Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1996 (listopad-prosinec) - F. Ekonomické vědy

za listopad-prosinec 1996

Aby firma prosperovala / I. Živělová. - 1. vyd. - Brno : CATHY,
1996. - 117 s., příl. - (Brož.)  597.160
Akciová společnost : legislativa, řízení a organizační struktura
/ V. Žáček, J. Kratochvíl. - 3., dopl. vyd. - Praha : Management
Press, 1996. - 156 s. - (brož.)597.430
Cities of Finance : Proceedings of the colloquium : Amsterdam
05.1991 / edited by H. Diederiks, D. Reeder. - Amsterdam :
North-Holland, 1996. - 7, 320 s. - (brož.)780.391
Cílový management / R. Hilgermann. - 1. vyd. - Praha : Grada,
1996. - 118 s. - (brož.)      597.265
Cvičení z účetnictví I / J. Vonka. - 2. vyd. - Praha : Credit,
1996. - 59 s., 12 s. příl. - Česká zemědělská univerzita. -
Provozně ekonomická fakulta. - Katedra obchodu a financí, Praha.
-(brož.)S II 831.362
Cvičení ze statistiky I / M. Prášilová, R. Zeipelt. - Vyd. 1. -
Praha : Credit, 1996. - 122 s. - Česká zemědělská univerzita. -
Provozně ekonomická fakulta. - Katedra statistiky, Praha.
-(brož.)S II 831.413
Česko-anglický ekonomický slovník / M. Straková. - 1. vyd. - Brno
: Masarykova univerzita, 1996. - 292 s. - Ekonomicko-správní
fakulta, Brno. - (brož.)S II 831.151
Daně 1996. Díl 1, Zákon o dani z příjmů, z přidané hodnoty,
spotřební, silniční, dědické a darovací, z nemovitostí - Zákon o
rezervách, o správě daní a poplatků - Pokyny MF. - Olomouc :
ANAG, 1996. - 453 s. - (brož.)597.093/ 1
Daně 1996. Díl 2, Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o pojistném na
všeobecné zdravotní pojištění, o účetnictví, o cestovních
náhradách. -Olomouc : ANAG, 1996. - 127 s. - (brož.)597.093/ 2
Daňová soustava / M. Šulcová. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1996. -
106 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická
fakulta. - Katedra obchodu a financí, Praha. - (brož.)S II
831.278
Ekonometrie / J. Tvrdoň. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1996. - 220
s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta.
- Katedra zemědělské ekonomiky, Praha. - (brož.)S II 831.280
Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího školství v
České republice / O. Asztalos. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola
ekonomická, 1996. - 265 s. - (brož.)596.940
Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v krajích a okresech ČR
za rok 1995 / S. Šetřilová. - Praha : Český statistický úřad,
1996. - 51 s. - (Brož.)II 831.226
Finanční analýza a plánování : příručka pro distanční studium /
M. Konečný. - 1. vyd. - Brno : PC-DIR, 1996. - 63 s. - VUT. -
Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)597.120
Finanční investování pro střední školy a veřejnost / [zpracovala
Lenka Hlaváčová]. ...[et al.]- 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1996.
- 160 s. - (brož.)597.443
Finanční trhy - opční obchody / B. Šturc. - 1. vyd. - Brno :
Masarykova univerzita, 1996. - 110 s. - Ekonomicko-správní
fakulta v Brně, Brno. - (brož.)597.210
Finanční účetnictví I : (základy podvojného účetnictví) / J.
Sedláček, B. Soukupová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita,
1996. - 97 s. - Ekonomicko-správní fakulta MU, Brno. -
(brož.)597.209
Historical foundations of a national economy in Indonesia,
1890s-1990s : Proceedings of the colloquium : Amsterdam
20.09.1994-22.09.1994 / edited by J. Lindblad. - Amsterdam :
North-Holland, 1996. - 8, 427 s. - (brož.)780.392
Hledání kvalitních členů statutárních orgánů akciových
společností aneb o řízení statutárních orgánů akciových
společností v tržních a transformujících se ekonomikách / editor
M. Hessel. -Praha : Český Institut Aplikované Ekonomie, 1996. -
206 s. - (brož.)597.230
Hodnocení území z pozice agrární regionální politiky a rozvoje
venkova / M. Hrabánková, V. Trnková, D. Kleinertová. - Praha :
Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1996. - 81 s. -
(brož.)597.299
Informační zabezpečení a organizační změny / Z. Říhová. - Vyd. 1.
- Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 99 s. - Fakulta
informatiky a statistiky, Praha. - (brož.)597.397
Informatika pro ekonomy : sešit č. 9 - Manažer M602 a Správce
souborů pod Windows / R. Kunstová. - Vyd. 1. - Praha : Vysoká
škola ekonomická, 1996. - 84 s. - Fakulta informatiky a
statistiky,Praha. - (brož.)S II 831.246
Interní audit / J. Dvořáček, H. Vázquez, I. Středa ...[et al.]. -
Vyd. 1. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 312 s. -
Fakulta podnikohospodářská, Praha. - (brož.)596.902
Investice na naší straně / E. Dočkal, M. Polúchová. - Kojetín :
Katos, 1996. - 97 s. - (brož.) E 981.231
Jak blufovat o financích / M. Becket. - 1. vyd. - Praha :
Talpress, 1996. - 62 s. - (brož.)    597.155
Jak si postavit dům, jak získat byt / [Štěpánka Homolová]. - 1.
vyd. - Praha : Aslan, 1996. - 75 s. - (brož.)II 831.401
Kancelář právníka. [1995]. - Praha : Economia, 1995. - 14 s. -
(Brož.)          II 831.176/ 1995
Kniha protokolů pražského malířského cechu z let 1600-1656 /
editor M. Halata. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 1996. - 223 s. -
(váz.)596.959
Liberalizacja obrotów gospodarczych w strefach wolnego handlu /
J. Kundera. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 228 s. -
(brož.)597.415
Makroekonomické modely a hospodářská politika. Díl 1 / B.
Kadeřábková, M. Sedláček. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1996. - 134
s. - Fakulta stavební, Praha. - (brož.)S II 831.483/ 1
Marketing služeb / A. Payne. - 1. vyd. - Praha : Grada, 1996. -
247 s. - (brož.)         597.284
Die Ma geblichkeit der handelsrechtlichen für die
steuerrechtliche Gewinnermittlung in der Bundesrepublik
Deutschland und im Vereinigten Königreich von Gro britannien und
Nordirland - eineGegenüberstellung / C. Alsheimer. - Frankfurt am
Main : [vl. nákl.], 1995. - 61, 236 s. - Inaug.-Diss. -
(Brož.)780.890
Mikroekonomie / J. Soukupová...[et al.]. - Vyd. 1. - Praha :
Management Press, 1996. - 535 s. - (váz.)597.445
Mikroekonomie I, II : učební texty / J. Mach, J. Havránek, J.
Burianová. - Vyd. 2.,přeprac. - Praha : Credit, 1996. - 329 s. -
Česká zemědělská univerzita, provozně ekonomická fakulta, Praha.-
(brož.)S II 831.411
Mikroekonomie III : učební texty / J. Mach, A. Soukup. - Vyd. 3.
- Praha : Credit, 1996. - 177 s. - Česká zemědělská univerzita. -
Provozně ekonomická fakulta. - Katedra ekonomických teorií,Praha.
- (brož.)S II 831.412
Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte des Betriebsrates bei der
Beschäftigung von Leih- und Fremdfirmenarbeitnehmern / T. Barth.
- Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 36, 240 s. - Inaug.-Diss.
-(Brož.)780.409
Modré stránky : specializovaný katalog výpočetní, telekomunikační
a kancelářské techniky. Podzim '96. - Praha : Agentura Modré
stránky, 1996. - 192 s. - (Brož.)II 857.878/ 1996
National Technology Policies and International Friction: Theory,
Evidence, and Policy Options. - Kiel : Institut für
Weltwirtschaft, 1996. - 36 s. - (Brož.)II 860.326
Natur, Wirtschaft und Ökologie der Stadt Kaliningrad / V.
Orlenok... [et al.]. - Leipzig : Institut für Länderkunde, 1994.
- 56 s. - (Brož.)II 831.198
Nákladovost zemědělských výrobků v zemědělských podnicích ČR za
rok. 1995 / J. Hanibal... [et al.]. - Praha : Výzkumný ústav
zemědělské ekonomiky, 1996. - 69 s. - (brož.)590.478/ 1995
Nepřímé daně : příručka pro distanční studium / P. Svirák. - 2.
vyd. - Brno : PC-DIR, 1996. - 118 s., příl. - VUT. - Fakulta
podnikatelská, Brno. - (brož.)597.119
Nová rozpočtová skladba od roku 1997 / J. Kinšt. - 1. vyd. -
Praha : Pragoeduca, 1996. - 174 s. - (brož.)597.368
Objektové modely podniku / J. Duben. - 1. vyd. - Praha : Grada,
1996. - 199 s. - (brož.)     597.286

Ochrana průmyslového vlastnictví v Evropské unii : (texty
právních předpisů) / přeložila a uspořádala S. Kopecká. - Vyd. 1.
- [Praha] : Úřad průmyslového vlastnictví, 1996. - 206 s. -
(brož.)597.540
Okres Břeclav. Dovolená a služby 1995-1996 / [foto V. Hortvík]
... [et al.]- Mikulov : Agentura pro rozvoj cestovního ruchu ARC,
1995. - 31 s. - Okresní úřad, Břeclav. - (Brož.)II 860.349
Organizational decision-making under different economic and
political conditions : Proccedings of a Symposium : Royal
Netherlands Acad. of Arts and Sciences 01.06.1994-03.06.1994 /
editors P.Drenth...[et al.]. - Amsterdam : North-Holland, 1996. -
247 s. - (brož.)780.387
Otevřená práce / D. Šimek. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita
Palackého, 1996. - 91 s. - (brož.)S II 831.531
Panel 1995 : vyhodnocení kvality registru ekonomických subjektů a
základních charakteristik podniků a podnikatelů v České republice
/ zpracoval S. Palas, Z. Polednová, L. Černohouzová. -Praha :
Český statistický úřad, 1996. - 33 s., 63 tb., příl. - (Brož.)II
831.478
Peníze, banky a finanční trhy : příručka pro distanční studium /
M. Drdla. - 2. vyd. - Brno : PC-DIR, 1996. - 61 s. - VUT. -
Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)597.121
Peníze, poklady, padělky / B. Hlinka, P. Radoměrský. - 2. pozm. a
dopl. vyd. - Praha : Academia, 1996. - 262 s., obr. příl. -
(váz.)597.356
Penzijní fondy. - Praha : Economia, 1995. - 20 s. - (Brož.)    
              II 831.273
Personální řízení / L. Rejf, J. Kříž. - Vyd. 1. - Praha : ČVUT,
1996. - 144 s. - Fakulta strojní, Praha. - (brož.)S II 831.261
Podnikatel bez průšvihů / Z. Blažek, V. Čarňanský, T. Pohl. -
Praha : Vera, 1996. - 223 s. - (brož.)597.570
Podvojné účetnictví : účetní bestseller 1996. - 6. dopl. vyd. -
Praha : Grada, 1996. - 248 s. - (brož.)597.047
Podvojné účetnictví III : kurz celoživotního vzdělávání / A.
Kocmanová. - 2. vyd. - Brno : PC-DIR, 1996. - 70 s., příl. -
Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)S II 831.242
Poklady skryté v účetnictví. Díl 3, Finanční řízení rozvoje
podniku / D. Kovanicová, P. Kovanic. - 1. vyd. - Praha : Polygon,
1996. - 235 s. + 1 disketa, 1 příl. - (váz.)592.074/ 3
Prace Instytutu geograficznego : ser. B. Geografia spoleczna i
ekonomiczna. T. 13. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. -
113 s. - (brož.)667.779/ 13
Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení s
komentářem. - 1. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 31 s. -
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,
Praha. -(brož.)597.441
Pracujeme ve fiktivní firmě : (metodický materiál pro vedoucí
fiktivních firem) / M. Rotport. - Plzeň : Pedagogické centrum,
1996. - 25 s. - (Brož.)780.460
Právní minimum pracovníka v bankovnictví : průvodce obecně
závaznými právními a jinými předpisy : doplňující sborník k
druhému vydání. Č. 3 / [napsal Michal Cipro] ...[et al.]- 2.
vyd. -Praha : DTP system, 1996. - 101 s. + 2 diskety. -
(Brož.)595.155/ Dopl.3
Profesní dráha ve 20. století : úvod do sociologie povolání / J.
Havlová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 148 s. - Katedra
sociologie Filozofické fakulty UK, Praha. - (brož.)597.222
Průvodce podnikatelským plánováním : plánování jako klíčový
faktor úspěchu v podnikání : podrobný a systematický návod k
sestavení podnikatelského a finančního plánu / D. Bangs. - 5.,
rev. arozš. vyd. - Praha : Pragma, 1996. - 116 s. - (brož.)II
831.479
Příručka pro číšníky / G. Brown, K. Hepner. - 1. vyd. - Praha :
Grada, 1996. - 195 s. - (brož.)  597.287
Region Pálava, kraj hojnosti / [foto J. Červenka] ... [et al.]-
Mikulov : Agentura pro rozvoj cestovního ruchu ARC, 1995. -
Nestr. - Okresní úřad, Břeclav. - (Brož.)II 860.350
Restrukturalizace a extenzifikace rostlinné výroby / F.
Vrkoč...[et al.]. - Praha : Ústav zemědělských a potravinářských
informací, 1996. - 35 s. - (Brož.)597.318


Rukověť finančního a vnitropodnikového účetnictví : příručka pro
střední školy a veřejnost / J. Holeček, V. Kleisner. - 2., upr.
vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 191 s. - (brož.)597.442
Russkij jazyk v sfere biznesa : 4. meždunarodnaja konferencija :
tezisy : Ostrava 08.10.1996-09.10.1996. - Ostrava : Ostravská
univerzita, 1996. - 52 s. - Filozofická fakulta. -
Katedrarusistiky, Ostrava. - (Brož.)597.328
Řešení aktuálních problémů účtování v otázkách a odpovědích.
[10]. - Praha : Bilance, 1996. - 47 s. - (Brož.)587.763/ 10
Sbírka příkladů ke cvičení z daňové soustavy / M. Šulcová. - 1.
vyd. - Praha : Credit, 1996. - 48 s., 33 s. příl. - Česká
zemědělská univerzita. - Provozně ekonomická fakulta. - Katedra
obchodu a financí, Praha. - (brož.)S II 831.360
Scientific papers of the University of Pardubice : Series D.
Faculty of Economics and Administration. 1 (1996) / [odpovědný
redaktor Jan Kunhart] - Vyd. 1. - Pardubice : Univerzita
Pardubice, 1996. - 123 s. - (brož.)597.370/ 1(1996)
Sedmnáct zpovědí : důvěrné rozhovory redaktora Blesku s českými
manažerkami, podnikatelkami a političkami / J. Bauer. - Vyd. 1. -
Praha : X-Egem, 1996. - 118 s. - (brož.)780.950
Situace na trhu vybraných komodit. Část 1, Živočišná výroba / F.
Vaníček ...[et al.]. - Praha : Výzkumný ústav zemědělské
ekonomiky, 1996. - 89 s. - (brož.)597.349/ 1
Soucitný kapitalismus : americký podnikatelský bestseller od
spoluzakladatele firmy Amway / R. De Vos. - Praha : Pragma, 1996.
- 364 s. - (váz.)780.691
Sovětští poradci a ekonomický vývoj v ostravsko-karvinském revíru
/ D. Janák, Z. Jirásek. - Opava : Open Education & Sciences,
1996. - 119 s. - Slezský ústav Slezského zemského muzea, Opava. -
(brož.)597.181
Spotřeba potravin a predikce vývoje poptávky po potravinářském
zboží. [1996] / O. Štiková... [et al.]. - Praha : Výzkumný ústav
zemědělské ekonomiky, 1996. - 37 s., 4 tb. příl. -
(brož.)593.722/ 1996
Správa daní a daňové řízení : příručka pro distanční studium / L.
Dubšeková. - 2. vyd. - Brno : PC-DIR, 1996. - 124 s. - VUT. -
Fakulta podnikatelská, Brno. - (brož.)597.122
Správa daní aneb daňový subjekt versus správce daně / S. Kalous,
A. Kohoutková. - 1. vyd. - Praha : Pragoeduca, 1996. - 194 s. -
(brož.)597.367
Stručné ekonomické dějiny světa : od doby kamenné do současnosti
/ R. Cameron. - 1. vyd. - Praha : Victoria Publishing, 1996. -
475 s. - (váz.)596.854
Studia z geografii spoleczno-ekonomicznej / [redakcja Henryk
Rogacki] - Wyd. 1. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól
Nauk, 1995. - 185 s. - (brož.)596.919
Subsidies, Countervailing Duties, and the WTO: Towards an Open
Subsidy Club / J. Stehn. - Kiel : Institut für Weltwirtschaft,
1996. - 18 s. - (Brož.)II 860.324
Subventionsabbau in räumlicher Perspektive: Wirkungszusammenhänge
und Schlu folgerungen / C. Krieger-Boden, K. Lammers. - Kiel :
Institut für Weltwirtschaft, 1996. - 38 s. - (Brož.)II 860.325
Syndrom choroby kancelářské : zhoubné účinky dlouhodobé
zaměstnanosti / I. Carney, C. Flint. - 1. vyd. - Praha : Naše
vojsko, 1996. - 95 s. - (brož.)780.299
Šok z prosperity : závěrečná čítanka z globální problematiky /
[editoři Pavel Nováček, Mikuláš Huba] - 1. vyd. - Olomouc :
Univerzita Palackého 1996. - 280 s., 1 příl. - (brož.)597.453
Toxické látky, hygiena a bezpečnost práce v chemii / J. Vulterin,
M. Vasileská. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 126 s. -
Katedra chemie a didaktiky chemie, Praha. - (brož.)597.055
Umfang und Grenzen der Speicherung und Übermittlung
personenbezogener Daten im Bereich der Wirtschaftsauskunfteien /
D. Frormann. - Düsseldorf : [vl. nákl.], 1993. - 5, 170 s. -
Inaug.-Diss. - (Brož.)780.602
Účetnictví pro 3. ročník obchodních akademií / V. Munzar, V.
Kleisner. - 2., upr. vyd. - Praha : Fortuna, 1996. - 167 s. -
(brož.)II 831.482
Úplné náklady práce v ČR podle výsledků výběrového šetření za rok
1995. - Praha : Český statistický úřad, 1996. - 64 s., příl. -
(Brož.)II 831.477
Úplné znění platových předpisů pro rozpočtové a některé
příspěvkové organizace platné k 1. dubnu 1996 s výkladem. - 1.
vyd. - Praha : JAN, 1996. - 47 s. - Ministerstvo práce a
sociálních věcí, Praha. - (brož.)597.348
Vybrané statě z teorie firmy. Část 1 / J. Coufal, B. Kadeřábková.
- Vyd. 1. - Praha : ČVUT, 1996. - 92 s. - Fakulta stavební,
Praha. - (brož.)S II 831.484/ 1
Výroba vybraných výrobků v průmyslu České republiky (ve zvolených
měřících jednotkách) za leden až prosinec 1995. - Praha : Český
statistický úřad, 1996. - 26 s. - (Brož.)II 831.228
Vzdělávání a rozvoj manažerů / J. Prokopenko, M. Kubr ...[et
al.]. - Vyd. 1. - Praha : Grada, 1996. - 631 s. - International
Labour Organization. - (váz.)597.280
Wettbewerbsbeschränkungen bei Kommanditisten / M. Zorn. -
Erlangen : [vl. nákl.], 1996. - 181 s. - Inaug.-Diss. -
(Brož.)780.433
Zaměstnanost v civilním sektoru národního hospodářství podle
krajů a okresů za rok 1995. - Praha : Český statistický úřad,
1996. - 87 s. - (Brož.)II 831.475
Základy daňové techniky / J. Marek. - 1. vyd. - Praha : Taxpress,
1996. - 96 s. - (Brož.)     597.547
Základy mezinárodního obchodu / A. Hes. - Vyd. 1. - Praha :
Credit, 1996. - 186 s., příl. - Česká zemědělská univerzita. -
Provozně ekonomická fakulta. - Katedra obchodu a financí, Praha.
-(brož.)S II 831.277
Základy mikroekonomiky / H. Fialová, O. Starý. - Vyd. 1. - Praha
: ČVUT, 1996. - 104 s. - Fakulta elektrotechnická, Praha. -
(brož.)S II 831.256
Zákon č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů, ve znění zákona č.
35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb.,
zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994
Sb.,zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb. a zákona č.
259/1994 Sb : (úplné znění - pracovní pomůcka). - [Praha] :
[Economia], 1995. - 24 s. - (Brož.)II 831.275

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist