Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

PRO HISTORII NA PRAHU TŘETÍHO TISÍCILETÍ

Pozvánka na konferenci, velikost 34 kB.

9. ročník odborné konference (11. - 12. října 2000)
Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska

PRO HISTORII NA PRAHU TŘETÍHO TISÍCILETÍ

Ivan Slovenčík

Jestliže knižní fondy představují paměť národů a obecně zrcadlí vývoj, oprávněně jim společnost věnuje značnou péči a prostředky. Pro nás i budoucí. Dlouhodobé uchování vzácných knih však předpokládá splnění potřebných základních klimatických požadavků knihoven či muzeí, kde dodržení parametrů interního prostředí v únosných ekonomických mezích vyžaduje odpovídající technický stav příslušných objektů. S výjimkou nových či novějších kvalitních staveb se však žel často setkáváme se z části či zcela nevyhovujícími prostorami, které se zpravidla vyznačují vysokou vlhkostí zdiva, vedoucí k nežádoucí vysoké relativní vlhkosti vzduchu, k opakovanému poškozování povrchových úprav zdiva s častou tvorbou rychle se šířících plísní, v neposlední řadě k nepohodě prostředí a k vysokým energetickým ztrátám, tedy ke zbytečně vysokým nákladům v topném období.

Cílem našeho příspěvku k 9. ročníku odborné konference Problematika historických a vzácných knižních fondů... je upozornit její účastníky na naléhavou potřebu sanace vlhkého zdiva, ale taky na vývoj v této oblasti.

V průběhu času byla vyvinuta celá řada metod pro odvlhčování zdiva starších budov, z nichž některé jsou již zapomenuty. Dokonce i v dnešní době se však ještě používají způsoby sanace vlhkého zdiva, které se již před desetiletími ukázaly jako nevhodné.

I v této oblasti však vývoj nezadržitelně pokračuje. a i zde, tak jako do jiných oblastí, proniká elektronika. Vedle mechanických, chemických a elektroosmotických postupů dodatečných izolací byl uveden do praxe v šedesátých létech 20. století vyvinutý elektrofyzikální sanační systém Hydropol Ž, který byl rozšířen již do dvanácti zemí Evropy a náleží dnes k nejhodnotnějším a nejjistějším metodám boje proti vzlínavé zemní vlhkosti. Tento bezkontaktní systém využívá fyzikální a chemické poznatky posledních desetiletí, které byly učiněny v oblasti transportu vlhkosti porézními stavebními materiály. Molekuly vody a ionty ve vlhkém zdivu jsou ovlivňovány přesně definovaným elektromagnetickým polem, které je pro živé organismy zcela neškodné. V důsledku toho putuje vlhkost ze zdiva zpět do zeminy.

Přístroje Hydropol Ž, které se za účelem odvlhčování zdiva vkládají do objektů a napájí elektrickým proudem 230 V - 50 Hz, jsou vyráběny firmou Gutzat & Gutzat v Německé spolkové republice, kde za 12 let praxe bylo osazeno na tisíce přístrojů Hydropol Ž a odvlhčené stavby jeví trvale dobrý technický stav. Samozřejmě nešlo a nejde o zázrak, ale o komplexní řešení sanace vlhkého zdiva, kde dle výsledku průzkumu stavby a průběhu sanačních prací Hydropol zajišťuje vlastní snížení vzlínavé vlhkosti na přijatelnou míru, kdežto případné nedostatky stavby, tak jako odvedení povrchové a prosakující podpovrchové vody od objektu náleží do odstranění stavebních závad, které pokud existují musí být definovány a řešeny vždy v konkrétních případech. Při tom stejně jako jiné metody, taky systém Hydropol Ž je s úspěchem kombinován s vhodnými nepřímými metodami. Díky této kombinaci je dosahováno kvalitního a trvalého řešení sanace vlhkého zdiva, jakož i podstatného zvýšení životnosti sanačních omítek.

Funkce přístroje Hydropol Ž je jak jednoduchá, tak i geniální. Využívá fyzikálněchemických poznatků posledních desetiletí, které byly učiněny ve výzkumu mechanizmů transportu vlhkosti porézními stavebními materiály. Molekuly vody a ionty jsou ovlivňovány přesně definovaným magnetickým polem, které je pro živé organismy i techniku absolutně neškodné. V důsledku toho putuje vlhkost obdobně jako při aplikaci aktivní elektroosmózy ze zdiva zpět do zeminy. Známé výhody elektroosmózy, to je klidné a konstrukci neškodné odvlhčení jsou zde umocněny odstraněním jejích nevýhod. U nového postupu odpadají elektrická vedení, která buď oxidují a opotřebovávají se, nebo se musí provozovat s tak velkým napětím, které leží nad hodnotou, kdy již začíná docházet k rozkladu pojiva ve zdivu. Elektrofyzikálním systémem Hydropol Ž se vylučují taky rizika, která navazují u jiných metod odvlhčování na tvrdé řemeslné zásahy do zdiva, neboť jeho praktická aplikace je velmi jednoduchá a použitelná pro jakékoliv zdivo. Tato technologie působí na všechny stavební části budovy. Na rozdíl od ostatních postupů zde nevzniká nebezpečí, že mechanickými zásahy mohou vznikat trhliny sedáním, nárůst vlhkosti a z toho titulu snížení pevnosti pod dodatečnými izolacemi do vlhkého zdiva, nebo jiné známé poruchy staveb.

Vlastní funkce tohoto způsobu odvlhčování spočívá ve vlastnostech velmi polárních molekul vody H 2O (ve tvaru připomínajícím písmeno V) s kladným parciálním nábojem na atomech vodíku a záporným nábojem na atomech kyslíku. Působením slabých Van-der-Waalsových sil se prostřednictvím tzv. vodíkových můstků váží sousední molekuly svými opačně nabitými konci na sebe, čímž vznikají mnohomolekulární svazky, jejichž struktura je podobná krystalům (právě díky tomu je voda při vhodných klimatických podmínkách kapalná). Vodní svazky, které se často nabalují na ionty solí, kmitají, tak jako každá jiná krystalová mříž svojí specifickou, tak zvanou vlastní frekvencí. Magnetické pulsy vysílané přístroji Hydropol Ž indukují vznik elektromagnetického pole, jehož frekvence se blíží frekvenci vlastních kmitů vodních svazků (resonanční frekvence). Následkem toho se tyto svazky, vázané pouze slabými Van-der-Waalsovými silami silně rozkmitají a rozpadají se na nabité podsvazky. Tím se poruší elektrostatická a elektrochemická rovnováha celého vzlínajícího systému a nabité podsvazky společně s unášenou vodou a ionty putují zpět k zemině.

Metoda Hydropol Ž, vyvinutá v šedesátých létech tohoto století ve Švýcarsku a v Německu z aktivní elektroosmózy a určená na odstranění vzlínavé zemní vlhkosti se s výhodou uplatňuje v souboru opatření komplexní sanace vlhkých staveb.

V zásadě řeší základní úkol snížení vlhkosti zdiva na rovnovážnou vlhkost použitých stavebních materiálů s tolerancí dle jejich fysického stavu a daných klimatických podmínek.

Za zmínku stojí taky porovnání pracnosti a zajímavý ekonomický efekt této novodobé technologie odvlhčování staveb, která však mimořádně vyhovuje i památkově chráněným objektům, neboť při ní nedochází k poškození vlastní stavby, ani vložených vzácných historických a uměleckých děl.

Uvedená funkce Hydropolu je již po léta využívána nejen v zahraničí, ale i v České republice a osvědčila se na příklad i v objektu Státní vědecké knihovny v Olomouci , kde byla odstraněna vzlínající zemní vlhkost z podzemí stavby, což umožnilo plné využití sanovaných prostor.

Aktualizováno: 01.09.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist