Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1996 (listopad-prosinec) - I. Přírodní vědy

za listopad-prosinec 1996

Acidification in the Black Triangle Region - ACID REIGN' 95? :
5th International Conference on Acid Deposition Science and
Policy : Göteborg, (SE) 26.06.1995-30.06.1995 / edited by J.
Černý, T. Pačes. - Prague : Czech Geological Survey, 1995. - 95
s. - (brož.)597.468
Acta Průhoniciana. 63. 1996. - Průhonice : Výzkumný ústav
okrasného zahradnictví, 1996. - 84 s. - (Brož.)383.788/ 63 (1996)
Additionsreaktionen und Gerüstmodifikationen des
Buckminsterfulleren C60 / I. Lamparth. - Erlangen : [vl. nákl.],
1996. - 187 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.986
Advanced Simulation of Systems : Proceedings of the Workshop /
edited J. Štefan. - 1. vyd. - Ostrava : Marq, 1996. - 313 s. -
(brož.)597.025
Analytická chemie : návody do cvičení z kvalitativní anorganické
a organické analýzy / R. Karlíček ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha
: Karolinum, 1996. - 153 s. - Katedra analytické chemie
Farmaceutické fakulty UK, Praha. - (brož.)597.223
Anatomie rostlin / O. Votrubová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum,
1996. - 89 s. - Přírodovědecká fakulta UK. - Katedra fyziologie
rostlin, Praha. - (brož.)S II 831.365
Anschauliche Geometrie: Computergestützte Visualisierung
geometrischer Strukturen / B. Hausmann. - Erlangen : [vl. nákl.],
1995. - 12, 154 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.453
Anschauliche Interpretation zyklischer Voltammogramme im Hinblick
auf die Anwendung elektrochemischer Methoden in der Analytik / B.
Schmidt. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 219 s. - Inaug.-Diss.
- (Brož.)780.980
Antropologický slovník : (pojmy a problémy filosofické
antropologie) / J. Špirk. - Vyd. 1. - Plzeň : ZČU, 1996. - 144 s.
- (brož.)596.911
Assessing the Impact of River Pollution Via Individuals,
Populations and Guilds of Hydropsychid Caddis Larvae / K. Vuori.
- Joensuu : University of Joensuu, 1995. - Přeruš. str. -
(brož.)780.180 Bakterie z čeledi Enterobacteriaceae ve vodním prostředí / J.
Veger, D. Baudišová. - Vyd. 1. - Praha : Výzkumný ústav
vodohospodářský T.G.Masaryka, 1996. - 99 s. - (brož.)597.023
Báječný svět hvězd : jak se stát hvězdářem / J. Dušek, P.
Gabzdyl, J. Hollan. - Vyd. 1. - Brno : Hvězdárna a planetárium
Mikuláše Koperníka, 1996. - 65 s. - (brož.)II 831.377
BEAMS '96 : proceedings of the 11th International Conference on
High Power Particle Beams : Prague 10.06.1996-14.06.1996. Vol. 1
/ edited by K. Jungwirth, J. Ullschmied. - 1st Ed. - Prague :
Institute of Plasma Physics of the Academy of Sciences of the
Czech Republic, 1996. - 8, 16, 648 s., příl., obr. příl. -
(brož.)II 831.503/ 1
BEAMS '96 : proceedings of the 11th International Conference on
High Power Particle Beams : Prague 10.06.1996-14.06.1996. Vol. 2
/ edited by K. Jungwirth, J. Ullschmied. - 1st Ed. - Prague :
Institute of Plasma Physics of the Academy of Sciences of the
Czech Republic, 1996. - 1, 16 s., S. 649-1308, příl., obr. příl. - (brož.)II 831.503/ 2
Behandlung der Antigeninduzierten Arthritis der Ratte mit
Anti-Makrophagenprinzipien und monoklonalen Anti-CD4 Antikörpern
/ E. Buchner. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 129 s. - 
Inaug.-Diss. - (Brož.)780.445
Beiträge zur stochastischen Alternativenwahl: Arbitrage,
Gleichgewicht und Ungleichgewichtsdynamik, insbesondere im
deterministischen Grenzfall / J. Novotný. - Erlangen : [vl.
nákl.], 1996. -130 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.411
Bibliografie chráněných částí přírody v ČR za rok 1994 :
anotované záznamy / M. Maršáková, Z. Podhajská, M. Ptáčníková. -
Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 1996. 
-141 s. - (Brož.)514.032/ 1994
Biochemistry : Seminars 2 / edited by J. Tomandl, E. Táborská. -
1. vyd. - Brno : Masaryk University, 1996. - 146 s. - Faculty of
Medicine, Brno. - (brož.)S II 831.369
Biofyzikální praktikum / V. Mornstein ...[et al.]. - 2., přeprac.
vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 150 s. - Fakulta
lékařská, Brno. - (brož.)S II 831.373
Biological Expedition to the Northern Mariana Islands, Micronesia
/ edited by A. Asakura, T. Furuki. - Chiba : Natural History
Museum and Institute, 1994. - 19, 344 s. - (Brož.)II 831.233
Biologie rostlin : pro 1. ročník gymnázií / L. Kincl, M. Kincl,
J. Jakrlová. - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 112 s. -
(brož.)II 831.313
Bis(phosphan)-Komplexe des Rheniums mit ETA1-gebundenem
Cyclopentadienylliganden / G. Hillmann. - Erlangen : [vl. nákl.],
1996. - 94 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.451
Bobulovité, užitkové a léčivé rostliny / J. Grau, R. Jung, B.
Münker. - Praha : Knižní klub, 1996. - 287 s. - (váz.)597.364
Book of Abstracts : 11th International Conference on High Power
Particle Beams : BEAMS '96 : Prague 10.06.1996-14.06.1996. -
Prague : Institute of Plasma Physics, Academy of Sciences of the
Czech Republic, 1996. - Přeruš. str. - (brož.)597.123
A Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet élovilága. - Kaposvár :
Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1992. - 374 s. - (Brož.)596.895
Chaos: Vznik nové vědy / J. Gleick. - Brno : Ando, 1996. - 349 s.
- (brož.)            597.110
Chemie : pro distanční přípravný kurz / J. Tržil... [et al.]. -
1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita,
1996. - 57 s. - Katedra chemie, Ostrava. - (brož.)S II 831.147
Chemie : (systematika prvků) / V. Koutník. - Vyd. 1. - Brno :
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. - 7, 117 s. -
(brož.)S II 831.353
Chemie : pro studijní obory SOŠ a SOU nechemického zaměření / J.
Blažek, J. Fabini. - 5. vyd. - Praha : Státní pedagogické
nakladatelství, 1996. - 334 s. - (brož.)780.933
Chemie v kostce : pro střední školy. Díl 1, Obecná a anorganická
chemie, výpočty v oboru chemie / B. Kotlík, K. Růžičková. - 1.
vyd. - Havlíčkův Brod : Fragment, 1996. - 119 s. - (brož.)II
831.308/ 1
Chemische Analyse und Bildung individualspezifischer Gerüche in
Humanurin / K. Haberkorn. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 158
s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)781.018
Coke-Extraktion durch Kohlenwasserstoffe bei überkritischen
Bedingungen / Fenghui Niu. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 181
s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.403
Cvičení z detekce a měření ionizujícího záření / F. Cvachovec, J.
Jandl. - 1. vyd. - Brno : Vysoké učení technické, 1996. - 46 s. -
Fakulta chemická, Brno. - (brož.)S II 831.238
Cvičení z fyzické geografie I : hydrologie / V. Herber, J. Suda.
- 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. - 93 s. -
Fakulta pedagogická, Plzeň. - (brož.)597.378
Cvičení z fyzikální chemie I / T. Nevěčná ...[et al.]. - 1. vyd.
- Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 120 s. - (brož.)S II
831.526
Čím jsou užitečná zvířátka / V. Hladká, J. Žáček. - 1. vyd. -
Havlíčkův Brod : Fragment, 1996. - Nestr. - (váz.)780.626
Člověk - umění - matematika : sborník přednášek z letních škol
Historie matematiky / editor J. Bečvář, E. Fuchs. - 1. vyd. -
Praha : Prometheus, 1996. - 186 s. - Matematická vědecká sekce
Jednoty českých matematiků a fyziků, Praha. - (brož.)597.291
Dálkový průzkum Země 10 / J. Kolář, L. Halounová, K. Pavelka. -
Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1997. - 164 s. - Fakulta stavební, Praha.
- (brož.)S II 831.491
A Direct and Inverse Scattering Transmission Problem for Periodic
Inhomogeneous Media / B. Strycharz-Szemberg. - Erlangen : [vl.
nákl.], 1996. - 103 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)781.010
Dobrodružství ekomanagementu / S. Kubátová ...[et al.]. - Praha :
MS TEAM, 1996. - 96 s. - (brož.)597.269
Die Dodekatropos des Manilius (MANIL.2,856-970) / W. Hübner. -
Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur, 1995. -
105 s. - (brož.)780.379
Dynamika tekutin '96 : sborník příspěvků kolokvia : Praha
22.10.1996-24.10.1996. - Praha : Ústav termomechaniky AV ČR,
1996. - 74 s. - (brož.)597.180

Ebola : autentický román z pera lékaře, který epidemii Eboly
zažil na vlastní kůži / W. Close. - 1. vyd. - Ostrava :
Středoevropské nakladatelství, 1996. - 295 s. - (váz.)780.696
Ehinokokoza / J. Brglez, T. Wikerhauser. - Ljubljana : Slovenska
akademija znanosti in umetnosti, 1992. - 116 s. - (brož.)596.921
Ekonomicko-matematické metody : lineární programování, síťová
analýza / E. Vaněčková. - 1. vyd. - České Budějovice : Jihočeská
univerzita, 1996. - 150 s. - Zemědělská fakulta, ČeskéBudějovice.
- (brož.)S II 831.281
Elektrische Leitfähigkeit von Viologen-Dithiolenmetallaten:
Elektronische und Sterische Effekte / B. Eisen. - Erlangen : [vl.
nákl.], 1995. - 173 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.448
Elektrochemische Aufbereitung von Abfallsalzsäure / I. Lindner. -
Erlangen : [vl. nákl.], 1995. - 5, 121 s. - Inaug.-Diss. -
(Brož.)780.415
Elektromagnetické vlny : studijní text pro soutěžící FO / J.
Kuběna. - Hradec Králové : Mafy, 1996. - 60 s. - (brož.)597.543
Elektronische Prozesse und Thermolumineszenz von 4H- und 6H-
Siliziumkarbid / T. Stiasny. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. -
119 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)781.033
Elementární statistická analýza / L. Cyhelský, J. Kahounová, R.
Hindls. - Vyd. 1. - Praha : Management Press, 1996. - 303 s. -
(váz.)597.447
Empirical Force Field and Ab Initio Calculations on Classical
Localized and Delocalized Carbocations / B. Reindl. - Erlangen :
[vl. nákl.], 1996. - 215 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.407
Entwicklung diagnostischer Verfahren auf DNA- und Proteinebene
zur Identifizierung von Anlageträgern bei Familiärer Adenomatöser
Polyposis (FAP) / C. Kraus. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. -11,
161 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.983
Entwicklung quantenchemischer Programme für Multiprozessorsysteme
und ihre Anwendung zur Untersuchung von Polymereigenschaften / J.
Nedvidek. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 177 s. - Inaug.-Diss.
- (Brož.)781.009
Entwurf und Realisierung refraktiver mikrooptischer
Abbildungssysteme / J. Moisel. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. -
2, 119 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.408
Erfassung der Schwermetallimmissionen im Umfeld der
Sonderabfall-Entsorgungsanlage Schwabach / N. Schickerling. -
Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 10, 230 s., 8 mp. příl. -
Inaug.-Diss. -(Brož.)780.452
Exakte Aussagen zur Quantendynamik wei verrauschter Systeme / P.
Müller. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 13, 125 s. -
Inaug.-Diss. - (Brož.)781.032
Experimentelle und theoretische Untersuchungen zum
Elektronentransfer in verknüpften Donor-Akzeptor Systemen / P.
Gedeck. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 3, 276 s. -
Inaug.-Diss. - (Brož.)780.454
Favna ortopteroidnih insektov Slovenije / P. Us. - Ljubljana :
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1992. - 6, 314 s., 8
s. obr. příl. - (brož.)596.891
Freshwater Mussel Monitoring: The Duck Mussel Anodonta anatina in
Water Quality Assessment / P. Mäkelä. - Joensuu : University of
Joensuu, 1995. - Přeruš. str. - (brož.)780.181
Fyzika : laboratorní cvičení / O. Salyk ...[et al.]. - Brno :
CERM, 1996. - 105 s. - VUT. - Fakulta chemická, Brno. - (brož.)S
II 831.240
Fyzika / Aristoteles. - 1. vyd. - Praha : Petr Rezek, 1996. - 503
s. - (váz.)           780.748
Fyzika 9 : pro 9. ročník základní školy. Díl 1 / M. Macháček. -
1. vyd. - Praha : Prometheus, 1996. - 78 s. - (brož.)II 860.423/
1
Fyzika a didaktika fyziky. 2 / [redaktor Josef Janás] ... [et
al.]- Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 140 s. -
(brož.)592.763/ 2
Fyzika v příkladech a testových otázkách pro uchazeče o studium
na VŠ : učebnice k přijímacím zkouškám / R. Kubínek, H. Kolářová.
- 1. vyd. - Olomouc : Rubico, 1996. - 211 s. - (brož.)597.243
Fyzikální praktikum I / N. Uhdeová ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno
: PC-DIR, 1996. - 49 s. - VUT. - Fakulta elektrotechniky a
informatiky, Brno. - (brož.)S II 831.236
Gaschromatographisch/massenspektrometrische Analyse von
Proteinaddukten als Beitrag zum biochemischen Effekt-Monitoring
kanzerogener Arbeitsstoffe / M. Bader. - Erlangen : [vl. nákl.],
1996. - 173 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.447
Geologická bibliografie České republiky za rok. 1994. - Praha :
Český geologický ústav, 1995. - 230 s. - (brož.)186.833/ 1994
Geologická bibliografie České republiky za rok. 1995. - Praha :
Český geologický ústav, 1996. - 183 s. - (brož.)186.833/ 1995
Geologické a související předpisy / B. Bernardy, P. Ibl, V.
Řezníček. - Praha : Arch, 1996. - 125 s. - (Brož.)597.373
Geometrie v rovině a v prostoru : pro střední školy / J.
Kadleček. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1996. - 327 s. -
(brož.)597.156
Geopatogenní zóny kolem nás : energetická pole země ovlivňují
zdraví a životy lidí / J. Thurnell-Read. - Praha : Práh, 1996. -
168 s. - (váz.)597.532
Geowissenschaftliche Antarktisforschung aus Erlanger Sicht / W.
Buggisch. - Erlangen : Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg, 1996. - 32 s. - (Brož.)780.449
Glycoproteins and Disease / editor J. Montreuil... [et al.]. -
Amsterdam : Elsevier, 1996. - 26, 486 s. - (váz.)597.274
Gold Depositis of the Central and SW Part of the Bohemian Massif
: excursion Guide : 3rd Biennial SGA Meeting : Prague
28.08.1995-31.08.1995 / edited by P. Morávek...[et al.]. - Prague
: Czech Geological Survey, 1995. - 104 s. - (brož.)II 831.473
Gold Deposits in Bohemia / edited by P. Morávek. - 2nd ed. -
Prague : Czech Geological Survey, 1996. - 96 s. - (váz.)597.282
Goldwäscher in Itaituba/Brasilien / M. Lange. - Frankfurt am Main
: [vl. nákl.], 1994. - 5, 279 s. + 2 příl. - Inaug.-Diss. -
(Brož.)780.608
Grafické kalkulačky ve školské výuce / J. Troják ...[et al.]. -
1. vyd. - Praha : Prometheus, 1996. - 63 s. - (brož.)597.478
Highland Zone Exploitation in Southern Europe : international
Round Table : Brescia 29.04.1993-01.05.1993 / edited by P. Biagi,
J. Nandris. - Brescia : Museo Civico di Scienze Naturali, 1994. -
338 s. - (Brož.)596.886
Historická květena Bílých Karpat : supplementum Sborníku
Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti / S. Staněk, I.
Jongepierová-Hlobilová, J. Jongepier. - Uherské Hradiště :
Přírodovědný klub, 1996. - 198 s. - (brož.)597.292
Hledání nekonečna : řešení záhad vesmíru / G. Fraser, E.
Lillestol, I. Sellevag. - Praha : Columbus, 1996. - 144 s. -
(váz.)II 831.290
Hodný pes - nemožné chování : abecední průvodce problémovým
chováním vašeho psa / J. Carlson, R. Green. - Praha : Práh, 1995.
- 224 s. - (brož.)597.433
100 Jahre - Städtisches Museum Magdeburg. 1893-1993- 124 Jahre -
Naturkundliche Sammlungen in Magdeburg. 1869-1993 / [redaktion
Ingrid Böttcher] - Magdeburg : Museum für Naturkunde, 1993. -24
s. - (Brož.)596.923
125 Years Hungarian Geological Survey : 1869-1994 : studies /
[edited by Ágnes Tóth-Makk] - Budapest : Hungarian Geological
Survey, 1994. - 188 s. - Geological Institute of Hungary,
Budapest.- (brož.)II 831.230
Hydraulika čistíren odpadních vod / J. Jandora, P. Hlavínek. -
Vyd. 1. - Brno : Noel 2000, 1996. - 167 s. - (brož.)597.073
Hydrogeologie / J. Tourková. - 1. vyd. - Praha : ČVUT, 1996. -
165 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)S II 831.341
Hydrologická bibliografie za rok. 1995. Roč. 49. - Praha :
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. M., 1996. - 8, 356 s. -
(Brož.)82.458/ 49(1995)
Immerwährender Literatur Kalender Prag / [Redaktion Kirsten
Kretschmer] 1.- 3. Tausend. - Prag : Vitalis, 1996. - Nestr. -
(brož.)597.388

Imunologie v klinické praxi I : HIV onemocnění a AIDS jako modely
postižení imunitního systému / J. Svoboda. - Praha : Marvil,
1996. - 435 s. - (Váz.)597.145
Introduction to Banach Spaces. I / P. Habala, P. Hájek, V.
Zizler. - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 1996. - 158 s. -
(brož.)II 831.380/ 1
Introduction to Banach Spaces. II / P. Habala, P. Hájek, V.
Zizler. - Vyd. 1. - Praha : Matfyzpress, 1996. - 329 s. -
(brož.)II 831.380/ 2
Isolation und Charakterisierung von Antennenpigmenten aus
Dictyostelium discoideum Amöben / T. Schlenkrich. - Erlangen :
[vl. nákl.], 1996. - 87 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.434
Kapitoly z didaktiky fyziky / J. Janás. - 1. vyd. - Brno :
Masarykova univerzita, 1996. - 121, 25 s. - Pedagogická fakulta,
Brno. - (brož.)S II 831.149
Kapitoly z geometrie. II / K. Burian. - Vyd. 1. - Ostrava :
Ostravská univerzita, 1996. - 287 s. - Přírodovědecká fakulta,
Ostrava. - (brož.)S II 831.185/ 2
Il kimmeridgiano delle Prealpi Veneto-Trentine: Fauna e
biostratigrafia / C. Sarti. - Verona : Museo Civico di Storia
Naturale, 1993. - 145 s., 29 s. obr. příl. - (Brož.)II 831.231
Ein kleiner Begleiter : Tschechische Republik, Prag, Astronomie
in der Tschechischen Republik, Sternwarte und Planetarium der
Haupstadt Prag / [autor Jaroslav Soumar] - Vyd. 1. - Praha :
Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, 1996. - 26 s. -
(brož.)597.019
Klíč k určování obojživelníků a plazů / M. Vlašín. - 2., upr.
vyd. - Brno : EkoCentrum, 1995. - 55 s., příl. - (brož.)780.482
Konzepte zur Syntheseplanung: Strukturelle Ähnlichkeit und
strategische Bindungen / R. Fick. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996.
- 4, 150 s., 50 s. příl. - Inaug.-Diss. - (Brož.)781.006
Korrosionsinhibition und Katalyse bei der Na oxidation
organischer Abwasserinhaltsstoffe / E. Pongratz. - Erlangen :
[vl. nákl.], 1996. - 5, 152 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.414
Krajina jako domov / [edit.] H. Svobodová. - 1. vyd. - Žďár nad
Sázavou : Impreso, 1996. - 110 s., obr. příl. - (brož.)596.941
Kristallzüchtung von Indiumphosphid mit dem vertikalen
Gradient-Freeze-Verfahren / D. Zemke. - Erlangen : [vl. nákl.],
1996. - 145 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)781.016
Kritický úvod do teorie přírodního výběru / V. Petr. - 1. vyd. -
Praha : Peres, 1996. - 10, 178 s. - Karlova univerzita - Fakulta
přírodovědecká, Praha. - (brož.)S II 831.493
L'opera Lichenologica di Vittore Trevisan / a cura di G.
Lazzarin. - Verona : Museo Civico di Storia Naturale, 1994. - 394
s. - (Brož.)596.888
Laboratorní cvičení z fyziky / T. Ficker. - 1. vyd. - Brno :
Vysoké učení technické, 1996. - 63 s. - Fakulta stavební, Brno. -
(brož.)S II 831.298
Laboratorní kultivace sinic a řas ve školních podmínkách / F.
Lederer. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1996. - 14 s. -
(Brož.)780.458
Ladung und Potential: Aromaten als Oxidantien / B. Pomrehn. -
Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 175 s. - Inaug.-Diss. -
(Brož.)780.455
Laser- und Emissionsspektroskopie an einer Pseudofunkenentladung
/ P. Felsner. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 105 s. -
Inaug.-Diss. - (Brož.)780.985
Late glacial vegetation in Slovenia / M. Culiberg. - Ljubljana :
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1991. - 52 s., 6 příl.
- (brož.)780.187
Lymeská borelióza / P. Bartůněk ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha :
Grada, 1996. - 66 s., obr. příl. - (brož.)597.508
Magnetoresistive Effekte und Mikrostruktur austauschgekoppelter
magnetischer Mehrfachschichten / S. Schmeusser. - Erlangen : [vl.
nákl.], 1996. - 87 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)781.039
Malý Průvodce : Česká republika, Praha, astronomie v České
republice, Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy / [autor
Jaroslav Soumar] - Vyd. 1. - Praha : Hvězdárna a planetárium hl.
m.Prahy, 1996. - 27 s. - (brož.)597.018
Malý průvodce historií integrálu / Š. Schwabik, P. Šarmanová. -
1. vyd. - Praha : Prometheus, 1996. - 95 s. - Přírodovědecká
fakulta MU, Brno. - (brož.)597.289
Matematická analýza I / P. Drábek, S. Míka. - 2. vyd. - Plzeň :
Západočeská univerzita, 1996. - 160 s. - Fakulta aplikovaných
věd, Plzeň. - (brož.)597.268
Matematika : přípravný kurz pro studenty Ekonomické fakulty /
[Eva Ošťádalová, Alena Poloučková, Věra Ulmannová] - 1. vyd. -
Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1996. - 195
s.- Fakulta ekonomická, Ostrava. - (brož.)S II 831.142
Matematika : pravděpodobnost a matematická statistika : Kurz
celoživotního vzdělávání / M. Šikulová, Z. Karpíšek. - 4. vyd. -
Brno : PC-DIR, 1996. - 204 s. - VUT. - Fakulta
podnikatelská,Brno. - (brož.)S II 831.241
Matematika : pro střední odborné školy a studijní obory středních
odborných učilišť. Část 1 / [zpracovali Emil Calda, Oldřich
Petránek, Jana Řepová] - 6. vyd. - Praha : Prometheus, 1996. -184
s. - (brož.)597.158/ 1
Matematika : pro střední odborné školy a studijní obory středních
odborných učilišť. Část 2 / O. Odvárko, J. Řepová, L. Skříček. -
6. vyd. - Praha : Prometheus, 1996. - 142 s. - (brož.)597.158/ 2
Matematika : pro střední odborné školy a studijní obory středních
odborných učilišť. Část 3 / O. Odvárko, J. Řepová. - 5. vyd. -
Praha : Prometheus, 1996. - 200 s. - (brož.)771.872/ 3
Matematika : pro 4. ročník. Díl 2 / J. Molnár, H. Mikulenková. -
Olomouc : Prodos, [1996]. - 63 s. - (brož.)II 860.114/ 2
Matematika : pro 4. ročník. Díl 3 / J. Molnár, H. Mikulenková. -
Olomouc : Prodos, [1996]. - 63 s. - (brož.)II 860.114/ 3
Matematika : 5. ročník. Díl 2 / J. Molnár, H. Mikulenková. -
Olomouc : Prodos, 1996. - 63 s. - (brož.)II 860.112/ 2
Matematika : pro 5. ročník základních škol. Díl 2 / J. Justová. -
Vyd. 1. - Všeň : Alter, 1996. - 63 s. - (brož.)778.996/ 2
Matematika : pro 4. ročník základních škol. Díl 2 / R. Blažková,
K. Matoušková, M. Vaňurová. - Vyd. 1. - Všeň : Alter, 1996. - 62
s. - (brož.)779.441/ 2
Matematika I / A. Klíč ... [et al.]. - Vyd. 3., přeprac. - Praha
: Vysoká škola chemicko-technologická, 1996. - 305 s. - Fakulta
chemicko-inženýrská, Praha. - (brož.)S II 831.244
Matematika I : repetitorium pro studia na podnikatelské fakultě
(Motivace, technika, aplikace) / I. Mezník. - 1. vyd. - Brno :
PC-DIR, 1996. - 118 s. - VUT - Fakulta podnikatelská, Brno.
-(brož.)S II 831.522
Matematika a statistika I : (lineární algebra) / H. Nešetřilová,
P. Šařecová. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1996. - 103 s. - Česká
zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. -Katedra
statistiky, Praha. - (brož.)S II 831.279
Matematika pro 4. ročník základní školy : učebnice / M. Koman, F.
Kuřina, M. Tichá. - 1. vyd. - Praha : Matematický ústav AV ČR,
1996. - 127 s. + 2 příl. - (brož.)780.495
Matematika pro 4. ročník základní školy : Pracovní sešit / M.
Koman, F. Kuřina, M. Tichá. - 1. vyd. - Praha : Matematický ústav
AV ČR, 1996. - 79 s. - (brož.)780.494
Matematika pro 5. třídu. Díl 1, Pracovní učebnice / J. Cihlář, M.
Zelenka. - Vyd. 3., ve Fortuně 2., rev. - Praha : Fortuna, 1996.
- 76 s. - (brož.)II 860.416/ 1
Matematika pro 8. ročník zvláštní školy / F. Vlk, J. Moskovská. -
1. vyd. - Praha : Septima, 1996. - 79 s. - (brož.)780.706
Matematika pro 9. ročník základní školy. Díl 2 / zpracovali I.
Kročilová, P. Petr, J. Solfronková. - 1. vyd. - Hradec Králové :
Liquet, 1996. - 155 s. - (Brož.)778.668/ 2
Matematika pro střední odborné školy a studijní obory středních
odborných škol. Část 4 / O. Petránek, E. Calda, P. Hebák. - 5.
vyd. - Praha : Prometheus. - 148 s. - (brož.)771.872/ 4
Matematika s Betkou 1 : pro 6. ročník základní školy / J.
Novotná...[et al.]. - 1. vyd. - Praha : Scientia, 1996. - 187 s.
+ 10 příl. - (brož.)II 860.322


Matematika v 19. století : sborník přednášek z letních škol
Historie matematiky / editor J. Bečvář, E. Fuchs. - 1. vyd. -
Praha : Prometheus, 1996. - 143 s. - Matematická vědecká
sekceJednoty českých matematiků a fyziků, Praha. - (brož.)597.290
Mathematics I / J. Neustupa. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1996. -
110 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)S II 831.258
Mechanika těles / J. Buchar, S. Bartoň, I. Křivánek. - Vyd. 1. -
Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. - 4, 161
s. - (brož.)S II 831.350
Mechanizmy protonowania amin i ich analogów w aprotycznych
rozpuszczalnikach / M. Ilczyszyn. - Wroclaw : Uniwersytet
Wroclawski, 1996. - 33 s. - (brož.)597.410
Mediterranean Foraminifera / F. Cimerman, M. Langer. - Ljubljana
: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1991. - 118 s., 93
s. obr. příl. - (brož.)II 831.200
Meteorološki terminološki slovar / [glavna urednika Zdravko
Petkovšek in Zvonka Leder] - Ljubljana : Slovenska akademija
znanosti in umetnosti, 1990. - 125 s. - Drušstvo meteorologov
Slovenije, Ljubljana. - (brož.)780.186
Metodická příručka k pracovní učebnici (1.-3. díl) Matematika 1
pro 1. ročník základní školy / V. Kárová. - 1. vyd. - Praha :
Scientia, 1996. - 41 s. - (brož.)780.295
Metodologie měření v analytické chemii / J. Ševčík. - 1. vyd. -
Praha : Karolinum, 1996. - 144 s. - Katedra analytické chemie,
Praha. - (brož.)597.056
Metody analýzy povrchů : elektronová mikroskopie a difrakce /
editoři L. Eckertová, L. Frank. - 1. vyd. - Praha : Academia,
1996. - 379 s. - (váz.)597.602
Metody řešení matematických úloh I / J. Herman, R. Kučera, J.
Šimša. - Vyd. 2. přeprac. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. -
278 s. - Přírodovědecká fakulta, Brno. - (brož.)597.247
Mikroskamienialosci z marmurów okolicy Kletna / T. Gunia. -
Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1995. - 53 s., 39 s. obr. příl.
- (brož.)II 831.469
Moderní analytické metody cvičení : cvičebnice - soubor
pracovních listů / P. Klouda. - 1. vyd. - Ostrava : Pavel Klouda,
1996. - 128 s. - (brož.)597.175
Moje kniha pokusů - příroda. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a
Vašut, 1996. - Nestr. + 1 univerzální indikátor pH, 5 lakmusových
papírků, 2 zkumavky, 1 zvětšovací sklo. - (váz.)II 860.429
Molekulare Charakterisierung der rRNA- und atp-Gencluster auf dem
Plastiden-Genom von Ochrosphaera neapolitana / A. Tietze. -
Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 155 s. - Inaug.-Diss. -
(Brož.)780.441
Monograph on Earthworms (Lumbricidae) of the Balkans. 1 / N.
Mršic. - Ljubljana : Slovenska akademia znanosti in umetnosti,
1991. - 3, 355 s. - (brož.)780.185/ 1
Monograph on Earthworms (Lumbricidae) of the Balkans. 2 / N.
Mršic. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti,
1991. - S. 356-757. - (brož.)780.185/ 2
Možnosti pěstování chladuodolných a přezimujících zelenin / I.
Malý, K. Petříková. - Praha : Ústav zemědělských a
potravinářských informací, 1996. - 28 s. - (Brož.)597.320
Mušle pohádek : pohádky pro nejmenší / Z. Nováková. - Vyd. 2., v
Bloku 1. - Brno : Blok, 1996. - 61 s. - (váz.)780.859
Můj početník : pracovní sešit k matematice pro 2. ročník základní
školy / M. Frýzek, D. Sejkorová. - 3. vyd. - Praha : Fortuna,
1996. - 47 s. - (Brož.)II 860.279
Die myonneutrinoinduzierte Reaktion 12C(NY, NY')12C*(15.11 MeV)
im prompten Zeitfenster / O. Stumm. - Erlangen : [vl. nákl.],
1996. - 100 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)781.003
Natur, Wirtschaft und Ökologie der Stadt Kaliningrad / V.
Orlenok... [et al.]. - Leipzig : Institut für Länderkunde, 1994.
- 56 s. - (Brož.)II 831.198
Nápady pro přírodovědu : soubor praktických námětů a zábavných
činností pro vyučování prvouky a přírodovědy na 1. stupni ZŠ / J.
Bennett, R. Smith. - 1. vyd. - Praha : Portál, 1996. - 127 s. -
(brož.)E II 991.052


Návody pro laboratorní cvičení z anorganické a analytické chemie
/ I. Jančářová, H. Černocká, L. Jančář. - Vyd. 1. - Brno :
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. - 118 s.
-(brož.)S II 831.345
Non-Perturbative Physics and Magnetic Defects in Axial Gauge QCD
/ H. Griesshammer. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 3, 92 s. -
Inaug.-Diss. - (Brož.)781.034
Numerische Simulation und Analyse bipolarer 4H-SiC
Leistungsbauelemente / J. Mottok. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996.
- 2, 164 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)781.041
O čem mluvíme? : vybrané stati k logice a sémantice / P. Tichý. -
1. vyd. - Praha : Filosofia, 1996. - 161 s. - Filosofický ústv AV
ČR, Praha. - (brož.)597.345
Obce, životní prostředí a veřejnost : řešení ekologických
problémů a práce s veřejností v podmínkách obce / A.
Reitschmiedová, O. Komanec ...[et al.]. - 1. vyd. - Praha :
Ministerstvo životního prostředí ČR, 1996. - 106 s. -
(brož.)597.097
Die obereozäne Flora der Staré Sedlo-Schichtenfolge in Böhmen
(Mitteleuropa) / E. Knobloch, M. Konzalová, Z. Kvaček. - 1. vyd.
- Praha : Český geologický ústav, 1996. - 260 s., 64 tb.
-(brož.)II 831.471
Ohyb světla : studijní text pro řešitele FO v kategorii A / P.
Šedivý. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1996. - 43 s. -
(brož.)597.545
Oniosubstituierte Pyridazine, Triazine und Isocyanate : Beiträge
zur elektrostatischen Aktivierung von Hetero-PI-Systemen / M.
Stoll. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 172 s. - Inaug.-Diss. -
(Brož.)780.984
Opakování geometrie / H. Fabiánová, B. Ocmanová. - Vyd. 1. -
Liberec : Technická univerzita, 1996. - 77 s. - Fakulta
pedagogická, katedra matematiky a didaktiky matematiky, Liberec.
- (brož.)597.074
Optisches Me verfahren zur Bestimmung der Bondbarkeit
metallischer Systemträger / C. Doubrava. - Erlangen : [vl.
nákl.], 1996. - 10, 157 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.438
Ore Mineralizations of the Krušné Hory Mts. (Erzgebirge) :
excursion Guide : 3rd Biennial SGA Meeting : Prague
28.08.1995-31.08.1995 / compiled by K. Breiter ...[et al.], R.
Seltmann. -Prague : Czech Geological Survey, 1995. - 5, 197 s., 6
tb. - (brož.)II 831.472
Origin of ALFA-Amylase and Three Carboxypeptidases Occurring in
the Starchy Endosperm of Germinating Barley / H. Ranki. - Joensuu
: University of Joensuu, 1994. - Přeruš. str. - (brož.)780.183
Orthometallierte Azobenzol-, Benzylidenazin- und
Benzylidenhydrazon-Rhodiumkomplexe in Synthese und Katalyse / S.
Westernacher. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 124 s. -
Inaug.-Diss. -(Brož.)781.031
A Palaeoecological Study of Land-Use History in East Finland / E.
Grönlund. - Joensuu : University of Joensuu, 1995. - Přeruš. str.
- (brož.)780.182
Paleontologie. 33. - 1. vyd. - Praha : Český geologický ústav,
1996. - 96 s., obr. příl., příl. - (brož.)383.423/ 33
Persistenzkonzepte für verteilte Objektsysteme / T. Eirich. -
Erlangen : [vl. nákl.], 1995. - 2, 10, 150 s. - Inaug.-Diss. -
(Brož.)780.402
Personální bibliografie SZÚ. 1994 / 1995 / redaktor L. Komárek. -
Praha : Státní zdravotní ústav, 1996. - 97 s. - (Brož.)768.562/
1994-95
Petrografie technických hmot / M. Gregerová. - 1. vyd. - Brno :
Masarykova univerzita, 1996. - 139 s. - Fakulta přírodovědecká,
Brno. - (brož.)S II 831.371
Pharmazeutisch-biologische und mikroskopische Untersuchungen des
Krautes von Alchemilla xanthochlora, Alchemilla speciosa und
Alchemilla pallens / E. Schnetz. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996.
- 170 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)781.019
Photoelektrische Eigenschaften von Halbleiterheterostrukturen /
M. Frischholz. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 113 s. -
Inaug.-Diss. - (Brož.)780.420


Photoelektronenspektroskopische Untersuchungen zur Bildung von
Eisensilizid und zur
Einwirkung von Sauerstoff auf die Systeme Si(100)/Fe und FeSi2 /
K. Rührnschopf. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 224 s. -
Inaug.-Diss. - (Brož.)780.981
Photosynthesis Bibliography : Vol. 23 (1992) - references no.
92396 - 97011 / AAK - ZWE / (ed.) Z. Šesták, J. Čatský. - Prague
: Institute of Experimental Botany, Academy of Sciences of
theCzech Republic, 1996. - 5, 570 s. - (brož.)597.467
Počítáme do deseti : pracovní sešit k matematice pro 1. ročník ZŠ
1 / [Věra Kárová] - 3. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 64 s. -
(brož.)II 860.278
Pojistná matematika / J. Walter, A. Čermáková. - 1. vyd. - České
Budějovice : Jihočeská univerzita, 1996. - 93 s. - Zemědělská
fakulta, České Budějovice. - (brož.)S II 831.358
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs) v prostředí / I.
Holoubek. - 1. vyd. - Praha : Český ekologický ústav, 1996. - 134
s. - (brož.)597.176
Postavení člověka v dějinách / K. Pstružina. - 1. vyd. - Praha :
Vysoká škola ekonomická, 1996. - 147 s. - Fakulta informatiky a
statistiky, Praha. - (brož.)596.904
Poznáváme přírodu a techniku : přírodověda pro 4. ročník základní
školy / L. Podroužek, M. Randa, J. Mladá. - 3. vyd. - Praha :
Státní pedagogické nakladatelství, 1996. - 127 s. - (brož.)II
860.346
Poznáváme život : přírodopis pro 9. ročník základní školy s
výrazným ekologickým zaměřením / D. Kvasničková...[et al.]. - 1.
vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 111 s. - (brož.)II 860.412
Prace geologiczno-mineralogiczne. 48 / - Wroclaw : Uniwersytet
Wroclawski, 1995. - 147 s. - (brož.)446.033/ 48
Pracovní sešit : Matematika pro druhý ročník ZŠ. 1 / J. Coufalová
...[et al.]. - 2. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 48 s. + 1 příl.
- (Brož.)II 860.338/ 1
Pracovní sešit : matematika pro druhý ročník ZŠ. 2 / J. Coufalová
...[et al.]. - 2. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 48 s. -
(Brož.)II 860.338/ 2
The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics. 65-66. - Prague
: Charles University, 1996. - 153 s. - (Brož.)II 324.696/ 65-66
Praha astronomická : památky, zajímavosti, instituce. - 1. vyd. -
Praha : Kartografie, 1996. - 1 list ; 66 x 96 cm. -
(brož.)597.049
Pravděpodobnost a matematická statistika II : (numerické tabulky)
/ M. Vorlíček, M. Holický, M. Špačková. - 3. vyd. - Praha : ČVUT,
1997. - 28 s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)S II 831.498
Proceedings of the 2nd European Meeting of the International
Network for Urban Ecology : 2nd European Meeting of the
International Network for Urban Ecology. Warszawa / edited by G.
Barker...[et al.]. - Warszawa : Polska Akademia Nauk, 1994. - 288
s. - (brož.)596.916
Přehled středoškolské fyziky / E. Svoboda ...[et al.]. - 2.,
přeprac. vyd. - Praha : Prometheus, 1996. - 497 s. -
(váz.)596.857
Přírodověda : pracovní sešit pro 4. ročník základní školy / [Dana
Kvasničková a Jiří Froněk] - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. -
31 s. - (Brož.)II 860.419
Přírodověda : 4. ročník / J. Jurčák ...[et al.]. - Olomouc :
Prodos, 1996. - 71 s. - (brož.)  II 860.421
Příručka mladých svišťů. 7 / W. Disney. - 1. vyd. - Praha :
Egmont ČR, 1996. - 156 s. - (váz.) 777.665/ 7
Příručka mladých svišťů. 8 / W. Disney. - 1. vyd. - Praha :
Egmont ČR, 1996. - 156 s. - (váz.) 777.665/ 8
Die Pseudofunkenentladung als Quelle intensiver, gepulster
Elektronenstrahlen und deren technologische Anwendung / H. Stark.
- Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 184 s. - Inaug.-Diss. -
(Brož.)781.005
Psychologiczne problemy poradnictwa genetycznego i diagnostyki
prenatalnej / D. Kornas-Biela. - Lublin : Towarzystwo Naukowe
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996. - 232 s. -
(brož.)780.377

Die quantitative Behandlung des inneren Aufbaus und der stellaren
Zustandsgrö en magnetischer wasserstoffreicher Wei er Zwergsterne
/ D. Engelhardt. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 148 s. -
Inaug.-Diss. - (Brož.)781.011
Reakční kinetika / V. Múčka. - Vyd. 2. - Praha : ČVUT, 1996. -
127 s. - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha. -
(brož.)S II 831.489
Realization of unusual structures: planar tetracoordinate carbon
/ K. Sorger. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 141 s. -
Inaug.-Diss. - (Brož.)781.007
Recent Foraminiferida from the Gulf of Aqaba, Red Sea / L.
Hottinger, E. Halicz, Z. Reiss. - Ljubljana : Slovenska akademija
znanosti in umetnosti, 1993. - 179 s., 230 s. obr. příl. -
(brož.)II 831.201
Regio- und stereochemische Aspekte der Umsetzungen von
1,3-Dicarbonylverbindungen und deren Aza-analoga mit
Dicarbonsäuredihalogeniden / S. Reck. - Erlangen : [vl. nákl.],
1996. - 181 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)781.013
Registr časopisů knihoven středisek veřejných informačních služeb
resortu MŽP ČR a spolupracujících organizací za období.
1985-1996, Stav k 30. 5. 1996. - 4. upr. vyd. - Praha :
Ministerstvoživotního prostředí České republiky, 1996. - 136 s. -
Referenční informační středisko, Praha. - (brož.)II 858.991/
1985-96
Rekombinante Expression von humanem Kollagen X in chondrogenen
und nicht-chondrogenen Zellen / S. Frischholz. - Erlangen : [vl.
nákl.], 1996. - 92 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.413
Rekonstruktion hochenergetischer Streuereignisse im HERMES
Experiment / W. Wander. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 4, 121
s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.431
Restrukturalizace a extenzifikace rostlinné výroby / F.
Vrkoč...[et al.]. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských
informací, 1996. - 35 s. - (Brož.)597.318
Röntgenstrukturuntersuchungen an aufgedampften Kupfer-Silber
Multilagensystemen / G. Hammer. - Erlangen : [vl. nákl.], 1995. -
84 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.405
Řady / L. Průcha. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1996. - 106 s. -
Fakulta elektrotechnická, Praha. - (brož.)S II 831.485
Řešené příklady z fyziky. 1, Klasická fyzika / J. Slavík ...[et
al.]. - 2. vyd. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. - 218 s.
- Fakulta aplikovaných věd, Plzeň. - (brož.)597.346/ 1
Řezník a uzenář : anatomie pro 1. a 2. ročník středních odborných
učilišť / J. Šereda. - 5., upr. vyd. - Praha : Sobotáles, 1996. -
193 s. - (brož.)781.046
Sbírka náročných úloh z matematiky pro žáky 4. ročníků ZŠ / M.
Ausbergerová, M. Suchanová. - Plzeň : Pedagogické centrum, 1996.
- 62 s. - (Brož.)780.456
Sbírka příkladů k bakalářské zkoušce z operačního výzkumu / S.
Havelka, V. Kořenář, L. Walterová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká
škola ekonomická, 1996. - 129 s. - Fakulta informatiky a
statistiky, Praha. - (brož.)596.903
Sbírka příkladů z kinematiky / P. Lederer ...[et al.]. - Vyd. 1.
- Praha : ČVUT, 1996. - 137 s. - Fakulta strojní, Praha. -
(brož.)S II 831.260
Sbírka příkladů z matematiky : pro přijímací řízení / P. Rádl
...[et al.]. - 3., nezm. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a
lesnická univerzita, 1996. - 63 s. - (brož.)597.231
Sbírka zajímavých úloh z matematiky. Díl 2 / [zpracoval Josef
Trejbal] - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1996. - 220 s. -
(brož.)777.166/ 2
Sborník Okresního muzea v Mostě : Řada přírodovědná. Č. 18/1996.
- Most : Okresní muzeum, 1996. - 76 s. - (Brož.)513.523/ 18(1996)
Sborník Pedagogické fakulty ZČU v Plzni : chemie. 16. 1996. -
Vyd. 1. - Plzeň : Západočeská univerzita, 1996. - 118 s. -
Pedagogická fakulta, Plzeň. - (brož.)254.710/ 16(1996)CHEM
Sborník přednášek a materiálů k I. konferenci o hornické
minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa : Horní Slavkov
17.10.1996-18.10.1996 / [editor Pavel Beran] - Sokolov : Okresní
muzeum, 1996. - 146 s. - (Brož.)II 831.388
Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti. - Uherské
Hradiště : Přírodovědný klub, 1996. - 121 s. - (brož.)597.551
Sborník příspěvků odborného semináře pořádaného při příležitosti
oslavy 85. výročí založení fakulty chemické : Brno 13.09.1996. -
Brno : VUT, 1996. - Přeruš. str. - Fakulta chemická, Brno.
-(brož.)596.934
Die Schlitzfliesserbeschichtung und Laminartrocknung als
Grundverfahren optimierter Beschichtungsanlagen / H. Wagner. -
Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 3, 145 s. - Inaug.-Diss. -
(Brož.)780.440
Simulation mehrdimensionaler Systeme mit Hilfe von
Funktionaltransformationen / R. Rabenstein. - Erlangen : [vl.
nákl.], 1996. - 2, 166 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)781.035
Small Guide : Czech Republic, Prague, Astronomy in the Czech
Republic, Observatory and Planetarium of Prague / [autor Jaroslav
Soumar] - Vyd. 1. - Praha : Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy,
1996. - 27 s. - (brož.)597.020
Sociální a kulturní antropologie. - 1. vyd., dotisk. - Praha :
Sociologické nakladatelství, 1994. - 157 s. - (brož.)582.990
Soubor veličin a jednotek nejčastěji užívaných ve fyzikální a
jaderné chemii / V. Múčka. - 2. vyd. - Praha : ČVUT, 1996. - 27
s. - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha. - (brož.)S II
831.502
Souhvězdí / A. Rükl. - 1. vyd. - Praha : Aventinum, 1996. - 223
s. - (váz.)            597.336
Soupis historických geologických map z území České republiky do
roku 1918 / J. Beneš. - Vyd. 1. - Praha : Český geologický ústav,
1996. - 88 s., obr. příl. - (brož.)597.304
Statistická radiotechnika / Z. Hrdina. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT,
1996. - 233 s., přeruš. str. - Fakulta elektrotechnická, Praha. -
(brož.)S II 831.264
Stavební mechanika - CAL : doplňkové skriptum / J. Máca, P.
Konvalinka. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1996. - 72 s. + 6 příl. -
Fakulta stavební, Praha. - (brož.)S II 831.259
Stochastic and spatial structures of dynamical systems :
Proceedings of the colloquium : Amsterdam 26.01.1995-27.01.1995 /
edited by S. Strien, S. Lunel. - Amsterdam : North-Holland, 1996.
-9, 231 s. - (brož.)780.390
Stochastische Proze algebren mit zeitlosen Aktivitäten und
probabilistischen Verzweigungen / M. Rettelbach. - Erlangen :
[vl. nákl.], 1996. - 8, 193 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.416
Stochastische Verfahren zur Berechnung von Streulängen / H. Mall.
- Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 96 s. - Inaug.-Diss. -
(Brož.)780.410
110 fólií k výuce biologie a somatologie : demonstrační pomůcka
pro vyučování biologie, anatomie, fyziologie, histologie a
základů patologie / A. Schäffler, S. Schmidt, G. Raichle. - Vyd.
1. - Praha : Scientia Medica, 1996. - 7 s. + 110 fólií. -
(váz.)II 831.548
Strukturaufklärung und Biosynthese von Spurpheromonen bei Ameisen
/ E. Übler. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 201 s. -
Inaug.-Diss. - (Brož.)780.401
Strukturbestimmungen an Boranen und Carbaboranen mit der ab
initio/IGLO/NMR Methode und Oligomere des Phosphaalkins :
theoretische Untersuchungen / M. Hofmann. - Erlangen : [vl.
nákl.], 1996. - 13, 386 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)781.008
Studia antropologiczne. 3. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski,
1996. - 99 s. - (brož.)     765.389/ 3
Studia nad ekologia roslin / redaktor J. Sarosiek. - Wroclaw :
Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 145 s. - (brož.)597.407
Studia nad ekologia roslin wodnych / redaktor J. Sarosiek. -
Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1995. - 166 s. - (brož.)597.009
Studijní texty z mechaniky I : studijní text pro soutěžící FO /
I. Volf, P. Šedivý. - Hradec Králové : Gaudeamus, 1996. - 22, 16,
12 s. - (brož.)597.546
Svět a čísel tvarů : metodická příručka k výuce matematiky v 1.
ročníku základní a obecné školy / A. Hošpesová, J. Divíšek, F.
Kuřina. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1996. - 64 s. -
(brož.)780.578
Svět čísel a tvarů : matematika pro 1. ročník. Pracovní sešit 2 /
ilustrovala E. Sýkorová. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1996. -
48 s. - (Brož.)780.577/ 2
Svět čísel a tvarů : matematika pro 1. ročník. Pracovní sešit 3 /
ilustrovala E. Sýkorová. - 1. vyd. - Praha : Prometheus, 1996. -
48 s. - (Brož.)780.577/ 3
Světlo z dávných věků / I. Wiesner. - 3. vyd., dotisk. - Ústí nad
Labem : AOS Publishing, 1996. - 135 s., 11 s. obr. příl. -
(váz.)780.829
Symmetrische Flächen mit vielen gewöhnlichen Doppelpunkten / S.
Endrass. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 10, 86 s. -
Inaug.-Diss. - (Brož.)781.017
Synthese, Struktur und Reaktionen von Nickel-, Palladium- und
Platinkomplexen mit dem dreizähnigen
Dithiolat-Carben-Liganden['S2C']2- / C. Allmann. - Erlangen :
[vl. nákl.], 1996. - 113 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.437
Synthese, Struktur und Reaktivität von Nickel- und
Platinkomplexen mit neuen mehrzähnigen Organoschwefelliganden /
D. Häussinger. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 208 s. -
Inaug.-Diss. -(Brož.)781.004
Synthese, Struktur und Reaktivitätsuntersuchungen neuer
Rhodium-Hydrido- und Chloro-Komplexe mit vierzähnigen
Organoschwefelliganden als strukturelle und funktionelle
Hydrogenasemodelle / G. Rackelmann. - Erlangen : [vl. nákl.],
1996. - 142 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.999
Šok z prosperity : závěrečná čítanka z globální problematiky /
[editoři Pavel Nováček, Mikuláš Huba] - 1. vyd. - Olomouc :
Univerzita Palackého 1996. - 280 s., 1 příl. - (brož.)597.453
Tajemství života / foto L. Nilsson. text L. Hamberger. - Čes.
vyd. 1. - Praha : Svojtka & Vašut, 1996. - 209 s. - (váz.)597.353
Technická mechanika I : (základy statiky, pružnost a pevnost) /
Z. Havířová. - 1. vyd. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická
univerzita, 1996. - 105 s. - (brož.)S II 831.355
Technická měření / A. Bráza, J. Jenčík. - Vyd. 5. přeprac. -
Praha : ČVUT, 1996. - 208 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)S
II 831.265
Technika a fyzika : studijní materiál pro další vzdělávání
učitelů / J. Hubeňák. - Hradec Králové : Mafy, 1996. - 89 s. -
(brož.)597.544
Teoretická informatika / J. Kolář. - 1. vyd. - Praha : Česká
informatická společnost, 1996. - 168 s. - (brož.)S II 831.266
Teorie obecné systémové analýzy optimalizace parametrů lesní
techniky a její verifikace / A. Janeček. - Vyd. 1. - Praha :
Česká zemědělská univerzita, 1996. - 85 s. - (brož.)S II 831.417
Teorie pravděpodobnosti / B. Kába. - 1. vyd. - Praha : Credit,
1996. - 88 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně
ekonomická fakulta. - Katedra statistiky, Praha. - (brož.)S II
831.361
Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of
UNESCO. 3 / edited by R. Rozkošný, J. Vaňhara. - 1st ed. - Brno :
Masaryk University, 1996. - S. 416-630. + 1 příl. -
(brož.)594.945/ 3
1000 let hornictví cínu ve Slavkovském lese / P. Beran...[et
al.]. - Vyd. 1. - Sokolov : Okresní muzeum, 1996. - 194 s. -
(Váz.)II 831.407
Toxické látky, hygiena a bezpečnost práce v chemii / J. Vulterin,
M. Vasileská. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 126 s. -
Katedra chemie a didaktiky chemie, Praha. - (brož.)597.055
Toxikologie a bezpečnost práce v chemii / J. Paleček, I. Linhart,
J. Horák. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola
chemicko-technologická, 1996. - 189 s. - Fakulta chemické
technologie, Praha. -(brož.)II 831.323
Transfer von Zytokingenen in murine Fibroblasten und
T-Helfer-Zellen / A. Will. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 94
s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.979
366 příběhů z přírody a ještě něco navíc / napsala A. Dalmais.
ilustrovala A. Bonhomme. - 2. vyd. - Praha : Egmont ČR, 1996. -
192 s. - (váz.)II 860.389
Die turbulente Dissipation mechanischer Energie in Scherschichten
/ Qiao-yan Ye. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 6, 127 s. -
Inaug.-Diss. - (Brož.)781.038
Učebnice matematiky I / J. Coufal, J. Klůfa. - Vyd. 1. - Praha :
Vysoká škola ekonomická, 1996. - 381 s. - Fakulta informatiky a
statistiky, Praha. - (brož.)597.466

Učení dona Juana / C. Castaneda. - 1. vyd. v Chvojkově nakl. -
Praha : Chvojkovo nakladatelství, 1996. - 187 s. - (váz.)780.488
Ukončení těžby a úpravy Sn, W rud na závodě Stannum, Rudné doly
Příbram s. p. k lednu 1991 / P. Beran, P. Suček, R. Tomíček. -
Sokolov : Okresní muzeum, 1996. - 46 s. - (Brož.)597.272
Ultrazvukové vyšetření dětského kyčelního kloubu / J. Kiliján, P.
Dungl, M. Karpíšek. - Vyd. 1. - Praha : Scientia Medica, 1996. -
71 s. - (brož.)597.342
Untersuchung der Kinetik von Widerstandsänderung und Gasdiffusion
bei der Adsorption von Gasen auf dünnen Metallfilmen / G. Brase.
- Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 146 s. - Inaug.-Diss.
-(Brož.)780.446
Účast mikromycet v etiologii exogenní alergické alveolitidy / A.
Tomšíková. - Vyd. 1. - Praha : Karolinum, 1996. - 64 s. -
(brož.)597.060
Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii / V.
Flemr, E. Holečková. - Vyd. 2. přeprac. - Praha : Vysoká škola
chemicko-technologická, 1996. - 205 s. - Fakulta chemické
technologie, Praha. - (brož.)II 831.324
Úvod do analytické mechaniky a mechaniky kontinua. Díl 2 / M.
Macur. - Vyd. 1. - Brno : PC-DIR, 1996. - 234 s. - Vysoké učení
technické. - Fakulta strojní, Brno. - (brož.)S II 829.957/ 2
Úvod do matematického programu Derive / B. Černá, E. Vřešťál. -
Vyd. 1. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita,
1996. - 53 s. - (brož.)S II 831.349
Úvod do teorie citlivosti a stability v numerické lineární
algebře / J. Drkošová, Z. Strakoš. - 1. vyd. - Praha : ČVUT,
1997. - 74 s. - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha.
-(brož.)S II 831.500
Über die Transportvorgänge bei der Schmelzzüchtung unter erhöhter
Schwerkraft auf einer Zentrifuge: Ein Vergleich mit
Mikrogravitation und stationären Magnetfeldern / J. Friedrich. -
Erlangen: [vl. nákl.], 1996. - 125 s. - Inaug.-Diss. -
(Brož.)780.417
Velké putování za zvířaty / C. Young. Ilustroval I. Jackson. -
Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - 48 s. - (váz.)II
831.440
Verifikation der potentiellen natürlichen Vegetation mittels
Vegetationssimulation / R. Lindacher. - Erlangen : [vl. nákl.],
1996. - 127 s., obr. příl. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.988
Vision - Eine Architektur für die Physikalisch-Basierte
Bildsynthese / P. Slusallek. - Erlangen : [vl. nákl.], 1995. -
28, 269 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)781.015
Vliv závlah odpadními vodami na životní prostředí : (studijní
zpráva) / J. Šálek. - Praha : Ústav zemědělských a
potravinářských informací, 1996. - 56 s. - (Brož.)597.177
Vzpomínky / O. Wichterle. - Praha : Ideu Repro, 1996. - 208 s.,
obr. příl. - (Brož.)       780.636
Wody podziemne w skalach krystalicznych na podstawie badan
wybranych obszarów Sudetów polskich / S. Stasko. - Wroclaw :
Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 85 s., příl. - (brož.)II 831.468
Wybrane zagadnienia z gemmologii / redaktor M. Sachanbinski. -
Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 96 s. - (brož.)II
831.467
The Younger Dryas : Proceedings of a Workshop : Royal Netherlands
Acad. of Arts and Sciences 11.04.1994-13.04.1994 / editors S.
Troelstra...[et al.]. - Amsterdam : North-Holland, 1995. - 12,224
s. - (brož.)780.388
Z badan karbonu i permu w Sudetach / redaktor K. Mastalerz. -
Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 128 s., 4 obr. na příl.
- (brož.)II 831.466
Záhadný Mars / W. Hain. - Vyd. 1. - Liberec : Dialog, 1996. - 219
s., obr. příl. - (Váz.)     780.566
Základní pojmy z chemie a technologie polymerů, jejich
mezinárodní zkratky a obchodní názvy / V. Ducháček. - Vyd. 1. -
Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1996. - 56 s. -
Fakulta chemické technologie, Praha. - (brož.)S II 831.245

Základy chemie : pro 2. stupeň základní školy, nižší ročníky
víceletých gymnázií a střední školy. 1, Pracovní sešit / P.
Beneš, V. Pumpr, J. Banýr. - Vyd. 1. - Praha : Fortuna, 1996. -
40 s. - (Brož.)II 860.414/ 1
Základy měření / N. Uhdeová ...[et al.]. - 1. vyd. - Brno :
PC-DIR, 1996. - 50 s. - VUT. - Fakulta elektrotechniky a
informatiky, Brno. - (brož.)S II 831.235
Základy měření radioaktivity / M. Pöschl. - Vyd. 1. - Brno :
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. - 68 s. -
(brož.)S II 831.351
Základy optimalizace a rozhodování : příručka pro distanční
studium / K. Rais. - 2. vyd. - Brno : PC-DIR, 1996. - 93 s. -
VUT. - Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)S II 831.303
Základy teorie relativity / B. Vybíral. - 1. vyd. - Hradec
Králové : Gaudeamus, 1995. - 182 s. - Vysoká škola pedagogická,
Hradec Králové. - (brož.)596.933
Závod s časem : texty z morální ekologie / [vybral a uspořádal
Erazim V. Kohák, Rudolf Kolářský, Igor Míchal]. - 1. vyd. - Praha
: Torst, 1996. - 228 s. - Ministerstvo životního prostředí,Praha.
- (brož.)597.350
Zjawiska elektromagnetyczne w procesach technologicznych / M.
Dabrowski. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk,
1995. - 6 s. - (brož.)596.920
Zpracování akustických signálů / F. Kadlec. - Vyd. 1. - Praha :
ČVUT, 1996. - 194 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. -
(brož.)S II 831.263
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 1995 /
[Vladislav Bízek] ...[et al.]- Praha : Ministerstvo životního
prostředí České republiky, 1996. - 90 s. - (brož.)II 831.516
Zur Beschreibung gebundener, relativistischer Systeme in
Standard- und Lichtfront-Koordinaten / M. Schmidt. - Erlangen :
[vl. nákl.], 1996. - 75 s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.987
Zur numerischen Lösung einiger Integralgleichungen auf der Sphäre
/ F. Nestel. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 10, 109 s. -
Inaug.-Diss. - (Brož.)780.419
Zur Sekundärzerstäubung newtonscher Fluide an Oberflächen / C.
Mundo. - Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 7, 179 s. - Inaug.-Diss.
- (Brož.)781.037
Zvířata Evropy / Napsal J. Felix. Ilustroval K. Hísek. - Vyd. 1.
- Praha : Aventinum, 1996. - Nestr. - (váz.)II 831.441
Život v mořích : živý svět oceánů na 200 barevných fotografiích /
L. Holliday. - Čes. vyd. 1. - Praha : Svojtka a Vašut, 1996. - 62
s. - (váz.)II 831.447

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 13.09.2019 10:15
TOPlist