Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Olomoucké nakladatelství DANAL

Vědecká knihovna v Olomouci (Bezručova 2, 1. patro)
15. března - 10. dubna 1999

Výstava Nakladatelství DANAL Olomouc (783 71 U cukrovaru 26, Olomouc-Holice)

Iniciátorem vzniku Nakladatelství dětské a naučné literatury - DANAL v roce 1992 byl pražský univerzitní hispanista, ibero-amerikanista a etnolog doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc. Svou činnost nakladatelství, zpočátku sídlící v Praze, zahajovalo drobnějšími publikacemi, určenými zejména dětem, ale již tehdy se v Danalu projevovala snaha olomouckého archiváře PaedDr. Zdeňka Kašpara, bratra doc. PhDr. Oldřicha Kašpara, CSc., prosadit na knižní trh tematiku dějin města Olomouce. Byla to např. série Zrcadlo času, edice olomouckých vedut, chronologická příručka Miroslava Koudely Československo - malá kronika 27 094 dní, pojednání Oldřicha Kašpara Morava a Nový svět, popř. publikace Zdeňka Kašpara a Miroslava Koudely Švédové v Olomouci 1642-1650 (druhé, upravené vydání této publikace vyšlo koncem roku 1995).

Aby se mohlo nakladatelství Danal na olomouckou historii plně koncentrovat, přesídlilo na počátku roku 1995 do Olomouce; to již byli společníky nakladatelství kromě bratří Kašparů a manželky PaedDr. Zdeňka Kašpara Radomily Kašparové PhDr. Pavel Urbášek, ředitel Archivu Univerzity Palackého v Olomouci, a doc. PhDr. Jiří Fiala, CSc., působící na Katedře bohemistiky Filozofické fakulty téže univerzity. A tak koncem roku 1994 vyšly nákladem Danalu Lánové rejstříky olomouckého kraje z let 1675-1678, připravené k vydání známým brněnským historikem Františkem Matějkem, nato následovaly Pragmatické dějiny města Olomouce, sestavené v letech 1797-1803 olomouckým magistrátním radou Františkem Jiřím Eberlem - tuto práci připravil k vydání tehdejší ředitel Státního okresního archivu v Olomouci PhDr. Vladimír Spáčil. Pro potřeby vysokoškolských studentů historie a archivnictví byly určeny Paleografické texty, které z materiálů Státního okresního archivu v Olomouci připravil archivář PhDr. Bohdan Kaňák (současný ředitel tohoto archivu).

Na jaře roku 1995 vydalo nakladatelství Danal dvě publikace doc. PhDr. Jiřího Fialy, CSc., jež doposud vycházely na pokračování v měsíčníku Kdy - kde - co v Olomouci - Olomoucký pitaval s podtitulem Dva tucty kapitol z kriminální historie města Olomouce (1072-1853) a Dějiny města Olomouce v datech I (Do roku 1526). Tyto ediční počiny byly umožněny díky velkorysé podpoře akciové společnosti Milo Olomouc. Studii doc. PhDr. Josefa Bartoše, DrSc., Javoříčko (pravda a legendy) se podařilo s podporou Českého svazu bojovníků za svobodu vydat ještě před 50. výročím vypálení Javoříčka německými nacisty. Počínaje edicí Eberlových Pragmatických dějin města Olomouce jsou publikace nakladatelství Danal prezentovány olomoucké veřejnosti ve zdejším Muzeu umění; součástí těchto prezentací jsou projekce filmových dokumentů a hudební produkce. Olomoucké televizní studio Kabel Plus natočilo tři dokumentární filmy podle námětů a scénářů doc. PhDr. Jiřího Fialy, v režii Zdenky Tkadlečkové a kamerou Michala Škody - Kočáry Jejich Eminencí, Olomoucké trojice (film získal Cenu primátora města Olomouce na přehlídce Academia film Olomouc 1996) a Palácová revoluce v Olomouci.

Nakladatelství Danal považovalo za velkou čest, když bylo Úřadem města Olomouce pověřeno připravit dárkovou bibliofilii u příležitosti návštěvy polského prezidenta Lecha Wałęsy v Olomouci - vznikla tak publikace v jediném exempláři Król Jan III Sobieski w Ołomuńcu. Papeži Janu Pavlovi II. byla při jeho pobytu v Olomouci v květnu roku 1995 věnována obdobně koncipovaná bibliofilie Joannes Sarcander - Legenda Bohemica. Obě publikace edičně připravil doc. PhDr. Jiří Fiala, CSc., bibliofilie byly vytištěny na velkolosinském ručním papíru a vloženy do kožených etují zhotovených olomouckým knihařstvím Šnirych.

Vedle odborných publikací z regionální historie náleží k náplni činnosti nakladatelství rovněž vydávání turistických průvodců, publikací a map (v tomto směru se angažuje především PaedDr. Zdeněk Kašpar). Již v roce 1992 vyšel Spáčilův Průvodce olomouckými ulicemi, obdobnou publikaci o ulicích města Prostějova připravil roku 1998 k vydání archivář Léon Karný. Leporela věnovaná olomouckým palácům, kašnám, chrámům i samé Olomouci se dočkala dvojího vydání, stejně jako Malý průvodce Olomoucí a česko-holandský průvodce Veenendal - Olomouc, jeden z výsledků partnerské spolupráce a vzájemného poznávání obyvatelstva těchto měst. O olomouckých hotelech, barech a restauracích informovala Olomouc pohostinná (jako fotograf se v uvedených publikacích uplatnil Jiří Frait.) Olomoučany i návštěvníky města Olomouce nedávno potěšila nová série olomouckých vedut vydaná Danalem ve spolupráci s tiskárnou Sprint. Obdobnou nakladatelskou péči věnuje Danal historickým fotografiím, jak dokládají publikace Davida Papajíka a Stará Náměšť ve fotografii a Památky staré Litovle (Vlasta Kauerová - Miroslav Koudela). Rozměrné barevné reprodukce nejvzácnějších listin a ikonografických pramenů z fondů Státního okresního archivu v Olomouci a Státního okresního archivu v Šumperku obsahovaly dvě publikace nazvané shodně Monumenta historica. Barevnými fotografickými snímky olomouckých památek byla rovněž vybavena publikace kolektivu autorů 33 olomouckých NEJ.

V letech 1997-1998 pokračoval doc. PhDr. Josef Bartoš, DrSc., ve zveřejňování výsledků svého historického bádání, a to dvěma publikacemi věnovanými protinacistickému odboji na Olomoucku a na Prostějovsku. Prof. PhDr. Miloš Trapl, CSc., vydal roku 1997 v Danalu monografii věnovanou msgre Janu Šrámkovi, Václav Burian soustředil a knižně vydal své studie o bitvě u Tovačova roku 1866 a kolektiv autorů v čele s Janem Bomberou zpracoval minulost a přítomnost kláštera a kostela ve Staré Vodě, zdevastovaných během sovětské okupace Československa. Materiálovou edici z olomouckých půhonných knih vydal v Danalu mladý právní historik Jaroslav Miller.

Literární věda je v dosavadní produkci Danalu zastoupena publikací prof. PhDr. Miroslava Zahrádky, DrSc., týkající se válečné prózy Lva Nikolajeviče Tolstého, dále sborníkem z vědecké konference zabývající se literárněvědnými metodami prof. PhDr. Oldřicha Králíka, DrSc., a konečně monografií doc. PhDr. Aleny Štěrbové, CSc., analyzující básnické drama Josefa Topola. Doc. PhDr. Jiří Fiala, CSc., pojednal v monografii Pruská invaze na Moravu v letech 1740-1742 a její soudobé kulturní reflexe nejen o historickém pozadí této události, ale i o jejích slovesných a výtvarných ohlasech.

Literaturu určenou dětem reprezentuje v novější produkci Danalu jediná, za to však velice úspěšná knížka Ireny Šindlářové Soví král (Tajemné příběhy z Nízkého Jeseníku I.), na kontě Danalu jsou i dvě publikace s literárními aspiracemi: Olomoucké panoptikum Vladimíra Gračky a Aforismy z tehdy i nyní a možná i pro příště Jana Sobotky.

Nakladatelství Danal založilo rovněž ediční řadu Paměti obcí olomouckého okresu, v jejímž rámci vyšlo s podporou Okresního úřadu v Olomouci již na 20 svazků věnovaných dávné i nedávné minulosti obcí na Olomoucku.

Aktualizováno: 20.02.2013
Redaktor: Ivana Mutnianová
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.09.2019 09:12
TOPlist