Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1996 (listopad-prosinec) - E. Politika

za listopad-prosinec 1996

Berlín 1943 aneb Svědectví o zavlečení českých studentů z
Pardubic do válečného Německa / J. Hiblbauer. - Vyd. 1. -
Pardubice : Východočeské muzeum, 1996. - 59 s. - (brož.)780.952
Církev a stát : (vztah státu a církve a postavení jednotlivce) :
sborník příspěvků z konference - 1. ročník / [redaktor Josef
Bejček] ...[et al.]- Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita,
1996. - 77 s. - (brož.)597.309
Co je vládnutí : základy parlamentní demokracie / M. Benda. -
Praha : Práh, 1994. - 45 s. - (brož.)597.133
Česká přináležitost k Západu v letech 1815-1878 : k historii
českého evropanství mezi vídeňským a berlínským kongresem / I.
Pfaff. - 1. vyd. - Brno : Doplněk, 1996. - 261 s. -
(brož.)597.507
Česká republika a evropské bezpečnostní struktury. - Vyd. 1. -
Praha : Vysoká škola ekonomická, 1996. - 184 s. - Fakulta
mezinárodních vztahů, Praha. - (brož.)597.396
Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914 : sociálněhistorické
souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v
českých zemích / J. Kořalka. - 1. vyd. - Praha : Argo, 199. -354
s. - (váz.)597.322
Europa Srodkowo-Wschodnia w mysli politycznej emigracji polskiej
: 1945-1975 / M. Wolanski. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski,
1996. - 383 s. - (brož.)597.405
Guinnessova kniha špionáže / M. Lloyd. - 1. vyd. - Praha :
Olympia, 1996. - 255 s. - (váz.)    597.351
Hodnocení území z pozice agrární regionální politiky a rozvoje
venkova / M. Hrabánková, V. Trnková, D. Kleinertová. - Praha :
Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky, 1996. - 81 s. -
(brož.)597.299
Hovory s Janem Masarykem / V. Fischl. - 6. vyd., v ČR 1. vyd. -
Praha : Česká expedice, 1996. - 119 s., obr. příl. -
(váz.)780.698
Jsme Evropané?. - 1. vyd. - Praha : Prago-Media NEWS, 1996. - 130
s. - (brož.)          597.108
Koncepcja Europy Konrada Adenauera i jej realizacja w praktyce
politycznej w latach 1945-1954 / W. Bokajlo. - Wroclaw :
Uniwersytet Wroclawski, 1995. - 213 s. - (brož.)597.001
Konfliktní společenství, katastrofa, uvolnění : náčrt výkladu
německo-českých dějin od 19. století. - 1. vyd. - Praha : Ústav
mezinárodních vztahů, 1996. - 39 s. - (brož.)597.395
Krystalizace struktury politických stran v České republice po
roce 1989 : sborník příspěvků z vědecké konference / uspořádali
V. Dvořáková, A. Gerloch. - Praha : Česká společnost propolitické
vědy, 1996. - 127 s. - (brož.)597.174
Mé životní začátky / W. Churchill. - Praha : Lidové noviny, 1996.
- 346 s. - (váz.)        780.967
Mniejszosc w warunkach zagrozenia : pamietniki Lemków / redaktor
W. Sitek. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 171 s. -
(brož.)597.007
Nastal čas změn - bytová politika ve středu požadavků
ekonomických a sociálních / W. Hamm. - Vyd. 1. - Praha : Aleko,
1996. - 48 s. - (brož.)597.062
O násilí / H. Arendt. - 1. vyd. - Praha : ISE, 1995. - 78 s. -
(Brož.)              597.083
Občanské instituce a svobodná společnost / R. Sirico. - Praha :
Občanský institut, 1996. - 19 s. - (Brož.)597.233
Období 1918-1945 : rozkvět a soumrak československé demokracie :
dějepis pro 2. stupeň základní školy a pro odpovídající ročníky
víceletých gymnázií / J. Kuklík. - 1. vyd. - Praha : Fortuna,
1996. - 72 s. - (brož.)II 860.413
Organizational decision-making under different economic and
political conditions : Proccedings of a Symposium : Royal
Netherlands Acad. of Arts and Sciences 01.06.1994-03.06.1994 /
editors P.Drenth...[et al.]. - Amsterdam : North-Holland, 1996. -
247 s. - (brož.)780.387


Osudný krok Jana Masaryka / A. Sum. - 1. vyd. - Příbram :
Elefant, 1996. - 168 s. - (Brož.)    597.437
Osudové kroky Jana Masaryka : výběr dokumentů ke 110. výročí
narození Jana Masaryka. - 1. vyd. - Praha : Sekce archivní správy
Ministerstva vnitra, 1996. - 191 s. - (brož.)597.438
Politická geogragie / V. Baar, P. Rumpel, P. Šindler. - 1. vyd. -
Ostrava : Ostravská univerzita, 1996. - 91 s. - Přírodovědecká
fakulta, Ostrava. - (brož.)S II 831.496
Politicko-organizační aktivity českých městských středních vrstev
v letech 1918-1939 / P. Marek. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita
Palackého, 1996. - 219 s. - (brož.)597.502
Politický terorismus : úvod do studia politického terorismu v
demokratických systémech / M. Strmiska. - 1. vyd. - Brno :
Masarykova univerzita, 1996. - 104 s. - Katedra politologie
Fiozofickéfakulty, Brno. - (brož.)597.250
Politologie : učební texty pro posluchače všech oborů / J.
Čmejrek, M. Kubálek, Z. Pátek. - Vyd. 1. - Praha : Credit, 1996.
- 361 s. - Česká zemědělská univerzita. - Provozně
ekonomickáfakulta, Praha. - (brož.)597.334
Profesionální válečník : vzpomínky velitele supertajné
protiteroristické jednotky U. S. Navy / R. Marcinko. - 1. vyd. -
Praha : Ivo Železný, 1996. - 360 s. - (váz.)780.543
Původ totalitarismu 1-3 / H. Arendt. - 1. vyd. - Praha :
Oikoymenh, 1996. - 679 s. - (brož.)   597.082
Sborník k problematice multietnicity : české země jako
multietnická společnost: Češi, Němci a Židé ve společenském
životě českých zemí 1848-1918 / Ed. Z. Kárník. - Praha :
Filozofická fakultaUniverzity Karlovy, 1996. - 130 s. -
(brož.)597.096
Slovanské historické studie. 22. - Praha : Historický ústav AV
ČR, 1996. - 347 s. - (brož.)  155.818/ 22
Sovětští poradci a ekonomický vývoj v ostravsko-karvinském revíru
/ D. Janák, Z. Jirásek. - Opava : Open Education & Sciences,
1996. - 119 s. - Slezský ústav Slezského zemského muzea, Opava. -
(brož.)597.181
Spravedlnost s náhubkem / J. Kavan. - 1. vyd. - Brno : Doplněk,
1996. - 62 s. - (brož.)      597.504
Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi. 19. - Wroclaw :
Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 270 s., příl. - (brož.)664.535/
19
Studia z teorii polityki. T. 1 / redaktor A. Jablonski, L.
Sobkowiak. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. - 184 s. -
(brož.)597.010/ 1
T. G. Masaryk: Proti proudu 1882-1914 / G. Skilling. - 1. vyd. v
čes. jaz. - Praha : Práh, 1995. - 243 s. - (váz.)597.142
Tábory v českých zemích 1945-1948 / T. Staněk. - Vyd. 1. - Šenov
u Ostravy : Tilia, 1996. - 263 s. - Slezský ústav Slezského
zemského muzea, Opava. - (brož.)597.375
Terezínské studie a dokumenty / editoři M. Kárný...[et al.]. - 1.
vyd. - Praha : Academia, 1996. - 301 s. - Nadace Terezínská
iniciativa, Praha. - (váz.)596.859
Úvahy o dějinách české politiky : od reformace k osvícenství / F.
Šamalík. - 2. vyd., ve VP 1. vyd. - Praha : Victoria Publishing,
1996. - 304 s. - (váz.)596.855
V národním zájmu : požadavky a cíle evropských národních hnutí
devatenáctého století v komparativní perspektivě / M. Hroch. -
Praha : Ústav světových dějin Filozofické fakulty
UniverzityKarlovy, 1996. - 212 s. - (brož.)597.509
Velká operace : pokus Státní bezpečnosti o likvidaci Třetího
odboje / Z. Šedivý. - 1. vyd. - Vimperk : Papyrus, 1996. - 173 s.
- (váz.)780.953
Vlečen pod šibenici : dokumentární biografie / P. Roman. - 2.,
upr. vyd. - Zlín : Atelier IM, 1996. - 199 s., 1 mp. -
(brož.)780.873
Vývoj sociálního státu v Evropě : čítanka z historie moderní
evropské sociální politiky / editor L. Musil. - 1. vyd. - Brno :
Doplněk, 1996. - 256 s. - (brož.)597.506
Ze židovského ghetta : pověsti, legendy a vyprávění / A. Hofman,
R. Heuer. - Vyd. 1. - Praha : Volvox Globator, 1996. - 271 s. -
(váz.)780.940
Zelený Raoul : nekonečný příběh České republiky očima Ufona /
píše Hruteba. kreslí Š. Mareš. - Vyd. 1. - Praha : Český
spisovatel, 1996. - Nestr. - (brož.)II 860.347

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist