Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Staré tisky v MZA Brno

Pozvánka na konferenci, velikost 34 kB.

11. ročník odborné konference
Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska

Staré tisky v MZA Brno

Pavel Balcárek

V těchto dnech se dostává jedné z nejcennějších sbírek starých tisků v naší republice - sbírce Staré tisky s fondovou značkou G 21 v Moravském zemském archivu v Brně - podrobného katalogu a inventáře s rejstříky, k níž byla doposud k dispozici pouze neúplná lístkovnice, resp. polohový seznam s uvedením původních signatur. Sbírka starých tisků obsahuje ve svých třech řadách (je rozčleněna podle velikosti tisků) celkem 1 200 signatur, mezi nimiž se nachází i 75 inkunábulí. Staré tisky byly v našem archivu původně zařazovány do archivní knihovny, až teprve ve 30. letech minulého století bylo rozhodnuto vytvořit z nich zvláštní oddělení. Proto byly z knihovny vyřazeny všechny knihy tištěné před rokem 1700 a vytvořena z nich samostatná sbírka. První staré tisky byly pro archiv získány z pozůstalosti Antonína Bočka, prvního archiváře moravského stavovského archivu, a byly zakoupeny pro archiv moravskými zemskými stavy v roce 1850. Šlo tehdy o 162 německých a latinských tisků a několik desítek českých tisků, které Boček získal převážně sběratelskou činností. O několik let později se podařilo archivu získat alespoň část starých tisků, nashromážděných kdysi guberniálním radou J. P. Cerronim. Jinak však vzrůstal počet paleotypů v knihovně pouze ojedinělými dary nebo koupěmi. Až teprve v roce 1950 přešlo do sbírky starých tisků najednou asi 100 právnických knih z knihovny bývalého moravskoslezského zemského práva. V posledních letech minulého století byla tato sbírka doplněna Mojmírem Švábenským, pracovníkem MZA, a to ze starých tisků knihovny našeho archivu do roku 1800, nikoliv však důsledně. Řada starých tisků zejména z 18. století zůstala bohužel do dnešních dnů nejenom v knihovně archivu na Žerotínově náměstí, ale i ve fondech historických zámeckých knihoven, uložených dnes na zámku v Kunštátě, které v minulém století převzal archiv společně s rodinnými archivy, např. Collaltovským ze zámku v Brtnici u Jihlavy, archivem a knihovnou z Moravskokrumlovského zámku aj. Dnes tedy stojí před pracovníky MZA úkol pořídit si důkladnou evidenci i tohoto málo známého materiálu, a to nikoliv jeho extradikcí a delimitacemi jinam, ale vytvořením např. ideálního inventáře, který by podle autorů a s důkladnými rejstříky zachytil všechny staré tisky, které se ještě v MZA nacházejí. I když jde zřejmě o úkol dlouhodobější, jenž nebude v dohledné době realizován (souvisí totiž s reorganizací MZA, pod nějž spadlo na 15 Státních okresních archivů - největší počet v republice, špatným stavem jeho depozitářů, s neustálým stěhováním z depozitářů u nichž nám byly vypovězeny nájemní smlouvy), představuje sbírka Starých tisků (G 21) jeden z nejcennějších knižních fondů starých tisků v naší republice. Současný katalog tohoto fondu, který zachycuje ze starých tisků pouze řady I. a II. (celkem na 392 signatur, tj. 442 inv. č.) a inventář tohoto fondu, zachycující všechny tisky (1068 inv. č.), dokumentuje podrobně o jak významný fond tohoto druhu jde. Představuje velice cenný pramen pro dějiny práva, dějiny církve - zejména Jednoty bratrské (řada tisků z kralické tiskárny apod.), dějiny českých zemí (kroniky Kosmova, Dubraviova, díla Paprockého, Pešiny, Balbína aj.), včetně vzácných vydání bible Melantrichovy, Severýnovy, Vrbenského, Benátské, Vulgáty v řadě vydání od 16. do 18. století aj. Sbírka starých tisků v MZA obsahuje tisky, týkající se dějin anglických, antických, biblických, byzantských, církevních, čínských, francouzských, italských, japonských, nizozemských, norských, orientálních, polských, portugalských, rakouských, řeckých, římských, španělských, švédských, švýcarských, tatarských, tureckých, uherských a židovských. Cenné jsou též bratrské kancionály ze 16. století, zejména Písně chval Božských, vydání Husových epištol, řada tisků o období třicetileté války, válkách tureckých apod. Sbírka představuje jeden z nejcennějších fondů MZA, i když v nedávné době utrpěla citelnou ztrátu krádežemi několika desítek starých tisků, které byly před několika lety zcizeny v našem archivu externím pracovníkem Akademie věd ČR - panem Dolejšem, antikvářem z Brna. Vyhotovení ideálního inventáře, zachycujícího i další četné staré tisky, uložené v MZA, představuje pro všechny badatele nepřebernou studnici informací téměř ze všech oborů lidských činností do roku 1800 včetně. Knihovnická sféra by mohla získat při dalším zpracování fondu G 21 formou ideálního inventáře i řadu nových podnětů v oblasti strukturace fondů, jejich provenience, rejstříkování a snad i pro posunutí horní hranice starých tisků nad rok 1800.

Aktualizováno: 02.09.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist