Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Signety tiskařů a nakladatelů ze 16. a 17. století v tiscích z fondu Knihovny Akademie věd ČR

Pozvánka na konferenci, velikost 34 kB.

8. ročník odborné konference (20. - 21. října 1999)
Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska

Signety tiskařů a nakladatelů ze 16. a 17. století v tiscích z fondu Knihovny Akademie věd ČR

Anežka Baďurová

CD-ROM, který jsem přivezla v pracovní verzi k prezentaci na olomouckou konferenci, je v podstatě značně opožděným uskutečněním záměru, vzešlého z rekatalogizace fondu starých tisků v 1. polovině 80. let. Tehdy jsem s kolegyní dr. Brtovou zpracovávala ke zveřejnění soupis tisků 16. století a naší pozornosti nemohlo ujít, že máme v knihovně dochováno poměrně velké množství výtisků, opatřených tiskařským či nakladatelským signetem. Rozsah připravované publikace ovšem nedovoloval zachytit jejich výskyt jinak než pouhou registrací, v souhrnu vyjádřenou rejstříkem, který se stal součástí pomocného aparátu vydaného soupisu. [1] Nebylo možné ani stručně popsat námět signetu, natož pak jeho výtvarné ztvárnění či emblematickou vazbu. V rámci rejstříku jsme se pouze pokusily naznačit vztahy mezi nositeli jednoho a téhož signetu při vlastnických změnách tiskáren.

Vzhledem k tomu, že jsme zamýšlely pokračovat po dokončení soupisu tisků 16. století rekatalogizací tisků 17. století, rozhodly jsme se shromáždit údaje a fotografickou dokumentaci ke všem signetům z let 1501-1700, které v dochovaných tiscích najdeme, utřídit je a věnovat tomuto souboru samostatnou publikaci. Avšak tato práce, vtěsnaná mezi hlavní úkoly základního bibliografického výzkumu a povinnosti běžného knihovního provozu, musela, bohužel, pod tlakem vnějších okolností, jež jsou pro tuto zprávu nepodstatné, ustoupit na čas zcela do pozadí. Ukázalo se ovšem, že dočasný odklad byl nakonec v náš prospěch - do způsobu, jak signety zpřístupnit, zasáhla nově dostupná technika. A tak namísto původně předpokládané tradiční podoby tištěného soupisu s reprodukcemi jsme s kolegyněmi Mgr. H. Beránkovou a Mgr. M. Růžičkovou vytvořily CD-ROM, který oproti publikaci rozšiřuje možnosti porovnávání jednotlivých signetů, jejich vyhledávání a třídění. Podle naší vlastní struktury popisu a našich vyhledávacích požadavků obstarala potřebné technické vybavení firma Meico.

CD-ROM obsahuje 631 reprodukovaných signetů, které zastupují tiskárny a nakladatele z celkem 59 měst devíti evropských zemí. U každého signetu je uveden zkrácený záznam exempláře, v němž byl signet zjištěn: autor, název, rok, místo a datum vytištění, formát tisku a signatura Knihovny Akademie věd ČR. U samotného signetu jsou registrovány rozměry, deviza, formou klíčových slov vyjádřen jak námět základního vyobrazení a eventuálně jeho symbolický či emblematický výklad tak i doprovodné výzdobné prvky, určena technika provedení a poznamenán tvůrce signetu (byl-li podepsán nebo jeho jméno určeno z odborné literatury).

Dalšími doplňkovými údaji jsou: země vydání, jazyk spisu, oborové zařazení spisu podle jeho obsahu a vzájemné vazby jednotlivých signetů použitých v téže knize či vícesvazkovém spisu. Všechny signety jsme ověřovaly v odborné literatuře, která je k dispozici v pražských knihovnách a jejíž seznam CD-ROM obsahuje. Prostřednictvím této identifikace jsme získaly přehled též o tom, které ze signetů (ev. jejich variant) nejsou v této literatuře zaznamenány.

CD-ROM se signety z fondu naší knihovny projde ještě recenzním posouzením a po připomínkách recenzentů bude k dispozici zájemcům.


Poznámky pod čarou

[1] Baďurová, Anežka - Brtová, Bohuslava, Soupis tisků 16. století ve fondech ZK-ÚVI ČSAV. Část I. A-K. Část II. L-Ž. Část III. Rejstříky . In: Vědecké informace ČSAV 1987 -1988, Bibliografie l., VI+ 462 + 223 s. (na stranách 143-172 Rejstřík tiskařských a nakladatelských signetů).

Aktualizováno: 30.08.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist