Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Novinková služba - 1996 (listopad-prosinec) - D. Společenské vědy (obecně), sociografie

za listopad-prosinec 1996

Abbrüche - Umbrüche - Aufbrüche : der Dienst der Kirche in einer
veränderten Gesellschaft. - Leipzig : Benno, 1993. - 260 s. -
(brož.)779.983
Abnormální vývoj osobnosti jako následek negativního působení /
M. Vágnerová. - 2., nezm. vyd. - Liberec : Technická univerzita,
1996. - 36 s. - Fakulta pedagogická. - Katedra pedagogiky a
psychologie, Liberec. - (brož.)S II 831.294
Asertivita a mezilidská komunikace : (pro potřeby zaměstnanců
systému ČÚBP) / S. Ševčík. - 1. vyd. - Brno : Institut výchovy
bezpečnosti práce, 1996. - 36 s. - (brož.)597.301
Asertivita aneb Jak ze slepé uličky v mezilidských vztazích / M.
Pospíšil. - 1. vyd. - [Plzeň] : vl. nákl., 1996. - 238 s. -
(brož.)597.479
Asertivitou proti stresu / J. Praško, H. Prašková. - 1. vyd. -
Praha : Grada, 1996. - 181 s. - (brož.)597.102
Bílá a černá magie : Garab a Dečhema / A. David-Neel. - Praha :
Pragma, 1995. - 134 s. - (brož.) 780.708
Community Medicine : Practical Handbook / I. Koupilová, J.
Holčík. - 2nd ed. - Brno : Masaryk Univerzity, 1996. - 114 s. -
Faculty of Medicine, Brno. - (brož.)S II 831.372
Cvičení ze statistiky I / M. Prášilová, R. Zeipelt. - Vyd. 1. -
Praha : Credit, 1996. - 122 s. - Česká zemědělská univerzita. -
Provozně ekonomická fakulta. - Katedra statistiky, Praha.
-(brož.)S II 831.413
Demographischer Wandel : verharmlosendes Schlagwort für ein
brisantes Problem / G. Buttler. - Erlangen :
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 1995. - 28 s.
- (Brož.)780.450
Děti potřebují prarodiče / I. Hauser-Schöner. - Vyd. 1. - Praha :
Portál, 1996. - 102 s. - (brož.)780.583
Energetická náročnost výroby vybraných výrobků 1985 -1995 / J.
Lejnar. - Praha : Český statistický úřad, 1996. - 33 s. -
(Brož.)II 831.225
Energetika v roce 1995 : (výsledky zpracování ročního
statistického výkazu EP 10-01) / J. Korbel, J. Červinková. -
Praha : Český statistický úřad, 1996. - 102 s. - (Brož.)II
831.227
English Sociological Texts / B. Nováčková. - 1. vyd. - Praha :
Karolinum, 1996. - 224 s. - Kabinet jazykové přípravy Fakulty
sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha. - (brož.)S II831.283
Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy v krajích a okresech ČR
za rok 1995 / S. Šetřilová. - Praha : Český statistický úřad,
1996. - 51 s. - (Brož.)II 831.226
Historická demografie. 20. - Praha : Sociologický ústav AV ČR,
1996. - 238 s. - (brož.)    430.058/ 20
K systémovému pojetí statistických metod v metodologii
empirického výzkumu chování : (vybrané kapitoly pro doktorandy) /
P. Blahuš. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 224 s. -
(brož.)597.059
Kapitoly o integraci sluchově postižených dětí / N. Janotová. -
1. vyd. - Praha : Septima, 1996. - 31 s. - (brož.)780.516
Krajina jako domov / [edit.] H. Svobodová. - 1. vyd. - Žďár nad
Sázavou : Impreso, 1996. - 110 s., obr. příl. - (brož.)596.941
Metoda týmového vyučování / K. Rýdl. - Vyd. 1. - Praha : Strom,
1996. - 15 s. - (brož.)      597.071
Milujte se : problém lidských vztahů / L. Buscaglia. - Praha :
Pragma, 1993. - 197 s. - (brož.)  597.218
Nastal čas změn - bytová politika ve středu požadavků
ekonomických a sociálních / W. Hamm. - Vyd. 1. - Praha : Aleko,
1996. - 48 s. - (brož.)597.062
O násilí / H. Arendt. - 1. vyd. - Praha : ISE, 1995. - 78 s. -
(Brož.)              597.083

Obce České republiky : malý lexikon. 1996. - Praha : Český
statistický úřad, 1996. - 190, 125 s. - (brož.)II 825.435/ 1996
Občanské instituce a svobodná společnost / R. Sirico. - Praha :
Občanský institut, 1996. - 19 s. - (Brož.)597.233
Obrana proti zlu : návod k slušnému soužití / M. Plzák, I.
Hudcová. - Vyd. 1. - Praha : Český spisovatel, 1996. - 222 s. -
(brož.)597.338
Organizational decision-making under different economic and
political conditions : Proccedings of a Symposium : Royal
Netherlands Acad. of Arts and Sciences 01.06.1994-03.06.1994 /
editors P.Drenth...[et al.]. - Amsterdam : North-Holland, 1996. -
247 s. - (brož.)780.387
Ostrov rodiny : integrující přístup pro práci s rodinou :
příručka pro odborníky / Z. Rieger, H. Vyhnálková. - 1. vyd. -
Brno : Doplněk, 1996. - 246 s. - (brož.)597.503
Otevřená práce / D. Šimek. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita
Palackého, 1996. - 91 s. - (brož.)S II 831.531
Panel 1995 : vyhodnocení kvality registru ekonomických subjektů a
základních charakteristik podniků a podnikatelů v České republice
/ zpracoval S. Palas, Z. Polednová, L. Černohouzová. -Praha :
Český statistický úřad, 1996. - 33 s., 63 tb., příl. - (Brož.)II
831.478
Politicko-organizační aktivity českých městských středních vrstev
v letech 1918-1939 / P. Marek. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita
Palackého, 1996. - 219 s. - (brož.)597.502
Popisná statistika / M. Budíková, Š. Mikoláš, P. Osecký. - Vyd.
2., přeprac. - Brno : Masarykova univerzita, 1996. - 49 s. -
Přírodovědecká fakulta, Brno. - (brož.)597.252
Prace Instytutu geograficznego : ser. B. Geografia spoleczna i
ekonomiczna. T. 13. - Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 1996. -
113 s. - (brož.)667.779/ 13
Prázdné hnízdo - šance nebo břemeno? / D. Sýkorová. - 1. vyd. -
Olomouc : Univerzita Palackého, 1996. - 124 s. - (brož.)S II
831.530
Profesní dráha ve 20. století : úvod do sociologie povolání / J.
Havlová. - 1. vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 148 s. - Katedra
sociologie Filozofické fakulty UK, Praha. - (brož.)597.222
Role policie ve společnosti v očekávání veřejnosti / P. Sak, J.
Semrád. - Vyd. 1. - Praha : Policejní akademie České republiky,
1996. - 111 s. - (brož.)597.329
7 návyků vůdčích osobností pro úspěšný a harmonický život :
návrat etiky charakteru / S. Covey. - Vyd. 1. - Praha : Pragma,
1994. - 329 s. - (brož.)597.241
Singles - Eine qualitative Studie über die Motivations- und
Bedürfnisstrukturen alleinlebender Frauen und Männer in den 90er
Jahren / M. Kunze. - Frankfurt am Main : [vl. nákl.], 1995. -
156s. - Inaug.-Diss. - (Brož.)780.607
Die Situation berufstätiger, akademisch gebildeter Mütter auf
Taiwan und die Frage ihrer Weiterbildung / Rol-Chang Wu. -
Frankfurt am Main : [vl. nákl.], 1995. - 145 s. - Inaug.-Diss.
-(Brož.)780.599
Sny vědomí : CIA, LSD a revolta šedesátých let / M. Lee, B.
Shlain. - 1. vyd. - Praha : Volvox Globator, 1996. - 293 s., obr.
příl. - (váz.)780.930
Sociální a kulturní antropologie. - 1. vyd., dotisk. - Praha :
Sociologické nakladatelství, 1994. - 157 s. - (brož.)582.990
Sociologie práva : systémově teoretický přístup k modernímu právu
/ J. Přibáň. - Vyd. 1. - Praha : Sociologické nakladatelství,
1996. - 197 s. - (brož.)597.567
Soucitný kapitalismus : americký podnikatelský bestseller od
spoluzakladatele firmy Amway / R. De Vos. - Praha : Pragma, 1996.
- 364 s. - (váz.)780.691
Statistika pro obchodní akademie / Z. Burda, F. Strachota. - Vyd.
3., ve Fortuně 2., upr. - Praha : Fortuna, 1996. - 99 s. -
(brož.)II 831.480
Stavby pro bydlení dokončené v České republice v roce 1995 / V.
Jehlička. - Praha : Český statistický úřad, 1996. - 196 s. -
(Brož.)II 831.276
Strategie sociální transformace české společnosti a jejich
úspěšnost v parlamentních volbách 1996 / P. Machonin ...[et al.].
- 1. vyd. - Brno : Doplněk, 1996. - 134 s. - (brož.)597.505

Studia z geografii spoleczno-ekonomicznej / [redakcja Henryk
Rogacki] - Wyd. 1. - Poznan : Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól
Nauk, 1995. - 185 s. - (brož.)596.919
Syndrom zavrženého rodiče / R. Gardner. - 1. čes. vyd. - Praha :
JAN, 1996. - 102 s. - Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Praha. - (brož.)597.552
Tajemství / P. Tournier. - 1. vyd. - Praha : Návrat domů, 1996. -
77 s. - (brož.)         597.529
Die vier Bataillone Oranien-Nassau : ein Beitrag zur
Sozialgeschichte des 18. Jahrhunderts / E. Grund. - Frankfurt am
Main : [vl. nákl.], 1995. - 382 s. - Inaug.-Diss. -
(Brož.)780.597
Vybrané kapitoly ze sociologie medicíny / S. Bartlová. - 3.,
dopl. vyd. - Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníkú ve
zdravotnictví, 1996. - 117 s. - (brož.)597.429
Vybrané kapitoly ze statistiky II / J. Strádalová. - 2. dopl.
vyd. - Praha : Karolinum, 1996. - 192 s. - Katedra ekonomie
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha. - (brož.)S II
831.284
Výroba vybraných výrobků v průmyslu České republiky (ve zvolených
měřících jednotkách) za leden až prosinec 1995. - Praha : Český
statistický úřad, 1996. - 26 s. - (Brož.)II 831.228
Vývoj porodnosti v jižních Čechách v letech 1960-1995 /
zpracovala Z. Brabcová. - České Budějovice : Český statistický
úřad, 1996. - 32 s. - (brož.)597.297
Zkrácené úmrtnostní tabulky za okresy ČR v letech 1991-1995. -
Praha : Český statistický úřad, 1996. - 88 s. - (brož.)II 831.249

Aktualizováno: 08.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno 28.10. 2019 zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.10.2019 14:55
TOPlist