.,
dopl. vyd. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníkú ve
zdravotnictví, 1996. - 117 s. - (brož.)597.429
Výchova řeči sluchově postižených dětí v předškolním věku / V.
Vaněčková. - 1. vyd. - Praha : Septima, 1996. - 16 s. -
(brož.)780.514
Vždy s úsměvem. Mezinárodní konference České stomatologické
komory : Praha 30.10.1996-02.11.1996. Informace 3. - [Praha] :
[Česká stomatologická komora], 1996. - Nestr. - (Brož.)596.030/3
Základní kniha vyššího vědomí / K. Keyes. - 1. vyd. - Praha :
Pragma, 1994. - 196 s. - (brož.)  780.685
Základy otorinolaryngologie / K. Čada ...[et al.]. - 2.,
podstatně přeprac. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. -
250 s. - Fakulta lékařská, Brno. - (brož.)S II 831.368
Zbrusu nová za 30 dnů / S. Voak. - Vyd. 1. - Praha : Ivo Železný,
1996. - 154 s. - (brož.)    597.173
Zdravotní aspekty pohybové aktivity / P. Hošek. - Plzeň :
Pedagogické centrum, 1996. - 22 s. - (Brož.)597.270

Ženy, které milují sex / G. Ogen. - 1. vyd. - Brno : Špilberk,
1995. - 171 s. - (Váz.)      780.925
Život s artrózou : výuková pomůcka pro studující středních
zdravotnických škol / J. Javůrek. - 1. vyd. - Praha : Grada,
1996. - 138 s., obr. příl. - (brož.)597.431

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist