Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Ex libris v knihovní sbírce zámecké knihovny v Kroměříži

Pozvánka na konferenci, velikost 34 kB.

13. ročník odborné konference (23. - 24. listopadu 2004)
Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska

Ex libris v knihovní sbírce zámecké knihovny v Kroměříži.

Cyril Měsíc

Již v nejstarších knihách se vzhledem k cenám těchto knih uvádí záznam o majiteli, který měl umožnit identifikaci knihy v případě krádeže. Později se z pouhých zápisů vyvinuly umělecky provedené označení knihy na nálepce nebo razítku. [1] Já však ve svém referátu uvádím jako ex libris jakýkoliv záznam o vlastníkovi, tedy i ručně psané ex libris nebo jen podpis vlastníka, protože se domnívám, že není důvod pochybovat o pravdivosti zapsaných údajů. Sepsání tohoto referátu umožnila revize a čištění knihovního fondu kroměřížského zámku, na základě které jsem si značil, digitálně fotografoval nebo kopíroval jakékoliv záznamy o vlastnících. V této době je provedena revize přibližně 1 z celkového počtu knih, proto tento referát nepřináší vyčerpávající zprávu o všech ex libris (popř. vlastnických záznamech), které se v uvedeném fondu nachází, spíše se snaží aspoň trochu přiblížit okruhy původních vlastníků knih, jejichž knihy v konečném důsledky obohatily fond biskupské a později arcibiskupské knihovny v Kroměříži. V textu nepřináším informaci o počtu jednotlivých ex libris ve fondu, protože takové zpracování nebylo v mých možnostech. Ze záznamů vyplynuly tyto okruhy:

 • Církevní knihovny
 • Knihovny další
 • Církevní osoby
 • Olomoučtí biskupové a arcibiskupové
 • Kanovníci olomoučtí
 • Příbuzní olomouckých kanovníků
 • clechtické rody
 • Další zajímavé ex libris
 • Dodavatelé

Církevní knihovny

Knihy původně z církevních knihoven nejsou ve fondu zastoupeny velkým podílem, vyjímkou jsou snad knihy z knihovny kroměřížských piaristů, kteří zřejmě při odchodu řádu z Kroměříže v roce 1833 zřejmě část svých knih prodali. Z řádů jsou nejvíce zastoupeny knihovny jezuitů.
 • Bibliotheca Vaticana
 • Venetae Bibliotheca Praefecti
 • Bibliotheka Freystadiensis (Fryšták?)
 • Bibliotheca S.J. Hostynii, popř. Knihovna Tovar. Ježíšova na Sv. Hostýně
 • Collegii Tyranviensis, Soc. Iesu
 • Collegij Soc. Iesu Neostady Austriae 1671
 • Bibliotheka Cremsiriensis Scholarum. Piarum
 • Knihovna Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži
 • Sumtibus Provinciae Bohemiae Scholar. Piarum,
 • Bilioth, Popovitchiana
 • Ex Bibliotheca Augustiniana Conventus Generalis Viennensis ad SS. Sebastianum &Rochum in via Regia
 • Collegy s.Norberti de Urbe
 • Ex Biblioth. Wržezoviziana
 • Knigarna stavropigijskogo Instituta v Lvově (C/b IX/2 48)
 • Technische Bibliothek, F.E.Berg & Hütten Werke
 • (K.A. - kníže arcibiskupské - doly a hutě ve Frýdlantě, Technická knihovna)

Knihovny další

Jsou zastoupeny v menšině. Je jisté, že kniha s ex libris Biblioteca deli Archivio storico Italiano byla získána při koupi knihovny Augustina Theinera.
 • Profesorská knihovna reálného gymnázia v Kroměříži
 • Biblioth. Grundig
 • Biblioth. Preuckiana Borussica
 • Biblioteca deli Archivio storico Italiano
 • Bibliotheca Woogiana - knihovna Moritze Karla Christiana Wooga, cca 1725
 • Sklad Glówny w ksiegarni G. Gebetthnera i spólki w Krakovie

Církevní osoby

Snad nejzajímavější kategorie. Zřejmě poprvé je zvěřejněna informace, že ve fondu jsou i 2 knihy s ex libris šumperského děkana K.A. Lautnera. Nejvíce knih bylo získáno při koupi knih prefekta papežského vatikánského archivu Augustina Theinera. [2] Rovněž pater Jiří Středovský své vlastnictví podepisoval. [3]
 • Latinský kodex K172, napsal bratr Jan z Ferrary, L.P. 1521
 • Graduál chval Božských K 163, majetek kostela sv. Haštala v Praze
 • P.Leopoldi Gruber, piarista
 • Christophori Aloysy Lautner - Opera divi Caecilii Cypriani..., Lovanii (Leuven), 1519. sign. w II 51, přír.č.. 18 734
 • Conciliatio locorum communium Totius scvripturae sacra..., Vieanna, 1665. sign. a V 93, přír. č. 12 314 (věnování Ioanna Georgia Barentia)
 • Augustin Theiner
 • Ioann Nepomuc de Wolf, S.S. theol. Doctor, episcopus Doryl per diocaesin Frising, suffrageneus
 • Steph. Rossi
 • M. Christophorus Schmidlin, Stuttgardianus
 • Christophorus Otto Comes et D-us in Schallenberg
 • Simon Ambrosius Nobilis de Rosonensis S:C:R
 • Hippolyte-Louis Guerin, Mathurins a St. Thomas d'Aquin
 • Callisti Marini Pisauren
 • M.A. Gavani Minimi - prefekt v Benátkách
 • Dr. Theol. M. Stenglein, praefectus bibliothecae Babenbergensi
 • Farář Vojtěch Srba
 • Ex libris C. Jos. M. Lais. Ep. Hippon
 • Ugolini Carlini archidiaconi florent.
 • Med. u Chir. Dr. Jos. Melion, Spitals - Physicus der barmherzigen Brüder
 • Ludovici Brancadori Praesulis Domestici, et Caeromoniarum Praefecti
 • Petro Paulo Lacroix, sacerdoti Parisiensi
 • P.Jiří Středovský

Olomoučtí biskupové a arcibiskupové

V tomto případě patří k nejstarším ex libris biskupa Stanislava Turza (1496-1540) z roku 1504. [4] Velmi mnoho knih obsahuje ex libris zakladatele knihovny biskupa Karla II. Liechtensteina - Kastelkorna (1664-1695). [5] Vzhledem k tomu, že tento biskup vyzval své následovníky k doplňování fondu, je jasné, že se další olomoučtí biskupové a arcibiskupové ve větší či menší míře na rozšiřování fondu podíleli a jejich ex libris jsou v knihovně zastoupeny. Např. arcibiskup Rudolf Jan (1819-1831) věnoval svou knihovnu o počtu 6000 knih, nicméně jeho ex libris jsou poměrně vzácné, domnívám se, že měl své knihy značeny jen jako RJ.
 • Biskup Stanislav Turzo
 • Ex libris Karla II. Liechtenstein-Kastelkorn
 • Ex librix F.de Fürstenberg
 • Arcibiskup Maximilian Joseph
 • Maria Tadeáš hrabě Trauttmansdorff
 • Arcibiskup Rudolf Jan

Kanovníci olomoučtí

Zastoupení knih olomouckých kanovníků je pochopitelné, protože olomoucká kapitula dohlížela na kroměřížské sbírky. Domnívám se, že mnohé knihy olomouckých kanovníků nemají žádné ex libris. [6]
 • Jos. Comitis a Coreth
 • Bibliotheca Rmi &Jimi D.D. Roberti Com. de Lichnowsky &Werdenberg,S.S.D
 • Ferdinandus Schröffel de Schröffenheim
 • Ioannes Iosephus L.B. Buol
 • Ex libris Antonij de Colloredo
 • Christophori S.R.I. Lib. Baronis de Bartenstein
 • F. de Glandorff
 • Ex libris Francisci Caroli Khuen Comitij Liechtenberg
 • Franciscus Philippus comes ab Inzaghi

Příbuzní olomouckých kanovníků:

 • Niccolo Colloredo
 • Franttz Ehrenreich Graff und Herr zu Trauttmansdorf...

Kanovníci kroměřížští

 • Bibliotheka R.D. Theod. Hampel, can. Cremsir.

clechtické rody

Tyto knihy byly většinou kupovány nebo některé jsou z konfiskovaných fondů po roce 1948.

Zajímavostí je ex libris Maximilianj Comitis in Liechtenstein (bratra zakladatele kroměřížské zámecké knihovny).

 • Jaroslav Graf Thun
 • Maximilianj Comitis in Liechtenstein
 • Jaroslav Graf Thun
 • Freiherr Podstatzky Bibliothek Littentschitz
 • Joannis Leopoldi Trautsohn, Comitis de Falkenstein
 • Ex Bibliotheka H.W. Ochs ab Ochsenstein
 • Graf v. und zu Hochenwarf, Herr zu Gersochstein
 • Conte Vin. Felitz de Luna
 • Ex libris Herculis de Silva
 • Ex libris Adolphi Dubsky de Trzebomyslitz
 • Ex Bibliotheka Francisci Josephi Comitis de Kuenburg
 • Ioan: Gilg á Gilgenburg, M.D. Facult. med. Tyrnav.: em: director et Consiliarius Regius Hungaricus
 • Marius Marefuschus
 • Johann Wilhelm Graff von Würmbrandt - říšský dvorní soud
 • Frans Henr. Joseph S.R.I. lib. Baro de Raigersfeld
 • Christian Frey und Baumer Herr zu Egkh - říšský dvorní rada a komoří
 • Johann Gerorg Friederich Benz
 • Friedrich Carl Gottlob Hirsching
 • Ex libris Maxmiliani Ludouci Breiner
 • Caroli de Nuce
 • Ex libris Antony de Schmerling
 • Johann Conrad Teuerlein
 • Joseph Carrü, Relieur de livres de S. M. Le Roi & Turin
 • Conrad Baro in Bemelberg
 • Schölheimb Ritter von Schölheimb, Feldkriegs Commifsair
 • Caroli Henrici á Wulssen
 • Caroli Spinola, Rupis Fortis Marchionis, Ronci Comitis

Další zajímavé ex libris

Původ knihy nám někdy prozrazují věnování nebo další zápisy.
 • Mardtin Äcksel [7]
 • Parsch, F.X.: Das Stadt -Archiv zu Olmütz. I. Theil: Regesten zur Urkunden - Sammlung. Olmütz 1901. - Darovala městská rada Olomouce po přípise archiváři V. Nešporovi z 23.III. 1936 dne 25.III.1936 Dr. A. Br. = Breitenbacher [8](sign. A/a VIII/2 65, přír.č. 540)

Dodavatelé

Většinou nejsou informace o vlastnících, ale např. o knihvazačích, nicméně jsem je zařadil také.
 • Lachnik - Buchbinderei Olmütz
 • Bücher-Antiquriat Ludwig Auer Wien,
 • Hirschwald'sche Buchhandlung in Berlin
 • Ant.Studeník, Buchbinderei Kremsier

Existuje ještě celá řada ex libris, kdy je u ručně psaného zápisu těžké zápis rozluštit, popř. jsou ex libris bez dalších údajů. Pozornost by si zasloužilo všimnout si neúplného či úplného odstranění ex libris v některých knihách. Všechny ex libris, které uvádím, je možné si ověřit - ex libris eviduji ve složce (kde je signatura knihy a ex libris), která zatím ještě nemá evidenční číslo a snad bude možné v budoucnu zpracovat toto téma kvalitněji i s vhodnými informacemi k jednotlivým osobám z ex libris.

Obrazová příloha

Kliknutím na obrázek získáte jeho úplnou velikost.Obrázek 1. Ex libris svobodného pána Podštatského z Litenčic.

2200x.gif

Obrázek 2. Ex libris S. Turza... a P.J. Středovského.

2. Ex libris S. Turza... a P.J. Středovského.

Obrázek 3. Ex libris Jana Leopolda Trauthsona, hraběte Falkenštejna.

3. Ex libris Jana Leopolda Trauthsona, hraběte Falkenštejna.

Obrázek 4. Ex libris knihovny piaristů v Kroměříži a jezuitů z Hostýna.

4. Ex libris knihovny piaristů v Kroměříži a jezuitů z Hostýna.

Obrázek 5. Ex libris Adolfa hraběte Dubského z Třebomyslic.

5. Ex libris Adolfa hraběte Dubského z Třebomyslic.

Obrázek 6. Ex libris bez označení vlastníka.

6. Ex libris bez označení vlastníka.

Obrázek 7. Ex libris Kryštofa Aloise Lautnera.

7. Ex libris Kryštofa Aloise Lautnera.


Poznámky pod čarou

[1] Klimeš, L: Slovník cizích slov. SPN Praha. 1981, s. 157.

[2] Augustin Theiner (11.4.1804-8.10.1874), prefekt vatikánského archivu. Dne 5.6.1870 přišel o své místo a byl nucen prodat svou knihovnu - tu koupil olomoucký arcibiskup kardinál Fürstenberg (8.10.1813-20.8.1892). Knihy se staly základem tzv. Nové knihovy kroměřížského zámku, jednalo se zřejmě o 5000-8000 knih, někteří autoři uvádí i více. Viz např. Kabelková, Markéta: Theinerova knihovna v kroměřížském zámku. In: Archivní ročenka SOKA KM 2000. Kroměříž 2000, s. 55-73. Theiner se projevil jako správný archivář a měl většinou svých knih podepsaných, popř. je v jeho knihách věnování od autora knihy.

[3] P. Jiří Středovský (1679-1713), farář z Pavlovic u Přerova. Jeho knihovna byla koupena za biskupa Wolfganga Hannibala Schrattenbacha (1711-1738 = funkční období) a obsahovala jeho velmi vzácné rukopisy - např. 10 dílů Apografa Moraviae a 5 dílů Apparatus chronicarum Moraviae . Středovský vydal také Mercurius Moraviae memorabilium , Olomouc 1705, Sacra Moraviae historia sive vita Ss. Cyrilli et Methodii , Salzburg 1710 a další.

[4] Kniha Polbarta de Themeswar: Expositio compendiosa et familiaris, Speier 1491 se signaturou A2 II 15, přír.č. 21419 pokračovala od S.Turza ke Carolu protemperi (?) a Ioannu Albini Ostranrensis, Inns 1612 k Ioannisu Georgii Ignatii Strzedowskému - tedy k Jiřímu Středovskému, 7.1.1709.

[5] Biskup Karel II. Liechtenstein - Kastelkorn (1664-1695) je zakladatelem zámecké knihovny v Kroměříži. Zřídil také nadaci pro knihovnu, do které věnoval 10 000 zlatých a z úroků byl placen knihovník, vazby knih a koupě nových knih, do kterých se lepil ex libris s jeho erbem. Zatím nikdo nespočítal přesný počet knih s tímto ex libris.

[6] Pro pochopení odkazování majetku kanovníků - viz např. článek: Elbel, Petr: Testament olomouckého probošta Pavla z Prahy. In: ČMM 1/2004. Brno, knihy: s. 12-20.

[7] Dr. Mardtin Äcksel si psal do své lékařské knihy kroniku. Ril v 1. polovině 17. století, zřejmě v Německu. Viz: Měsíc, Cyril: Kronika v lékařské knize. In: Střední Morava 16/2003. Olomouc 2003, s. 119-123.

[8] Dr. Antonín Breitenbacher - knihovník a archivář kroměřížského zámku v letech 1915-1937.

Aktualizováno: 03.10.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno 28.10. 2019 zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 21.10.2019 14:21
TOPlist