Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Bibliografické informace z oblasti kultury a umění - 2017 - září-říjen

Kultura obecně

Machalická, J.: Binec v ministerských cenách. [Udělena Státní cena za literaturu a překladatelské dílo a Ceny ministerstva kultury za přínos v oblasti literatury, divadla, hudby, výtvarného umění a architektury.]
In: Lidové noviny. - Roč. 30, č. 248 (25.10.2017), s. 8. - ISSN 0862-5921.

 

Literatura

Andreas, P.: Schovat se před kritiky: spisovatelé a kritika v čase individualismu.
In: A2 kulturní čtrnáctideník. - Roč. 13, č. 20 (2017), s. 6. - ISSN 1803-6635.

čtk: Jáchym Topol má státní cenu. [Udělena Státní cena za literaturu.]
In: Lidové noviny. - Roč. 30, č. 247 (24.10.2017), s. 9. - ISSN 0862-5921.

Dvořáková, A.: Novela, aneb Něco mezi jako literární hodnota. [Esej o současných novelách.]
In: Souvislosti. - Roč. 28, č. 3 (2017), s. 42-47. - ISSN 0862-6928.

Eliáš, P.: Muž se stupnicí na čele. [Man Bookerova cena za literaturu.]
In: Lidové noviny. - Roč. 30, č. 245 (21.10.2017), s. 23. - ISSN 0862-5921.

Horák, O.: Velký český román jako melouch. [O chybějícím českém kvalitním mainstreamovém románu.]
In: Lidové noviny. - Roč. 30, č. 245 (21.10.2017), s. 28. - ISSN 0862-5921.

Jarniewicz, J.: Státní převrat v poezii: o generaci polských básníků (a básnířek) narozených v 60. letech.
In: Tvar. - Roč. 28, č. 14 (2017), s. 16-17. - ISSN 0862-657X.

Kabát, M.: Autor, jehož otázky neznají hranice. [Udělena Nobelova cena za literaturu.]
In: Lidové noviny. - Roč. 30, č. 232 (6.10.2017), s. 6. - ISSN 0862-5921.

Kopáč, R.: Ať žije Frankfurt. [Mezinárodní knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem.]
In: Lidové noviny. - Roč. 30, č. 240 (16.10.2017), s. 9. - ISSN 0862-5921.

Krupka, J. - Langrová, H.: Nobelovu cenu za literaturu získal Kazuo Išiguro. [Udělena Nobelova cena za literaturu.]
In: Olomoucký deník. - Č. 232 (6.10.2017), s. 8. - ISSN 1801-9781.

(kul): Jáchym Topol má Státní cenu za literaturu. [Udělena Státní cena za literaturu.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 28, č. 246 (23.10.2017), s. 20. - ISSN 1210-1168.

Marková, E.: Kritika speciálních funkcí: o normalizačním hodnocení lyriky.
In: A2 kulturní čtrnáctideník. - Roč. 13, č. 20 (2017), s. 8. - ISSN 1803-6635.

Pokorný, M.: Konverzace a svědomí: co soudit o soudech literární kritiky. [O roli literárního kritika.k]
In: A2 kulturní čtrnáctideník. - Roč. 13, č. 20 (2017), s. 18-19. - ISSN 1803-6635.

Poncarová, P. J.: Mistr rezervované krásné prózy. [Udělena Nobelova cena za literaturu.]
In: Lidové noviny. - Roč. 30, č. 233 (7.10.2017), s. 23. - ISSN 0862-5921.

Varyš, V.: Konečně cena za literaturu. [Udělena Nobelova cena za literaturu.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 28, č. 233 (7.10.2017), s. 11. - ISSN 1210-1168.

Zavřelová, M.: Za dva roky mají naše knihy šanci. [Mezinárodní knižní veletrh ve Frankfurtu nad Mohanem.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 28, č. 240 (16.10.2017), s. 13. - ISSN 1210-1168.

 

Divadlo

Abbate, Carolyn a Roger Parker. Dějiny opery: posledních 400 let. Překlad Robert Novotný. Vydání první. Praha: Argo, 2017. 652 stran, 24 nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-257-2094-3.

Augustová, Zuzana, ed.,Jan  Jiřík, ed. a Daniela Jobertová, ed. Horizonty evropského dramatu: současný divadelní text mezi dramatickými a postdramatickými tendencemi. Vydání první. V Praze: NAMU, 2017. 331 stran. Black-box; 2. ISBN 978-80-7331-410-1.

Hasíková, Miriam. Meziválečné hudební divadlo v Olomouci. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. 336 stran. Monografie. ISBN 978-80-244-5037-7.

Dombrovská, L.: Křižovatky svobody a pravdy. [Pražské křižovatky - mezinárodní divadelní festival.]
In: Lidové noviny. - Roč. 30, č. 237 (12.10.2017), s. 8. - ISSN 0862-5921.

Feyfar, P.: Od dekonstrukce k příběhu: Avignon 2017. [Divadelní festival v Avignonu.]
In: Divadelní noviny. - Roč. 26, č. 15 (2017), s. 12-13. - ISSN 1210-471X.

Grulich, J.: O všem a o ničem aneb Kam kráčíš, Nitro? [Mezinárodní festival Divadelná Nitra.]
In: Divadelní noviny. - Roč. 26, č. 17 (2017), s. 13. - ISSN 1210-471X.

Hulec, V.: Pět divadelních křižovatek. [Pražské křižovatky - mezinárodní divadelní festival.]
In: Divadelní noviny. - Roč. 26, č. 18 (2017), s. 7. - ISSN 1210-471X.

Chuchma, J.: Příští vlna s dost starým obsahem. […příští vlna/next wave… - setkání divadelní, hudební, taneční, literární, výtvarné a jiné alternativy.]
In: Divadelní noviny. - Roč. 26, č. 17 (2017), s. 6. - ISSN 1210-471X.

Machalická, J.: Maďarské záchvaty šílenství v Plzni. [Mezinárodní festival Divadlo v Plzni.]
In: Lidové noviny. - Roč. 30, č. 219 (20.9.2017), s. 8. - ISSN 0862-5921.

Machalická, J.: Radokova Arsilda má pět Dosek. [Výroční ceny slovenské divadelní kritiky Dosky.]
In: Lidové noviny. - Roč. 30, č. 241 (17.10.2017), s. 9. - ISSN 0862-5921.

Melichar, D.: Poněkud unavené dny v pohybu. [Mezinárodní festival současného umění 4+4 dny v pohybu proběhl v Praze.]
In: Divadelní noviny. - Roč. 26, č. 18 (2017), s. 7. - ISSN 1210-471X.

Mikulka, V.: Alternativa ze stanice Záriečie. [Kiosk - festival nového slovenského divadla a tance proběhl v Žilině.]
In: Svět a divadlo. - Roč. 28, č. 5 (2017), s. 63-74. - ISSN 0862-7258.

Plicková, K.: Patero hledání ztraceného času: z festivalu Nultý bod 2017. [Mezinárodní divadelní festival proběhl v Praze.]
In: Svět a divadlo. - Roč. 28, č. 5 (2017), s. 82-89. - ISSN 0862-7258.

Švábová, Š.: Jak překročit hranice: Edinburgh Fringe posedmdesáté. [Divadelní festival v Edinburghu.]
In: Divadelní noviny. - Roč. 26, č. 17 (2017), s. 12. - ISSN 1210-471X.

Vangeli, N.: Tancem proti předsudkům. [Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla Tanec Praha.]
In: Divadelní noviny. - Roč. 26, č. 14 (2017), s. 7. - ISSN 1210-471X.

Vangeli, N.: Taneční inscenace: přístupové cesty k jejich analýze.
In: Divadelní revue. - Roč. 28, č. 2 (2017), s. 63-80. - ISSN 0862-5409.
 

Střední a severní Morava

Just, V.: Radost i zklamání z loutkového divadla aneb Ohlédnutí za dvanáctým bienále. [Spectaculo Interesse - mezinárodní loutkářský festival v Ostravě.]
In: Divadelní noviny. - Roč. 26, č. 18 (2017), s. 6. - ISSN 1210-471X.

 

Film

Blažejovský, J.: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary: hlavní soutěž jako akční film.
In: Film a doba. - Roč. 63, č. 3 (2017), s. 9-14. - ISSN 0015-1068.

Blažejovský, J.: Na východ od Západu: mezi upřímností a manýrou. [Sekce Na východ od Západu na MFF Karlovy Vary.]
In: Film a doba. - Roč. 63, č. 3 (2017), s. 15-16. - ISSN 0015-1068.

Felcman, J.: Portréty v umírajících očích: 70. festival Del Film Locarno. [Mezinárodní filmový festival v Locarnu.]
In: Cinepur. - Roč. 22 [i.e. 26], č. 113 (2017), s. 6-7. - ISSN 1213-516X.

Kabát, M.: Je fikce ten nejlepší dokument? [Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě.]
In: Lidové noviny. - Roč. 30, č. 247 (24.10.2017), s. 9. - ISSN 0862-5921.

Kabát, M.: Zvítězily tisíce rudých karafiátů. [Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě.]
In: Lidové noviny. - Roč. 30, č. 251 (30.10.2017), s. 9. - ISSN 0862-5921.

Křenková, J.: Politika strachu: americké horory po jedenáctém září.
In: Film a doba. - Roč. 63, č. 3 (2017), s. 26-30. - ISSN 0015-1068.

Kudláč, M.: Prehliadka súčasných trendov inovatívnej kinematografie: 70. ročník Medzinárodného filmového festivalu Locarno 2017.
In: Film a doba. - Roč. 63, č. 3 (2017), s. 17-19. - ISSN 0015-1068.

Kudláč, M.: Wroclawská syntéza provokatívnej kinematografie: 14. ročník T-Mobile New Horizonts, Wroclaw. [Mezinárodní filmový festival.]
In: Film a doba. - Roč. 63, č. 3 (2017), s. 20-21. - ISSN 0015-1068.

Petrželková, H.: Je v pořádku být tím, kým jste. [Mezinárodní filmový festival v Benátkách.]
In: Lidové noviny. - Roč. 30, č. 211 (11.9.2017), s. 8. - ISSN 0862-5921.

Petrželková, H.: Miniaturizací k záchraně světa. [Mezinárodní filmový festival v Benátkách.]
In: Lidové noviny. - Roč. 30, č. 203 (1.9.2017), s. 9. - ISSN 0862-5921.

Petrželková, H.: Sex ve stáří i uprchlická krize. [Mezinárodní filmový festival v Benátkách.]
In: Lidové noviny. - Roč. 30, č. 205 (4.9.2017), s. 8. - ISSN 0862-5921.

Petrželková, H.: Srozumitelná jinakost: MFF Benátky.
In: Cinepur. - Roč. 22 [i.e. 26], č. 113 (2017), s. 8-9. - ISSN 1213-516X.

Podskalská, J.: Babišova drůbežárna i svědomí Miloše Jakeše: a hranice filmařské etiky. [Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě.]
In: Olomoucký deník. - Č. 251 (30.10.2017), s. 9. - ISSN 1801-9781.

Přivřelová, I.: Benátky 2017: tvary lásky, empatie a rodičovství. [Mezinárodní filmový festival v Benátkách.]
In: Film a doba. - Roč. 63, č. 3 (2017), s. 4-5. - ISSN 0015-1068.

Šafránek, Š.: 34. Jerusalem Film Festival. [Mezinárodní filmový festival.]
In: Film a doba. - Roč. 63, č. 3 (2017), s. 22-23. - ISSN 0015-1068.

Šrajer, M.: Ženy a jejich horory: minulé a současné horory režírované ženami.
In: Film a doba. - Roč. 63, č. 3 (2017), s. 36-41. - ISSN 0015-1068.

Tesař, A.: Vábení filmových sirén: úspěchy současné polské kinematografie.
In: A2 kulturní čtrnáctideník. - Roč. 13, č. 19 (2017), s. 8. - ISSN 1803-6635.

Zaoralová, E.: Benátky okouzlila pohádka. [Mezinárodní filmový festival v Benátkách.]
In: Mladá fronta Dnes. - Roč. 28, č. 211 (11.9.2017), s. 13. - ISSN 1210-1168.

Zaoralová, E.: Ještě o soutěži 74. festivalu v Benátkách. [Mezinárodní filmový festival v Benátkách.]
In: Film a doba. - Roč. 63, č. 3 (2017), s. 6-8. - ISSN 0015-1068.

Aktualizováno: 19.02.2018
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist