Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Úsek vzácných tisků Městské knihovny v Praze

Pozvánka na konferenci, velikost 34 kB.

12. ročník odborné konference
Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska

Úsek vzácných tisků Městské knihovny v Praze

Pavla Puršová - David Kleňha

Již několikrát jsem navštívila tento seminář a teprve dnes bych chtěla představit Úsek vzácných tisků Městské knihovny v Praze. Hned vysvětlím proč. Naše oddělení vzniklo teprve v roce 1993 a razilo si těžce a dlouho cestu do povědomí jak vlastních pracovníků, tak odborné i běžné čtenářské veřejnosti. Svým rozmanitým fondem vlastně nepatří k historickým knihovnám ani k typicky městským, i když statutárně pod Městskou knihovnu patří. Měla-li bych jej však hypoteticky někam zařadit, tak svým složením nejvíce připomíná menší muzejní sbírkové knihovny. Pro Městskou knihovnu v Praze je toto oddělení výjimečné tím, že dokumentuje vývoj a vznik fondů této knihovny od samých prvopočátků založení až po dnešní dny.

Velkou zásluhu na jeho vzniku měl především Dr. Thon. Jen pro úplnost uvádím, že byl v letech 1920 až 1940 a potom v letech 1945 až 1948 ředitelem Knihovny hlavního města Prahy. Byl významnou osobností českého knihovnictví, výrazně se zasloužil o sjednocení veřejných knihoven pražských obcí v r. 1922 a v letech 1925-1928 o postavení nové budovy ústřední knihovny na Mariánském náměstí, ve své době nejmodernější evropské knihovny. Podle ověřovacích pramenů je též zajímavá informace, že byl členem zednářské lóže. Tím, že se zabýval mimo jiné i sběratelskou činností uchoval pro budoucí generace historický materiál který dokumentuje dějiny budování fondů Městské knihovny v Praze a položil základy pro fond, který po průběžném doplňování v tomto záměru dále pokračuje.

Struktura fondu a počet titulů dle chronologického členění a obsahového zaměření

Skladba sbírkového fondu MKP je velmi rozmanitá: obsahuje beletrii, naučnou literaturu, teatralia, pragensia, hudební tisky, knihy z oboru umění, bibliofilie s mnohdy cennými grafickými přílohami, plakáty, reprinty vzácných českých historických knih, archiválie, novodobější rukopisy, fotografie, grafiku a kuriozity.

Mezi další zajímavost fondu patří původní vazby, o kterých však nevíme, zda se je podaří po povodni zachránit. Jedná se o řadu ukázek vývoje vazeb od renesančních až po současnost.

Ukázky některých titulů podle chronologického členění.

15. stol. nejstarší tisk inkunabule - Pražská bible z roku 1488

16. stol.

 • Bavorovský Tomáš , Postila česká , 1556-1557, původní vazba
 • Ferdinand I. , Práva a zřízení zemská Království českého, 1594, nebohemikální.
 • Herodotos z Halikarnasu , Historiographi libri VIII, 1542, renesanční vazba
 • Hegesippus, De bello Ivdaico et vrbis Hierosolymitanae excidio, 1559, renesanční vazba
 • Marlianus Bartholomaeus , Vrbis Romae Tophographia, 1588
 • Junius Melchior , Orationum quae argentinennsi in academia , 1595, pergamenová vazba
 • Agrippa Henrich Kornelius z Nettesheimu , Armatae militiae eqvitis, 1568
 • Gellius Aulus , notes Atticae, 1565, pergamenová vazba

17. stol. - asi 100 sv . bohemikálního i nebohemikálního charakteru

 • Lauterbeck Georg , Politica historica - O vrchnostech a správcích světských knihy patery, 1606
 • Pešina z Čechorodu Tomáš Jan , Prodromus Moravographiae, 1663 (Na přídeští této knihy byl rkp. vpisek Nalezeno o veliké povodni v Praze r. 1890 v Poštovské ulici ve vodě)
 • Pešina z Čechorodu Tomáš Jan , Mars Moravicus, 1677, původní papírová vazba
 • Balbín Bohuslav , Epitome historica rerum Bohemicarum, 1673. Od tohoto autora jsme měli téměř kompletní dílo! Důležitost této sbírky dokládá zapůjčení knih Základní knihovně ČSAV, Dr. Baďurové, která pracovala na soupisu děl Bohuslava Balbína a zařadili jsme se tak k významným vlastníkům těchto knih.
 • Biblia Sacra , 1625, polokožená vazba
 • Lullus Raimondus , Opera ea, 1651, kožená vazba

18. stol. - kolem 3 500 sv. bohemikálního i nebohemikálního charakteru

 • Canisius Petrus Sanktus , Katechizmus Katolickeg, 1717. Knihopis uvádí jen 3 exempl., porušená vazba se zachovanými dřevěnými deskami a koženým hřbetem.
 • Goldast Melchior , De regni Bohemiae juribus ac privilegii, 1719, vazba pův. pergamenová, Knihopis uvádí 7 exempl.
 • Ramhofský z Ramhofenu Jan Jindřich , Drei Beschreibungen des königlichen Einzugs Mariae Theresiae, 1743
 • Autočiště, [asi 1789], Knihopis uvádí údaj Nezjištěn žádný výtisk
 • Schöttgen, Christian, Curioses Antiqutän Lexicon, 1719, vazba kožená
 • Pertschen, Joh. Georg, Versuch einer Kirchen Historie, 1736, vazba kožená
 • Strada, Romanu Famianus , De bello Belgico, 1701, 2 díly, vazba pergamenová

19. stol. - kolem 10 000 sv . též bohemikálního i nebohemikálního charakteru ze širokého okruhu jmenujme:

 • Doucha František , Knihopisný slovník, 1865 (důležitý ověřovací pramen)
 • Beckovský Jan , Poselkyně starých příběhův českých, 1879
 • Mácha Karel Hynek , Máj 1836, 1. vydání ve 2 exempl., jeden výtisk i v pův. brož. vyd.
 • Spisy národních buditelů (Jungmann, Puchmayer, bří Presslové)

20. stol. - asi 3 000 sv.

 • Z tohoto období jmenujme za všechny unikátní publikace Váchalovy Lasenic Pierre de, Sexuální magie, 1933, prvorepublikové soukromé vydání.
 • Kodex Vyšehradský, Velislavova bible, faksimile
 • Emmerichová Anna , Hora prorokův s autografy Jakuba Demla, Josefa Váchala
 • Dürerovy Sebrané dřevořezy , 345 vynikajících reprodukcí na volných listech
 • Ferlinghettiho čtyři básně , titul oceněný 2. místem v soutěži Nejkrásnější české knihy '97 v oboru práce posluchačů výtvarných škol
 • Mac Kendrick , The History of Alexander the Great

periodika - 3 500 sv.

Periodika, která badatelé nejvíce využívali, měla sice torzovitý charakter, ale čítala na 500 titulů, mezi nimiž se nacházelo i několik cimelií (jedná se o bohemikální periodika, která nejsou uvedena v dostupných ověřovacích pramenech podchycujících periodika do r. 1895, nebo v některém jsou zaznamenána, ale bez udání vlastníka).

Např. Lieferungen für Böhmen von Böhmen, roč. 1793-1794 , který obsahuje krátké povídky v němčině, básničky oslavující různé šlechtice v češtině a historická pojednání k dějinám Čech jako území. Tento časopis neuvádí ani Jungmann ani Laiske. Dále časopis Politischer Briefe, roč. 1849, který usiluje o nejaktuálnější zpravodajství o vývoji revoluce v Rakousku na počátku r. 1849. Podle Roubíka, Časopisectvo s. 123 uvádí tento časopis jen na základě svého studia archivních dokumentů, ale nezná datum zániku ani žádného vlastníka (knihovnu).

mapy - 320 map - Müller Christoph , Mapa Čech, 1726

archiválie

 • úmrtní list Karla Havlíčka Borovského
 • návštěvní pamětní knihy z výstav, které byly MKP ve 30. letech pořádány ke kulturním výročím, s podpisy běžných i význačných návštěvníků
kolekce španělských plakátů

grafické listy - Skrbek, Konůpek, Svolinský, Fischerová-Kvěchová aj.

kuriozity:

 • německá gramofonová deska (šelaková) ze 30. let 20. stol. se zpěvem ptáků v lepenkovém pouzdře
 • soubor pohlednic z 1. svět. války
 • Pašijové hry ve fotografii
fotografie - soubor fotografií Josefa Sudka

rukopisy - Senf, Cursus opperationum, 1767, nepůvodní rukopis lékařské chirurgické knihy s mnohými anatomickými vyobrazeními; opis zhotoven lékařem lázní v Kuksu u Dvora Králové n/Labem

13 vzácných tisků z hudebního oddělení

 1. Štajer Václav Matěj - Kancionál český, 1697
 2. Spiess Meinrado - Tractatus musicus compositorio-practicus, 1746
 3. Benda / Jiří Antonín/ - Romeo und Julie. Klavierauszug von Romeo..., einer Oper in drey Akten..., 1778
 4. Benda Giorgio /Jiří Antonín/ - II. Concerti per il cembalo accompagnati da due violini, viola e violoncello, 1779
 5. Benda Georg /Jiří Antonín / - Pygmalion. Ein Monodrama von J. J. Rousseau...1780
 6. Bach Carl Philipp Emanuel - Geistliche Gesänge mit Melodien zum Singen bay dem Claviere vom..., 1780.
 7. Burney Charles - Nachricht von Georg Friedrich Händels Lebensumständen und der ihm zu London im Mai und Jun, 1785
 8. Mozart Leopold - Gründliche Violonschule. Leopold Mozarts, Hochfürstl. Salzburgischen Vice-Capellmeisters..., mit vier Kupfertafeln und einer Tabelle, 1787
 9. Musikalische Anthologie für Kenner und Liebhaber. Der musikal Realzeitung praktischen Theils. I. Bd., 1787
 10. Dlabacž Gottfried Johann - Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien Gesammelt und bearbeitet von..., Erster Band. A-H., 1815
 11. Dlabacž Gottfried Johann - Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Gesammelt und bearbeitet von..., Zweiter Band. J-R., 1815
 12. Dlabacž Gottfried Johann - Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Gesammelt und bearbeitet von..., Dritter Band. S-Z..., 1815.
 13. Prač Ivan - Sobranie russkich narodnych pěsen s ich golosami, položenych na muzyku Ivanom Pračem, vnov izdanoe s pribavleniem k onym vtočasti. Časť pervaja. Časť vtoraja. Sanktpeterburg, v Medicinskoj tipografii, 1815
Výběr děl ilustruje, jak rozmanitý fond Úsek vzácných tisků uchovával a ošetřoval.

Jelikož je letošní téma věnované zpřístupňování fondů, soustředím se na zpřístupnění našeho fondu před povodněmi. Informace o jeho zpřístupnění po povodních jsou zaměřené spíše na výhled.

V roce 1993 bylo vedením Městské knihovny v Praze schváleno vybudování Úseku vzácných tisků. Fond, který byl uložen v Kulturním domě Krakov, částečně ve studovně Městské knihovny v Praze a jejích jednotlivých speciálně zaměřených odděleních v Ústřední budově, byl převezen a umístěn na Ortenově nám. v Praze 7, kde Městská knihovna v Praze získala po revoluci v roce 1989 nové prostory. V přízemí tohoto objektu byla zřízena pobočka Obvodní knihovny v Praze 7 a v suterénních prostorách byl zbudován depozitář, zázemí pro zpracování tisků vzácných fondů a restaurátorská dílna.

Fond jsme s kolegyní Hanou Vališovou ukládaly do elektronického programu ISIS a následně se řešila otázka zpřístupňování zpracovaných tisků pro badatele. Protože část fondu měla katalog v lístkové podobě, umístili jsme jej do prostor studovny OK 7, kde si badatelé mohli knihy prezenčně půjčovat.

Dr. Kührem byla zpracována bibliografie periodik, kterou vydala Městská knihovna v Praze vlastním nákladem v knižní podobě a podle té si mohli čtenáři vyhledat pramen ke studiu.

Bohužel během této doby síť knihoven Městské knihovny v Praze přešla na elektronický program Koniáš, ale fond Úseku vzácných tisků se nadále ukládal do ISISu s výhledem, že se soupis vydá na CD-ROM.

Co se týká nejstarších tisků, byly zatím uloženy v trezoru v optimálních klimatických podmínkách a nebyly badatelům zpřístupněny.

Fond byl veřejnosti prezentován minimálně z důvodů ochrany před vykradením, neboť nebyl pojištěn ani nijak chráněn. V té době byly pořádány menší výstavky v centrální hale Ústřední knihovny a tato tradice se udržuje dodnes. O tom, že výstavka bude instalována byli zaměstnanci seznamováni prostřednictvím bulletinu a čtenáři ústřední budovy ji zhlédli zcela náhodně. Přesto jsme výstavky připravovali s náležitou péčí a určitým tematickým zaměřením. Jedna z prvních výstav byla věnována dílům Bohuslava Balbína a restaurátorským pracím, které provedli restaurátoři z Úseku vzácných tisků. Měl-li být vystavován tisk ze 17. stol. a starší, vyrobili restaurátoři maketu a kopie.

Ve studovně se dbalo na to, aby čtenáři kladli tisky, které se půjčovaly prezenčně, na molitanovou podložku, určenou pro vzácné tisky. Průběžně se vyráběly obaly z nekyselého papíru a fond byl restaurátory pravidelně kontrolován.V depozitářích se sledovala vlhkost a teplota. NKP byla požádána o posouzení uložených knih. Byly odebrány stěry. Co se týká stavu fondu bylo závěrečné hodnocení komise pro ochranu fondu z NKP velmi příznivé. Výtky byly jen k uložení v depozitech, kudy vedlo vodovodní potrubí, a bylo upozorněno na umístění kanalizace a stavění fondu příliš u země. Z nedostatku místa a vhodnějších prostor nebylo možno této oprávněné námitce vyhovět. Písemné vyjádření bylo však předáno vedení k dalším úvahám. Bohužel v roce 2002 přišla povodeň a celý fond úseku vzácných tisků byl zaplaven.

Následovalo zamrazení a poté:

Sušení

Městská knihovna v Praze suší své zaplavené knihy převážně dvěma metodami.

První je sušení pomocí vakuových baliček potravin. Mokrá nebo zmrzlá kniha se obalí separační netkanou textilií a obloží filtračním papírem a velkou vrstvou novin, které odsávají vlhkost. Po zavakuování dojde k zalisování knihy tlakem atmosféry. To s sebou nese riziko tvarových deformací. Deformacím hran desek se dá zabránit tím, že se asi centimetrová vrstva novin nastříhá na rozměr knihy. Ostatním deformacím se většinou dá částečně nebo úplně předejít tím, že se oddělí desky nebo pokryv vazby a suší se zvlášť. Během sušení se ukázalo, že vakuové baličky jsou nevhodné pro sušení pergamenů, protože může docházet k jejich zželatinování.

Druhou metodu představují sušárny na dřevo, kde je možnost regulovat teplotu a vlhkost. Knihy se rovnají do sloupců, jsou prokládány novinami, netkanou textilií a dvojicemi porézních dlaždic, mezi kterými je vzduchová mezera. V sušárnách dřeva nedochází k některým deformacím. Toto sušení je i výrazně rychlejší. Na druhou stranu ovšem dochází k přesušení knih. Kůže a pergameny jsou sušením za vysoké teploty a vlhkosti (zpočátku teplota kolem 60°C a RV cca 90%) většinou zničeny.

Restaurování

Knihy, které byly zaplaveny, bude nutné postupně třídit nejméně na čtyři základní skupiny.
 1. nejstarší a nejcennější knihy nebo knihy charakteru kuriozit, které se budou nákladně restaurovat.
 2. knihy, které se budou restaurovat s využitím nenáročných postupů.
 3. knihy, které se restaurovat nebudou.
 4. knihy, které se z fondu vyřadí.
V prvních třech případech by se knihy nakonec měly vložit do ochranných obalů, zhotovených na míru, a uložit do klimatizovaného depozitáře. Tím se jejich stav stabilizuje a další degradační procesy budou především projevy přirozeného stárnutí materiálu. U všech knih bude nutné i v budoucnu průběžně zjišťovat, jestli vlivem látek, vnesených do knih při povodni, nedochází k nežádoucímu zvyšování kyselosti a tím ke zrychlení degradace jednotlivých materiálů.

Půjčování a prezentace

Půjčování knih nebo jejich prezentování veřejnosti jiným způsobem je důležité provádět za náležitých podmínek. Základním požadavkem je kvalita a stabilita prostředí. To v praxi znamená, že bychom měli znát zejména hodnoty relativní vlhkosti vzduchu a teploty v depozitáři. Dále bychom se měli snažit zajistit, aby podobné a co nejstálejší hodnoty relativní vlhkosti a teploty byly i ve všech prostorách, kde se knihy budou zpracovávat, číst nebo kde budou vystaveny. Dalším důležitým faktorem je světlo. Měli bychom volit jen nejnutnější míru osvětlení a to po co nejkratší dobu. Méně agresivní je světlo umělé než sluneční. Šetrnější je nepřímé osvětlení. Vhodná jsou zejména osvětlovací tělesa, která produkují světlo bez UV složky a s nízkou energetickou hladinou. Nebarvený papír sám o sobě a tiskařská čerň jsou méně choulostivé než usně, pergameny, mechanismus vazby, inkousty a barvy. Z toho vyplývá, že například nekolorované grafiky a mapy mohou být po určitou dobu umístěny i v prostorách, kde se nedaří dosáhnout vhodných podmínek, případně déle vystavovány.

Při přípravě výstav je dobré dostatečně včas zhodnotit stav knih. U těch, které se otevírají hůře, můžeme vnitřek ofotit a fotografii vystavit vedle zavřené vazby. U ostatních knih bychom se měli snažit najít více zajímavých stránek, které se mohou v průběhu výstavy obměňovat. Kniha tak nebude otevřena na jednom místě po dlouhou dobu. Můžeme také knihy vhodně podkládat, aby se předešlo některým mechanickým poškozením. Výstavu bychom měli začít koncipovat teprve po analýze stavu a mechanických vlastností knih. Není moc dobré knihy a způsob jejich vystavení podřídit výtvarnému záměru. Naopak vzhled a koncepce výstavy by měly být podřízeny stavu knih, použitým materiálům a mechanismům jejich vazeb. Důležitá je i kvalita všech pomocných materiálů - podložek, textilií, kartonů apod., které při výstavách používáme.

Při půjčování a prezentaci musíme vždy zvážit, jestli budeme pracovat přímo s originály nebo kopiemi či maketami. Originály chceme co možná nejvíce chránit, na druhou stranu ovšem jsou v mnoha případech nezastupitelné. V podstatě můžeme říci, že by bylo smutné knihy odsoudit jen k pobytu v přítmí depozitářů. Jejich vystavování a další využívání by však mělo být skutečně opodstatněné, promyšlené a mělo by probíhat za řízených podmínek, aby nedocházelo ke zbytečným poškozením. Měli bychom se také vyvarovat toho, abychom stále dokola vystavovali stejné knihy, které tím nadměrně trpí, a zbytek fondu pro výstavy nevyužívali.

Zpracování fondu

Po povodních bude zrekonstruováno nové pracoviště. Zde se budou dosušovat knihy v kožených, polokožených a pergamenových vazbách. Pracovníci katalogizace budou ukládat data do databáze Koniáš. Tento program sice není určený pro zpracování starých tisků, ale má tu výhodu, že čtenáři si mohou po celé síti automatizovaných poboček Městské knihovny v Praze a v Ústředí vyhledat titul, který bude uložen v Úseku vzácných tisků.

Mikrofilmy periodik

Dalším důležitým počinem bude nabídka periodik na mikrofilmech. Úsek vzácných tisků měl ve svém fondu přes 3 000 svazků periodik, které zasáhla srpnová povodeň. Zatím není známa přesně míra jejich poškození a ztráty. Národní knihovna však nabídla Městské knihovně náhradou za poškozené tituly kopie mikrofilmů a tak naše oddělení bude moci nabídnout badatelům periodik i čtení a následné zhotovení kopie z prohlíženého mikrofilmu.

Digitalizace

Posledním výhledem zpřístupňování fondu vzácných tisků je digitalizace. Městská knihovna se i touto cestou chce ubírat a využívat různých grantů a programů, zejména Visk 6 - Memoriae Mundi Series Bohemia, který je zaměřen na digitální zpřístupňování vzácných dokumentů. Z tohoto grantu Ministerstva kultury je již financována digitalizace restaurované inkunábule Pražské bible. Podklady pro digitalizaci Štajerova Kancionálu jsou již vypracovány a my pevně doufáme, že na jeho digitalizaci získáme též peníze. Tato forma prezentace se jeví jako nejefektivnější, co do zpřístupnění titulů široké badatelské obci, ale je zatím příliš nákladná.

Na závěr bych chtěla zmínit webové stránky, kde se v dohledné době bude prezentovat fond Úseku vzácných tisků Městské knihovny v Praze.

Aktualizováno: 02.09.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 13.09.2019 10:15
TOPlist